17 دي 1397 12:44:03
در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود؛

جایگاه امیرکبیر در تحولات اجتماعی- سیاسی تاریخ معاصر ایران  


 

نشست تخصصی «جایگاه امیرکبیر در تحولات اجتماعی- سیاسی تاریخ معاصر ایران» چهارشنبه ۱۹ دی ماه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

 


در این برنامه که از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار اجتماعات شهید مطهری ‏انجمن برگزار خواهد شد، حسن بلخاری رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سید عبدالله انوار، مورخ و نسخه‌پژوه، ناصر تکمیل همایون، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران سخنرانی خواهند کرد.
 
 میرزا تقی‌خان امیرکبیر (۱۲۶۸ - ۱۲۲۲ ه.ق)، چهره مهم و برجسته تاریخ ایران است. اصلاحات داخلی در زمینه اعتلای فرهنگ، تنظیم اقتصاد و تطهیر عرصه سیاست کشور، اقدام در جهت احیای دین و بسط عدالت در سطح جامعه، مبارزاتش در جهت قطع نفوذ اجانب و استعمارگران، و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و ریشه کن کرد فقر، طی سه سال و اندی صدارت او انجام گرفت.

تأسیس دارالفنون، نشر علوم جدید، ترویج صنایع جدید، فرستادن ایرانیان به خارج برای تحصیلات و تدریس در ایران، ترویج ترجمه و انتشار کتب علمی، ایجاد روزنامه و انتشار کتب، مبارزه با فساد، تقویت بنیه اقتصادی کشور، استخراج معادن، بسط کشاورزی و آبیاری، توسعه تجارت داخلی و خارجی، کوتاه کردن دست اجانب در امور کشور، تعیین مشی سیاسی معینی در سیاست خارجی، اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه، ایجاد امنیت و استقرار دولت و... به همت این سیاستمدار فقید ایران صورت گرفت.
 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ‏ولی‌عصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علی‌اکبر بشیری، شماره ۷۱‏‎ واقع شده است.

Parameter:303380!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار