31 فروردين 1399 10:00:00
در آمستردام- هلند؛

کنفرانس بین‌المللی قرآن برگزار می‌شود  


 

کنفرانس بین‌المللی قرآن در روزهای ۲ و ۳ دسامبر ۲۰۲۲ در آمستردام- هلند برگزار می‌شود.

 

محور موضوعات کنفرانس شامل:

قرآن: چشم انداز و چالش‌ها، کاربرد فناوری در توسعه دانش، تاریخ کلاسیک و مدرن، برنامه محاسباتی مطالعات قرآن و حدیث، چهره‌های معاصر، فرهنگ و سبک زندگی، موضوعات جاری آموزش قرآن، موضوعات جاری مربوط به قرآن، قرآن و حدیث و عرصه دیجیتال،، دیجیتالی کردن نسخه‌های قرآن و حدیث، فناوری نوظهور در قرآن و حدیث، جهانگردی حلال، نوآوری در آموزش قرآن، ادغام قرآن با علوم نوین، اسلام، علم و رسانه، ادغام اسلام، علم و فناوری، نسخه‌های خطی اسلامی، مطالعات اسلامی در جهان اسلام،

زندگی در اسلام: قرآن و حدیث در متن محلی، پزشکی و جنبه‌های بهداشتی مطابق قرآن، روش و تئوری در مطالعه قرآن و تفسیر آن، روش، تئوری و تمرین، روش‌های قرآن و حدیث در مورد رسانه و فناوری، دیدگاه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قرآن، سنت‌های مدرن آفریقایی در تفسیر قرآن، چند فرهنگ گرایی و قرآن، قرآن، حدیث و فرهنگ عامه، قرآن، حدیث و رسانه‌های اجتماعی، تفسیرهای قرآن، نسخ خطی قرآن، مطالعات قرآن و حدیث، قرآن به عنوان قانون اساسی نهضت اقلیت در بین جامعه مشرک، قرآن به عنوان بنیاد تمدن، فرهنگ و فرهنگ قرآنی، رادیکالیسم و سیاست، سواد دینی، آموزش و پایداری، تفسیر و ترجمه قرآن، تعلیم و آموزش قرائت، طبقه بندی متن در قرآن و حدیث، قرآن و عرفان، قرآن و مذاهب دیگر، نقش قرآن و مؤسسات غیردولتی است.

 

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۱۲/amsterdam/ICQ/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

 

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/quran-conference-in-december-۲۰۲۲-in-amsterdam مراجعه گردد.

Parameter:305602!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار