29 مرداد 1396 08:48:39
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

جلسه: 65 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 11 مهر ماه 1329  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‌های قبل

2-بقیه شور اول لایحه تصفیه و ارجاع به کمیسیون

3-قرائت سه فقره استیضاح

4-اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای آبکار نماینده ارامنه جنوب

6-تقدیم یک فقره لایحه بهداشت شهر از طرف آقای وزیر بهداری و دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کار راجع به تکمیل کادر شهربانی و لوله‌کشی شهر تهران

7-طرح لایحه بهداشت شهر و تصویب آن

8-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کار

9-موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 65

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 11 مهر ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‌های قبل

2-بقیه شور اول لایحه تصفیه و ارجاع به کمیسیون

3-قرائت سه فقره استیضاح

4-اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای آبکار نماینده ارامنه جنوب

6-تقدیم یک فقره لایحه بهداشت شهر از طرف آقای وزیر بهداری و دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کار راجع به تکمیل کادر شهربانی و لوله‌کشی شهر تهران

7-طرح لایحه بهداشت شهر و تصویب آن

8-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کار

9-موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشگیل گردید.

رئیس -صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد.)

غائبین با اجازه آقایان: بهادرى. فتحعلى افشار. طباطبایى. دکتر هدایتى. آصف. صاحب‌جمع. دکتر راجى. سعید مهدوى. سلطانى. غائبین بى‌اجازه آقایان: محمود محمودى. صفوى. زنگنه. دولت‌آبادى. برومند. خسرو قشقایى. سالار سنندجى. امینى. حسن اکبر. اقبال. شهاب خسروانى. قرشى. عماد تربتى. محسن طاهرى. حاذقى. غضنفرى. نبوى. پیراسته. محمد ذوالفقارى. ناصر ذوالفقارى. امیر افشارى. دکتر شایگان. جواد مسعودى. ارباب رستم گیو.

دیر آمده با اجازه آقاى بزرگ‌نیا یک ساعت و سى دقیقه‏

1-تصویب صورت مجلس‌هاى قبل

رئیس- آقاى دکتر جلالى نسبت به صورت جلسه نظرى دارید.

‌دکتر جلالى -عرض کوچکى دارم در جلسه یکشنبه دوم مهر که جناب آقاى شوشترى فرمایشاتى فرمودند در صورت جلسه طورى منعکس است که نظر بنده خوب رسانیده نمی‌شود و در درجه اول مقصود از آن عرضى که در میان صحبتى که ایشان فرمودند کرده بودم این بود که بحث در موضوع علمى یعنى موضوع سم‌پاشى « د د ت » حق این بود که اجازه می‌فرمودند آقاى شوشترى ماها که وارد بودیم صحبت می‌کردیم ایشان به طور کلى صحبتى فرمودند البته صحیح است.‏

رئیس- آقاى دکتر جلالى راجع به صورت جلسه بفرمایید.

دکتر جلالى- موضوع دومى که بنده از جناب آقاى دکتر مهراى و دکتر سعادت که بسیار زحمت کشیده‌اند و بنده تمام جزئیات کارهاى آقایان را مطلعم تشکر می‌کنم ولى موضوع خود آن گرد «د د ت » پرونده مخصوصى دارد که بنا با قرار خود این آقایان در بعضى نقاط چون دوایى که براى سم‌پاشى استعمال شده آن قدرتى که باید نداشته بنده وقت مجلس را نمی‌گیرم این را می‌گذارم در موقع طرح بودجه که مفصلاً صحبت خواهم کرد که از نظر طبى به اعتقاد خود این آقایان چه معایبى دارد به عرض مجلس خواهم رساند.

رئیس- آقاى شوشترى‏

شوشترى- بنده عرضى که کردم چون نتیجه عمل را در حوزه انتخابى کاملاً دیدم عرض کردم و این موضوع علمى نیست یک موضوع پیش پا افتاده ساده‌ای است که براى جلوگیرى از مالاریا است این دوا هم براى این کار است و اگر یک مأمورى آقا توجه نکرده غفلت کرده و مربوط به اصل موضوع نیست (دکتر جلالى- مأمور غفلت نکرده) البته

+++

دکتر سعادت بسیار خوب عمل کرده صحیح است این که فرمودید عرض کردم دو صورت دارد نتیجه خوب داده باید خوب عمل کنند

رئیس- اینها مربوط به صورت مجلس نیست آقاى فولادوند.

فولادوند - به طورى که مقام ریاست استحضار دارند صورت جلسه دو جلسه را امروز به ما داده‌اند بنده هم در هر دو جلسه صحبت کرده‌ام و الان نمی‌رسم تمام اغلاطى که راجع به اظهارات بنده نوشته شده است اینها را یادداشت می‌کنم که تندنویسى اصلاح کند.

رئیس- بسیار خوب آقاى دکتر هدایتى‏

دکتر هدایتى- در این صورت جلسه روز سه‌شنبه چهارم مهر آقاى اردلان قبل از صحبت‌شان مطلبى راجع به انتخاب آقاى انتظام فرمودند بنده هم عرض کردم که دولت‌هاى عربى رأى ندادند به نماینده ایران اینجا نوشته شده است دولت‌هاى غربى استدعا می‌کنم دستور بفرمایید اصلاح کنند.

رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود آقاى کشاورزصدر

کشاورز‌صدر- اینجا از طرف بنده نوشته است که فراماسون‌ها ما را به بند گذاشته‌اند و ما آنها را به بند د می‌گذاریم در صورتی که بنده گفتم آنها ما را به ب گذاشتند ما آنها را به بند دار می‌کشیم نه به بند (د)

رئیس- آقاى صدرزاده‏

صدرزاده- در صورت مذاکرات جلسه روز یکشنبه دوم مهر ماه جمله‌اى از طرف بنده ذکر شده و او این است که اگر یک آدم لایقى را در این بند هم بگذارند درست نیست مقصود بنده از بند ب است یعنى اگر مستخدمى درست و لایقى باشد او هم مناسب نیست که در بند ب گذاشته شود.

آزاد- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.‏

رئیس- راجع به چه ماده ؟

آزاد- ماده 169

رئیس -بفرمایید

آزاد- راجع به سؤالات است که آقایان از دولت‌ها می‌کنند هیچ یک از آقایان تشریف نمى‌آورند که جواب بگویند بنده یک مرتبه دیگر تذکر دادم و از جناب آقاى رئیس تقاضا می‌کنم که امر بفرمایند اینها بیایند جواب سؤالات را بدهند.

رئیس- همه آنها گفته‌اند که براى جواب حاضرند مجلس باید یک روز به خصوصى را براى سؤالات تعیین بکند ممکن است روز چهارشنبه آقایان تشریف بیاورند اینجا تعیین بفرمایند البته اگر آقایان موافقت بکنند بنده شنبه را معین می‌کنم.

شوشترى- شنبه که تعطیل است.‏

رئیس- شنبه افتتاح مجلس سنا است می‌گذاریم خارج از روز تشکیل مجلس.‏

دکتر بقایى- سؤالات که خارج از دستور نیست.‏

رئیس- براى این که چهل پنجاه سؤال است و هر کدام اقلاً نیم ساعت وقت را می‌گیرد یک جلسه فوق‌العاده آقایان تعیین بفرمایند و دولت جواب سؤالات را بدهد ممکن است عصر باشد تمام سؤالات مطرح می‌شود (صحیح است) دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست (گفته شد خیر) صورت مجلس دو جلسه پیش تصویب شد.

2-بقیه شور اول لایحه تصفیه و ارجاع به کمیسیون‏

رئیس- چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (دستور دستور) پس قبل از ختم جلسه آن آقایان که تقاضا کرده‌اند به آنها اجازه داده می‌شود پیشنهاد کفایت مذاکرات شده بود در جلسه پیش که بایستى رأى گرفته شود عده کافى نبود (شوشترى- قبل از دستور چه شد؟) بعد از این که رأى گرفته شد آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به ماده 3 اضافه شود «وزرا از نظر این که محاکمه آنها باید با تشریفات خاصى انجام یابد» امامى‌اهرى پیشنهاد مى‌کنم تبصره زیر در ماده 3 اضافه شود.

تبصره نظریه هیئت تصفیه در مورد کارمندان عادى دولت تا این تاریخ به کلى ملغى‌الاثر می‌باشد. امامى‌اهرى‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم اصل 69 متمم قانون اساسى مورد ملاحظه قرار گیرد مهدى ارباب‏

ریاست مجلس شوراى ملى:

اینجانب پیشنهاد مى‌نمایم که ماده 3 به شرح زیر اصلاح شود.

ماده 3 تشخیصات هیئت تصفیه سابق لغو و کان لم یکن خواهد بود، کهبد

ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب‏

پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به شرح زیر اصلاح شود.

ماده سوم اشخاصى که مشمول بند ج قانون مصوب اول تیر ماه 1328 شده‌اند می‌توانند در ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون از رأى هیئت تصفیه به مجلس شوراى ملى شکایت نمایند در این صورت شکایت آنها به کمیسیون امور استخدامى مجلس شوراى ملى احاله می‌شود و کمیسیون مزبور پس از مراجعه به پرونده شخص شاکى در صورتی که شکایت را وارد دانسته و شاکى را محق بداند گزارشى مبنى بر لغو تصمیم هیئت تصفیه در مورد او به مجلس تقدیم دارد لیکن مدت رسیدگى به این شکایات فقط شش ماه از تاریخ تصویب این قانون است گزارش مزبور در مجلس قرائت و بدون بحث در آن به گزارش رأى گرفته می‌شود چنانچه مورد تصویب مجلس شوراى ملى واقع گردید تصمیم هیئت تصفیه در مورد آن شخص ملغى می‌گردد به هیچ یک از مشمولین بند ج قانون فوق مادامی که رأى مجلس شوراى ملى مبنى بر قرائت صادر نگردیده از طرف دولت هیچ گونه خدمتى ارجاع نخواهد شد.

تبصره -دولت می‌تواند به کسانى که مشمول بند ب قانون فوق‌الذکر مى‌باشند در صورت موجود بودن محل هر گونه خدمتى که در خور معلومات و سوابق آنها باشد ارجاع نماید .-اردلان پیشنهاد می‌کنم در پرونده اشخاصى که از طرف اعضاى هیئت تصفیه سابق در ردیف بند الف قرار گرفته‌اند تجدید نظر شده و پرونده اعضاى سابق هیئت تصفیه نیز مورد رسیدگى قرار گیرد ابتهاج پیشنهاد می‌کنم ماده سوم از لایحه حذف شود جمال امامى‏

جمال امامى- بنده پیشنهادى نکردم بنده مخالف بودم‏.

رئیس -پیشنهادى رسیده به امضاى پنج نفر که براى ورود به شور دوم رأى با ورقه گرفته شود که قرائت می‌شود

کشاورز صدر- کفایت مذاکره که شد می‌رود به کمیسیون

رئیس- الان باید رأى گرفته شود براى ورود در شور دوم این رأى را پیشنهاد کرده‌اند با ورقه رأى گرفته بشود (آئین‌نامه چه می‌گوید) آئین‌نامه قرائت می‌شود (در مواردی که اخذ رأى با قیام و قعود حتمى است

ماده 154- در موارد ذیل تقاضاى رأى با ورقه ممنوع و اخذ رأى با قیام و قعود حتمى است‏.

1-در صورتی که در تفسیر و توضیح یکى از مواد این آئین‌نامه اختلافى حاصل و منجر به اخذ رأى شود

2-در مورد مطالبى که در مجلس قرائت و تقاضاى بحث در آن شود

3-در تغییر دستور بر طبق ماده 80

4-در مورد کفایت و عدم کفایت مذاکرات‏

5-در مورد رأى به تجزیه‏

6-در مورد مسکوت ماندن بحث در لوایح‏

7-در مورد حق تقدم‏

8-در مورد ورود مطلبى در دستور

9-در مورد سلب حق نطق از ناطق‏

10-در مورد توبیخ نماینده در مجلس‏

رئیس- بنابراین از مستثنیات است و باید با ورقه رأى گرفته شود.

دکتر طبا- این به کمیسیون می‌رود یا نه؟

رئیس- به هر حال هر وقت که مجلس بخواهد رأى بدهد ممکن است از طریق رأى با ورقه باشد.

دکتر طبا- چه لزومى دارد؟

رئیس -رأى می‌خواهیم بگیریم براى ورود در شور دوم مطابق آیین‌نامه‏

دکتر طبا- اگر تصویب نشد تکلیف چه می‌شود؟

رئیس- یک قاعده‌اى دارد

عامرى- بنده به نظرم مى‌آید که تطبیق با آئین‌نامه نمی‌کند.

رئیس- در موقعى که آئین‌نامه مطرح شد مى‌خواستید این قسمت را در نظر بگیرید.

عامرى- از این مواد هم اقتباس خواهید فرمود وقتى براى شور اول می‌باید پیشنهادات قرائت می‌شود می‌رود به کمیسیون پس از این که کمیسیون کار خودش را کرد شور دوم شروع می‌شود.

رئیس- ماده را قرائت کنید

+++

ماده 150- رأى دادن در مجلس بر سه قسم است‏

1-با قیام و قعود

2-رأى علنى با ورقه‏

3-رأى مخفى با مهره یا ورقه‏

ماده 151 به طور کلى در تمام مسائل با قیام و قعود رأى گرفته می‌شود مگر در موارد ذیل که اخذ رأى با ورقه حتمى است.‏

1-مواقعى که به وسیله قیام و قعود نتیجه رأى مشکوک باشد

2-در تمام لوایح قانونى که مالیات یا عوارضى را برقرار یا مالیات و عوارضى را که برقرار بوده ملغى می‌کند یا تغییر می‌دهد

3-در لایحه بودجه و کلیه لوایح اعتبارات اضافى و فوق‌العاده و کلیه انتقالات املاک و اموال دولتى وام‌ها و امتیازات

4-در موردى که پنج نفر از نمایندگان حاضر در مجلس اخذ رأى با ورقه را کتباً تقاضا نمایند

5-در مورد اخذ رأى اعتماد به دولت

رئیس- آقایان می‌گویند اصلاً ورود در شور دوم رأى نمى‌خواهد و پیشنهادات باید برود به کمیسیون (صحیح است)

ملک‌مدنى- عرض می‌کنم که رأى شور دوم لازم ندارد ارجاع به کمیسیون بفرمایید تا پیشنهادات در کمیسیون مطرح بشود.

اردلان -سابقه هم همین طور است لایحه خالصه اینجا مطرح بود و با پیشنهادات فرستاده شد به کمیسیون‏

3-قرائت سه فقره استیضاح‏

رئیس- حالا هم همین طور است این لایحه با پیشنهادات به کمیسیون فرستاده می‌شود استیضاحی جلسه قبل آقاى جمال امامى داده‌اند که قرائت نشده بود چون مطابق آئین‌نامه ممکن است همان جلسه یا جلسه بعد قرائت شود.

( به شرح ذیل قرائت شد )

ریاست محترم مجلس شواى ملى اینجانب جمال امامى نماینده تهران دولت جناب آقاى رزم‌آرا نسبت به موارد زیر استیضاح می‌نمایم.

1-تعلل در استیفاى حقوق ملت ایران از شرکت نفت.‏

2-تخلف در قوانین و عدم رعایت احترام مجلس شوراى ملى

3-سوء‌سیاست اقتصادى

متمنا است مفاد ورقه استیضاح را به اطلاع دولت برسانید جمال امامى خوئى 6/ 7/ 29

رئیس- بر طبق آئین‌نامه عمل می‌شود مطلبى که لازم بود به عرض آقایان برسانم موضوع استیضاح آقاى مکى است از آقاى وزیر دادگسترى چند روز به واسطه تعطیل از موعدش گذشته اگر مجلس موافق است جلسه بعد پنجشنبه استیضاح آقاى مکى مطرح بشود.

دکتر بقایى- پیشنهادى رسیده بود که این لایحه تصفیه برود به کمیسیون مخصوص چرا خوانده نشده؟

رئیس -این مورد ندارد به دلیل این که وقتى که یک لایحه یا طرحى می‌آید باید این تقاضا بشود ولى این لایحه به کمیسیون مراجعه شده و گزارشش هم آمده و موردى ندارد که اینک به کمیسیون دیگرى برود اگر اول باشد این یک حرفى است ولى حالا که به کمیسیون رفته و گزارشش هم آمده و مطرح شده و بحث هم شده موردى ندارد بنابراین روز پنجشنبه براى استیضاح تعیین می‌شود به دولت هم اطلاع داده می‌شود که در جلسه پس فرداد حاضر شود آقایان نمی‌دانم توافق حاصل فرمودند که اعضاى کمیسیون 18 نفرى امروز انتخاب شود (نمایندگان- پس فردا) آقاى دکتر طاهرى فرمایشى دارید بفرمایید،

دکتر طاهرى -مطابق ماده 119 می‌بایستى براى ورود در شور دوم رأى گرفته شود و در سابق هم معمول بوده ماده 119 می‌گوید پس از ختم شور در کلیات یعنى تصویب به کفایت مذاکرات در آن باب رئیس نسبت به ورود در شور مواد از مجلس اخذ رأى مى کند... (خنده نمایندگان)

رئیس به ورود در شور مواد رأى گرفتیم استیضاح قرائت می‌شود.

( به شرح ذیل قرائت شد )

ریاست محترم مجلس شوراى ملى طبق تصمیمى‏

که در جلسه 27 شهریور 1329 کمیسیون مخصوص نفت اتخاذ گردید مقرر بود هرگاه دولت در ظرف ده روز نظر خود را درباره لایحه الحاقى ابراز نکند اعضای کمیسیون مزبور دولت را براى عدم استیفاى حقوق ملت ایران استیضاح نماید چون دولت تا این تاریخ از انجام وظیفه خوددارى و نظر خود را نسبت به لایحه مزبور نفیاً و اثباتاً اظهار نکرده لذا امضا کنندگان این ورقه دولت آقاى رزم‌آرا را براى تعلل در اجراى قانون 29 مهر 1326 به عدم استیفاى حقوق ملت ایران راجع به نفت جنوب استیضاح مى‌نماییم.

حائرى‌زاده- حسین مکى- دکتر مصدق- الله‌یار صالح- دکتر محمد‌على هدایتى- دکتر علوى آشتیانى‌زاده اسامى مجدداً خوانده شود.

جمال امامى- مطلب را یک دفعه دیگر قرائت بفرمایید.

رئیس - یک دفعه قرائت شده استیضاح دیگرى از آقاى مکى رسیده که قرائت می‌شود:

ریاست محترم مجلس شوراى ملى طبق تصمیمى که در کمیسیون مخصوص نفت اتخاذ گردیده است چون تا کنون دولت نظر خود را نسبت به لایحه الحاقى نفت ابراز نکرده و در اجراى قانون 29 مهر ماه 1326 تعلل ورزیده است و چون ممکن است در موقع طرح استیضاح آقاى جمال امامى نظر ملت ایران و فراکسیون وطن تأمین نگردد لذا اینجانب هیئت دولت آقاى رزم‌آرا را در مورد عدم استیفاى حقوق ملت ایران از شرکت نفت استیضاح می‌نمایم. حسین مکى 11/ 7/ 29

آشتیانى‌زاده- یک امضا را خواندید تمام امضا‌ها را بخوانید.

صدرزاده -(منشى) این استیضاح دیگرى است استیضاح قبلى که خوانده شد شش امضا داشت‏.

آشتیانى‌زاده- امضای آقاى دکتر علوى در پایش بوده و شما آن را نخواندید.

صدرزاده- (منشى) آن را هم خواندم چه فرق می‌کند براى ما.

رئیس- بنده خواستم به اطلاع آقایان برسانم که در اثر اهتمام آقاى وزیر پست تلگراف و اداره کارپردازى مجلس دستگاه ضبط صدا به جریان افتاده و الان کار می‌کند و تمام مذاکرات آقایان ضبط مى‌شود.

اردلان- آقاى رئیس بعد از دستور ما اسم نوشته‌ایم.

رئیس -پس من تقاضا می‌کنم که در خارج آقایان توافق حاصل کنند که 18 نفر اعضای کمیسیون اول وقت روز پنجشنبه یعنى جلسه آینده انتخاب بشوند.

شوشترى- چه مانعى دارد در همین جلسه انتخاب بشوند و موکول به جلسه آتیه نشوند.

رئیس- اکثریت تام مى‌خواهد.

کشاورز‌صدر- آقاى شوشترى صدایتان ضبط مى‌شود.

شوشترى- بنده فحش نمى‌دهم عادت ندارم.

اردلان- آقاى رئیس اجازه بفرمایید که نطق بعد از دستور شروع شود.

شوشترى- اجازه بفرمایید آقاى آبکار قسم یاد کنند.

4-اجراى مراسم تحلیف به وسیله آقاى آبکار نماینده ارامنه جنوب‏

رئیس - مراسم تحلیف انجام می‌گیرد.

(در این موقع براى اجراى مراسم تحلیف به احترام ورود کلام‌الله مجید عموم قیام نموده و متن قسم‌نامه از طرف آقاى آبکار به شرح زیر قرائت شد)

من که در ذیل امضا مى‌کنم خداوند را به شهادت مى‌طلبم و به قرآن و انجیل قسم یاد مى‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهماً امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان تصدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران‏

( ذیل قسم‌نامه از طرف آقاى آبکار امضا شد) در این موقع ایشان قرآن مجید را بوسیدند (نمایندگان احسنت احسنت)

غلامرضا فولادوند- این احسنت گفتن یعنى چه؟ همه باید به قرآن تعظیم کنند دیگر احسنت گفتن ندارد.

+++

5- بیانات بعد از دستور چند نفر از آقایان نمایندگان‏

رئیس- چون چیزى در دستور نداریم با اجازه آقایان نطق بعد از دستور شروع مى شود.

کشاورز‌صدر- لایحه 10 میلیونى اعتبار ساختمانى را مطرح بفرمایید.

رئیس- باید وزیر مربوطه حاضر شود.

پناهى- تکلیف 18 نفر چه می‌شود؟

رئیس- 18 نفر توافق باید بشود در اول جلسه است قبل از استیضاح رأى گرفته می‌شود آقاى گیو بفرمایید.

گیو -به شهادت صورت جلسات مجلس شوراى ملى اینجانب طى چندین دوره نمایندگى تا کنون موجبات تضییع اوقات نمایندگان محترم را فراهم ننموده‌ام. شک نیست که ما نمایندگان بایستى براى اجراى صحیح مقررات قانونى با یکدیگر همکارى کنیم و از هر نوع اجحاف و تعدى که برخلاف صریح قانون و صرفاً در اثر امیال و اغراض خاصى صورت می‌گیرد جداً جلویگرى نماییم و تصور می‌کنم در این خصوص عموم نمایندگان محترم با بنده هم عقیده باشند.

شاید نمایندگان محترم در اخبار رادیو چند روز پیش شنیده باشند که اجراى اداره مالیات مستقیم جزو مالیات‌هاى عقب افتاده مبلغ 83531 ریال از این جانب وصول نموده است. لازم است در این زمینه مقدمه مختصرى به عرض نمایندگان محترم برسانم تا ملاحظه فرمایند که تا چه حد مأمورین وظیفه ناشناس مالیه موجبات هتک احترام و حیثیت افراد را فراهم مى‌نمایند.

این جانب به شهادت پرونده‌هاى مالیات موجود در وزارت دارایى از خوش‌حساب‌ترین مؤدیان مالیاتى بوده‌ام و در نیتجه این خوش‌حسابى ضررهاى هنگفتى دیده‌ام و فقط دل‌خوش بوده‌ام که در موقع حساب خود را تصفیه کرده‌ام و چه بسیار مؤدیانى که به علل مختلفه از پرداخت مالیات خود استنکاف نموده و مشمول عفو و یا در اثر تصویب قوانین جدید ارفاق بیش‌ترى در حق آنها رعایت شده است. به هر تقدیر غرض از تصدیع آن نیست که چرا علیه اینجانب اجراییه صادر نموده‌اند و با طرز بى‌شرمانه‌اى مأمور اجرا با چند پلیس در غیاب این جانب با جبر و عتف به منزل بنده مراجعه و در صدد بازداشت اموال بنده برآمده است. اینک جریان قضیه در سال 1319 مدت چهار ماه اینجانب در شرکت سهامى برق گیلان جزو اعضای هیئت مدیره بوده‌ام و در همان سال استعفا کرده و سهام خود را هم فروختم پس از ده سال اداره اجراى مالیات مستقیم برخلاف اصول قانونى علیه اینجانب که در شرکت مزبور به هیچ‌وجه سهمى یا سمتى نداشته‌ام اجراییه صادر نموده است و حال آن که شرکت خود داراى دارایى مستقل است و اداره مالیه به هیچ‌وجه حق ندارد در برابر بدهى شرکت سهامى اموال شخصى اعضای شرکت را بازداشت نماید آن هم شخصى که از ده سال پیش به این طرف به هیچ‌وجه در شرکت کوچک‌ترین سهمى یا سمتى نداشته است. گذشته از آن که اساساً صدور اجراییه علیه اعضای هیئت مدیره شرکت‌هاى سهامى و یا سایر اعضای آن خلاف قانون و جرم است نسبت به شخص اینجانب چون زائد بر ده سال است که در شرکت مزبور سهم یا سمتى نداشته‌ام مجوز قانونى نداشته است علیهذا در اثر اقداماتی که شد و اجراى مالیات مستقیم به خطا‌کارى خود آگاه گردید دستور رفع تعرض دادند ولى عملیات مأمور اجرا با آن طرز وحشیانه و وقاحت‌آمیز که به معیت چند پلیس وارد منزل بنده شده‌اند به هیچ‌وجه جبران اهانت وارده و خبر منتشره در رادیو را نخواهد نمود و چون عمل متصدیان مربوطه جرم و مشمول ماده 154 قانون مجازات عمومى است از مقام محترم مجلس شوراى ملى تقاضا دارم اعلام جرم تقدیمى را براى تعقیب متخلفین قضیه به مراجع صلاحیت‌دار دادگسترى ارسال فرمایند تا مسببین و متخلفین در اسرع وقت ممکنه مورد تعقیب قانونى قرار گرفته تا من‌بعد این طور باعث هتک احترام و حیثیت اشخاص را فراهم ننماید (صحیح است)

این پنج دقیقه که از وقت باقى نمانده با اجازه جناب آقاى رئیس به آقاى کهبد برگذار می‌کنم (صحیح است)

مخبر فرهمند -خلاف آئین‌نامه است‏.

رئیس- ایشان 7 دقیقه صحبت کرده‌اند این کار تا حال عمل شده براى یک ربع وقت دارند ایشان قسمتى از وقت‌شان را داده‌اند.

پناهى- نوشته شده سه نفر.

رئیس- این کار تا حالا عمل شده.

کهبد- عرض بنده خیلى مختصر است عرض کنم به طوری که آقایان استحضار دارند و غالب آقایان نمایندگان محترم هم با عرض بنده موافق هستند و آن موضوع کنفرانس اقتصادى دول اسلامى است که در تهران تشکیل شده است امروز این کنفرانس چهار بعد از ظهر افتتاح می‌شود و یک عده‌اى از نمایندگان دول اسلامى که اشخاص برجسته‌اى هستند شرکت در این کنفرانس کرده‌اند بنده لازم دانستم در مجلس شوراى ملى از این پیش‌آمد اظهار خوش‌وقتى بکنم و در عین حال تمنا کنم از دولت همان طور که دستور شارع مقدس اسلام است که باید ملل اسلامى همه با هم برادر باشند این مللى که شرکت کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند و در اینجا تشریف آورده‌اند اینها هماهنگى داشته باشند در کلیه مسائل مربوطه این است که بنده خواستم به سهم خودم در مجلس شوراى ملى صحبتى شده باشد و در همین جا به دولت تذکر بدهم که از موقع استفاده بکنند و سایر مسائلى که همه روزه مورد احتیاج است با آنها حل بکنند که برادروار ما بتوانیم مسائل مملکتى را آن طورى که شرع مقدس فرموده اجرا کرده باشیم (صحیح است)

مکى- اینها فقط در مورد مسائل اقتصادى می‌توانند نظر بدهند در مورد سایر مسائل سیاسى که نمی‌توانند نظر بدهند.

رئیس- آقاى نورالدین امامى بفرمایید.

نورالدین امامى- عرض کنم که خدا سلامت کند جناب آقاى الله‌یار صالح را یک روزى می‌فرمود که فلانى وکلا هم خوشبخت و بدبخت دارند یک عده وکلاى تهران اینجا نشسته‌اند کم‌ترین مراجعه از طرف موکلین به بعضى‌ها نمی‌شود (آزاد- اشتباه است) اجازه بفرمایید عرض کردم به بعضى‌ها ولى وکلاى شهرستان‌ها بدبخت‌ها آن قدر درد بى‌درمان دارند که اگر یکى از آن دردها را بخواهند پشت این تریبون بگویند باید سه ماه پشت این تریبون باشند (مکى- سوقاتى‌ها را هم که می‌آورند اینها را هم بفرمایید) حالا ما خیلى گرفتارى خودمان کم است امروز بدبختانه یا خوشختانه بنده راجع به موکلین یک قسمت از نمایندگان تهران یک عرایض مختصرى دارم که عرض می‌کنم (فرامرزى- حق ندارید آقا) آذربایجانى‌ها یک مثلى دارند (آشتیانى‌زاده- ترکى بفرمایید) ترکى می‌گوید (ایت اولاسان- کوچک فرداش اولمیاسان) یعنى سگ باش برادر کوچک نباش حالا برادر بزرگ من جناب آقاى جمال امامى هم نماینده تهرانند جور ایشان را هم من باید بکشم (فرامرزى- شما نصیحت را قبول نکردید رفتید برادر کوچک شدید) (خنده نمایندگان) بدبختانه طبیعت اتحادیه شرق دعوتى کرده بود و بنده هم رفتم آنجا خیابان شهباز و خیابان ناصرى صد هزار نفر نفوس در آنجاها ساکن هستند ولى از تمام مزایاى مدنى و بشرى محرومند اینها نه برق دارند نه آسفالت دارند نه آب دارند نه طبیب دارند باجه بانک ندارند دبستان به اندازه کافى ندارند دبیرستان ندارند من نمى‌دانم از کى باید خواهش کرد که آقا صد هزار نفر نفوس مملکت در یک قسمت مهم شهر ساکن هستند من هر چه دقت و فکر کردم که از کى خواهش کنم غیر از این که راجع به برقش از آقاى مهندس نجم که یک جلسه هم عرض کردم که نمی‌شناسم این را یک جوان علاقمند به کار طبقه سوم و چهارم دیدمش و جوان فعالى است خواهش کنم که راجع به برق این بدبخت‌ها یک فکرى بکند از بانک ملى خواهش مى‌کردم راجع به باجه‌اش یک فکرى بکند جناب آقاى فروهر! آقاى وزیر کار! جناب آقاى فروهر گوش‌هاى ایشان که نمى‌شنود (شوشترى- آن قسمت را از اراضى الهیه بگیرید) آقا من می‌بینم یک قسمت از شمیرانات را آسفالت می‌کنند نمى‌گویم که چرا آسفالت مى‌کنید ولى آقا باید به اینها هم توجهى بشود این یک قسمت مهم شهر است صد هزار نفر نفوس ساکنند به آنها باید یک توجهى بشود مخصوصاً از آقاى وزیر بهدارى که همه به ایشان علاقمند هستیم و ارادت داریم و شب و روز دنبال کار خودش است تقاضا می‌کنم این قسمت را در هیئت دولت مطرح بکنند اما چیزى راجع به حوزه انتخابى خودمان نمی‌خواهم عرض بکنم حوزه انتخابى بنده آن قدر گرفتارى دارد که اگر 3 ماه اینجا عرایض بکنم یک قسمتى از آن را نمی‌توانم بگویم این است که عرض می‌کنم راجع به این قسمت شهر توجهى بشود برق آنجا دبیرستان آنجا آب آنجا کوچک‌ترین

+++

توجهى به آنها نشده (مکى- خاطرتان باشد 10- 15 روز قبل عرض کردم که چرا شمال و جنوب شهر را تبعیض قائل مى‌شوید) آنجا پاسبان به قدر کافى ندارد باید پاسبان در آنجا گذاشته شود بنده به عرایض خودم خاتمه مى‌دهم و این قسمت را که می‌خواستم عرض کنم این است که روى تمام گرفتاری‌هایى که ما داشتیم جز کسالت اعلیحضرت همایون شاهنشاهى بیش‌تر ملت ایران را متأثر و نگران کرده (صحیح است) جناب آقاى رفیع به بنده مخصوصاً حالا مژده مى‌دادند که به حمدالله کسالت به کلى مرتفع شده و ما نمایندگان از طرف ملت ایران از این مژده سپاسگزارى مى‌کنیم و از درگاه خداوند متعال سلامتى شوکت و اقتدار شاهنشاه جوان‌بخت و محبوب خودمان را تقاضا داریم (انشاالله)

رئیس- آقاى اردلان بفرمایید.

اردلان- بنده از فرصتى که آقایان نمایندگان در بیانات قبل از دستور دارند مى‌خواهم استفاده کنم و با ازجازه آقایان نمایندگان محترم این یک ربع ساعت را نسبت به یکى از مسائل حیاتى مملکت که وضع اقتصادى ایران در حال حاضر باشد چند کلمه به عرض آقایان برسانم و چون براى بهبودى وضع اقتصادى به نظر بنده راه حلى را پیدا کرده‌ام و فقط و فقط منوط به تصویب و رأى آقایان نمایندگان محترم خواهد بود این است که امیدوارم که این چند دقیقه را به عرایض بنده توجه بفرمایند اگر که هر کس در این موقع بگوید که از شهریور 1320 به این طرف وضعیت اقتصادى ما رو به بهبود رفته است یک مطلب خلاف به عرض آقایان رسانیده است گذشته از این که وضعیت ما از شهریور 1320 به این طرف رو به بهبود نرفته مطابق ارقامى که بنده با اجازه آقایان چند تاى آنها را قرائت مى‌کنم وضعیت ما بدتر شده (صحیح است) و حق این است که توجهى از طرف مجلس شوراى ملى در این خصوص به عمل بیاید بنده در چند جلسه قبل هم اینجا عرض کردم که ما می‌توانیم از موضوع موازنه صادرات و واردات گذشته از این که مملکت ما نیست در سال گذشته ما 40 میلیون لیره واردات داشتیم در صورتى که هشت میلیون لیره صادرات بود این خودش یک نمونه از وضع آشفته اقتصادى کشور ایران بود که باید آقایان یک مطالعه بفرمایند و یک موضوع دیگر موضوع هزینه زندگى است هزینه زندگى یک نمونه بسیار بارزى از وضع اقتصادى یک کشور است بنده چند رقم براى آقایان مى‌خوانم که اگر شاخص کل هزینه زندگى را در سال 1315 صد بگیریم در سال 1326- 832 بوده در سال 1327- 925 بوده در سال 1328- 946 بوده یعنى این سنوات همین طور رو به بدى رفته عوض این که رو به خوبى برود در صورتی که اگر مجلات خارجى را آقایان نمایندگان محترم ملاحظه فرمایند در ممالک دیگرى که در حال جنگ بودند بعد از جنگ وضعیت آنها رو به خوبى رفته و وضعیت ما رو به بدى رفته یعنى به عبارت خلاصه‌ترى در سال 1326 زندگى در ایران 52 درصد نسبت به سال 1325 بدتر به تناسب سال 1325 شده در سال 1327 زندگى 92 درصد نسبت به سال 1326 بدتر شده در سال 1328 زندگى 21 درصد نسبت به سال 1327 بدتر شده اگر در هر مملکتى این آمار به استحضار دولت و نمایندگان مجلس می‌رسید فوراً یک کمیسیونى از اشخاص بصیر و مطلع تشکیل می‌دادند و مطالعه مى‌کردند ببینند علت این چه بوده ولى ما بدبختانه در سال 1326 این کار را نکردیم همین طور به طبیعت واگذار کردیم سال تمام شد سال 1327 بدتر از آن شد سال 1328 بدتر از همه تمام شد و من باز هم مى‌بینم که هیچ توجهى نشده و خداى نکرده باز آخر سال 1329 اگر دقت بکنیم باز مى‌بینیم که از سال گذشته بدتر شده و وظیفه وجدانى هر نماینده مجلس شوراى ملى و هر فرد ایرانى ایجاب مى‌کند که بنشیند و فکر کند و مطالعه کند و راه چاره‌اى براى این کار پیدا بکند که من هم به سهم خودم فکر کردم خودم مطالعه کردم و با هر فرد ایرانى که اطلاعى از امور اقتصادى داشت مشورت کردم مشاوره کردم صحبت کردم اگر با یکایک اشخاص که در این مملکت از امور اقتصادى بصیرتى دارند و براى ممکلت علاقمندى دارند و علاقمندی‌شان به کیسه شخصى‌شان نیست با آنها صحبت بکنید یکایک آنها یک نکاتى و یک معایبى به استحضار شما می‌رساند که اگر این معایب برطرف شود ممکن است وضع اقتصادى ایران بهتر شود ولى یک مطلبى است که متفق‌القول تمام اشخاص مطلع و بصیر این مملکت است که بنده مى‌توانم این مطلب را در یک جمله کوتاهى به استحضار آقایان محترم برسانم و بعد هم چاره‌جویى‌اش را عرض کنم این جمله کوتاهى را که تمام اشخاص بصیر و مطلع مى‌گویند این است که آشفتگى وضع اقتصادى ایران ناشى از این تصمیمات خلق‌الساعه دولت‌هاى وقت است در امور اقتصادى (صحیح است) هر چند صباحى (ابریشم‌کار- و ناشى بودن وزیر اقتصادى ملى) بلى هر چند صباحى بنده نمى‌گویم با سوء‌نیت ولى با حسن نیت دولت مى‌آید یک تصمیم اقتصادى می‌گیرد و او را اجرا می‌کند یک ماه دیگر می‌رود آن تصمیم را لغو مى‌کند و این قضیه در این چند سال از شهریور 1320 به این طرف دائماً در جریان بوده و وضع بدبختى امروز ما را به وجود آورده چرا دولت‌ها و به چه مجوزى این تصویب‌نامه‌ها را صادر مى‌کند علت‌العللش قانون انحصار تجارت خارجى است که در 19 تیر ماه 1311 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و ما امروز به هر قیمتى هست نسبت به این قانون انحصار تجارت خارجى که در تیر ماه 1311 تصویب شده تجدید نظر بکنیم (صحیح است) البته بنده باید بگویم که دولت‌هاى وقت هر قدر هم حسن نیت داشته باشند بسیار برایشان مشکل و دشوار است که بیایند از این قانون صرف‌نظر بکنند چرا؟ براى این که در این قانون به دولت اجازه داده است انحصار تمام کالاهاى وارداتى و تمام کالاهاى صادراتى را داده به دست دولت و در ماده دیگرش اجازه داده به دولت که این حق خودش را به هر شخص یا به هر تاجرى یا به هر شرکتى واگذار کند حالا در این موضوع در حقى که این قانون به دولت داده یک اشخاصى هستند که بدبختانه به ضرر مملکت سوء‌استفاده می‌کنند و سوء‌استفاده هم کرده‌اند شما امروز در این قانون مى‌بینید که سهمیه مال‌التجاره شما تاجرید مستخدم دولت هم نیستید می‌روید می‌گویید بنده یک سرمایه‌اى دارم می‌خواهم یک کالایى وارد بکنم که هم خودم زندگى بکنم و هم به مردم بفروشم می‌گویند سهمیه نیست ولى در بازار آزاد لیره‌اى یک تومان با لیره‌اى 15 قران می‌توانید همان سهمیه را به دست بیاورید (صحیح است) این لیره یک تومان لیره‌اى 2 تومان که ازش می‌گیرند براى سهمیه می‌دهند این تحمیل به کى می‌شود تحمیل به مصرف کننده مى‌شود و یا مردم که باید لباس بپوشیم و کفش بپوشیم مى‌بینیم که تمام تحمیل بر دوش ما مردم مى‌شود (در این موقع آقاى نخست وزیر وارد جلسه شدند) بنده خیلى خوش‌وقتم که جناب آقاى نخست وزیر هم تشریف آوردند و امیدوارم که توجهى به عرایضم بفرمایند اگر دولت‌هاى وقت بیایند این تصمیمات خلق‌الساعه را راجع به مسائل اقتصادى اتخاذ نکنند مثلاً در دولت جناب آقاى رزم‌آرا یک تصویب‌نامه‌اى براى تشویق صادرات تصویب نمودند درست یک ماه از موعد آن تصویب‌نامه نگذشته بود یک تصویب‌نامه مخالف آن صادر شد هیچ چیز به مملکت آن قدر در وضع اقتصادى صدمه نمی‌زند که تصمیمات اقتصادى دولت دائماً در تغییر باشد و متزلزل باشد شما یک کالایى را امروز سفارش می‌دهید این کالا حداقل براى 6 ماه دیگر وارد ایران می‌شود (صحیح است) شما اگر حسابتان را نداشته باشید وضع 6 ماه دیگر شما چه خواهد بود چطور ممکن است که بتوانید دست به تجارت صحیح بزنید این است که ارقام به طور برجسته به شما حالى می‌کند که وضع اقتصادى ما در سال 1328 بدتر از سال 1327 بوده و در سال 1327 بدتر از 1326 و سال 1326 بدتر از سال 1325 (اسلامى- حالا که دکتر شاخت درست کرده) نمی‌دانم در سال 1329 وضعیت چطور خواهد بود و آنچه که دولت را وامی‌دارد که می‌تواند این تصویب‌نامه‌ها را صادر کند به اتکای این قانون انحصار تجارت خارجى است که در 19 تیر ماه 1311 گذشته قبلاً هم عرض کردم که با تمام حسن نیتى که من در دولت جناب آقاى رزم‌آرا سراغ دارم اشخاص استفاده‌جو که از این کار استفاده می‌برند هزار مانع براى دولت ایجاد می‌کنند و نمی‌گذارند که دولت بیاید در مجلس تقاضا بکند یک قانونى که روى مصلحت اقتصادى نیست تجدید نظر درش بشود به هر صورت ما باید تجدید نظر در این قانون بکنیم امیدوارم که دولت حاضر توجهى بکند و از آقایان نمایندگان محترم هم استدعا می‌کنم اگر این عرایض من را امروز درش توجهى فرموده‌اند ممکن است با اشخاص بصیر و مطلع مشورت بکنند ببینند آیا این تصمیمات خلق‌الساعه دولت در امور اقتصادى حقیقتاً زیان‌آور به حال ممکلت هست یا نیست اگر دیدند هست و اگر توجه فرمودند که مسبب اصلی‌اش این قانون انحصار تجارت خارجى 19 تیر ماه 1311 است آن وقت با بنده هم عقیده بشوید که

+++

اگر دولت خودش اقدام به این کار کرد چه بهتر اگر نه ما بنشینیم کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى ملى و نمایندگانى که در این خصوص اطلاعاتى دارند یک طرحى تهیه بکنیم بیاوریم مجلس شوراى ملى و مملکت را از این وضع خلاص بکنیم.

بزرگ‌نیا- وزارت اقتصاد را هم درست کنید آنجا خراب است.

اردلان- جناب آقاى بزرگ‌نیا این صحیح است ولى این چیزى که دست دولت را باز گذاشته و می‌تواند این تصویب‌نامه‌هاى خلق‌الساعه را صادر بکند همان قانون انحصار تجارت خارجى است و بالأخره مطلبى که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم این بود چون ما تمام علاقمند هستیم که وضع اقتصادى مملکت ما رو به بهبودى برود و مشکلى که امروز در کار ما هست همین قانون است و بنده امروز به جناب آقاى رزم‌آرا می‌گویم که در این خصوص توجهى بفرمایند تجدید نظرى در این قانون بکنند و اگر خداى نکرده توجهى نفرمودند یا اقدامى نکردند آن وقت خود بنده با مشارکت همکاران محترم طرحى تهیه خواهم کرد و از آقایان نمایندگان محترم درخواست تصویب آن را خواهم نمود بیش از این دیگر عرضى ندارم.

ابریشم‌کار مطمئن باشید هفتاد نفر آن طرح را امضا خواهند نمود.

رئیس -آقاى عامرى.

عامرى- بنده هم خواستم از حضور جناب آقاى نخست وزیر در مجلس استفاده کنم و یک تذکرى را که تصور مى‌کنم مورد نظر تمام رفقا و نمایندگان محترم باشد خدمت‌شان عرض بکنم خاطر محترم آقایان مستحضر است که وقتى که برنامه دولت تقدیم مجلش شد در ماده اول برنامه دولت تصریح شده بود تغییر در طرز تشکیلات ادارى و واگذارى قسمتى از کارهاى مردم در محل به خودشان این برنامه تصور مى‌کنم با 90 رأى در مجلس تصویب شد جناب آقاى نخست وزیر هم با پیروى از برنامه خودشان که مورد تصویب اکثریت تمام مجلس قرار گرفته بود خواستند که به موجب یک ماده واحده‌اى یک قسمت از کارهاى مردم را به خودشان واگذار کنند یک ماده واحده‌اى به مجلس تقدیم داشتند آن ماده واحده رفت به کمیسیون کشور تصور مى‌کنم در 27 تیر ماه گزارش آن از کمیسیون کشور آمد در این جا و در آن گزارش در کمیسیون یک اصلاحى کرده بودند که خلاصه آن اصلاح این بود که آیین‌نامه‌هاى مربوطه به تصویب مجلس یا کمیسیونى منتخب از مجلس برسد و این مجلس هم تصمیم فورى راگرفت که بایستى به کمیسیونى منتخب از مجلس برود در این ضمن مصادف شدیم با تعطیل مجلس‏.

دکتر بقایى- برود در کمیسیون و بیاید در مجلس مطرح شود.

عامرى- صحیح است، بعد مصادف شدیم با تعطیل، جناب آقاى نخست وزیر تصور کردند که به پیروى از همان برنامه خودشان حالا که به جایى نرسیده این قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى مصوب ذیقعده 1325 قمرى را به موقع اجرا بگذارند عده را به ولایات فرستادند وقتى که این کار شد در غیاب مجلس بود بعد از افتتاح مجلس آنچه معلوم شد بنده می‌توانم بگویم همه نمایندگان مجلس نظر داشتند که از اجراى این قانون دو، بلکه سه اشکال پیش می‌آید بعضى عقیده داشتند که همین قانون باعث ایجاد اختلاف و نفاق و دوئیت در ولایات خواهد شد (صحیح است) و با وضع فعلى سازش نخواهد داشت و بهتر این است که فعلاً بگذاریم که همچو نفاق و دوئیتى پیدا نشود بعضى از آقایان عقیده داشتند که به کلى این قانون به موجب قانون آبان 1316 مربوط به تقسیمات کشور منسوخ شده بعضى دیگر از رفقاى ما عقیده داشتند که اگر هم منسوخ نشده باشد به طور کلى قسمت‌هایى از وظایف انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى سابق را به فرماندارها در آن قانون تقسیمات کشور و قسمت دیگر را هم در قانون تقسیمات بلدى که شده به آنها واگذار کرده‌اند بنابراین بر فرض هم که انجمن تشکیل بشود وقتى بخواهد شروع به کار بکند اصطکاک و تصادم پیدا می‌کند از حیث وظایف‌شان با انجمن و فرماندار روی هم رفته آنچه که ما رفقا سنجیدیم به نظر آمد تا وقتى که مطالعه کافى در این موضوع به عمل نیامده و تا تعیین تکلیف نسبت به آن نشده است بهتر این است که موقتاً از ادامه عملیات نسبت به تشکیل انجمن‌ها خوددارى بشود تا زودتر مجلس بتواند آن کمیسیون را انتخاب کند امروز هم آقاى رئیس مجلس تأکید کردند که این کمیسیون براى روز پنجشنبه آقایان توافق بکنند که تشکیل بشود با این ترتیب بنده خواستم مترجم افکار همه آقایان و بتوانم عرض بکنم براى این که در این موضوع اقلیت و اکثریتى در بین نیست (صحیح است) زیرا که آقایان محترم اقلیت از اول موافق نبودند روى همین اشکالاتى که بنده عرض کردم، یعنى هیچ کدام از آقایان مخالف این که یک قسمت از امور مردم به دست خودشان سپرده بشود و ذیعلاقه‌شان بکنیم در امور مملکت نیستند منتها اشکالاتى که در کار بود بنابراین چون این کار در مرحله انجام است این است بنده مترجم احساسات و افکار همه نمایندگان بشوم (صحیح است) و تقاضا بکنم که دولت این اقدامات را موقوف بکند تا این که روز پنجشنبه کمیسیون انتخاب بشود و بعد بلافاصله شروع به کار بکند تا با مطالعه دقیق‌ترى اگر واقعاً بعضى از قسمت‌هاى قانون اساسى باید باشد دو مرتبه از فرماندارها و انجمن‌ها بگیریم بدهیم به خود مردم اگر مصحلت این است که خیر یک اصلاح دیگرى بشود و در آتیه اجرا بشود بدون این که دردسرى در آتیه داشته باشیم و اگر این مورد اتفاق آقایان است آقاى نخست وزیر هم رعایت افکار همه آقایان را نموده و این را موقوفش بکنند دیگر عرضى ندارم. (صحیح است، احسنت)

رئیس -آقاى نسخت وزیر بفرمایید.

نخست وزیر- نمایندگان محترم استحضار دارند که در موقعى که دولت در مجلس حاضر شد و برنامه خودش را تقدیم کرد یکى از مواد برنامه دولت واگذارى قسمتى از کارهاى مردم بود به خود آنها پس از این که اکثریت مجلس برنامه دولت را مورد تصویب قرار داد دولت وظیفه‌دار بود که بلافاصله شروع به اقدام و عمل بکند و به همین مناسبت بود که آیین‌نامه‌اى مخصوصاً براى این موضوع تدوین و تقدیم مجلس شوراى ملى شد و کراراً هم به عرض رسید که دولت با کمال خوش‌وقتى و میل حاضر است که این آئین‌نامه در کمیسیون‌هاى مربوطه در مجلس شوراى ملى مورد بحث و رسیدگى قرار بگیرد و اگر چنانچه مطالبى بایستى از او حذف بشود یا حک و اصلاحاتى در آن مورد ضرورت است انجام بشود و سپس به مورد اجرا گذاشته شود ولى پس از مدتى چون نه قبول شد که آیین‌نامه‌اى به کمیسیون مراجعه شود و پیش‌آمدهاى مختلفى پیش آمد که اجرا و انجام این قسمت از برنامه دولت به کلى به حال رکود باقى مانده بود دولت استناد کرد به قسمتى از اصول قانون اساسى و از نظر این که مبادا تردیدى به اجراى قانون اساسى حاصل بشود هیئتى از قضات دعوت شدند و قضات محترم دادگسترى با کمال دقت مطالعاتى کردند و پس از مطالعات دقیقى که شد شروع شد به اجراى این قسمت از قانون اساسى ولى از آنجایی که دولت همیشه به افکار نمایندگان محترم با کمال احترام نگاه می‌کند و آنچه نظر آقایان است با کمال دقت مورد احترام قرار می‌دهد بنده مانعى نمى‌بینم که پیشنهاد جناب آقاى عامرى که ترجمان افکار و گفتار آقایان نمایندگان هستند مورد قبول دولت واقع بشود و فقط دولت تقاضا دارد که آقایان در ظرف دو، سه هفته این آیین‌نامه‌اى که تقدیم شده در کمیسیون مربوطه مورد بررسى قرار بگیرد و تقدیم مجلس هم بشود و در خود مجلس هم مورد بحث و شور واقع بشود که تکلیفش معین بشود (صحیح است) چون استحضار دارند که نمایندگانى فعلاً در شهرستان‌ها هستند ولى از براى انجام نظریات آقایان دستور داده خواهد شد که در ظرف سه هفته این آیین‌نامه‌اى که مورد بحث و رسیدگى است متوقف بشود (دکتر بقایى- تعیین وقت براى مجلس نمی‌شود کرد) قسمت دوم عرض بنده راجع به استیضاحاتى است که در ظرف این مدت از طرف نمایندگان محترم شده اینجا الان به عرض می‌رسانم دولت با کمال میل براى جواب استیضاح آقایان حاضر است هر وقت و هر موقعى که از طرف مجلس محترم تعیین شود با کمال افتخار براى جواب آنها حاضر خواهم بود.

6-تقدیم یک فقره لایحه بهداشت شهر از طرف وزیر بهدارى و دو فقره لایحه از طرف وزیر کار راجع به تکمیل کادر شهربانى و لوله‌کشى شهر تهران‏

رئیس- براى جواب استیضاح آقاى مکى از آقاى وزیر دادگسترى پس فردا تعیین شده (صحیح است) و به اطلاع دولت می‌رسد.

آقاى وزیر بهدارى لایحه‌اى دارند که قبل از تعطیل تابستان قرائت هم شد تقاضاى یک فوریت شده که به کمیسیون برود اگر چه حالا این نطق‌ها

+++

به عنوان بعد از دستور بوده ولى اگر آقایان موافقند به فوریت این لایحه رأى گرفته شود و به کمیسیون برود (نمایندگان- موافقم) آقاى وزیر بهدارى بفرمایید.

وزیر بهدارى -با اجازه نمایندگان محترم خواستم به عرض برسانم به طوری که به خاطر دارید قبل از این که مجلس شوراى ملى براى تعطیل تابستان بسته شود بنده یک لایحه خیلى مهمى به نظر خودم حضور آقایان تقدیم کردم (کشاورز‌صدر- به نظر همه آقا) که اساس بهداشت کشور مبنى بر این قانون است (صحیح است) اگر چنانچه آقایان نمی‌دانم که در مسافرت با روزنامه‌ها سر و کار داشتند یا این که براى رفع خستگى اعصاب از خواندن اخبار هم شاید خوددارى فرموده‌اند یا نه ولى اگر چنانچه با روزنامه‌ها و اخبار تماس داشته‌اند تصور می‌کنم به نظر مبارک آقایان نمایندگان محترم رسیده باشد که در این مدت یکى دو ماه آنچه که در قدرت و توانایى شخص اینجانب بوده (صحیح است) در این قسمت اهتمام شده ولى این خدمتى را که بنده به عقیده خودم انجام دادم متکى به مرحمت و لطف آقایان است به این معنى اگر چنانچه پشتیانى از طرف آقایان نمانیدگان محترم نشود بنده اشخاصى را که طبق این خطاهایى که کرده‌اند یعنى به طوری که ملاحظه فرموده‌اید در تهران و در ولایات حتى یک بنای دواخانه باز کرده بود یک نفر سرهنگ بازنشسته طبابت می‌کرد یک نفر دیگر بود که به اسم سیروس و به اتکای این که تحت نظر طبیب دیگرى که خود او طبیب هم می‌شود یعنى کورى عصاکش دیگر بود طبابت می‌کرد این را بنده البته طبق قانون مقدارى دوا و قریب پانصد الى ششصد تابلوى دروغى که در این شهر بود توقیف کردم قریب دویست دواخانه را بستیم تکلیف اینها باید روشن بشود و شکایاتى که از طرف آقایان نمایندگان محترم به کرات در پشت تربیون محترم مجلس شوراى ملى از وضع پزشکى و دارو‌سازى شده بود بنده تا آن قدری که برایم مقدور بود در این چند ماه اقدام کردم و حالا براى این که کارها صورت عملى به خود بگیرد و این اشخاص که ما دکان‌هاى آنها را بسته‌ایم و توقیف کرده‌ایم حقیقتاً به مجازات برسند و به عقیده بنده این مجازات از هر چیز لازم‌تر است براى این که اگر یک نفر طبیب که مى‌آید طبابت بکند و یک داروساز با جان مردم این طور بازى می‌کنند، بنده خیال می‌کنم جنایتى از این بزرگ‌تر نباشد (صحیح است) متأسفانه دادگسترى با نهایت علاقه‌اى که دارند این کار را بکنند قوانینى در دست ندارند که کسب اشخاص را ببندند یا آن که جرایمى قائل شوند که مردم به این قبیل کارها تن در ندهند. به همین جهت بود که لایحه قانونى بهداشت را بنده حضور آقایان دادم. این لایحه با حضور جناب آقاى دکتر طبا، جناب آقاى دکتر علوى و سایر آقایان نمایندگان محترم که سال‌ها در تنظیم این خودشان شرکت کرده‌اند کاملاً با نظر آقایان نوشته شده و بحث شده بنابراین این را بنده با قید یک فوریت دادم که بعد هم اگر لازم است باز برود در کمیسیون بهدارى مجلس و اگر صلاح می‌دانند که لازم نیست به آنجا برود و قائل هستند که امروز بگذارنند، هر طورى هست تقاضاى بنده این است که راجع به این لایحه اقدام بفرمایند که دست بنده باز باشد و علتش این است که اگر این اشخاص که تحت توقیف هستند یا دکانش بسته شده یا داوهاى آنها را ما گرفته‌ایم و نمى‌توانیم درباره اینها اقدام عاجلى بکنیم اینها جرى‌تر خواهند شد و بهتر بود که اساساً ما اینها را تعقیب نمى‌کردیم. حالا که این کار را کردیم عرض کردم که اتکای بنده به مرحمت آقایان است هر طور که صلاح است اقدام بفرمایند.

7-طرح فوریت لایحه بهداشت شهر و تصویب آن‏

رئیس- لازم نیست که این لایحه‌اى که داده‌اند خوانده بشود چون قبلاً خوانده شده است و فوریت لایحه مطرح است. آقاى فرامرزى موافقید یا مخالف؟ (فرامرزى- مخالفم) بفرمایید.

فرامرزى- اقدامى که جناب آقاى دکتر صالح فرمودند این مورد تأیید همه ماها است. (صحیح است) براى این که قسمت طب و داروسازى، این یک قضیه‌ای است که با جان مردم ارتباط دارد، طبیب خوب و متخصص و داروساز امین و عالم همان طورى که این خودش وجودش دارویى است براى درد جامعه، اگر عکس این بود خودش بزرگ‌ترین درد است براى جامعه، البته دارو‌سازها: یک جمله‌اى را فراموش نمی‌کنم که از قول آقاى دکتر لقمان‌الدوله نقل کرده‌اند که ما هر کارى می‌کنیم داروسازها زحمات ما را به هدر می‌دهند. یعنى یا دواى عوضى می‌دهند یا بعضى از مواد مؤثر را (شوشترى- کم می‌دهند) نخیر نمی‌گذارند و من خودم شخصاً از یک دواخانه در یک جلسه سه مرتبه هى گفتم که این آن نیست که به من داده‌اى این یکى دیگر داد و معلوم شد که باز هم آن داویى که من خواسته‌ام نیست آخرش گفتم آقا شما اگر با من که هم وکیل مجلسم، هم روزنامه‌نویسم و هم فکل زده‌ام که معلوم است سواد دارم این را دارید عوضى، به من می‌دهید در سه مرتبه که من پس داده‌ام با یک پیرزنى، یک بی‌سوادى و یک دهاتى که تشخیص نمی‌دهد چه رفتارى می‌کنید؟ آخرش گفت آقا مواد این داروها با آن دوایى که شما خواسته‌اید یکى است گفتم این عیناً قصه آن کسى است که رفته بود در دکان حکاکى گفت من مهر اسم می‌خواهم، او هم در آورد و به او داد، گفت این مهر اسم من است؟ گفت بلى مهر اسم است گفت آقا اسم من محمد است، گفت بسیار خوب، همین خوب است. گفت این اسمش چیست گفت فرق نمی‌کند این سکینه است تو اسم می‌خواهى این هم مهر اسم است و از اینها یکى دو تا سه تا ده تا من خودم دیده‌ام که این طور است، خیلی‌ها را دیده‌ام دواى خوردن را من فرستادم بخرند عوضش آمپول دادند و بعد هم دو برابر قیمت آن دواى اولى پول گرفتند. بعد که خودم رفتم پس دادم یارو به تته پته افتاد. آقاى دکتر جهانشاه صالح اقداماتى که فرموده‌اند براى جلوگیرى از این گونه تقلبات و بنده خودم رفتم و دیدم و مخبر شهرى روزنامه کیهان هم یک چیزى نوشته است به اسم موزه جنایى بهدارى، بسیار قابل تقدیر است اما هیچ یک از آنها مجوزى نمی‌شود که هر لایحه‌اى آمد به مجلس فوراً رویش صحبت بشود و رأى گرفته بشود و فوریت داشته باشد (صحیح است) چه فوریتى دارد؟ چندین سال اینها این کارها را کرده‌اند، حالا هم که شما دکان‌هاى تقلب‌شان را بسته‌اید، لایحه را هم دادید به مجلس، بگذارید ما مطالعه بکنیم عیبش و نقصش و معایبش و حسنش را بفهمیم و رأى بدهیم. به این جهت من با این لایحه و هر لایحه دیگرى که به فوریت باشد مخالفم مگر این که وقت بگذرد (فقیه‌زاده- یک فورى است) یک فورى من نمى‌فهمم، من با کلمه فورى مخالفم مگر این که سیلى بیاید (دکتر طبا- می‌رود به کمیسیون بهدارى) مگر این که سیلى بیاید که اگر زود این لایحه را نگذارنند سیل بیاید این خانه را خراب کند این البته فوریت دارد، یا درد باشد، طاعون آمده باشد باید براى جلویگرى از آن به فوریت رأى داد و اقدام کرد ولى یک چنین چیزى مانعى ندارد که فوریتش را بردارند و برود به کمیسیون مخصوصاً که ما در آیین‌نامه‌اى که داریم لایحه زیاد نمی‌تواند در کمیسیون بماند. در ظرف 10 روز یا 15 روز باید حتماً گزارشش برگردد به مجلس، به این جهت بنده با فوریتش مخالفم در صورتی که با اصل عمل جنابعالى کاملاً موافق هستم.

رئیس- آقاى کشاورز‌صدر موافقید یا مخالف؟‏

( دکتر طبا- بنده موافق بودم)

کشاورز‌صدر- بنده موافقم.‏

رئیس- بفرمایید.

کشاورز‌صدر- جناب آقاى فرامرزى که به عنوان مخالف فوریت تشریف آوردند محاسن این لایحه و لزوم اجرایش را تصدیق فرمودند ولى اشاره فرمودند که چه فورى هم باشد چه غیر فورى فرقى نمى‌کند و اگر غیر فورى هم باشد زود مى‌آید و حال آن که عموم آقایان اطلاع دارند به این که اگر یک لایحه‌اى را با فوریت آوردیم اینجا این زودتر گذشته و حال آن که می‌رود به کمیسیون و آقاى وزیر بهدارى هم که اینجا توضیح فرمودند و آقایان هم شنیدند که این طرح را در سابق هم گفتگو بوده، نهایت همت و پشتکار جناب آقاى وزیر بهدارى که حقاً و انصافاً مورد تقدیر جمیع نمایندگان است (صحیح است) این موجب شد که این لایحه را آوردند. لایحه هم یک لایحه تخصصى است، یعنى یک چیزى است که جلب نظر اطبا در این کار شده است و آقایان هم غیر مستقیم بدون این که در کمیسیون آمده باشند نظریه داده‌اند لزوم تصویب این قانون را هم جناب آقاى فرامرزى فرمودند اما این که فرمودند فوریتش چه فرق مى‌کند تفاوتش این است که اگر با فوریت نباشد این یک مرتبه حالا می‌رود به کمیسیون، بعد باید برگردد و از کمیسیون بیاید ولو این که کمیسیون هم خیلى فورى رسیدگى کند در اینجا باید به عنوان شور اول مطرح شود و به قدرى اینجا پیشنهاد مى‌آید که منقلب می‌شود این لایحه و باز برمی‌گردد به کمیسیون براى شور دوم و بعد هم شاید کارهاى فورى‌ترى پیش بیاید الان امروز که هم ما هیچ کارى

+++

نداربم من اعتقاد داشتم که جناب آقاى وزیر بهدارى تقاضاى دو فوریت مى‌کردند زیرا این از کارهاى بسیار لازم است و اعتقاد اکثر آقایان بلکه عموم آقایان این است که ما اگر یک داور‌ساز و طبیبى که بصیرت دارد نداشته باشیم بهتر از این است که یک آدم بى‌بصیرت بى‌اطلاعى را بیاندازیم به جان و وضع مردم خصوصاً این که آقایان اطلاع دارند که ایرانی‌ها به طور کلى طبیب و مهندس متولد مى‌شوند آقایان دیدند اگر توى کوچه هم شما سرتان درد بگیرد و دست روى سرتان بگذارید، یک آدم عبورى که از آنجا مى‌رود مثلاً یک بنایى مى‌گوید که آقا تو برو فلان مداوا را بکن این است طبیعتاً ایرانی‌ها وقتى متولد مى‌شوند هم مهندس و بنا و معمارند که می‌رسند و بدون اطلاع قبلى می‌گویند که این سقف را باید این کار را کرد هم این که طبیبند ما براى این که این عادت زشت که در اینجا هر کس براى خودش یک مطبى باز کرده یا کار دیگرى کرده من اعتقاد دارم که این باید با دو فوریت باشد و کارى هم از این فورى‌تر و لازم‌تر نیست (صحیح است) ضمناً هم از جناب آقاى وزیر بهدارى استدعا مى‌کنم که یک عنایتى بکنید که یک کنترلى هم دو قیمت دارد که از طرف داروسازان و دوافروشان مجاز که حق دارند این کار را بکنند بشود که به طبقه سوم و مردم فقیر دارو به یک قیمت نازلى برسد این را بنده استدعا مى‌کنم از آقایان که رأى به فوریت بدهند برود به کمیسیون که دیگر دو شورا نشود و طول نکشد ایشان هم یک اعمالى کرده‌اند و یک اقداماتى کرده‌اند که ما باید تقویت‌شان بکنیم (جمعى از نمایندگان- رأى)

8-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کار

رئیس -رأى می‌گیریم به یک فوریت این لایحه آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون بهدارى مى‌رود آقاى فروهر.

وزیر کار- دو فقره لایحه است که از طرف وزارت کشور تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود، یکى لایحه‌ای است براى ایجاد تسهیلاتى براى تکمیل کادر و افراد شهربانى و دیگرى هم لایحه‌ای است راجع، به ایجاد تسهیلاتى در خصوص لوله‌کشى شهر تهران و ساختمان مجارى و فاضلاب و دستگاه‌هاى مولد برق و آنچه مربوط به لوله‌کشى است‏.

رئیس- شرحى آقاى نخست وزیر نوشته‌اند که در صورت تصویب مجلس روز پنجشنبه را براى جواب به تمام استیضاح‌ها معین بکنند و البته بسته به نظر مجلس (صحیح است) (آزاد- سؤالات را کى مطرح مى‌کنید؟) براى سؤال‌ها اگر آقایان موافقت بفرمایند روز یکشنبه عصر یک جلسه فوق‌العاده‌اى باشد که تمام سؤالات مطرح بشود.

مکى- هر استیضاحى سه ساعت طول می‌کشد.

محمد‌على مسعودى- هیچ مانعى ندارد.

ملک‌مدنى- استیضاحى که شده هر کدام به نظر بنده یک موضوع علیحده‌اى است و باید جداً جواب داده شود.

دکتر برال- بنده مطابق ماده 90 توضیح دارم و چون اینجا راجع به دارو‌سازان صحبت‌هایى شده بنده استدعا می‌کنم اجازه چند کلمه صحبت بدهند.

رئیس- ماده 90 اینجا موردى ندارد، راجع به شما که چیزى نگفته‌اند حالا توضیحى مى‌خواهید بدهید بفرمایید.

دکتر برال- جناب آقاى فرامرزى با اعتمادى که بنده نسبت به فرمایشات ایشان دارم در ضمن این که خواستند دفاع بکنند از لایحه بهدارى که یکى از لوایح خوب است که تقدیم شده و احتیاج به فوریت ندارد، راجع به داروسازان کشور صحبتى کردند که بنده براى این که سوء‌تفاهمى نشود چند کلمه به عرض آقایان مى‌رسانم خوشبختانه بنده افتخار این را دارم که در مدت 21 سال در رشته داروسازى و 7 سال در رشته طبابت به هر دو صنف وابسته هستند. ایشان از قول یکى از اطباى بزرگ کشور که مورد اعتماد هستند یعنى آقاى لقمان‌الدوله فرمودند که من اعتماد ندارم نسخه‌اى که داده مى‌شود داروسازان همان اقلام و اجزایى که دارد در آن نسخه بریزند من یقین دارم که فرمایش ایشان به این نحو نبوده و منظورشان این بوده که تشخیص این که آیا نسخه‌اى که داده مى‌شود دارای همان اجزا به دست مریض می‌رسد یا خیر به عقیده شخص بنده در ایران دارو‌ساز مقامش به مراتب از طبیب کوچک‌تر نشان داده شده در صورتى که با دلایلى که اعلان به عرض آقایان می‌رسانم..

رئیس -آقاى دکتر برال در اصل موضوع مختصراً توضیح بدهید.

صدرى- جلسه آتیه قبل از دستور بفرمایید.

دکتر برال-...... بنده دو سه کلمه بیش‌تر عرض ندارم، آقایان تصدیق می‌فرمایند که گذشته از این که دواساز کار خودش کار مشکلى است بسا اتفاق افتاده است که طبیب در اثر یک اشتباه قلمى، داروساز توانسته جان مریض را از اشتباه طبیب نجات بدهد و جایز نیست دواسازى که هم خودش مسئول عمل داروسازى است و هم مسئول نسخه‌اى است که طبیب نوشته است و به کرات اطبا حتى اطباى درجه یک در موقع نسخه نوشتن به جاى یک میلى‌گرم یک سانتی‌گرم نوشته‌اند و به جاى یک سانتی‌گرم یک دسی‌گرم نوشته‌اند جایز نیست به دواسازى که وقت خودش را از صبح تا شب صرف دو مسئولیت می‌کند، همه را با یک چوب برانند. من یقین دارم که جناب آقاى فرامرزى هم نظرشان توهین به صنف داروساز نبوده و من عرایضى راجع به بهداشت در همین موضوع دارم که در موقع طرح لوایح به عرض آقایان خواهم رسانید.

فرامرزى- اجازه بدهید دو کلمه توضیح بدهم.

رئیس- بفرمایید.

فرامرزى- عرض می‌کنم که من نگفتم که داروساز علم ندارد، ما نگفتیم علم داروساز مؤثر نیست من به آن کسى گفتم که علم را وسیله پدرسوختگى قرار می‌دهد. (صحیح است) من به آن داروسازى گفته‌ام که مخصوصاً دوا را کم می‌دهد یا عوضى می‌دهد آقاى دکتر برال بگویند اینجا که تمام داروسازهاى تهران دوا را درست می‌دهند من حرفم را پس می‌گیرم آقاى دکتر برال اگر تمام داروسازهاى تهران دارو را درست می‌دادند، دواخانه شما، دواخانه خورشید، دواخانه پاستور و شاید یکى دوتاى دیگر معروف در این مملکت نبودند، علت این که دواخانه شما معروف شده چیست؟

دکتر برال- آیا تمام دکترها درستند؟ آیا تمام تجار درستند؟

رئیس- چیزى در دستور نداریم، آقاى دکتر معظمى پیشنهادى کرده‌اند که نماینده وزارت دارایى حاضر نیست و این با حضور معاون یا کفیل وزارت دارایى باید مطرح شود و چون چیزى نداریم با اجازه آقایان آقاى حائرى‌زاده توضیحى می‌دهند. بفرمایید.

دکتر طبا -لایحه پزشکیاران را چرا مطرح نمی‌کند مدتى است گزارشش داده شده است‏.

حائرى‌زاده- یک طرح قانونى است که در دوره پانزدهم تقدیم مجلس شد و در این دوره هم توافق شد که برود کمیسیون کشور و چون بیش از دو ماه در کمیسیون کشور ماند و گزارشى نرسید شرحى به مجلس نوشته شد و تقاضا شد که جزو دستور گذاشته شود طبع و توزیع هم شده است. البته در حضور دولت باید این موضوع مطرح بشود و چون جناب آقاى فروهر کارهاى وزارت کشور را هم لوایحش را تقدیم می‌کنند مانعى ندارد که با حضور ایشان هم این طرح راجع به انتخابات مجلس شوراى ملى که ضمناً تکلیف انتخابات انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و بلدى را هم تعیین می‌کند مطرح بشود.

9-موقع دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس این گزارش هم در جلسه بعد از استیضاح در دستور گذاشته می‌شود:

چون نماینده وزارت کشور حاضر نیست بنابراین جلسه را تعطیل می‌کنیم جلسه روز پنجشنبه پس فردا دستور انتخاب کمیسیون دو بعد هم اسیتضاح‏.

( مجلس ساعت یازده و 25 دقیقه خاتمه یافت.)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

Parameter:294584!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)