29 بهمن 1397 13:52:00
مؤسسه ایرانشناسی بریتانیا

چشم‌انداز‌های مطالعات باستان‌شناسی دوره نوسنگی در ایران  


 

سخنران: دکتر حسن فاضلی نشلی استاد گروه باستان‌‌شناسی دانشگاه تهران

تاریخ: 29 بهمن 1397

ساعت: 5 بعد از ظهر

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان دولت،‌ درب دوم باغ سفارت انگلیس، مؤسسه ایرانشناسی بریتانیا

ورود برای عموم آزاد است.

 

Parameter:303851!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار