24 آذر 1398 10:31:00
مرکز پژوهش کتابخانه مجلس در سال 1398؛

منشورات جدید کتابخانه مجلس شورای اسلامی  


 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس، هجده اثر تا آذر ماه 1398 توسط معاونت پژوهشی این کتابخانه، منتشر شده است.

 

بهروز ایمانی، مدیر مرکز پژوهش کتابخانه مجلس، ضمن اعلام این خبر، اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال، 10 عنوان دیگر نیز به منشورات کتابخانه مجلس افزوده شود.

 

فهرست کتاب‌های جدید که تا پایان آذرماه امسال به چاپ رسیده، عبارت است از:

 1. دیوان سید حسن غزنوی، تصحیح عباس بگجانی.
 2. اشعار بازیافته کافی ظفر همدانی، تصحیح بهروز ایمانی.
 3. منشات معین اسفزاری، تصحیح سید امیر جهادی حسینی.
 4. منشات عبدالله مروارید، تصحیح اسراءالسادات احمدی.
 5. دیوان ازرقی هروی، تصحیح مسعود راستی‌پور و محمدتقی خلوصی.
 6. جنگ اشعار شیعی، تصحیح زهرا پارساپور و اکرم کرمی.
 7. فقه و کلام در مکتب امامیه، تالیف اتان کُلبرگ، ترجمه محمدرضا ظفری.
 8. نخستین بودجه حقوق و مستمریات مجلس شورای ملی، به اهتمام اسدالله عبدلی آشتیانی.
 9. نخبه التواریخ فی مواد التاریخ، تصحیح فاطمه بوجار.
 10. اقلیت های مذهبی در پارلمان ایران، تالیف منوچهر نظری.
 11. فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس جلد 54، تالیف محمود نظری.
 12. فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس جلد 57، تالیف محمود نظری.
 13. متون ایرانی دفتر 4، به کوشش جواد بشری.
 14. متون ایرانی دفتر 5، به کوشش جواد بشری.
 15. دیوان بدر شروانی، تصحیح فاطمه مجیدی.
 16. فهرست مجموعه قباله های اسناد محاکم شرع فارس و زنجان، به اهتمام امید رضایی.
 17. فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی (دوره 17-24) به اهتمام علی ططری و زهرا غلامحسین پور.
 18. فهرست اسناد عرایض مجلس شورای ملی (دوره 5) به اهتمام مریم نیل‌قاز.
Parameter:305196!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار