31 مرداد 1396 15:10:31
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره 19

جلسه: 42 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 22 آذرماه 1335  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر سعید حکمت - عبدالحمید بختیار - دکتر امیر حکمت‏

3- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به هفت میلیون ریال کمبود اعتبار وزارت کشور و ارجاع به مجلس سنا

4- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبار سال 1335 وزارت پست و تلگراف و ارجاع به ملجس سنا

5- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره 19

 

 

جلسه: 42

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 22 آذرماه 1335

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر سعید حکمت - عبدالحمید بختیار - دکتر امیر حکمت‏

3- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به هفت میلیون ریال کمبود اعتبار وزارت کشور و ارجاع به مجلس سنا

4- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبار سال 1335 وزارت پست و تلگراف و ارجاع به ملجس سنا

5- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس - اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: دکتر بینا - امیدسالار - دکتر سید‌امامى - برومند - ذوالفقارى - خلعتبرى - دکتر سعید حکمت - صادق بوشهرى - تجدد - جلیلوند - اورنگ - مهران - کاظم شیبانی - سلطان‌مراد بختیار - پناهى.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: مشار - قراگزلو - تیمورتاش – اسفندیارى - اریه - دکتر هدایتى - مهندس فیروز - صارمى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: دکتر شاهکار - صراف‌زاده - مهندس فروغى - قنات‌آبادی - کورس - ارباب - خزیمه علم – عامرى - مهندس شیبانی - دکتر طاهرى - معین‌زاده - دکتر اصلان افشار - دکتر فاطمى - سنندجى - مهندس بهبودى - موسوى - عبدالحمید بختیار.

نایب‌رئیس - در صورت‌مجلس اعتراضى نیست؟ آقاى صدرزاده‏

صدرزاده - در عرایض بنده چند اصلاح چاپى هست اصلاح می‌کنم می‌دهم تندنویسى‏.

نایب‌رئیس - نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر سعید حکمت - عبدالحمید بختیار - دکتر امیر حکمت‏

نایب‌رئیس - نطق قبل از دستور شروع می‌شود. آقای دکتر سعید حکمت‏

دکتر سعید حکمت - به مناسبت تصادف دیروز با روز تاریخى آذر با اجازه مقام ریاست و آقایان نمایندگان محترم می‌‌خواهم چند دقیقه از وقت گرانبهاى مجلس شوراى ملى را به تقدیر و تجلیل از مردان غیور و میهن‌پرست و شاه‌دوست این سرزمین و همچنین سربازان درجه‌داران و افسران رشید ارتش شاهنشاهى که با ایثار خون موجبات افتخار و سربلندى وطن عزیز ما را فراهم ساختند اختصاص داده درود بى‌پایان خود را به روان پاک شهداى راه وطن نثار کنم.

آقایان محترم استحضار دارند که کشور باستانى و عزیز ما ایران از دیرباز در معرض هجوم و تاخت و تاز قبایل مختلف قرار گرفته و تاریخ کهن‌سال وطن ما آکنده از حوادث براى اضمحلال و محو استقلال یک کشور عظیم کافى بوده است ولى فداکارى و جانبازى مردم ایران و علاقه‌مندى آنها بستن باستانى و اریکه سلطنت همواره باعث نجات و رهایی وطن عزیز ما از کلیه خطرات و مهالک گردیده است.

از قدیم که هیاطله و هون‌ها و غزان و مغولان به کشور ما تاخت و تاز می‌کردند تا وقایع بیست ساله اخیر که میهن را در معرض حوادثى از قبیل سوم شهریور بیست و یکم آذر و سى‌ام تیر و نهم اسفند و بیست و هشتم مرداد قرار داد همواره یک عامل مهم و اساسى بر همه سوانح و اتفاقات غلبه کرد و آن عبارت بود از حس میهن‌پرستى و شاه‌دوستى ملت غیور و فداکار ایران.

البته صحیح است که آذربایجان به علت موقعیت خاص جغرافیایی و تعصب شدید افراد آن در وطن‌دوستى و شاه‌پرستى هنگام بروز سوانح و خطرات بیشتر از سایر نقاط کشور دچار صدمات و لطمات شده ولى این نکته مورد تردید نیست که این قسمت از وطن ما هنگام تحمل مصایت هیچ گاه تنها نبوده و همواره از پشتیبانى و همدردى کلیه هموطنان عزیز برخوردار گردیده است (صحیح است).

چه روزها که مردم ایران به خاطر گرفتارى آذربایجان عزیز رنج برده و خود خورده‌اند و چه شب‌ها که مردان و زنان این کشور براى رهایی مردم آن استان دست تضرع و زارى به درگاه خداوند یکتا برده‌اند.

همین قدردانى و تجلیلى که امروز از طرف قاطبه ملت ایران نسبت به فداکارى مردم آذربایجان می‌شود بهترین پاداش و مشوقى است براى مردم آن سامان و بنده به نام یک فرد آذربایجانى از پشت تریبون از عموم هموطنان عزیز که آقایان محترم و برگزیدگان آنها هستید نسبت به این همه قدردانى تشکر می‌کنم.

در اینجا است که به یاد آن ایام که مردم غیور آذربایجان در برابر تجاوز و تعدى خائنین به مام میهن پایداری می‌کردند تمام فکرم متوجه جانبازى و فداکارى مردم آزادمنش و غیور مجارستان می‌شود (صحیح است) قریب یک ماه است که سرتاسر کشور مجارستان غرق در خون است و محدود و محصور مردم جانباز و از خود گذشته آن محروم از نان و آب قدم به قدم از خاک میهن خویش دفاع می‌کنند و در روزگار حاضر که بسیاری از مردم و رجال آنها در برابر

+++

 زور و زر سر فرود آورده‌اند ملت رشید مجار در برابر تانک و توپ و طیاره همه هستى و موجودیت خود را در طبق اخلاص گذاشته و پرچم آزادى و استقلال میهن خود را حتى به دست خردسالان در اهتزاز نگاه می‌دارند و درس آزادى‌خواهى و رستاخیز به ملل و اقوام ستمدیده و محروم دنیا می‌دهند من از طرف نمایندگان محترم اجازه مى‌خواهم که به نام ملت ایران مراتب فداکارى ملت مجار را مورد تحسین و تقدیر قرار داده و درود بى‌پایان به روان پاک و آزادمنش شهداى راه آزادى مجار بفرستم (صحیح است).

بار دیگر لازم می‌دانم از طرف عموم افراد ملت به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى که با فداکارى و رهبرى خردمندانه خود موجبات نجات آذربایجان و سربلندى وطن عزیز و حفظ استقلال ملت ما را فراهم فرمودند سر تعظیم فرود بیاورم و باز به نام یک فرد آذربایجانى از پیشگاه مبارک‌شان تقاضا می‌کنم که اوامر مؤکد نسبت به توسعه فرهنگ و بهداشت و عمران شهرها و قصبات و دهات آذربایجان که خرابى آنها هیچ علت دیگرى غیر ‌از فداکارى و مبارزه مردم آن استان با عناصر اخلالگر نداشته است به هیئت محترم دولت صادر فرموده به این وسیله نیز مرحمى بر درد‌هاى بى پایان آنان بگذارند.

چه در حقیقت این همه فداکارى و جانبازى که از مردم آذربایجان به منصه ظهور رسیده این حق را به مردم آنجا می‌‌دهد که از اولیا محترم امور بذل توجه بیشترى را در مقابل مسائل اقتصادى و اجتماعى خود داشته باشند.

حال که جگر گوشه ایران یعنى آذربایجان با سرپرستى شاه وطن‌خواه و فداکارى و جان بازى ملت ایران از چنگال خونین بیگانه‌خواهان نجات یافت جا دارد که به دولت وقت و مأمورین آن تذکر بدهم که نسبت به تمنیات و حوایج ضرورى مردم غیور آن سامان از هر جهت توجه عملى کافى مبذول داشته تا بار دیگر خداى ناکرده مردم ساده‌دلى که در همه نقاط دنیا نظایر آنها وجود دارد محروم و مأیوس فریب فسون و تلقینات سوء دیگران را نخورند.

به هر حال فعلاً از این مقوله بگذرم و چون به مناسبت روز 21 آذر صحبت از نجات آذربایجان عزیز پیش آمد بسیار مناسب است که در این مقام از حسن تدبیر و وطن‌پرستى مرحوم احمد قوام (قوام‌السلطنه) نیز قدردانى شده و براى آسایش روح آن مرحوم از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و آمرزش کنم زیرا همین قدردانى‌ها و سپاسگذاری‌ها از رجال لایق و کاردان دیروز است که موجبات پیدایش مردان فداکار و جانباز فردا را فراهم مى‌سازد. (صحیح است) چنان که همین حس حق‌شناسى و قدردانى است که خاندان زاهدى سرباز فداکار روز 28 مرداد را تا این حد مورد عنایت و محبت شاهنشاه عظیم‌الشان ایران قرار داده که با وصلت فرخنده والاحضرت والاگهر شهناز پهلوى با جناب آقاى مهندس اردشیر زاهدى موافقت فرموده و به پاس فداکاری‌هایی که این جوان شاه‌پرست در روزهاى نهم اسفند تا 28 مرداد تحت تعلیمات و سرپرستى پدر بزرگوارش تیمسار سپهد زاهدى مبذول داشت بزرگ‌ترین موهبتى را که براى یک فرد ایرانى میسر است به ایشان ارزانى و عنایت فرمودند و اینک ما خوشوقتیم که می‌‌توانیم در ایامى که مقارن با نجات آذربایجان عزیز است از فرصت استفاده کرده با عرض شادباش و تقدیم ادعیه قلبى خود سعادت و سلامت خاندان جلیل سلطنت و عروس و داماد جوان‌بخت ایران را از درگاه احدیت مسئلت نماییم (صحیح است - احسنت).

نایب‌رئیس - آقا حمید بختیار

حمید بختیار - از نظام‌نامه داخلى مجلس آنچه که بنده استنباط کرده‌ام مقصود از نطق قبل از دستور این است که وکلا نظریات مفید و انتقادات بجا و پیشنهادات اصلاحى خود را با استفاده از نطق قبل از دستور بگویند وزرا و سایر مسئولین امور نظریات اصلاحى را به کار بندند و انتقادات به جا را ترتیب اثر بدهند ولى در حیات پارلمانى ما تاکنون سابقه نداشته است که وزیرى بیاید پشت تریبون مجلس و بگوید فلان وکیل که در نطق قبل از دستور تذکرى داد ما اقدام لازم را به عمل آوردیم همین بى‌اعتنایی و بى‌توجهى به نطق‌هاى قبل از دستور است که سیل سؤال را به جانب دولت سرازیر می‌کند (صحیح است) تا جایی که بنده دیده‌ام یکى از سناتورهاى محترم حتى راجع به تغییر رنگ تمبر پست رسماً از دولت سؤال کرده‌اند در حالى که در عرف اصول پارلمانى سؤال از دولت یک نوع استیضاح است و سؤالا ت پی‌در‌پی از اعتبار و شأن یک حکومت قانونى می‌کاهد (صحیح است) بنابراین از آقایان وزرا تقاضا می‌کنم به عرایض بنده دقت کنند و به آنچه که مربوط به آنهاست دقیقاً رسیدگى نمایند و از نتایج رسیدگى خود مجلس را و یا لااقل بنده را در جریان بگذارند (دکتر رضایی – ما هم به حوزه انتخابى شا علاقه‌مندیم).

بنده به همین دلیل و روى همین اعتقاد که نطق قبل از دستور تأثیرى ندارد حتى‌المقدور کوشیده‌ام که وقت عزیز و گرانبهاى مجلس را با نطق قبل از دستور ضایع نسازم ولى مهم‌ترین موضوعى که مرا خواهى نخواهى به پشت تریبون مجلس آورد اجحاف دارو‌فروش‌ها و سوءاستفاده‌هاى سرشاری است که در امر فروش دارو به عمل می‌آید. درباره فعل و انفعالاتى که در خرید و فروش دارو به عمل می‌آید بنده مطالب مشروح و مفصلى می‌خواستم به عرض مجلس برسانم. ولى چند روز پیش همکار محترم آقاى دکتر جهانشاهى هنگام توضیح سؤال خود حق مطلب را کاملاً ادا کردند آقایان خرید و فروش دارو در این مملکت حسابى ندارد (قنات‌آبادی - حساب دارد حق حساب هم دارد) نه قیمت خرید آن معلوم است و نه قیمت فروش آن دارو پرتقال و گلابى نیست که اشخاص کم درآمد آن را نخرند دارو چیزى است که وقتى انسان احتیاج به آن پیدا کرد ولو هر قدر تنگدست و مستأصل باشد حتى فرش و زیلوى زیر پاى خود را می‌فروشند و به هر نرخى که دارو‌فروش بى‌انصاف عرضه نماید آن را تهیه می‌کند علت این تجرى دارو‌فروش‌ها در این است که کنترل مؤثرى در امر خرید و فروش دارو به عمل نمی‌آید (پرفسور اعلم - در کجا کنترل به عمل می‌آید؟) (قنات‌آبادی - در سینماها) بنده شنیده‌ام اخیراً 47 نفر دارو‌فروش که در بین آنها چندین عمده‌فروش یعنى واردکننده دارو بوده‌اند به جرم گران‌فروشى از طرف وزارت بازرگانى به دادگاه جلب شده‌اند ولى در دادگاه تمام آنها بدون استثنا از اتهامات منتسبه برائت حاصل کرده‌اند.

آقایان این ‌که بنده عرض می‌کنم مسموعات نیست بنده یک قرصى هست که بایستى روزى شش تا از آن بخورم آسید ال پپسین آقایان اطبا مى‌دانند روبه‌روى منزل خودم این دارو را 25 ریال می‌خرم یک روز در خیابان شهرضا سى و دو ریال خریدم یک روز هم در شمیران از داروخانه پایازیان 38 ریال گفتم این خیلى گران است گفت روى دارو قیمت براى مصرف‌کننده را نوشته است این است وضع مسخره‌ای که خرید و فروش دارو در کشور ما پیدا کرده است در این میان ما نمی‌دانیم حرف چه کسى را قبول کنیم از یک طرف آقاى وزیر دارایی می‌فرمایند در افزایش تعرقه گمرکى اجناسى که مورد احتیاج توده مردم است افزایش یافت و از طرف دیگر آقای وزیر بازرگانى می‌فرمایند علت افزایش نرخ دارو افزایش تعرفه گمرکى است به هر حال من از دولت جناب آقاى علا از جناب آقا وزیر بهدارى از جناب آقاى وزیر بازرگانى تقاضا می‌کنم به پاس حفظ منافع طبقه کم درآمد این کشور و براى تأمین سلامت و بهداشت عموم مردم از اجحاف داروفروش‌ها جداً جلوگیرى نمایند و ترتیبى بدهند که دارو با نرخ مناسب به دست مصرف‌کننده برسد (صحیح است).

و اما موضوع دیگرى که با استفاده از فرصت لازم است به عرض برسانم موضوع مسکن است با آن که مسکن یکی از احتیاجات اولیه مردم است موضوع مسکن هنوز در کشور ما حل نشده است. و متأسفانه سازمان‌هایی را که براى رفع حل این مشکل گماشته‌اند عملاً نشان داده‌اند که قادر به حل این مسئله نیستند بانک ساختمانى که فلسفه وجودى آن حل مسئله مسکن بود در این راه توفیق قابل توجهى نیافته است و با آن که این بانک امکاناتى در دسترس داشت و در رأس آن افراد درستکارى مانند آقاى مهندس الهى قرار دارند نتوانست در حل این مشکل نقش مؤثرى ایفا نمایند البته اقدامات این بانک در گرفتن اراضى دولتى از اشخاص متنفذ از هر جهت شایان تحسین و شایسته تقدیر است ولى طرز تقسیم اراضى به‌ هیچ‌وجه عاقلانه نیست و پیدا است که این بانک از روى نقشه و برنامه معین و مشخصى رفتار نمی‌کند.

پایتخت مملکت ما که داراى یک میلیون ششصد هزار نفر جمعیت است احتیاج مبرم به مسکن دارد اما از طریقی که بانک ساختمانى پیش گرفته است دیرى نخواهد گذشت که عرض و طول تهران 10 فرسخ در 10 فرسخ خواهد شد و با این ترتیب خود بانک ساختمانى سبب خواهد گردید که زمین‌هاى شصت کیلومترى تهران هم در بورس زمین وارد و به نرخ‌هاى سرسام‌آورى خرید و فروش شوند و از گذشته براى این بى‌بندوبارى که در ساختمان منازل و مساکن مشاهده می‌شود بیم آن مى‌رود که ده سال دیگر ما ناگزیر شویم همه این خانه‌ها را بکوبیم و طرحى را که باید امروز بریزیم آن روز شروع کنیم. به هر حال من به آقایان اعضاى هیئت مدیره بانک ساختمانى پیشنهاد می‌کنم به جاى آن که اراضى چهارصد مترى و پانصد مترى بین متقاضیان تقسیم کنند و در هر پانصد متر یک خانواده را مسکن بدهند از طریقى که دیگران عمل می‌کنند می‌‌توانند چندین خانواده را در همان مقدار زمین صاحب مسکن نمایند من این پیشنهاد را با همکار محترم آقاى مهندس فروغى که استاد این کار هستند قبلاً در میان گذاشتم و ایشان نیز این نظر بنده را پسندیدند (قنات‌آبادی - پس آقا مهندس فروغى را رئیس بانک صادرات کنید) بنابراین بنده از هیئت مدیره بانک ساختمانى تقاضا می‌کنم که صرفاً به خاطر این ‌که نشان داده باشند کارى می‌کنند بى‌نقشه و هدف کار نکنند و از این‌ که آقایان می‌آیند تپه‌هاى قیطریه را بین دویست نفر تقسیم کنند مشکل مسکن در یک شهر یک میلیون ششصد هزار نفرى حل نمی‌شود جز این ‌که اراضى مجاور را هم وارد بورس زمین می‌سازد و قوه خرید را از مردم سلب می‌نماید زمینى که آب ندارد، برق ندارد به چه درد مردم می‌خورد بنشینید تحقیق کنید

+++

مطالعه کنید و ببینید دیگران چگونه رفتار کردند و از چه طریق به نتیجه رسیدند شما نیز همان راه را انتخاب کنید و الله بى نقشه و برنامه کارکردن نتیجه معکوس مى‌بخشد.

موضوع دیگرى که مى‌خواستم به عرض برسانم موضوع هنرستان‌هاى صنعتى و دانش‌سراهای کشاورزی و آموزشگاه‌های حرفه‌ای است چند روز قبل همکار محترم آقاى دکتر مشیر فاطمى فرمودند که دولت فکری براى جوانان تحصیل‌کرده بکند ولى راه و چاره را پیشنهاد نفرمودند به عقیده من چاره این کار این است که دانشکده‌هایی از قبیل دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات محدود بشوند و در عوض دانشکده‌هاى فنى و هنرستان‌هاى صنعتى و کشاورزى تقویت گردند زیرا کشور ما که خوشبختانه یک کشور کشاورزى است و استعداد صنعتى شدن را هم دارد در درجه اول محتاج مردانى است که به زیور دانش صنعتى و زراعت آراسته باشند (صحیح است). چند روز قبل که بنده در خوزستان بودم فرصتى به دست آمد که هنرستان صنعتى اهواز را از نزدیک ببینم این هنرستان صنعتى با این ‌که از ابتداى سال تحصیلى گذشته افتتاح شده است پیشرفت قابل ‌ملاحظه‌ای کرده مسئولین فرهنگ و هنرستان این شهر آن چنان که شایسته افراد فرهنگى یعنى خادمین صادق اجتماع است براى آماده کردن این هنرستان و نصب کلیه ماشین‌هاى لازم کوشیده‌اند در حال حاضر هنرستان صنعتى اهواز براى انجام امور حرفه‌ای فلزکارى میکانیک اتومبیل تراکتور و برق کاملاً آماده است تصور نمی‌‌رود از نظر تجهیزات فنى نظیر این هنرستان در سایر نقاط کشور نیز موجود باشد اما این پیشرفت و آمادگى که بیشتر بر اثر حسن خدمت و انجام وظیفه و فداکارى حاصل شده است نباید وزارت فرهنگ سازمان برنامه را از کمک‌هاى لازم و تکمیل وسایل و تأمین حوایج هنرستان غافل نماید و در ضمن بازدید این مسئله توجه مرا جلب کرد که هنوز هزینه‌هاى هنرستان نامبرده از شهریور ماه سال جارى که قرار بوده است به وسیله سازمان برنامه پرداخت شود حواله نشده و حتى وجه اسناد قبل از شهریور این هنرستان نیز حواله نگردیده است در صورتی که در حال حاضر چهارصد نفر محصل در این هنرستان مشغول تحصیل هستند که سه سال دیگر وجود آنها براى مملکت مفید و مغتنم خواهد بود بنده ضمن مطالعات و مشاهدات خود در فرهنگ اهواز و مسجد سلیمان در سایر نقاط خوزستان هم خوشحال شدم و هم متأثر و خوشحالیم از این جهت بود که مسئولین و متصدیان فرهنگ به خصوص قاطبه معلمین اعم از آموزگار و دبیر با وظیفه‌شناسى و حسن خدمت و علاقه فراوان به تعلیمات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه تأسى کرده در بحث فرهنگ و مبارزه بابی‌سوادی کمر همت و فداکارى بسته‌اند و صادقانه خدمت می‌کنند اما تأثر من از این بود که این جماعت خدمتگذار و صدیق در مقابل زحماتى که متحمل می‌شوند اجر کافى دریافت نمی‌دارند در حال حاضر فرهنگ اهواز پنجاه نفر معلم کسر دارند این‌ که عرض می‌کنم فرهنگیان فداکارى می‌کنند اغراق نیست معلمین اهواز دو کلاس پنجاه نفرى را صبح و عصر اداره می‌کنند یعنى یک دسته پنجاه نفرى با یک معلم صبح‌ها درس می‌خوانند و همان معلم خسته بعدازظهر هم به پنجاه نفر دیگر در همان کلاس درست می‌‌دهد از جناب آقاى دکتر مهران وزیر فرهنگ تقاضا دارم با علاقه خاصى که به فرهنگیان دارند به پاداش زحماتى که فرهنگیان خوزستان متحمل می‌شوند نسبت به پرداخت مطالبات معوقه آنها دستور مقتضى صادر فرمایند.

نایب‌رئیس - وقت شما تمام شد (حمید بختیار - از وقت آقاى رامبد) آقاى رامبد وقت خودتان را می‌دهید تا کى؟ (رامبد - تا هر وقت احتیاج داشته باشند).

حمید بختیار - در خاتمه مطلبى را که دریغ است ناگفته بگذارم وضع اجتماعى و اقتصادى مردم خوزستان است چندى پیش آقایان آمدند از عواید نفت سهمى به مردم خوزستان بدهند نشستند و گفتند و برخاستند و بالاخره قرار گذاشتند که صدى بیست از سود حاصل دوازده درصد منافع نفت که در اختیار شرکت ملى است به مصرف عمران خوزستان برسد ولى با خاصه خرجى‌هایی که بنده در شرکت نفت ملاحظه می‌کنم با گشادبازى‌ها و سوءاستفاده‌ایی که در شرکت می‌شود. احتمال دارد که یک روز قرص خورشید از مغرب سر درآورد و در مشرق غروب کند - ولى بعید است روزى برسد که شرکت نفت سود خالصى داشته باشد که بیست درصد آن نصیب خوزستان بشود - پس تصدیق می‌فرمایید که این اظهار لطف و مرحمتى که به خوزستانى‌ها شده است تعلیق به محال است و با این تربیت آقایان مردم خوزستان را به دشت آهوى ناگرفته بخشیدند؛ آقایان خوزستان هم از نظر مصالح سیاسی مملکت و هم از لحاظ اقتصادی و استعداد طبیعی که دارد بیش از تماام نقاط ایران تشنه اصلاحات و مستحق عطف توجه فوری است این پسندیده نیست که در مرکز استان خوزستان و در سایر نقاط این استان در کنار رود کارون مردم آب آشامیدنى نداشته باشند عشایر خوزستان که در سخت‌ترین شرایط زندگى روزگار را می‌گذرانند از تجاوزات و تعدیات مأمورین خالصه به جان آمده‌اند (صحیح است) جناب آقاى وزیر کشاورزى. ما ز یاران چشم یارى داشتیم مردم خوزستان وقتى که شما وزیر شدید خوشحال شدند شخصى مصدر کار شده است که درد آنها را می‌داند. می‌داند که خالصه با خوزستانى‌ها چه می‌کند آنها فکر می‌کردند شما که چندین دوره در مجلس شورا و در مجلس سنا نماینده خوزستان بوده‌اید بنداى ضجه و استغاثه رعایاى خوزستان پاسخ مثبت خواهیم داد و از مأمورین مغرض و رشوه‌خوار خلع ید خواهید کرد ولى حالا حق دارند اگر بگویند خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم. من چون خودم به فرمان اعلیحضرت شاهنشاه افتخار عضویت شورای‌عالی عمران خوزستان را دارم به آینده خوزستان امیدوار هستم و اعتقاد دارم روزى فرا برسد که اراضى بایر و لم یزرع خوزستان آباد و معمور گردد ولى باید فکرى عاجلى هم براى نسل حاضر کرد بنده با علاقه و حسن‌نیتى که در جناب آقای علا و همکاران‌شان سراغ دارم این مطلب را تذکر دادم و امیدوارم به انتقادات دوستان من ترتیب اثر بدهند بیش از این مصدع اوقات همکاران محترم نمی‌شوم بیانات امروز خودم را با سه تقاضاى مختصر و مفید از جناب آقاى نخست‌وزیر پایان می‌دهم. ‏

اول این‌ که استان خوزستان را از مأمورین ناپاک و عوامل فساد تصفیه کنند و مخصوصاً دست آنها را از سازمانى که با توده مردم تماس دارند کوتاه فرمایند. دوم این ‌که در استان خوزستان کار را به کاردان بسپارند و از وجود مأمورین لایق و درستکار و با تجربه استفاده نمایند و سومین تقاضاى بنده از جناب آقاى علا این است که به همکاران‌شان دستور اکید صادر فرمایید که در تأمین حوایج مردم خوزستان و انجام خواست‌هاى قانونى آنان اقدام مؤثر و فورى معمول دارند.

نایب‌رئیس - نظریه آقاى بختیار در تمام ایران و نسبت به تمام ایران صدق می‌کند.

بختیار - یک توضیح خیلى مختصرى عرض می‌کنم که دانشکده حقوق خدمات زیادى به این مملکت کرده است و بنده نخواستم با بیان خودم دانشکده حقوق را تضعیف کرده باشم بنده مرید دانشکده حقوق بوده و خواهم بود.

نایب‌رئیس - آقاى دکتر امیر حکمت‏

دکتر امیر حکمت - بنده به شهادت آقایان کمتر عرضى می‌کنم دو دلیل دارد یکى این‌که ناطق نیستم و دیگر این‌که نمی‌خواهم وقت مجلس را به جز در مواردى که ضرورت داشته باشد بگیرم چیزى که بنده امروز مى‌خواهم عرض کنم مربوط به موضوعى است که اتفاقاً در دستور هست و آن راجع به انتخاب اعضاى دیوان محاسبات است بنده در این مورد مى‌خواهم یک مقدمه‌ای اول عرض کنم و آن این است که ما همان ‌طورى که به دولت تذکر می‌دهیم که در اجراى قوانین دقت داشته باشد خیال می‌کنم خودمان هم باید دقت کنیم وظایف‌مان را به نحو صحیح انجام بدهیم و اگر حقیقتاً ما گاهى به قانون اساسى مراجعه کنیم متوجه می‌شویم و مواظب خواهیم بود که وظایف خودمان را درست انجام دهیم بنده خیال می‌کنم یکى از مسائلى که خیلى مورد توجه هست و از اساسى‌ترین وظایف مجلس هست موضوع نظارت در دخل و خرج مملکت است (صحیح است) و این یکى از وظایف مسلمى است که مجلس باید همواره نسبت به آن دقت کامل داشته باشد و بنده وقتى که صحبت از انتخاب اعضاى دیوان محاسبات شد مراجعه کردم به قانون اساسى دیدم که در اصل 101 و 102 و 103 وظایفى معین شده است براى دیوان محاسبات و وقتى دقت کنیم می‌بینیم این وظایف در حقیقت اصل وظیفه مجلس است یعنى دخل و خرج را که باید نظارت کند در حقیقت به دست دیوان محاسبات و به وسیله دیوان محاسبات انجام می‌گیرد به طورى که آقایان توجه دارید اولین قانونى که براى این دیوان معین شده است در 1329 قمرى بوده است و آن قانونى بود که نسبتاً به دیوان محاسبات اختیارات کافى‌ترى می‌داد که بتواند در دخل خرج مملکت نظارت کند بعد دولت‌ها دیدند که این دیوان محاسبات سد راهى است و آن طورى که دولت می‌خواهد ولخرجى‌هایی بشود نمی‌تواند بعد در 1312 یک قانونى آوردند که یک قدرى از اختیارات دیوان محاسبات کاست و بعد همین طورى در 1318 قانون دیگرى آمد و از اختیارات دیوان محاسبات کاسته شد و الان اگر آقایان توجه بفرمایند تقریباً دیوان محاسباتى وجود ندارد یعنى دیوان محاسبات دیوان محاسباتی است که به عوض 5 شعبه رسیده به سه شعبه و الان یک شعبه است و آن هم به طور مرتب وظیفه‌ای ندارد و مراجعه‌ای به آنها نمی‌شود بنابراین بنده مى‌خواهم عرض کنم که دیوان محاسبات به صورتى درآمده است که مجلس شوراى ملى از وظیفه اساسى خودش که نظارت در دخل و خرج باشد تا ‌اندازه‌ای باز می‌ماند (صحیح است) و بنده خیال می‌کنم که انتخاب اعضاى دیوان محاسبات تقریباً معنى و موردى ندارد (صحیح است) پیشنهاد بنده این است که البته در موقع خودش باید آقایان توجه بفرمایند باید در قانون دیوان محاسبات تجدیدنظر کرد و اختیاراتى به این دیوان داد تا بشود در خرج و دخل مملکت که از وظایف اساسى مجلس است نظارت کرد (صحیح است) بنده مى‌بینم آقایان هم توجه می‌کنند در این اواخر بنده چند لایحه‌اى دیدم که مربوط به دولت حاضر نیست اکثراً اتفاق افتاده است که اشخاص را از خارج آورده‌اند و استخدام کرده‌اند دو سال این مستخدم خارجى را با حقوق

+++

بسیار مکفى استخدام کرده‌اند بدون هیچ مجوز قانونى در صورتی که الان اگر به یک مستخدم ایرانى به یک مستخدم جزء سى ریال بخواهند اضافه حقوق بدهند صحبت از این است که قانون اجازه نمی‌‌دهد از طرفى مى‌بینم که یک مستخدم خارجى را ماهى ده هزار تومان می‌دهند و ده سال هم مستخدم است بعد تازه می‌آیند مجوز می‌خواهند (خرازى - مجوز چیست آقاى دکتر خارجى‌ها براى مملکت ما مفید نیستند) مثلاً آورده بودند مستخدمى براى یک قسمتى و سه سال اینجا بود بعد خودش گفت که من وجودم اینجا مفید نیست و بعد از سه سال آمده‌اند از ما اجازه می‌خواهند براى کسى که آمده است و رفته است و گویا مرحوم شده باشد و زنده نباشد بنده نمی‌دانم که ما چطور تصویب کنیم که در پنج سال پیش چنین کارى شده است رفته است و تمام شده است آیا مفید بوده است یا نه و کم کم وضع مجلس به صورتى درآمده است که بنده باید اسمش را بگذارم مجلس گرفتن مجوز مجوزها را بگیرند ببرند و این صحیح نیست چون اگر تصویب هست رد هم هست آمدیم در یک موردى یک مبالغى خرج شد و رد شد باید از کى گرفت مسئولش کیست؟ و خیال می‌کنم که براى رفع این نقص بزرگ ما باید ساعى باشیم که در قانون دیوان محاسبات تجدیدنظر بکنیم و یک اختیارات وسیع به آن بدهیم و در انتخاب اعضاى آن هم البته باید فوق‌العاده دقت کرد مثلاً این صورتى که آورده‌اند آن روز هم بنا بود انتخاب شود خوشبختانه وقت نرسید ماند براى بعد بنده و اکثر آقایان دیدیم که نمی‌شناختند اکثر آن آقایان را بعضى‌ها را نمی‌شناختند بعضى‌ها هم که شناخته می‌شدند با اینکه مردمان بدى نیستند ولى متناسب این کار نیستند یک اشخاصى باید باشند که یک قدرى اطلاعات قضایی و حقوقی داشته باشد و اطلاعات حسابدارى کافى هم داشته باشد و هم یک مردمانى باشند قوى که تحت تأثیر قرار نگیرند که بتوانند مخارج زاید و غیر‌ضرورى را رد کنند و غیر ‌از این به نظر بنده بیشتر از یک صورت‌سازى معنى و مفهومى ندارد ضمناً بنده عقیده‌ام این است که در قانونى که بعداً باید نوشته شود اختیاراتى قائل شویم براى دیوان محاسبات و عقیده بنده این است که اعضایش را هم خود مجلس شوراى ملى باید انتخاب کند و دیوان محاسبات دستگاه متصل و وابسته به مجلس شوراى باشد خود مجلس شوراى ملى اشخاصى را که می‌دادند از عهده این کار برمی‌آیند انتخاب کند و بگذارد سر این کار تا بتوانند اینها حقیقتاً وظایفى را که قانون اساسى معین کرده‌ است انجام بدهند این اصول قانون اساسى را که عرض کردم بنده لازم نیست بخوانم و وقت مجلس را بگیرم این قوانینى هم که سه دفعه آمده است بنده مطالعه کرده‌ام می‌بینم که این قوانین به تدریج تحلیل رفته قانون اولیه یک اختیارات بیشترى داشته دوم کمتر و سوم تقریباً هیچ وقتى تطبیق کنیم با اصول سه‌گانه قانون اساسى راجع به دیوان محاسبات قادر به آنجام آن وظایفى که در قانون اساسى پیش‌بینى شده است نیست بنابراین بنده تقاضایم این بود و خواستم بنده این تذکر را داده باشم یا باید دولت یک قانونى بیاورد راجع به اختیارات دیوان محاسبات یا آن که مجلس طرحى تهیه کند و بگذارند زیرا با این قانونی که هست در حقیقت دیوان محاسباتى وجود ندارد (احسنت).

3- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به هفت میلیون ریال کمبود اعتبار وزارت کشور و ارجاع به مجلس سنا

نایب‌رئیس - گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت هفت میلیون ریال از اعتبارات انتخاباتى براى وزارت کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 40927 دولت راجع به اضافه اعتبار وزارت کشور از محل صرفه‌جویی انتخابات دوره 19 با حضور نمایندگان دولت مطرح پس از مذاکراتى در این خصوص با ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا حدود مبلغ هفت میلیون ریال کمبود اعتبار مواد 5 و 6 و 17 و 18 بودجه تفصیلى سال جارى وزارت کشور را از محل مازاد اعتبارات انتخابات دوره نوزدهم که صرفه‌جویی خواهند داشت تأمین و با صدور اصلاحیه به جمع اعتبار مواد مذکور بالا علاوه نمایند.

مخبر کمیسیون بودجه - محمد على مسعودی

نایب‌رئیس - کلیات مطرح است فقط آقاى خرازى به عنوان موافق اجازه خواسته‌اند

دکتر دادفر - بنده مخالفم‏

نایب‌رئیس - آقا امیر نصرت جنابعالى مخالف هستید؟ (اسکندرى - مطالبى که بنده دارم آقاى دکتر دادفر خواهند گفت) آقاى دکتر دادفر

دکتر دادفر - بنده با این لایحه مخالفت اصولى ندارم یعنى اگر چنانچه واقعاً وزارت کشور از محل اعتبار انتخاباتى خودش صرفه‌جویی دارد این صرفه‌جویی را اگر بخواهد در محل دیگر خرج کند بنده با این اصل مخالف نیستم اما بنده با این مخالفم که چرا این صرفه‌جویی به دست آمده الان بابت مخارج انتخابات در چند شهرستان آقایان فرمانداران یک تعهداتى کرده‌اند آنها را نمی‌پردازند و هزار جور اشکال می‌تراشند و مردم از دستگاه‌هاى انتخاباتى و دولت طلبکارند از همین محل انتخاباتى از جمله در تبریز و مراغه و حالا آمده‌اند به عنوان صرفه‌جویی می‌خواهند این اعتبار را در محل دیگر خرج کند بنده معتقدم که دولت همیشه باید اعتبار خودش را حفظ نگاه دارد الان اگر دولت بخواهد یک چیزى قرض کند هیچ کس بهش نمی‌‌دهد و اعتماد ندارد دولت باید یک دستگاهى باشد که مردم بهش اعتماد داشته باشند و اگر یک وقتى چیزى لازم داشت بخرد یا پولى لازم داشت مردم در اختیارش بگذارند در موقع انتخابات در تبریز 14 هزار تومان فرماندارى بنا بخشنامه وزارت کشور خرج کرده است همین طور در مراغه هفت هزار تومان بدهکار است و وزارت کشور می‌گوید مطابق اصول حسابدارى نیست و نمی‌پردازد و در مقابل فرماندار تعهد کرده است و به بقال و عطار بدهکار است و آن وقت می‌‌گویند 700 هزار تومان صرفه‌جویی کرده‌ایم بنده با این لایحه مادامى که وزارت کشور قبول نکند آنچه که فرماندارها و شهرستان‌ها از این محل بدهکارند خواهد پرداخت مخالفم و توجه مجلس شوراى ملى را به این موضوع جلب می‌کنم.

نایب‌رئیس - آقا خرازى

خرازى - تذکراتى که همکار محترم آقاى دکتر دادفر داده‌اند البته در محل خودش صحیح است و باید دولت به امضاى مأموریتش و مخصوصاً فرماندارها و شهردارها و اینها اهمیت بدهد و تعهداتى که مأمورینش می‌کنند باید آن تعهدات را انجام بدهد و سعى کند که موافق قانون باشد به آن ترتیبى که آقاى دکتر فرمودند بعداً بیاید اینجا مجوز تحصیل کند ولى باید آقایان تصدیق کنند که وزارت کشور یکى از بهترین وزارتخانه‌هاست و مردم که با ادارات دولتى سر و کار دارند بیشتر آنها با ادارات تابعه وزارت کشور سرو کار دارند وزارت کشور تشکیل می‌شود از استانداری‌ها و فرماندارى‌ها و شهردارى‌ها و ژاندارمرى کل کشور و شهربانی کل و مخصوصاً اداره آمار اگر به وزارت کشور توجه نشود و وزارت کشور یک وزارت کشور مجهزی نباشد کارهاى مردم معطل می‌ماند به علاوه نمایندگان وزارت کشور که عبارت باشند از استاندار‌ها و فرمانداری‌ها اینها نمایندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى می‌باشند و اگر وزارت کشور توسعه داشته باشد و بودجه کافى داشته باشد می‌تواند یک قسمت عمده معضلات مملکت و این عدم رضایت‌هایی که هست در بین مردم برطرف کند و به علاوه استاندارهاى و فرماندار‌ها تقریباً ریاست فائقه دارند بر سایر ادارات دولتى مخصوصاً در شهرستان‌ها و بنابراین ملاحظه بفرمایید وزارت کشور آمده عوض این‌کهولخرجى کند هفتصد هزار تومان یا 7 میلیون ریال از بودجه‌ای که آقایان تصویب کرده‌اید براى مخارج انتخابات و از مواد دیگر بودجه خودش صرفه‌جویی کرده است و از مواد دیگرى که مى‌بیند کسر دارد چون الان نه ماه از سال گذشته و این مواد را کسر دارد و مورد حاجت و ضرورت اوست تقاضا کرده که از این صرفه‌جویی‌ها به این مواد 5 و 6 و 17 و 18 پرداخته شود بنابراین بنده خواهش می‌کنم آقایان توجه کنند و این لایحه رأى بدهند که کار وزارت کشور راه بیفتد (صحیح است).

نایب‌رئیس - آقا مخبر

مسعودى (مخبر کمیسیون بودجه) - عرض کنم آقاى دکتر دادفر بیانى فرمودند راجع به بدهکارى و تعهدات وزارت کشور و یک عده از فرماندارى‌ها از جمله تبریز و مراغه را مثلاً زدند می‌خواستم این را عرض کنم که در کمیسیون بودجه جناب آقاى امیر نصرت اسکندرى تشریف داشتند و وقتى گفتند این تعهدات را هم جزء این محل بگذارید گفته شد که محلش موجود است یک اشکالات حسابدارى داشته که ما خواهش کردیم از جناب آقاى وزیر کشور و جناب آقاى دکتر خانلرى که این اشکالات را زودتر در اداره حسابدار وزارت کشور برطرف کنند و این تعهدات فرمانداری‌ها را که محلش موجود است هر چه زودتر بپردازند و این تعهد را آقای انوارى معاون وزارت دارایی در کمیسیون کردند بنابراین آن تعهدات محلش تأمین شده است منتهى از نظر صورت‌حساب‌ها اشکالاتى بوده است که آن را هم خصوصى خواهش کردیم مرتفع کنند و بپردازند و این صرفه‌جویی که آنجا نوشته شده است در مورد مواد 5 و 6 و 17 و 18 مربوط به خرید اثاثیه بوده است مربوط به فوق‌العاده بدى آب و هوا بوده است و مربوط به خرید لوازم‌التحریر بوده است و چیزهاى دیگر از این محل‌ها صرفه‌جویی کرده‌اند و محلی که می‌خواهند از این کار تأمین کنند از همین بودجه‌ای است که ما تأمین کرده‌ایم و بنابراین چیزى فوق‌العاده‌ای نیست و آن را هم به شما قول می‌دهم از طرف جناب آقاى دکتر خانلرى که تشریف دارند به بنده فرمودند که بنده عرض کنم خدمت جنابعالى و سایر آقایان که این محل تأمین شده است و آن تعهدات پرداخت خواهد شد.

نایب‌رئیس - آقاى دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا - عرضى ندارم‏

نایب‌رئیس - کفایت مذاکرات پیشنهاد شده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافى است.  مهدى ارباب

+++

 ارباب - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم.

نایب‌رئیس - کسى مخالف نیست توضیح لزومى ندارد.

امیرنصرت اسکندرى - خود آقای معاون وزارت کشور هم تعهدى بکنند.

نایب‌رئیس - آقاى دکتر خانلرى‏

معاون وزارت کشور (دکتر خانلرى) – همان ‌طور که جناب آقاى مسعودى مخبر محترم کمیسیون تذکر دادند و اعتبار آن اقلامی که فرمودند به کلى جداست و این ‌که آقایان فرمودند از طرف وزارت کشور کوشش نشده است قرضى که از طرف فرماندارى تعهد شده است پرداخت نشود این‌ طور نیست بلکه برعکس ما خیلى میل داریم که تعهدی که فرمانداران کرده‌اند پرداخت شود و کمال علاقه را دارم به این که اصطلاح شأن فرماندار محفوظ بماند و اگر تأخیر شده اشکالاتى از لحاظ مقررات حسابدارى داشته که آن هم مرتفع شده است و پرداخت خواهد شد و به هر حال از این محل نیست (احسنت).

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد در ماده واحده کسى اجازه نخواسته بنابراین براى اظهارنظر به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

4- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبار سال 1335 وزارت پست و تلگراف و ارجاع به ملجس سنا

نایب‌رئیس - گزارش کمیسیون بودجه مربوط به اضافه اعتبار وزارت پست و تلگراف مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون بودجه با حضور آقایان وزیر پست و تلگراف و معاون وزارت دارایی لایحه شماره 38169 دولت راجع به اضافه اعتبار سال 1335 وزارت پست و تلگراف را مطرح نموده پس از مذاکراتى با قید آنکه اعتبار 46 میلیون ریال از محل اضافه درآمد وزارت پست و تلگراف و تلفن تأمین شود با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به مبلغ چهل و شش میلیون ریال به شرح زیر:

1- به اعتبار ماده 6 فوق‌العاده‌ها 16000000 ریال‏

2- به اعتبار ماده 22 هزینه نگاهدارى و به راه‌انداختن دستگاه‌هاى بی‌سیم کشور 10000000 ریال‏

3- به اعتبار ماده 23 کرایه حمل و نقل پست‌هاى زمینى و هوایی 10000000 ریال‏

4- به اعتبار ماده 23 تعمیرات اساسى دستگاه‌هاى تلفنى و تلگرافى 10000000 ریال 46000000 از محل درآمد عمومى کشور بودجه سال جارى وزارت پست و تلگراف و تلفن اضافه نماید که طبق شرح مواد مزبور مندرج در بودجه تفصیلى سال 1335 وزارت نامبرده پرداخت شود.

مخبر کمیسیون بودجه - محمدعلى مسعودى

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى - لایحه‌اى که مطرح است مربوط به اضافه اعتبار وزارت پست و تلگراف است که ارتباط به تلفن و حمل ونقل پستى دارد اقلامش را قرائت کردند و به نظر آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى رسیده است بنده از این‌کهجناب آقاى مهندس اشراقى که یک فرد فنى هستند در رأس وزارت پست و تلگراف هستند خوش‌وقت هستم و مردم انتظار دارند وقتى که یک شخصى فنى و مطلعى در رأس یک وزارتخانه‌ای قرار دارد یک اصلاحات محسوسى در آن وزارتخانه به عمل آمده باشد و البته در این مورد یک کارهایی در وزارت پست و تلگراف شده است و این را هم نمی‌شود انکار کرد همه ما چه مربوط به کارهاى شهرستان‌ها و چه مرکز اثرى دیدیم ولى آن اثرى که باید و انتظار کامل می‌‌رود از وزارت پست و تلگرافى که ایشان در رأس آن تشریف دارند و اقداماتى که در این چند سال از نظر تثبیت اوضاع مالى کشور شده و اعتباراتى که از طرف سازمان برنامه که در بودجه برنامه داده شده است ما لااقل یک انتظار از وزارت پست و تلگراف داشتیم و داریم و آن این است که در یک شهر یک میلیون و نیمی مثل تهران یک تغییرى در وضع پست ایجاد شده باشد و با کمال تأسف ما هیچ تغییر محسوسى در توزیع نامه‌هاى پستى در بزرگ‌ترین شهر ایران یعنى تهران نمی‌بینیم بنده خیال می‌کنم (چند نفر از نمایندگان - وضع پست تهران بهترش شده است) بنده هم عرض کردم که خیلى بهتر شده است اما آن که مورد انتظار است از وزارت پست و تلگراف راجع به پست تهران هنوز محسوس نیست الان بنده خدمت آقایان عرض می‌کنم تلگراف می‌آید از خارج نصف شب تلگرافچى می‌گیرد اما مثل دنیاى متمدن مثل شهرهاى بزرگ دیگر این تلگرافى که به آن سرعت و فورى رسیده است فورى به آقایان نمی‌رسد بنده قطع دارم که نمی‌رسد (مهندس جفرودى - فردا صبح می‌رسد ) وقتى نصف شب تلگراف رسید اقلاً باید فردا صبح برسد ولى فردا ظهر می‌رسد بنده معتقد هستم که زودتر از این باید برسد طبق اصول که امروز در دنیا هست باید پست طبق اصول امروز در هر روز اقلاً پست در چهار دفعه یا پنج دفعه گرفته شود و در همان ساعت بلافاصله فرستاده شود (مهندس جفروى - پست شهرستان‌ها را که نمی‌شود روزى چهار دفعه فرستاد) پست شهرى را عرض می‌کنم موقعى که جناب آقاى مهندس اشرافى وزیر پست و تلگراف شدند خدمت‌شان رسیدم و استدعا کردم موضوع توزیع پست تهران را یک تغییرى براى آن قائل بشوند البته وعده فرمودند و یک اثر مختصرى هم محسوس شده است ولى ما انتظار دارم یعنى مردم تهران و مردم ایران از ایشان انتظار دارند که آن اثرى که باید در این کار به وجود بیاید و این اعتباراتى که الان مطرح است با این ‌که براى هیچ وزارتخانه‌ای اضافه اعتبار به وجود نیامده همین اضافه اعتباری که براى وزارت کشور تصویب شد از یک صرفه‌جویی مربوط به خودش بوده است‏ ولى براى وزارت پست و تلگراف این اضافه اعتبار پیشنهاد شده با این حال ما این انتظار را داریم و مردم هم این انتظار را دارند که وضع پست تغییر بکند یعنى با همان ترتیبى که امروز در شهرهاى بزرگ دنیا هست باید باجه‌هاى بسیار زادى باشد و در ساعات معین گرفته شود و محسوس بشود به این‌که یک نامه شهرى که در ساعت دو و نیم بعدازظهر داده شده است بایستى از نامه‌ای که 4 بعدازظهر داده می‌شود زودتر برسد این ترتیب را ما انتظار داریم و امیدوار هستیم با توضیحاتى که خودشان خواهند فرمود این کار عملى شود دیگر موضوع تلفن خارجى است البته آقایان کم و بیش به ارتباط تلفنى به خارج برخورده‌اند بنده خودم گاهى پیش آمده است که رفته‌ام اولاً باید رفت به مرکز تلفن و آنجا صحبت کرد در صورتى که می‌دانید در شهرها و کشورهاى دیگر شما در منزل‌تان یا در همان مهمانخانه‌ای که هستید تلفن وصل می‌شود به هر جا که می‌خواهید صبحت می‌کنید و هنوز چنین عملى در تهران نشده است بعد از این‌کهتشریف می‌برید در مرکز تلفن خارجى اغلب پیش می‌آید که انتظار هم می‌کشید می‌‌گویند حالا نیایید و فردا بیایید بعد هم که می‌رویم آنجا پارازیت هست و نمی‌شود صحبت کرد و این مربوط به نقص دستگاه‌هاى فنى است ما انتظار داریم که این وضع عوض شود و این ارتباط تلفن خارجى همان‌ طور که قدم بلندى نسبت به آن برداشته شده و شروع شده تکمیل و اصلاح شود و اشکالات فنى‌اش رفع شود که ما بتوانیم یک تلفن کاملى داشته باشیم و بتوانیم با خارج ارتباط برقرار کنیم و بعد هم موضوع تلفن ولایات و شهرستان‌هاست که آقایان مسبوق هستند و لازم نیست پیش از این صحبت کنم (یکى از نمایندگان - تلفن نیست) هیچ تغییرى در این موضوع داده نشده (دکتر شفیع امین - دستگاه‌هاى تلفن خودکاری که براى شهرستان‌ها در نظر گرفته شده اولاً از نظر آن ودیعه‌هاى سنگینى که موردنظر جناب آقاى وزیر پست و تلگراف بوده است و ثانیاً وام‌هایی که یک عده‌ای دادند از جهتى که به آن نصابى که ایشان در نظر گرفته‌اند نرسیده مجموع اینها سبب شده است که هنوز دستگاه‌هاى تلفن شهرستان‌ها آن نظرى و آن برنامه‌ای که در نظر بود به جایی نرسیده است این است که بنده از این موقع استفاده می‌کنم و خواستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم که مجلس شوراى ملى قطعاً انتظار دارد که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف این نواقص را رفع بکند (صحیح است) و باید بتوانیم امیدوار بشویم همین طورى که بر اعتبارات وزارت پست و تلگراف چه روى بودجه و چه از اعتبارات سازمان برنامه افزوده می‌شود به موازات این اضافه اعتبارات قدم‌هاى اصلاحى سریعى برداشته شود که محسوس شود یعنى مردم معتقد بشوند که این کارها به نتیجه صحیح رسیده است (صحیحى است).

نایب‌رئیس - آقاى خرازى.

خرازى - تذکرات سودمندى که همکار محترم جناب آقاى عمیدى‌نورى دادند بسیار صحیح و به موقع بوده و بنده هم آن را تأیید می‌کنم ولى آقایان توجه بفرمایید در دنیاى امروز موضوع ارتباطات هوایی و دریایی است چون اگر زمینى وجود ندارد مگر راه‌آهن و کارهاى فورى دیگر با زمین انجام نمی‌شود موضوع ارتباطات اعم از پست و تلفن و تلگراف و رادار و رادیو از هم مسائل شده و مخصوصاً در قسمت تجارت ضرب‌المثلى هست که در تمام دنیا معمول هست می‌‌گویند کى موفق شد که 5 دقیقه زودتر اطلاع پیدا کرد و 5 دقیقه زودتر تصمیم گرفت متأسفانه از قدیم در کشور ما به وزارت پست و تلگراف اهمیتى داده نشده و ملاحظه فرمودید در کابینه‌هاى سابق هر وقت کسى را علاقه‌مند بودند که پست وزارت بهش بدهند ولى جا برایش پیدا نمی‌کردند او را می‌گذاشتند در وزارت پست و تلگراف اشخاصى بودند که دکتر طب بودند اشخاصى بودند که منجم بودند قبل از دوره اعلیحضرت فقید هر کسى را پست برایش نداشتند وزیر فواید عامه می‌کردند حالا چون آن وزارتخانه تقسیم شده به صناعت و تجارت و راه هر کسى را که پست برایش نداشتند و می‌گذاشتند سر وزارت پست و تلگراف این ابتکار را مرحوم رزم‌آرا به کار برد که یک مهندس فنى مثل آقاى مهندس اشراقى را گذاشت در رأس وزارت پست و تلگراف و آقایان می‌دانند با چهار میلیون و ششصد هزار تومان کارى نمی‌شود کرد 4 میلیون و 600 هزار تومان هیچ است و 46 میلیون تومان هم هیچ است اگر 460 میلیون تومان هم بدهید به وزارت پست و تلگراف (همهمه نمایندگان) اجازه

+++

بفرمایید آقایان اگر این اعتبارات را هم بدهید کم است البته در تذکرات جناب آقاى عمیدى‌نورى یک قسمتى هست که اینها را می‌شود در ظرف دو سه ماه درست کرد ولى اگر بخواهند تلفن یا تلگراف سفارش بدهند یا تلفن‌هاى با خارجه را یک ترتیبى بدهند اعتبار و وقت لازم دارد بنده خودم در آتلانتیک هتل‌هامبورگ بودم می‌خواستم با پسرم در ریول‌فالز در میناپولیس صحبت کنم باور بفرمایید یک ربع طول نکشید هر روز بنده با لندن و پاریس در ظرف پنج دقیقه از اطاق خودم صحبت می‌کردم ولى اینها مخارج لازم دارد و و پول لازم دارد الان آقایان دیگر نباید به مراکز شهرستان‌هاى بزرگ دیگر پست زمینى برود در ممالک دیگر حالا آمده‌اند پست زمینى و هوایی را تمبرش یکى کرده‌اند که دیگر کسی به پست زمین کاغذ ندهد یا فرض بفرمایید تلگرافى که می‌آید تلگرافخانه با تلفن براى اشخاص می‌خوانند و خودش بعد می‌‌رود تلگراف را از تلگرافخانه می‌گیرد ولى اینجا مردم می‌روند می‌‌گویند مورد اعتماد نیستند باید یکى دو تومان زیاد بدهیم و بعد صحبت کنیم این نواقص هست ولى این دلیل نمی‌شود که آقاى مهندس اشراقى کاری نکرده است،آقای مهندس اشراقی  یک مرد مطلعى است و در همه قسمت‌ها بدون هیچ گونه تظاهرى یک قدمى‌هاى اساسى و حسابى برمی‌دارند ولى همه ما انتظار داریم که وسایل ارتباطى ما کامل شود آن 27 نفر نمایندگانى که پارسال از پارلمان‌هاى دنیا آمدند بنده مهماندارشان بودم از طرف کارپردازى رفتیم به اصفهان باور بفرمایید ما نیم ساعت نتوانستیم از استاندار محترم با یک کارخانه صحبت کنیم این نواقص هست آقایان موقعی که در کمیسیون بودجه تشریف دارند باید به این موضوع ارتباطات اهمیت بدهند اگر به علت شکست آلمان‌ها دقت بفرمایید قسمت اعظمش براى این بود که نتوانست با استالینگراد ارتباطات خودش را محفوظ نگاه‌ دارد ارتباط روزبه‌روز در دنیا اهمیت بیشترى پیدا می‌کند. در موضوع ارتباطات به‌ هیچ‌وجه نباید صرفه‌جویی کرد و هر مبلغی که وزیر جدى و صمیمى پست و تلگراف می‌خواهد باید بهش داد البته معایب را هم باید تذکر داد، الان در پایتخت‌های بزرگ دنیا پست شهرى به وسیله مأمور موتورسیکلت‌سوار فوراً فرستاده می‌شود لوله‌هاى هوایی هست که به فاصله یک ساعت الى یک ساعت ربع کاغذ از این محل به محل‌هاى دیگر مى‌برد ما که این وسایل را نداریم امیدواریم که در بودجه 1336 اعتبار کافى به وزارت پست و تلگراف مرحمت بفرمایند که ما هم بتوانیم یک قدم‌هایی برداریم که در مقابل ممالک راقیه دنیا سربلند باشیم.

نایب‌رئیس - آقاى مهندس اردبیلى پیشنهاد سکوت داده‌اند که قرائت شد

(به شرح زیر قرائت شد)

تقاضا دارم لایحه مطروحه وزارت پست و تلگراف مسکوت بماند. مهندس اردبیلى‏

نایب‌رئیس - آقاى مهندس اردبیلى‏

مهندس اردبیلى - بنده خواستم از موقع استفاده کنم و با آقاى وزیر پست و تلگراف عرض کنم که در آذربایجان یک اداره پست و تلگراف هست که مربوط به صد سال قبل است که به دولت تحمیل شده است متأسفانه من نمی‌دانم که با چه جرئتى این ماشین‌آلات را زیر این عمارت گذاشته‌اند همه چکه می‌کند و دارد خراب می‌شود و با یک مختصر پیش‌آمدى این ساختمان از بین خواهد رفت (دکتر راجى - عمارت مرکزى هم همین‌طور است) من مال تبریز را عرض می‌کنم که آنجا به کلى از بین رفته است و این خطرناک است که زیر آن دارند کار می‌کنند موضوع دوم...‏

نایب‌رئیس - راجع به سکوت صحبت بفرمایید.

مهندس اردبیلى - موضوع دوم قسمت پست هوایی است ما در آذربایجان پست هوایی نداریم، فرودگاهى هم که داریم آسفالت نشده‏

نایب‌رئیس - آقاى مهندس راجع به پیشنهاد خودتان صحبت بفرمایید و راجع به نواقص و اصل لایحه صحبت نفرمایید.

مهندس اردبیلى - خواهش می‌کنم نسبت به این قسمت‌ها توجه بفرمایید (بعضى از نمایندگان - پس گرفتند).

نایب‌رئیس - باز باید رأى گرفت رأى می‌گیریم به مسکوت ماندن این لایحه آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد آقاى ارباب مخالفید؟ (ارباب - بله) بفرمایید.

مهدى ارباب - قبل از عرض مطلب ناچار این مطلب را تذکر می‌دهم که روابط اشخاص با کار مملکت دوتاست بنده از نظر حساب شخصى جناب آقای مهندس اشراقى را یکى از مردان بسیار شریف و خوب می‌دانم و واقعا بسیار مرد شریفى هستند (صحیح است) اما از لحاظ کار مملکت نمی‌توانم از وزارت پست و تلگراف تعریف بکنم وزارت پست و تلگراف آقایان شعاع عملش محدود به تهران و حدود تهران است که آن هم یک رشته تلفنى هزار تومان مساعده می‌گیرند یا دو هزار تومان می‌گیرند دو سال یا یک سال بعد تلفن می‌دهند به هر کدام از این آقایان هم پول جلو بدهند وقتى میلیون‌ها می‌گرفتید و شرکت تشکیل می‌دادید مسلم می‌‌توانند تلفنى بهتر از این تلفن به مردم بدهند اما آنچه خود وزارتخانه باید عمل کند از پول خودش یا دولت کارى نکرده به طورى که آقاى مهندس اردبیلى اشاره کردند این دستگاه تلگراف براى زمانى ساخته شده است که جمعیت تهران حداکثرش 200 هزار نفر بودند نه امروز که متجاوز از یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد و همان دستگاه مفلوک و کهنه بیچاره که باعث خجلت و شرمندگى است باقى است آن وقت مستخدمین بدبخت پست و تلگراف که نه دست‌شان به جیره‌بندى است و نه فعل و انفعالى در کار هست باید با این دستگاه‌هاى در اطاق‌هاى یخ کرده جان بکنند که من به نام یک ایرانى سپاسگزار این طبقه خدمتگزار پست و تلگراف هستم (نمایندگان - بسیار صحیح است) مستخدمین پست و تلگراف واقعاً مردمان شریف و زحمتکش هستند (صحیح است) اما هر کس در یک حدودی متوجه نواقصى هست آقایان هر کدام از حوزه‌ای که انتخاب شده‌اند متوجه نواقص آن حوزه هستند بنده هم در حوزه‌ای که افتخار نمایندگیش را دارم متوجه نواقص آن حوزه هستم خوب جناب آقای مهندس اشراقى مستحضرند که براى کار خودشان دو سال است یا متجاوز یک دستگاه نقلیه می‌خواهند که اگر سیم پاره شد بروند و آن سیم را اصلاح کنند چنین دستگاهى در بندرعباس نیست یک چیزى شنیدم آقایان خوب توجه کنید امیدوارم که صحیح نباشد یکى از رفقاى ما در سرسرا به بنده فرمودند که روزنامه فرمان را خواندید؟ یک بخشنامه‌ای صادر شده که وکلا و رؤساى حوزه انتخابیه‌شان مکاتبه نکنند (دکتر جهانشاهى - فرمان غلط کرده است) حالا فرمان غلط کرده یا نکرده کارى ندارم آقایان شما مردمان لایقى باشید و کار مملکت را خوب اداره کنید ما مگر بیکاریم که مکاتبه کنیم این عدم لیاقت مأمورین مربوطه است که ما را وادار می‌کند براى یک ماما یک دکتر و یک دبیر و یک دندان‌ساز این پله‌ها را صبح تا شب برویم بالا زحمت بکشیم التماس بکنیم و من به سهم خودم دست می‌بوسم که یک اصلاحى در حوزه بندرعباس بشود اگر شما کار خودتان را انجام بدهید ما چکار داریم ما در سیاست عمومى مملکت یا دولت همکارى می‌کنیم همان ‌طورى که کشورهاى مترقى جهان نمایندگان‌شان می‌کنند (احسنت) شما هستید که ما را وامی‌دارید به این جریانات ما چرا می‌خواهیم با بخشدار مکاتبه بکنیم؟ بخشدار بیچاره بدبخت که نه طبیب دارد نه دوا دارد و هیچ ندارد آنچه به مقامات بالاتر از خودش می‌نویسد یا مأموری است و تلگراف یا دیگرى اعتنا نمی‌کند بیچاره متوسل به وکیل می‌شود و وکیل هم متوسل به شما می‌شود و شما هم که البته آنچه به جایی نرسد فریاد است شما خودتان را درست کنید ما چکار دارید (قنات‌آبادی - زدن این حرف‌ها گناه دارد اینها عمل مثبت می‌کنند) آقایان یک بی‌سیم در بندرعباس هست که به مرحمت آقاى وزیر پست و تلگراف دایر شده گلو و گوش آدم درد می‌گیرد تا مطلب را بگوید و بفهمد آن هم نسبت به مطالب باید سابقه داشته باشد تا بفهمید والا نمی‌فهمید (خنده نمایندگان) یک ناحیه‌ای است در آنجا به نام فارغان بیست هزار نفر جمعیت دارد و چند سال است ما استدعا می‌کنیم تمنى می‌کنیم تلگراف بدهید نمی‌دهند به جهنم نمی‌دهند تلفن بدهید نمی‌دهند اقلاً یک دفتر پست دایرکنید که بتواند عریضه‌اش را به سمع مبارک اعلیحضرت همایونى برساند (قنات‌آبادی - دولت مشغول مبارزه با فساد است) می‌گوید این را هم نداریم آقایان این مملکت‌دارى نیست این خلاف سیاست مملکت‌داری و شاه‌دوستى است همین‌ طور آقایان در این جزایر، جزایر از لحاظ حسن سیاست باید ارتباط خوب با مرکز داشته باشد هیچ ندارد بدبخت‌ها این همه هم ناله می‌کنند کسى به دادشان نمی‌رسد اینها را باید گفت ما وظیفه‌مان گفتن است دولت می‌خواهد بکند می‌‌خواهم نکند یک روزى روزگار به حساب اینها خواهد رسید (احسنت).

نایب‌رئیس - آقاى صدرزاده موافقید؟

صدرزاده - بله موافقیم‏.

نایب‌رئیس – بفرمایید.

صدرزاده - بنده یک نکته‌اى را می‌خواستم تذکر بدهم که مهم‌تر از موافقت با لایحه است و آن مطلبى بود که جناب آقاى ارباب فرمودند مطابق اصل 33 قانون اساسى هر یک ا ز مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امرى از امور دارند براى این‌کهاین حرف در مجلس زده شد خواستم عرض کنم که این حق قانونى است براى مجلسین که قانون اساسى داده است و هر کس بر خلاف این حق کلمه‌ای بنویسد یا تحدیدى کند و محدودیتى در اختیارات وکلاى مجلسین ایجاد کند صریحاً بر خلاف قانون اساسى عمل کرده است (سراج حجازى - دولت باید بیاید تکذیب بکند) این قانون اساسى است که حق به وکلا دو مجلس داده است اما راجع به لایحه‌اى که جناب آقای وزیر پست و تلگراف داده‌اند البته انتقاد و حتى ایراد از شأن مجلس است و من خیلى خوشوقتیم که صحبت بشود و تذکرات و نواقصى که در نواحى مملکت هست به وزرا تذکر داده شود اما یک مطلبى را هم نباید فراموش کرد و آن این است که این تذکرات نباید طورى باشد که بعضى از مأمورین دولت را که خدمت می‌کنند دلسرد کند ما می‌دانیم که در مملکت ما نواقص خیلى خیلى زیاد است و احتیاجات ما هم بسیار است و بایستى وزرا در سهم خودشان وظیفه خودشان اهتمام بکنند و برآورده بکنند احتیاجات مردم را ولى این هم ناگفته نماند که این آقاى مهندس اشراقى هم که وزیر پست و تلگراف است به سهم خودش

+++

 یک خدماتى کرده است (صحیح است) و ما باید کارى بکنیم که دلسرد بشوند (صحیح است) بسیار به موقع بود که بنده این تذکر را بدهم و تأییدی هم که آقایان نمایندگان محترم فرمودند بسیار به جا بود و جناب آقاى مهندس اشراقى به طورى که خودتان می‌دانید نواقص خیلى زیاد است و امر ارتباطات یکى از مسائل مهم مملکتى است و ما از جنابعالى توقع داریم که بیش از آنچه که در پیش انجام داده‌اید براى توسعه ارتباطات اقدام بکنید و امتنان نمایندگان را از خودتان بیشتر جلب کنید.

نایب‌رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم.  جلیلى‏

نایب‌رئیس - آقای جلیلى‏

جلیلى یزدى - بنده خیلى عادت ندارم که زود پیشنهاد کفایت مذاکرات بدهم اما در مورد این لایحه که مربوط به وزارت پست و تلگراف است همان ‌طورى که جناب آقای صدرزاده فرمودند آقاى مهندس اشراقى مردى است که به کار خودش علاقه دارد و واقعاً کار خودش را دوست دارد و ما وقتى دیدیم که در مملکت اشخاصى که مصدر کار هستند و کار خودشان را دوست دارند و خوب انجام می‌دهند هر کمکى می‌خواهند مجلس باید به اینها بکند چون به طور مسلم می‌دانیم که یک کارى می‌شود بنابراین خواستم استدعا کنم که در این مورد که آقاى مهندس اشراقى یک لایحه مالى داده‌اند و شاید این دوره تنها کمکى که به پست و تلگراف بشود تنها همین است و در کمیسیون بودجه ما سابقه‌ای نداشتیم که کمکى به پست و تلگراف شده باشد و به همین جهت هم استدعا دارم که آقایان موافقت بفرمایند مذاکرات کافى باشد و زودتر تصویب بشود.

دکتر وکیل - بنده مخالفم با کفایت مذاکرات‏

نایب‌رئیس - آقا دکتر جهاشاهى‏

دکتر وکیل - بنده عرض کردم مخالفم‏

نایب‌رئیس - ایشان قبل از شما اجازه خواستند.

دکتر جهانشاهى - عرض کنم آقایان وقت مجلس براى همین مذاکرات است کار زیادى نداریم عجله‌ای هم نداریم و به عقیده بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات و تقاضاى هم آوردن سر یک مطلبى معرف این است که شخص یا مجلس علاقه ندارد در مسائلى که مطرح است بحث و غور بکند و می‌خواهد هر چه زودتر یک مطلبى را سرهم‌بندى بکند و تمام بشود موضوع موضوعى است مربوط به ارتباطات و خیلى مهم است بنده نمی‌‌خواهم وارد بحث و یا تعریف و انتقاد بشوم ولى آنچه مطرح است موضوع مهمى است و مخصوصاً جنبه مالى دارد آقایان مسبوقند در آیین‌نامه موقعى که قانون بودجه مملکت مطرح می‌شود وقت برای صحبت براى آقایان بدون حد است و نامحدود است براى این‌که جنبه مالى دارد و مهم است فعلاً به موجب این لایحه چهار پنج میلیون تومان اجازه داده می‌شود خرج بشود و موضوع ارتباطات هم هست که خیلى مهم است بنده معتقدم که آقایان موافقت بفرمایند که یک نفر و دو نفر مخالف و موافق بیشتر صحبت بکنند (صفارى - اگر کسى مخالف نباشد چطور؟) اگر نباشد طبعاً صحبت نخواهد شد به هر صورت اجازه بدهید که صحبت بشود.

نایب‌رئیس - رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیرم به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است آقاى دکتر وکیل مخالفید (دکتر وکیل - بله) بفرمایید.

دکتر وکیل - عرض کنم حضور مبارک‌تان بنده که با کفایت مذاکرات عرض کردم مخالفم براى این بود که خدا را شاهد می‌گیرم بدون این‌ که بخواهم تملق بگویم از شخص جناب آقای مهندس اشراقى و معاون ایشان بنده بی‌نهایت متشکرم ولى در یک حدود در محور تهران و در شهرستان تهران و براى جمعیت یک میلیون و نیم نفرى تهران آنها هم البته برادران ایرانى ما هستند من هیچ ‌وقت و براى شخص خودم خودشان می‌دانند که کارى نداشته‌ام ولى براى کارهاى مردم از ایشان متشکرم براى آقاى حسینى نامى دستور فرمودند یک شماره تلفن بدهند از آقاى مهندس مشیرى هم تشکر می‌کنم که براى این شخص که یک مرد محترمى و مسنى بود ایشان برایش ارتباط تلفنى دادنند ولى عرض بنده اینجا است که در این لایحه و با بیاناتى که آقاى خرازى فرمودند ارتباطات لازم است و چیز لازم هم خرج می‌خواهد و پول می‌خواهد ولى بنده به جناب آقاى مهندس اشراقى و به دستگاه وزارت پست و تلگراف می‌‌خواهم این را عرض بکنم در تمام نقاط مرزى ما وسایل ارتباطى نیست این اعتباراتى که اضافه شده و با این فعالیت‌هایی که ایشان نشان دادند بنده براى نمونه مرکز فرماندارى کل کردستان را عرض می‌کنم در اوایل سال 1333 به حضور ایشان شرفیاب شدم و البته ایشان در طرز برخورد کردن هم براى بنده که دکتر طب هستم یک خاصیت مخصوص دارند و طرف را قانع می‌کنند بنده بعد از آن فرمایشى که راجع به ساختمان آنجا فرمودند قانع شدم ولى تا به حال از آن ساختمان اثرى ندیدم برای ساختمان پست و تلگراف رفتم حضورشان البته برخورد بنده با ایشان شخصى بود ولى تا حال عملى نشده است ما استدعا کردیم از وزارت پست و تلگراف که براى ارتباط کردستان و کرمانشاه و بالنتیجه با مرکز تهران فاصله سنندج و کرمانشاه را که 24 فرسنگ است سیم آن را مسى بکنند به ما وعده دادند با تمام این اعتبارات ولى تا به حال عملى نشده از حضور ایشان استدعا کردیم که یک دستگاه بی‌سیم در سنندج نصب بشود طورى بشود که مردم صدای‌شان به مرکز برسد فرمودند وسایل رسیده است در بندر است و می‌فرستیم ولى عملى نشده است ارتباط ما با نقاط مرزى مریوان و جاهاى دیگر برقرار نیست که خودشان بهتر می‌دانند از ایشان متشکریم که فقط یک تلگرافی در فاصله سنندج کرمانشاه دایر کردند روى این اصل بنده از مأمورین آنجا تقاضا کردم که به مرکز نوشتند که براى ارتباط و استفاده از این سیم شرکت تلفن این سیم را مسى بکنند و تا الان نتیجه نگرفتیم، بنده خیال می‌کنم که اگر ساختمان و هر تشکیلات دیگرى در هر نقطه مرزى ایران داده بشود براى شأن مملکت است و این نقاط مرزى را خود جناب آقاى مهندس اشراقى اطلاع دارند در آن طرف چه شرایطى هست و چه جور است و این طرف چه جور دیگر بنده عرض نمی‌کنم، همکار عزیز من جناب آقاى مهندس اردبیلى فرمودند که در تبریز ساختمان دارد خراب می‌شود بنده عرض می‌کنم که در اینجا اصلاً ساختمانى از بدو تأسیس تا به حال نشده است (مهندس اردبیلى - تبریز دومین شهر ایران است) بنابراین کارگر بنده با کفایت مذاکرات مخالفت کردم براى این بود که در اینجا این را عرض کنم و استدعا کنم از مقام وزیر پست تلگراف که تشریف بیاورند اینجا (تعهد نه البته) قول بدهند بنده هم اطمینان دارم به قول ایشان نه تنها براى سنندج بلکه براى تمام نقاط ایران یک توجهى بکنند که حالا که یک تلفنى را در تهران با فعالیتى که ایشان دارند دایر کرده‌اند قسمت‌هاى دیگر را هم توجه بفرمایند، کراراً بنده گفته‌ام وقتى بنده نتوانم صداى سنندج را بشنوم یا آقاى ارباب یا هر کدام از آقایان با شهرستان‌هاى مربوطه خودشان رابطه داشته باشند چه فایده دارد به خدا مأمورین کردستان تا آنجا که بنده اطلاع دارم وسایل کارشان فراهم نیست براى رئیس بی‌سیم یک فوق‌العاده ناچیزى تقاضا شده نمی‌دهند، استدعای بنده از جناب آقاى مهندس اشراقى این است که نسبت به ولایات و مناطق مرزى یک توجه خاصى مبذول فرمایند.

علامه وحیدى - سه سال است قول دادند و انجام نکردند.

نایب‌رئیس - آقای مسعودى‏

محمد على مسعودى (مخبر کمیسیون بودجه) - چند نفر از آقایان همکاران محترم که صحبت فرمودند چه موافق و چه مخالف تذکراتى دادند راجع به حوزه‌هاى انتخابیه خودشان و نقاط مختلف کشور که وسایل ارتباطى ما در این نقاط کم است البته این مطالبى است که مورد تأیید و تصدیق خود جناب آقای مهندس اشراقى هم هست ایشان می‌آیند اینجا و تأیید می‌کنند این مطلب را ولى یک نکته‌اى را دیدم که واقعاً رفقا همه متحدالقول بودند راجع به شخص ایشان و فعالیت و عمل ایشان (صحیح است) اگر آقایان توجه بفرمایند و دو سال پیش یا سه سال پیش وضع وزارت پست و تلگراف را در نظر بیاورند و وضع ارتباطى فعلى ما را با سه سال پیش مقایسه بکنند و آمار آن را بگذارند جلو و بودجه قلیل وزارت پست و تلگراف را هم بگذارند جلو خودشان توجه خواهند فرمود که واقعاً مهندس اشراقى که یک مرد فنى و علاقه‌مند به کار خودش و واقعاً وزارت پست و تلگراف را خانه خودش می‌داند (صحیح است) این مقایسه را بکنید خواهید دید وزارت پست و تلگراف ما و ارتباطات ما چقدر پیشرفت کرده است این بی‌سیم‌ها که یکى در بندرعباس است که آقاى ارباب فرمودند که گلوى من پاره می‌شود تا بتوانم مطلبى را بفهمم و بفهمانم البته اینها یک بی‌سیم‌هایی است که از متفقین خریده‌اند، یک بی‌سیم‌هاى نورى نیست بنده می‌دانم و مطابق توضیحاتى هم که در کمیسیون بودجه فرمودند بی‌سیم‌هاى جدید می‌آید و جانشین این بی‌سیم‌ها می‌شود به علاوه قوه و قدرت این بی‌سیم‌ها طورى نیست که از تهران به بندرعباس بشود تلفنى صحبت کرد باید عوض بشود ولى براى حفظ همین دستگاهى که فعلاً در بندرعباس موجود است براى این ‌که با همان داد و فریاد آقاى ارباب مطالب‌شان را حالى کنند و حفظ شود تا دستگاه جدید بیاید این اعتبار را خواسته‌اند، با توضیحاتى که دادند ما کاملاً روشن شدیم که این اعتبارات حقیقتاً لازم است و باید عرض کنم که مبلغش به قدرى ناچیز است، 46 میلیون ریال، چهار میلیون ریال و ششصد هزار تومان براى تأسیس پست هوایی براى تمام بنادر جنوب ایران خوزستان و فارس و تمام بنادر یک پست هوایی دایر می‌کنند در اول دی‌ماه و این پول می‌خواهد، باشگاه هوایی کشورى که خود ایشان هم عضو این باشگاه هستند براى این کار آماده است و از نزدیک که ایشان با اعضاى باشگاه در هیئت مدیره باشگاه داشته‌اند آمده‌اند یک قراردادى را امضا کرده‌اند تا باشگاه هوایی براى خوزستان و فارس و بنادر کرمان ارتباطات هوایی را اداره کند (مهندس اردبیلى - آذربایجان چطور؟) آخر اجازه بفرمایید یکى یکى

+++

آخر پولش باید باشد، سال آینده براى آذربایجان و شمال عملى می‌شود دویست و پنجاه هزار تومان براى این قرارداد اعتبار در نظر گفته شده و براى حفظ همین بی‌سیم‌هاى موجود باید مبالغى تأمین شود بنده خودم در حوزه خودم در حضور خودشان عرض می‌کنم تیر و سیم خریدیم براى یک ناحیه سیم‌کشى کرده‌ایم تیرش را گذاشته‌ایم تا یک دفتر تلگراف درست شده و گفته‌اند که تیر و سیم‌اش را خودتان بدهید ما دفتر را دایر می‌کنیم همین کار را کردیم یک سال و نیم طول کشید تا دایر شد والا ایشان کارشان با نحو احسن انجام داده‌اند اما در موضوع تلفن ملاحظه بفرمایید نمی‌دانم آقایان توجه فرمودید یا خیر الان مناقصه براى ساختمان محل تلفن‌هاى خودکار در رشت و خرمشهر و شیراز و اهواز و اصفهان و تبریز (دکتر عدل - پول‌هاى آن را هم گرفته‌اند) عرض می‌کنم اینها را تمام سفارش کرده‌اند و وارد می‌شود و دستگاه خودکار تلفن تبریز هم آقای مهندس اردبیلى تا سال آینده تأسیس خواهد شد شما خودتان می‌دانید که کارهاى فنى یک مرتبه نمی‌شود آورد و نصب کرد ما که سازنده تلفن نیستیم، ما که سیم نداریم و دستگاهش را نداریم ما از میخش گرفته تا دستگاه اصلى هم را باید از خارج وارد کنیم واقعاً باید حساب کنیم. ببینیم آقاى مهندس اشراقى با این بودجه کمش آیا قصورى کرده است به نظر بنده خدا شاهد است اگر هر مملکت دیگرى بود نسبت به یک چنین وزیرى که از کوچک‌ترین چیز استفاده کرده براى پیشرفت دستگاه وزارت پست و تلگراف بهترین تشویق را درباره‌اش می‌کردند وضع پست و تلگراف را بنده می‌بینم در تهران و شهرستان‌ها واقعاً بهتر شده است انصاف باید داد کاغذهایی که سابقاً از خارج می‌آمد بعد از 3 یا 4 روز به دست ما می‌رسید و الان کاغذی که روز پنجشنبه بعدازظهر به تهران از خارج می‌رسد روز جمعه صبح در شمیران به دست بنده می‌رسد و این سابقه نداشته ولى کارها در حدود مقدورات وزیر وزارتخانه است (دکتر راجى - راجع به پست تهران هم صحبت کنید) در این مورد آمدند دوچرخه خریدند موتورسیکلت خریدند و چیزهاى دیگر تهیه کردند راجع به تلگراف چون بنده سروکار دارم روزى نیست که بنده چند تلگراف نداشته باشم و به تدریج وضع تلگراف و پست با سابق فرق کرده با این شهر وسیع که از دربند و شمیران است تا حضرت عبدالعظیم و از آن طرف هم از کرج هست تا نزدیک سرخ‌حصار و همه‌اش خانه است شما حساب‌اش را بفرمایید ببیند واقعاً یک همچو شهرى به این طول و عرض که درست شده است چه قصور کرده‌اند، به خصوص این ‌که شما آقایان این را به طور قطع بدانید که هیچ یک از مأمورین ما کمتر از مأمورین وزارت پست و تلگراف حقوق نمى‌گیرند (صحیح است) هیچ کمکى این بدبخت‌ها ندارند، هیچ ممکن نیست یک مأمور دیگرى شبیه مأمورین وزارت پست و تلگراف پیدا کنید که این قدر صادقانه زحمت بکشند (صحیح است) ما آمده‌ایم یک میلیون و ششصد هزار تومان براى همین تأسیسات جدید و فوق‌العاده‌هاى همین اشخاص و دفاترى که آقاى ارباب مخصوصاً می‌‌گویند یک دفتر کوفتى اعتبار می‌خواهد همین دفتر کوفتى را بنده توضیح خواستم از آقای وزیر پست و تلگراف فرمودند این دفتر عضو می‌خواهد، این پنج عضو براى یک دفتر که هر کدام از ما‌ها براى حوزه‌های‌مان یکى دو دفتر لازم داریم که شاید دویست تا بشود و هر دفتر که 5 عضو می‌خواهد به هزار عضو احتیاج دارد و بنده آنچه که به آقایان می‌توانم اعتماد و اطمینان بدهم این است که این موادى که در اینجا نوشته شده است واقعاً ضرورى و واجب و لازم است که هر چه زودتر بدهیم و ایشان را راحت بکنیم در مورد کارهاى آینده هم بنده اطمینان و اعتماد می‌دهم به آقایان که به‌ هیچ‌وجه آقاى وزیر پست و تلگراف کوتاهى نکرده‌اند و امیدوارم که این برنامه‌ای را که در دست اقدام دارند چه براى تأسیس تلفن‌هاى کاریر و چه براى تلفن‌هاى خود کار شهرستان‌ها و چه بی‌سیم و ارتباطات تا یکى دو سال آینده انجام شود و همه راحت بشوند و ایشان هم یک افتخارى برایشان در این قسمت باقى بماند.

نایب‌رئیس - آقاى وزیر پست تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف (مهندس اشراقى) - عرض می‌شود بنده از تذکرات آقاى عمیدى‌نورى، آقای خرازى، آقاى صدرزاده، آقاى جلیلى، آقاى دکتر جهانشاهى و آقاى دکتر وکیل و آقای محمدعلى مسعودى خیلى متشکرم و به سمع آقایان نمایندگان محترم می‌‌رسانم که خود بنده که وزیر پست و تلگراف هستم از ارتباطات کشور ناراضى هستم و شبانه‌روز خون می‌خورم (احسنت) آقایان بایستى مستحضر باشند که براى داشتن ارتباطات خوب اولاً تعداد نفرات کافى لازم است و بعد هم بودجه کافى (صحیح است) نه نفرات کافى در دسترس وزارت پست و تلگراف هست و نه بودجه وزارت پست و تلگراف کافى است که بتواند تمام تقاضاى حقه و مشروع آقایان را انجام بدهد تا آنجایی که مقدور بوده از تمام اعتباراتى که ممکن بوده استفاده بشود استفاده شده تاکنون چه از اعتبارات سازمان برنامه چه از اعتباراتى که خارجی‌ها به ما دادند و چه از اعتباراتى که در بودجه کشور هست از لحاظ الاهم فالاهم سفارشاتى به خارج داده شده همین‌طور که جناب آقاى مسعودى فرمودند تهیه سفارشات یعنى تهیه دستگاه‌هاى بی‌سیم تلفنى و تلگراف بی‌سیم و با سیم که در یک روز و دو روز ممکن نیست و می‌بایستى به کارخانجات فرصت داد اینها را تهیه بکنند و طبق تعهدى که می‌کنند در دسترس ما بگذراند، بنده اینجا ناگزیرم عرض کنم کارمندان وزارت پست و تلگراف همکاران عزیز من از زحمتکش‌ترین و محترم‌ترین نفراتى هستند که در کشور در شبانه‌روز براى آقایان انجام وظیفه می‌کنند (صحیح است) آقایان در مواقعى که تعطیلات رسمى است و سایر قسمت‌ها تعطیل دارند مخصوصاً عید نوروز علاوه بر این‌ که اینها تعطیل ندارند کارشان سه مقابل، چهار مقابل می‌شود و به وجه احسن بنده که وزیر پست و تلگراف هستم عرض می‌کنم کارشان را انجام می‌دهند و کوتاهى ندارند (صحیح است) (دکتر جهانشاهى - حقوق‌شان هم کم است) اینها حقوق‌شان را هم ملاحظه بفرمایید 120 تومان، 240 تومان 300 تومان است و براى آن خدمات شبانه‌روزى، براى 3 بعد از نصف شب کار کردن اصلاً اسمش را نمی‌شود گذاشت حقوق و باید این را هم خدمت آقایان عرض کنم این دستگاه‌هایی که در اختیار ما است شما در موزه‌هاى دنیا هم این دستگاه‌هاى مرس را نمی‌بینید این تلگرافچى بیچاره بایستى چشم و گوش، مغز و دستش کار بکند تا آن که یک تلگرافى را بگیرد و بیاورد به آقایان برساند بنابراین قصورى در کار نشده غفلت نشده و ما مضایقه نکرده‌ایم، عرض شود موضوع‌ها را باید از هم تفکیک بکنید، ارتباطات تشکیل می‌شود از پست، تلگراف با سیم و بی‌سیم و تلفن آقایان بنده تصدیق می‌کنم افرادى که مالیات می‌پردازند باید از تمام مزایاى قانونى در تمام کشور استفاده کنند (صحیح است) بایستى در تمام دهات و قصبات و شهرستان‌ها و استان‌ها ما براى آنها ارتباط درست بکنیم اما هر دفتر پستى و تلگرافى که آقایان تقاضا می‌فرمایند که باید تأسیس شود حداقل پنج نفر کارمند لازم دارد یک تلگرافچى، یک پستچى، یک موزع، یک سیم‌بان، یک نامه‌رسان، تعدادى نفراتى که الان در وزارت پست و تلگراف هست براى این‌کههمین استاتو کورا حفظ بکنیم دویست نفر کم داریم البته جهت تأسیسات جدیدمان در سال آینده در سازمان برنامه یک پولى پیش‌بینى شده است امیدوارم که در اختیار ما گذاشته بشود که پس از تصویب آقایان بتوانیم از لحاظ الاهم فالاهم این دفاتر را تأسیس کنیم آقایان براى تلفن فرمودند نقص تلفن تهران و تلفن شهرستان‌ها کاملاً مورد قبول بنده است که این تلفنى نیست که ما داریم به همین دلیل بود که ما پیش‌بینى کردیم چه براى تهران و چه براى شهرستان‌ها در حدود 180 هزار شماره تلفن در نظر گرفتیم، تعداد تلفنى که امروز در تهران هست 30 هزار شماره یعنى 50 هزار شماره تلفن به تهران می‌افزاییم و 100 شماره هم براى شهرستان‌هایی که دائماً بتوانند از تلفن خودکار استفاده کنند، تصدیق بفرمایید که در یک قصبه‌ای کوچک ما نمی‌توانیم برویم تلفن خودکار بگذاریم برای شهرستان‌هاى مهم مملکت تبریز، خراسان، اصفهان، شیراز، رشت، اهواز، خرمشهر، همدان و شاهى و سارى و بابل و سایر قسمت‌ها را هم در نظر گرفتیم از لحاظ مختلف و از لحاظ کار به مقدار کافى تلفن براى آنها سفارش شده است البته بایستى مراکز اینها قبلاً ساخته بشود تا وقتى که ساختمانى ساخته نشود که ما نمی‌توانیم تلفن نصب کنیم مناقصه اینها گذاشته شده است زمین تهیه شده یکى پس از دیگرى پس از این ‌که مقاطعه‌کارها معین شدند در شهرستان‌ها اقدام می‌کنیم چنانچه مال شیراز قبل از هر مرکز دیگرى تهیه شد و امیدوارم که در آخر سال آینده ما بتوانیم تلفن شهرستان‌ها را به وجهى که آقایان نظر دارند بگذاریم (بعضى از نمایندگان - ان‌شاءالله) اشکال مهم فعلى بنده خودم قبول دارم که این تلفن که صحبت می‌فرمایید اتصالى زیاد دارد، راه نمی‌دهد، بعضى وقت‌ها  صحبت یکدیگر شنیده می‌شود تمام اینها عیوبات فنى دارد که مهندسین فنى آلمانى که الان 12 نفر هستند دارند به این کار رسیدگى می‌کنند کابل مورد نظرمان نیز سفارش داده شده و مقدارى از آن حل شده است متأسفانه قضیه کانال براى ما هم اشکالى ایجاد کرده چنانچه دستور داده شد دور بزنند، پس در مدت معینى کابل‌هاى ما هم خواهد رسید و پس از این ‌که کابل‌ها رسید البته این کابل‌ها فاسد که زیرزمین است خارج می‌کنیم و کابل‌هاى جدید خواهیم گذاشت و رفع نگرانى آقایان خواهد شد، آقا ارباب مهدى به بنده تذکر فرمودند که برای قسمت تلگراف جنوب فکرى نشده، بنده عرض می‌کنم که طورى نیست وزارت پست و تلگراف جنوب و شمال و شرق و غرب برایش یکسان است (صحیح است) اگر برنامه‌ای تنظیم کردیم براى تمام مملکت در نظر گرفته شده است و احتیاجاتى که آقایان دارند براى همه جا سفارش داده شده، فرصت به ما بدهید سفارشات ما برسد و ان‌شاءالله براى بودجه سال آینده هم خود آقایان توجه خواهند فرمود اعتبارات ما را به ‌اندازه‌ای خواهند کرد که کافى باشد و در موقع طرح این لایحه پس از این‌ که توضیحاتى کافى در کمیسیون بودجه دادم آقایان توجه کردند که اعتبارات وزارت پست و تلگراف خیلى خیلى کم است و خود بنده هم به این قسمت که آقاى دکتر وکیل فرمودند پى بردم که باید به مرزها خیلى توجه بشود همه مرزها باید داراى دفاتر پستى و تلگرافى

+++

باشند همین‌طورى که تذکر فرمودند اول کسی که وارد مرز می‌شود اول کارى که دارد با تلفن و و تلگراف خواهد بود، به همین لحاظ از آقاى ابتهاج خواهش کردم، استدعا کردم از اعتباراتى که دارند براى پنجاه نقطه مرزى به ما اعتبار داده شود تا ما توانیم شش تا اطاق بسازیم و یک کارمند بفرستیم الان بزرگ‌ترین گرفتارى که بنده دارم براى فرستادن و اعزام مأمورین با این شهرستان‌ها نداشتن منزل است، یک نفرى که سیصد تومان پول می‌گیرد چطور می‌تواند برود در مرز و صد تومان هم کرایه خانه بدهد بنابراین بنده به آقایان قول می‌دهم که از هر حیث فکر شده است فرصتى لطف بفرمایید و تا دو سال دیگر خواهید دیدى که پست و تلگراف ایران ان‌شاءالله به جایی رسیده است که بتوانیم در اطراف آن بگویم که ما هم شایستگى این را داریم که خودمان به دست خودمان کارهایی انجام بدهیم (احسنت احسنت - صحیح است).

نایب‌رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى - عرض کنم که بنده باز بروم سر قسمت تلفن چون عادت ندارم که زیاد تعریف و تمجید کنم که آقای مهندس اشراقى زحماتى کشیدند ولى یک نکته را می‌‌خواهم عرض کنم، همان‌طور که آقایان فرمودند در کار پست و تلگراف موفقیت حاصل کردند ولى حریف شرکت تلفن نشدند این را بنده باید صریح عرض کنم وزیر پست و تلگراف جناب آقاى دکتر این اختیارات از شرکت تلفن متنزع خواهد شد و شرکت تلفن یک مدیر فنى خواهد داشت بنده انتظار داشتم از یک وزیر خیلى کاردان، خیلى قانون‌دان، چون بنده با آقاى مهندس اشراقى در کابینه مرحوم رزم‌آرا برخوردم و ایشان خیلى قانون‌دان هستند و مجبورم عرض کنم این دو هزار تومانى که الان می‌گیرید از مردم این اصلاً مجوز قانونى ندارد و یک شرکت تجارتی اگر بنا باشد برای یک چیزى که در انحصار خودش است از مردم دو هزار تومان بگیرد فردا گوشت و نان را هم همین‌طور می‌کنند حالا می‌‌گویند ما سرمایه نداریم جناب آقاى مهندس اشراقى این مجلس خیلى به شما اعتقاد دارد بیایید یک فکر بکنید که این یا دو هزار تومان را موقوف کنید براى این کار از سازمان برنامه یا از دولت اعتبار بگیرید و بگذارید که این باب بسته شود که هر دستگاهى را دولت در انحصار خودش بکند و بعد هم بگوید این پول را بدهید لااقل اگر دولت هم بودجه ندارد الان یک پولى مفتى گرفته‌اند بنده اصولاً همان‌طور که فرمودند اعتبار با هر اضافه اعتبارى براى ارتباطات کشور و مخصوصاً کمک به کارمندان پست و تلگراف صددرصد موافقم واقعاً دلم می‌سوزد که اینها گوش‌شان سر و صداهاى عجیب و غریب می‌شنود ولى بنده از شما استدعا دارم سؤال هم کردم یک فکرى بکنید که این باب دو هزار تومان گرفتن در مملکت بسته شود که هر شرکتى را دولت منسوب به خودش بکند و بعد مردم بگوید دو هزار تومان سه هزار تومان بدهید اگر ندارید یا به مردم سهام بفروشید یا از بودجه دولت بدهید بنده قول می‌دهم که این مجلس به شما رأى بدهد و موافقت کند (دکتر عدل - این یک نوع وامى است پس می‌دهند) (جمعى از نمایندگان - رأى رأى)

نایب‌رئیس - آقاى مشایخى موافقید (مشایخى - بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌کنم) نوبت‌تان هم هست بفرمایید.

مشایخى - در این لایحه بیش از آن چه که باید از نظر مالی و از نظر مبلغ مورد تقاضا با مقایسه با سایر لوایح بحث شد البته تمام بیاناتى که آقایان کردند از نظر بهبود وضع ارتباطات مورد علاقه تمام مردم این مملکت است و حقاً باید مورد توجه آقایان نمایندگان باشد، توضیحات آقاى مهندس اشراقى هم کافى بود زیرا اجمالاً تذکر دادند آنچه در حدود امکانات بوده اقدام شده این لایحه که اعتبارش تقاضا شده است به سه ماده قسمت شده است قسمت اولی‏

نایب‌رئیس - در خود ماده صحبت نفرمایید راجع به کفایت مذاکرات صحبت بفرمایید.

مشایخى - منظور عرضم این است که مبلغ مورد تقاضا را براى مصارف ضرورى در نظر گرفته‌اند و البته اصلاح وضع پست و تلگراف در تمام کشور مورد علاقه نمایندگان محترم هست و همان‌طور که گفتم باید براى بودجه‌هاى سال بعد اعتبارات بیشترى در نظر گرفته شود تا این ‌که در تمام بسط و توسعه پیدا بکند و از نظر تلفن تهران هم بنده به سهم خودم چون براى شهررى تلفن در نظر گرفته شده موافق هستم و موضوع دو هزار تومان هم که می‌‌گویند البته از مسائل اساسى است که آقاى وزیر پست و تلگراف بایستى بررسى بکنند و یک راه‌حلى پیدا کنند که به نحوی از انحا آن را پرداخت کنند.

عمیدى‌نورى‌ - بلى‏

نایب‌رئیس - بفرمایید

عمیدى‌نورى - بنده وقتى مطالعه کردم در ماده واحده یک تناقضى در مقدمه آن هست که باید آقاى مخبر کمیسیون توضیح بدهند مطلب روشن شود براى این‌کهماده واحده می‌نویسد از محل درآمد عمومى کشور بودجه سال جارى وزارت پست و تلگراف اضافه نموده پس بنابراین محل آن از درآمد عمومى کشور در نظر گرفته شده در ماده واحده نوشته است براى قید آنکه اعتبار 46 میلیون ریال از محل اضافه درآمد وزارت پست و تلگراف و تلفن تأمین شود (مخبر - این هم جزء درآمد وزارت پست و تلگراف کافى نشود پس این چه می‌شود؟ چون در ماده واحده ذکرى از درآمد عمومى نشده این مطلب را بنده می‌‌خواهم روشن شود چون از نظر بنده مبهم است که آیا وزارت پست و تلگراف خودش این اضافه درآمدکافى هست و یا نه و آیا اگر کسر شد چه می‌شود این مطلبى بود که بنده از تناقص مقدمه با متن اصلى به دستم آمد و مطلب دیگر این‌ که راجع به رقم اول ماده واحده است‏.

نایب‌رئیس - راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید .

عمیدى‌نورى - علت مخالفت بنده با کفایت مذاکرات همین است که نسبت به این مطلب می‌خواستم روشن بشوم که این تناقص و اختلافى که در این لایحه است در نتیجه مذاکره رفع شود و بعد یک ماده‌اى که صحیحاً تنظیم شد تصویب بشود.

نایب‌رئیس - رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات (عمیدى‌نورى - توضیح نمى‌فرمایید بدهند) در کفایت مذاکرات نمی‌شود توضیح داد (مسعودى مخبر - آقاى عمیدى‌نورى در هر کارى که خودش وارد نباشد می‌‌گویند مبهم است و در کارى که خودش وارد باشد تمیز و نظیف و پاکیزه و بدون اشکال است) رأى می‌گیرم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد یک پیشنهادى رسیده است که نمی‌دانم وارد است یا نیست بنابراین قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.

تبصره - به وزارت پست و تلگراف موظف است که هر ساله تعداد کافى شماره آزاد تلفن به عنوان سرویس براى تأمین احتیاجات تلفنى منازل وزرا و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین سنا و شوراى ملى و رؤساى دربار شاهنشاهى تهیه و منظور دارد. دکتر دادفر (همهمه نمایندگان)

نایب‌رئیس - این پیشنهاد وارد نیست. پیشنهاد دیگرى نرسیده بنابراین براى اظهار ملاحظه به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

5- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب‌رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه 27 خواهد بود چون روز یکشنبه مصادف با وفات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می‌باشد و تعطیل است.‏

 (مجلس یک ربع بعد‌از‌ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى - اردلان‏

+++

Parameter:295104!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)