4 مرداد 1396 11:55:00

سلسله نشست‌های علوم دوران اسلامی  


انجمن ترویج علم ایران با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌کند

سلسله نشست های علوم دوران اسلامی:

بررسی کتاب «الحاوی فی الطب» زکریای رازی

با نگاهی به نسخه موجود در گنجینه کتابخانه و موزه ملک

با حضور:

دکتر یونس کرامتی: پزشکی رازی

محمد جوهرچی: کیمیایی رازی

زمان: یکشنبه 8 مرداد 96

ساعت: 15

مکان: خیابان امام خمینی، سردرباغ ملی( خیابان ملل متحد)

Parameter:293357!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار