25 اسفند 1397 14:56:00

ادبیات عرب  


 

1. مقدمه صحاح جوهری در تاریخ واژه‌نامه‌های عربی / نوشته احمد عبدالغفور عطار؛ ترجمه غلامرضا فدایی عراقی،1377.

2. گنجینه بهارستان (4) ادبیات عرب (1)/ محمد باهر، با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.

3. سلوه الشیعه: کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به امیرمؤمنان علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام / تألیف ابوالحسن علی بن احمد فنجگردی نیشابوری؛ پژوهش و گزارش جویا جهانبخش،  ۱۳۸۴.

4. مجمل الاقوال فی الحکم والامثال ‫/ تألیف احمد بن احمد بن احمد الدمانیسی السیواسی؛ تحقیق و تصحیح فاطمه توکلی رستمی، ۱۳۹۳.

Parameter:303963!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار