12 مرداد 1398 10:53:00
اعلام فراخوان مقاله؛

فراخوان مرکز تحقیقات کربلا وابسته به عتبه حسینی  


 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل کتابخانه مجلس، مرکز تحقیقات کربلا وابسته به عتبه حسینی برای دریافت مقاله، اعلام فراخوان کرد.

 

تمرکز این فراخوان بر زیارت اربعین است و محورها و اهداف کنگره در فایل زیر درج شده است.

مقالات ارسال باید به زبان‌های عربی یا انگلیسی باشد و همایش نیز با همین زبان‌ها برگزار می‌شود.

مهلت ارسال صورت کامل مقاله، 2019/09/10  در حجم حداکثر 25 صفحه است

 

Parameter:304575!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار