24 خرداد 1396 12:11:00

خدمات کتابخانه  


کتابخانه،‌ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در راستای اهداف و وظایف خود خدمات گوناگونی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ دولتمردان، پژوهشگران داخلی و خارجی، دانشجویان، مراجعین و نهاد‌های مختلف ارائه می‌کند. این خدمات به قرار زیر است.

 

1. کتابداری و اطلاع‌رسانی

2. خدمات مرجع

3. اینترنت

4. منابع دیجیتالی و الکترونیکی

5. کارورزی

6. راهنمایی بازدید‌کنندگان داخلی و خارجی

7. پاسخ‌گویی به پژوهشگران داخلی و خارجی

8. حمایت معنوی از پژوهشگران، نویسندگان و ناشران

9. تکثیر و فتوکپی

10. آسیب‌شناسی و مرمت منابع کاغذی و تابلو‌های نقاشی

11. اهداء کتاب به مراکز محروم

12. تهیه تصاویر دیجیتالی و الکترونیکی

13. اطلاع‌رسانی در حوزه‌های فرهنگی،‌ کتابداری، میراث اسنادی، ایران‌شناسی،‌ اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی.

14. فروش انتشارات

15. برگزاری همایش‌ها،‌ نمایشگاه‌ها و دیگر رویداد‌های فرهنگی

Parameter:291506!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار