5 مرداد 1398 11:03:00
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سوم)  


 

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

121

زنده باد زبان

حسن قریبی

آردن

430000

122

سیری در مروج الذهب

مسعود شادمان

آردن

350000

123

سیری در مروج الذهب

مسعود شادمان

آردن

350000

124

بشقاب پرنده های هیتلر

یوسف ظریف

آردن

380000

125

  500روز با نیما

عادل جهان آرای

آردن

520000

126

اندیشمندان پداگوژی اروپا

توفیق گلی زاده

آردن

730000

127

پدید آورندگان ادبیات کودک از غرب تا شرق

د. مریم جلالی

آردن

390000

128

تاریخ ایل بالاوند

هادی اسفندیاری

آردن

390000

129

تاریخ ایل بالاوند

هادی اسفندیاری

آردن

390000

130

از تاویل نشانه تا تحلیل فسانه

عباس حمید سمیعی

آردن

490000

131

دیدگاه امیر کبیر

محمود حکیمی

آردن

650000

132

دیدگاه امیر کبیر

محمود حکیمی

آردن

650000

133

دیدگاه مصدق

محمود حکیمی

آردن

540000

134

دیدگاه مصدق

محمود حکیمی

آردن

540000

135

شهید بلخی شاعر بزرگ زمان سامانیان

د. مصطفی باباخانی

آردن

280000

136

فرهنگ عامه سواد کوه

د. کیوان پهلوان

آردن

850000

137

شش فیلسوف

هنری ملکی

آردن

210000

138

شخصیت شناسی در ورای خطوط صورت

افسانه قلی زاده

آردن

240000

139

مدرسه فیلسوفان

توفیق گلی زاده

آردن

350000

140

مدیریت سازمان عصر اطلاعات و دانایی

داود شریفیان

آردن

280000

141

سورناوا

منوچهر تتری

آردن

430000

142

سورناوا

منوچهر تتری

آردن

430000

143

مدیریت تعارض

استفان پزوکش

آردن

290000

144

باورهای کهن ایرانیان

فرزانه عبدی

آردن

290000

145

سیر داموکراسی در یونان باستان

مجید کریمی

آردن

240000

146

گاه شماری ایرانیان باستان

فرزانه عبدی

آردن

150000

147

دانشگاه های هزاره سوم

د. عزیز رضاپور

آردن

250000

148

روش های نوین وارونه سازی کلاس های دانشگاهی

زهره پناهی

آردن

350000

149

دانشنامه آئین پیوند در سرزمین نوروز

د. کیوان پهلوان

آردن

1150000

150

منظومه خوانی

احمد صفدری

آردن

1200000

151

سال های اعتماد

مجید کریمی

آردن

390000

152

اساطیر ایرانی

بهمن انصاری

آردن

220000

153

جرم شناسی جرم قاچاق کالا و ارز

حسن بابائی زکلیکی

آردن

370000

154

جرم شناسی جرم قاچاق کالا و ارز

حسن بابائی زکلیکی

آردن

370000

155

جذابیت در موسیقی رسانه

د. حمید سفیدگر شهانقی

آردن

170000

156

دیدگاه های نظری و انتقادی در ادبیات کودکان

علیرضا کرمانی

آردن

270000

157

جغرافیای تاریخی کرج ابودلف

مهدی جیریایی

سفیر اردهال

120000

158

ابوریحان و مهرورزی های پنهان

نصرت ا. . . علیمی

سفیر اردهال

150000

159

سرو همیشه ایستاده

د. غلامعلی رجائی

سفیر اردهال

700000

160

کارنامه خوشنویسان و کاتبان تفرش

صادق حضرتی آشتیانی

سفیر اردهال

350000

161

درباره آیت الله هاشمی

د. اسدالله افشار

سفیر اردهال

300000

162

Avicenna on the Gauses of illness

 

سفیر اردهال

3200000

163

Avicenna on the Gauses of illness

 

سفیر اردهال

"

164

پوست انداختن اژدها

مژگان بهمنش

سفیر اردهال

250000

165

سرمشق زندگی ریاضیات

مهران جبارزاده

سفیر اردهال

80000

166

راهکارهای نوین توسعه اقتصادی و سیاسی

نسرین تقی کار

سفیر اردهال

70000

167

راه پیشرفت و توسعه هند

مهدی مسعود آشتیانی

سفیر اردهال

250000

168

مبانی جرم انگاری و گستره جرایم منافی عفت رایانه ای

زهرا خداقلی

سفیر اردهال

150000

169

مبانی جرم انگاری و گستره جرایم منافی عفت رایانه ای

زهرا خداقلی

سفیر اردهال

150000

170

نامه سرانجام کلام خزانه

صدیق صفی زاده

سفیر اردهال

1000000

171

قسم سوم مناهج الطالبین فی معارف الصادقین

هلالی قزوینی

سفیر اردهال

150000

172

گذر آفتاب

آ. سید حسین عرب باغی ارومی

سفیر اردهال

600000

173

در جستجوی نشابور خراسان

د. محمد باقر نجف زاده

سفیر اردهال

250000

174

تاریخچه شهرداری آشتیانی

اسد ا. . . عبدلی آشتیانی

سفیر اردهال

250000

175

الحاصل فی علاج المفاصل

 

سفیر اردهال

850000

176

کتاب االادویه المفرده

د. احسام مقدس

سفیر اردهال

350000

177

فرهنگ مذاکرات بین المللی

د. علی اکبر خادم

سفیر اردهال

500000

178

طرح توزیع مواد مخدر دولتی

د. اسدالله افشار

سفیر اردهال

100000

179

شرح حال عرفا متصوفه و زهاد عصر قاجار

زین العابدین صفوی گنجوی

سفیر اردهال

600000

180

شرح حال عرفا متصوفه و زهاد عصر قاجار

زین العابدین صفوی گنجوی

سفیر اردهال

600000

 

 

Parameter:304532!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار