25 اسفند 1397 10:56:00

نشریات و سالنامه‌ها  


 

  1. آئین اسلام (از سال اول تا هشتم)/ صاحب امتیاز و مدیر و سردبیر: نصرت‌الله نوریانی، چهار مجلّد، 1388.
  2. سالنامه‌های کتابخانه مجلس شورای اسلامی (برخی از سالنامه‌های موجود در بخش نشریات از سال 1251 تا 1357)/ گردآورنده حجت امیری، 1388.
  3. چکیده و متن کامل سالنامه‌های ایران ۱۳۲۱-۱۲۹۰ ق./ تهیه و تدوین فرید قاسمی، با همکاری مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‫ ۱۳۸۹.
Parameter:303950!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار