12 آبان 1397 15:17:06
برگزاری نشست در دانشگاه فردوسی مشهد؛

کوروش در نگاه موافقان و مخالفان چگونه است؟  


 

«کوروش در نگاه موافقان و مخالفان» با حضور استادان تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد بررسی می‌شود.

 

انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد نشست «کوروش در نگاه موافقان و مخالفان» را برگزار می‌کند.

این نشست یکشنبه 13 آبان ساعت 12 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد با حضور محمدتقی ایمان‌پور، استاد تاریخ ایران باستان و دکتر پدرام جم، استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی برگزار می‌شود.
 
این نشست در مشهد، دانشکده ادبیات دکتر شریعتی تالار رجایی بخارایی برپا می‌شود.

خبرگزاری ایبنا

Parameter:301149!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار