29 مرداد 1396 11:15:00
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره 16

جلسه: 120 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه سوم اسفند ماه 1329  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-انتخاب رئیس و نواب رئیس

3-ختم جلسه به عنوان تنفس


مذاکرات مجلس شورای ملی دوره 16

 

 

جلسه:  120

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه سوم اسفند ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-انتخاب رئیس و نواب رئیس

3-ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس ساعت ده و بیست دقیقه صبح به ریاست آقای (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1-تصویب صورت مجلس

رئیس- اسامی غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: دکتر مصباح‌زاده، عبدالحسین اورنگ، محمدتقی برومند، ابوالفضل تولیت، حسن اکبر، دهقان، ارباب رستم گیو، دکتر مصدق، جمال امامی، طباطبایی، دکتر شایگان.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: سید محمدعلی شوشتری، شهاب خسروانی.

دیرآمده با اجازه - آقای: آقای گرگانی یک ساعت و 30 دقیقه.

نایب رئیس - نسبت به صورت مذاکرات جلسه گذشته اعتراضی هست؟ آقای دکتر جلالی بفرمایید.

دکتر جلالی - بنده در صورت مجلسه اعتراض زیادی ندارم ولی می‌خواهم از آقایان روزنامه‌نگاران تمنا می‌کنم که اگر توجهی به عرایض ما نمی‌کنند به تندنویسی مراجعه بفرمایند چون صحبت من آنچه در صورت جلسه نوشته شده است اصلاً مغایر است با آن چیزی که در روزنامه‌ها نوشته شده است، بنده اصلاً اسمی از کمیسیون بودجه نبرده بودم و نسبت به املاک صحبت کردم در روزنامه‌ها به کلی مغایر، نوشته شده این را تمنا می‌کنم که توجه بفرماید و اصلاح بفرمایید حتی یک طرحی با قید دو فوریت جلسه پیش تقدیم مقام ریاست کردیم که چون این طرح مدت قانونی آن برای کسانی که استفاده می‌کنند می‌گذرد تمنا دارم از آقای کفیل وزارت دارایی که تشریف ندارند امروز اجازه بفرمایند که چون در کمیسیون بودجه و کمیسیون اقتصاد و کمیسیون کشاورزی تصویب شده که هزینه جنگل‌کاری به طور قسط پرداخته شود تمنا دارم دستور بفرمایند که آن رعایت بشود تا قانون هم به تصویب برسد.

نایب رئیس - آقای دکتر کیان

دکتر کیان - در لایحه‌ای که در جلسه گذشته راجع به کمک آموزگاران به تصویب رسیده تبصره‌ای جناب آقای تیمورتاش پیشنهاد کردند که در آن یک اشتباهی شده که اگر بسنجیم با آن ترتیب واقعاً قابل اجرا نیست این است که بنده خواستم این تذکر را عرض کنم که اصلاحی در آن پیشنهاد بشود، از لحاظ اصول صحیح است ولی از لحاظ نحوه بیان بایستی اصلاح کرد.

نایب رئیس - عبارت اصلاح شده است وقتی که از مجلس سنا برگشت تجدید نظر می‌شود. آقای فقیه‌زاده.

فقیه‌زاده - آقای شوشتری را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان کسالت دارند. ضمناً یک نامه‌ای است از کرمانشاه راجع به انجمن نبرد با مسکرات از موقع استفاده می‌ کنم تقدیم مقام ریاست می‌کنم، چندی قبل هم در مجلس عرض کردم صدی پنج از متولیان و متصدیان بر طبق تصویب‌نامه حق ندارند از اشخاص پول بگیرند تلگراف دیگری هم در این خصوص رسیده است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم و استدعا می‌کنم به دولت تذکر داده شود که بی‌جهت از مردم پولی که برخلاف قانون باشد نگیرند.

نایب رئیس - این مطالب مربوط به صورت جلسه نیست. آقای اسلامی اعتراض شما مربوط به صورت جلسه است؟

اسلامی - بلی، بنده پریروز در اینجا یک مطالبی عرض کردم که از نظر سیاست خارجی بسیار حائز اهمیت برای مملکت بود و مخصوصاً بنده عرضی که کرده بودم همیشه برای آنهایی که در خارج از ایران در سرنوشت ایران دخالت می‌کنند مؤثر بوده گرچه در این صورت مجلس آن طوری که باید و شاید البته زحمت کشیده‌اند شاید بنده صحبت کرده بودم و این چیزی که نوشته شده آن مفهوم

+++

را ندارد، بنده عرض کرده بودم که ملت ایران همیشه خواهان بی‌طرفی است (نمایندگان - صحیح است) و به هیچ وجه وارد بلوک هر یک از دول قوی نخواهد شد که تصور شود به دیگری می‌خواهد حمله کند (نمایندگان - صحیح است) بنابراین همسایگان خارج حق ندارند در ترکیه بنشینند و نسبت به اظهار عقیده کنند (نمایندگان - صحیح است) اینجا این طوری که نوشته شده آن طوری که بنده عرض کردم به سمت مضافاً به اینکه بنده بایستی اینجا عرض کنم از این دستگاه رادیو ما هیچ فایده‌ای ندیدیم بلکه همیشه کارهایی که می‌کنند اصلاً منشأ آثار بدی است بنده هیچ وقت تقاضا ندارم که صحبت‌های بنده در رادیو گفته شود یا نگویند اسلامی راجع به سیاست خارجی صحبت کرده یا هیچ نگویند بنده این مطالب را صحبت کردم یا اگر می‌گویند عین مطلب را بگویند ولی در رادیو گفته‌اند اسلامی راجع به کمک دول خارجی صحبت کرده است این آقای خلی مهم بوده است چیزهای بی‌ربط را یک ساعت دو ساعت می‌خوانند و یک چیزهایی که منشأ آثاری برای مملکت و مردم می‌باشد اسم این را نمی‌برند و خواهش می‌کنم در صورت مجلس اصلاحاتی که لازم است بکنند.

نایب رئیس - با همین ترتیبی که تقاضا کردید اصلاح خواهد شد. آقای تیمورتاش راجع به صورت مجلس است بفرمایید.

تیمورتاش - عرض کنم در تأیید فرمایشات جناب آقای دکتر کیان می‌خواستم عرض کنم که پریروز پیشنهادی که بنده کردم و مورد توجه مجلس قرار گرفت مکرر آقایان آموزگاران به من رجوع کردند مخصوصاً بنده می‌خواستم اینجا فعلاً اشاره به یک مطالب بشود که بعد از اینکه لایحه از سنا برگشت امیدوار بشود در این زمینه تعدیلی کرد همان طور که آقای دکتر کیان گفتند اصلاح بشود.

نایب رئیس - آقای کشاورز صدر

کشاورز صدر - بنده همین جا عرض می‌کنم (نمایندگان - احسنت احسنت) (خنده حضار) در عرایض بنده یک ارقامی است که گویا در بعضی از آن ارقام اشتباهاتی شده است. خواستم این تذکر را بدهم که از روی آمار یادآور شوم و به خود آقایان بدهم که تصحیح بفرمایند.

نایب رئیس - بسیار خوب دیگر اعتراضی به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس جلسه سه‌شنبه اول اسفند تصویب شد.

2- انتخاب رئیس و نواب رئیس

نایب رئیس - چون مدت تصدی هیئت رئیسه تمام شده بنابراین شروع می‌کنیم به انتخاب رئیس (تیمورتاش - طرحی با قید دو فوریت فی‌المجلس تقدیم شده) حالا صلاحیت نداریم راجع به این موضوع صحبت کنیم. اول شروع می‌کنیم به انتخاب رئیس بدواً سه نفر به طور قرعه برای نظارت در اخذ و استخراج آرا معین می‌شوند. (کشاورز صدر - آقای رئیس تذکر بدهدید که آرا به طوری باشد که نشاندار نباشد)

(اقتراع به عمل آمد و آقایان ذیل معین شدند)

آقایان: پطروس آبکار، سنندجی، نصرتیان.

نایب رئیس - آقایان صدرزاده و مسعودی هم از طرف هیئت رئیسه برای نظارت معین بشوند که نظارت خواهند کرد. آقای دکتر معظمی یادداشتی فرستاده‌اند مبنی بر اینکه ایشان کاندید ریاست مجلس نیستند.

دکتر معظمی - در هیچ قسمتی کاندید نیستم و تقاضا می‌کنم آقایان من را ننویسند.

ارباب مهدی - رفقای ما از ایشان خواهش کرده‌اند به نام نیابت ریاست.

حائری‌زاده - راجع به آراء تذکری نمی‌دهید

نایب رئیس - انتخاب با رأی تخفی و بدون نشان خواهد بود مطابق مواد آیین‌نامه

ناظرزاده کرمانی - مقصود از نشان چیست؟

نایب رئیس - موضوع نشان را آقای فرامرزی جلسه قبل خوب تشریح کردند دیگر بنده لازم نیست مطرح کنم عده حاضر 120 نفر بنابراین مطابق ماده 1500 آیین‌نامه آقای صدرزاده شروع بکنید.

(اسامی آقایان به شرح ذیل اعلام و در محل نطق حاضر شده رأی دادند.)

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: آشتیانی‌زاده، ناصر صدری، ابریشم‌کار، فرهودی، اردلان، مجتهدی، دکتر هدایتی، پناهی، دکتر مجتهدی، کشاورز صدر، دکتر معظمی، پالیزی، غلامرضا فولادوند، دکتر طبا، ابوالحسن حکیمی، محمد ذوالفقاری، صفوی، عزیز اعظم زنگنه، محمود محمودی، ابوالقاسم امینی، دولتشاهی، سرتیپ‌زاده، امامی اهری، وهاب‌زاده، اورنگ، حائری‌زاده، حسین مکی، دکتر شایگان، دکتر بقایی، آزاد، دکتر احمد نبوی، حاذقی، عماد تربتی، بوداغیان، افشار صادقی، مهدی ارباب، گنابادی، نبوی، سلطان‌العلما، جواد مسعودی، تیمورتاش، ابتهاج، گودرزی، عباس اسلامی، دکتر جلالی، بهبهانی، ملک‌مدنی، فتحعلی افشار، حمیدیه، قاسم فولادوند، نریمان، اللهیار صالح، شیبانی، ناظرزاده، طاهری، مهدوی، حسن مکرم، نورالدین امامی، موسوی، عباسی، آصف، فقیه‌زاده، صاحب‌جمع، قرشی، بزرگ‌نیا، قبادیان، صفایی، دکتر کاسمی، ظفری، تولیت، خاکباز، محمد گرگانی، خسرو قشقایی، حسن اکبر، دکتر راجی، سلطانی، ثقة‌الاسلامی، شادلو، منصف، خزیمه علم، عرب شیبانی، دکتر دلوی، امیری قراگزلو، امیر نصرت اسکندری، قائم مقام رفیع، بهادری، کهبد، جواد عامری، موقر، مخبر فرهمند، سالار بهزادی، دکتر طاهری، دکتر کیان، دولت‌آبادی، برومند، قهرمان، صدر میرحسینی، رضوی، غضنفری، معین‌زاده، معدل، رستم گیو، پیراسته، فرامرزی، کوراوغلی، هراتی، امیر افشاری، ناصر ذوالفقاری، رضا حکمت، مرتضی حکمت، دکتر برال، دکتر سید امامی، عبدالوهاب اقبال، سالار سنندنجی، آبکار، محمدعلی نصرتیان، دکتر مصباح‌زاده، محمدعلی مسعودی، صدرزاده، گنجه.

(پس از شمارش مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی استخراج آرا به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 120 - اوراق رأی 120

آقایان - دکتر طاهری 47 رأی - سردار فاخر حکمت 40 رأی، رفیع 19 رأی

ملک‌مدنی 12 رأی، امینی یک رأی سفید یک ورقه

نایب رئیس- از مجموع 120 رأی آقای دکتر طاهری 47 رأی آقای رضا حکمت 40 رأی آقای رفیع 19 رأی آقای ملک‌مدنی، 12 رأی آقای امینی یک رأی یک ورقه هم سفید. بنابراین در دفعه اول هیچ کدام از آقایان حائز اکثریت نیستند تجدید رأی می‌شود این دفعه اکثریت نسبی است عده حاضر 120 نفر (مکی - تنفس بدهید)

اسامی آقایان به وسیله آقای صدرزاده منشی قرائت و آقایان هر یک در محل نطق حاضر و رأی دادند.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: ابریشم‌کار، فرهودی، اردلان، صدری، مجتهدی، ثقه‌الاسلامی، پناهی، بهادری، دکتر هدایتی، سلطانی، نورالدین، امامی، آشتیانی‌زاده، دکتر طبا، دکتر معظمی، محمد ذوالفقاری، ناصر ذوالفقاری، دکتر مصباح‌زاده، ابوالحسن حکیمی، پالیزی، عزیز اعظم زنگنه، صفوی، مجید موقر، امینی، ابتهاج، کاظم شیبانی، سرتیپ‌زاده، امامی اهری، وهاب‌زاده، رضوی، سید علی بهبهانی، دولتشاهی، اورنگ، حائری‌زاده، نریمان، دکتر شایگان، آزاد، دکتر مجتهدی، عماد تربتی، محمد عباسی، بوداغیان، گنابادی، مهدی ارباب، افشار، صادقی، نبوی، سلطان‌العلما، کشاورز، صدر، حواد مسعودی، تیمورتاش، حائری‌زاده، پیراسته، اسلامی، گودرزی، دکتر جلالی، فرامرزی، قبادیان، ملک‌مدنی، فتحعلی افشار، حمیدیه، حسین مکی، اللهیار صالح، دکتر بقایی، ناظرزاده، کرمانی، مهدوی، طاهری، دکتر نبوی، مکرم، موسوی، آصف، صاحب‌جمع، قاسم فولادوند، فقیه‌زاده، قرشی، بزرگ‌نیا، محمودی، صفایی، دکتر کاسمی، طفری، تولیت، خاکباز، گرگانی، حسن اکبر، دکتر راجی، شادلو، منصف، خزیمه علم، عرب شیبانی، دکتر علوی، ایمری، امیر نصرت اسکندری، رفیع، جواد عامری، کهبد، مخبر فرهمند، دکتر طاهری، دکتر کیان، دولت‌آبادی، برومند، سالار بهزادی، صدر میرحسینی، خسرو قشقایی، امیر افشاری، غضنفری، قهرمان، معین‌زاده، معدل، ارباب گیو، کوراوغلی، محمد هراتی، سردار فاخر حکمت، مرتضی حکمت، دکتر برال، سالار سنندجی، آبکار، محمد علی نصرتیان، غلامرضا فولادوند، اقبال، دکتر سید امامی، محمدعلی مسعودی، صدرزاده، گنجه

(پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و استخراج آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد.)

مهره تفتیشیه 120- اوراق رأی 120

آقایان: سردار فاخر حکمت 62 رأی، دکتر طاهری 53 رأی، رفیع 2 رأی، ملک‌مدنی 1 رأی، سفید 2 ورقه.

نایب رئیس- آقای حکمت به اکثریت 62 رأی به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند. آقای دکتر

+++

طاهری هم 53 رأی داشتند.

شروع می‌شود به انتخاب نواب رئیس به انتخاب جمعی و با اکثریت نسبی است.

دکتر معظمی - بنده نامزد نیستم تمنا می‌کنم به بنده رأی ندهند آقایان.

(اسامی آقایان به شرح ذیل به وسیله آقای صدرزاده منشی قرائت و هر یک در محل نطق حاضر و رأی دادند).

اسامی رأی دهندگان - آقایان: ابریشمکار، فرهودی، اردلان، ناصر صدری، مجتهدی، بوداغیان، نورالدین امامی، ناظرزاده، بهادری، سلطانی، دکتر هدایتی، اللهیار صالح، دکتر معظمی، معین‌زاده، محمد ذوالفقاری، پیراسته، دکتر طبا، ابوالحسن حکیمی، فقیه‌زاده، دکتر مصباح‌زاده، دکتر راجی، دکتر جلالی، فرامرزی، صفوی، حمیدیه، ناصر ذوالفقاری، پناهی، ملک‌مدنی، فتحعلی افشار، محمد عباسی، شیبانی، پالیزی، مهدی ارباب، وهاب‌زاده، دکتر مجتهدی، امامی اهری، زنگنه، سرتیپ‌زاده، قاسم فولادوند، تیمورتاش، رضوی، اورنگ، سیدعلی بهبهانی، دولتشاهی، امینی، گودرزی، قبادیان، کشاورز، صدر، حائری‌زاده، آشتیانی‌زاده، مکی، دکتر شایگان، محمود محمودی، حاذقی، محمود نریمان، دکتر بقایی، آزاد، دکتر نبوی، عماد تربتی، ثقه‌الاسلامی، افشار صادقی، گنابادی، نبوی، سلطان‌العلما، جواد مسعودی، ابتهاج، اسلامی، دکتر کاسمی، موقر، سعید مهدوی، طاهری، مکرم، موسوی، آصف، صاحب‌جمع، قرضی، بزرگ‌نیا، ظفری، تولیت، خاکباز، گرگانی، غضنفری، حسن اکبر، قهرمان، سردار فاخر حکمت، شادلو، خزیمه علم، منصف، عرب‌ شیبانی، دکتر علوی، امیری قراگزلو، امیر نصرت اسکندری، رفیع، کهبد، جواد عامری، مخبر فرهمند، دکتر طاهری، (در این موقع از طرف تماشاچیان تظاهراتی شد) (زنگ ممتد رئیس)

نایب رئیس - ماده مربوط به انتظامات مجلس خوانده می‌شود و به آقایان اخطار می‌کنم که به هیچ وجه نباید در کار مجلس مداخله بکنند و دستور داده‌ام آقایانی که تخطی کنند مطابق آیین‌نامه تعقیب شوند.

ماده 206 آیین‌نامه

به شرح ذیل قرائت شد.

ماده 206- هر یک از تماشاچیان، نمایندگان جراید که باعث اغتشاش یا اختلال نظم مجلس بشوند و یا نسبت به رئیس و یا نمایندگان مجلس و یا وزرا و معاونین و سایر افراد توهین یا تهدید نمایند به امر رئیس مجلس از تالار جلسه اخراج و توقیف می‌شوند و در صورتی که عمل آنها مستوجب تعقیبات کیفری باشد در ظرف 24 ساعت به مراجع صالحه تسلیم خواهند شد. بفرمایید آقایان ادامه بدهید.

بقیه آقایان به شرح ذیل در محل نطق حاضر و رأی دادند.

صفایی، برومند، دولت‌آبادی، صدر، میرحسینی، سالار بهزادی، معدل، ارباب گیو، کوراوغلی، محمد هراتی، امیر افشاری، مرتضی حکمت، دکتر برال، محمدعلی نصرتیان، سالار سنندجی، دکتر کیان، قشقایی، آبکار، محمدعلی مسعودی، غلامرضا فولادوند، اقبال، دکتر سیدامامی، صدرزاده، گنجه.

پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی استخراج آرا به عمل آمده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد.

مهر تفتیشیه 120- اوراق رأی 120

آقایان: گنجه 61 رأی، نورالدین امامی 54 رأی، آزاد 29 رأی، فرهودی 28 رأی، معدل 24 رأی، دکتر معظمی 23 رأی.

آقایان: امینی، اورنگ، دکتر بقایی، دکتر شایگان، نبوی، هر یک یک رأی داشتند ورقه سفید 3

نایب رئیس - عده حضار 120 نفر گنجه‌ای 61 رأی (مبارک است) آقای نورالدین امامی 54 رأی آقای فرهودی، 28 رأی، آقای آزاد 29 رأی آقای معدل 24 رأی و آقای دکتر معظمی 23 رأی داشتند بنابراین دو نفر اولی به سمت نیابت ریاست مجلس انتخاب شدند.

3- ختم جلسه به عنوان تنفس

نایب رئیس - ده دقیقه تنفس داده می‌شود

(در این موقع بیست دقیقه بعد از ظهر مجلس به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شورای -  ملی گنجه

+++

Parameter:294639!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)