11 شهريور 1397 11:57:00
معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس

از روزگار گذشته حکایت/ منوچهر کدیور  


 

کتاب از روزگار گذشته حکایت جلد اول (1358-1308) به نگارش منوچهر کدیور؛ انتشارات تهران: امید ایرانیان، 1396؛ 815 ص.، مصور، جدول؛ شمارگان 500 نسخه؛ نوبت اول چاپ 1396؛ قیمت 40000 تومان روانه بازار شد.

جلد اول کتاب « از روزگار گذشته حکایت»، مجموعه خاطرات و مقالاتی مشتمل بر یادمان‌هایی است از وقایع اتفاقیه سالیان دور «1358-1308» که با مقاله «ذکر جمیل فسا» آغاز می‌شود. به اعتبار این عبارت درخشان؛ «خزائن الارض رجال‌ها» این مجموعه به اهمیت و نقش شخصیت های علمی و ادبی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی می‌پردازد، که نه تنها اساس و بنیاد حیات جوامع به شمار می‌آیند، بلکه هر کدام چراغی هستند فراراه افراد، تا روز و روزگاری دیگر!

مقاله نخست این کتاب، معرفی افراد مؤثری است که بعضاً در دیار خود ناشناس مانده‌اند. آمیزه‌ای است از یادآوری نام و یاد برخی از شهدا، علما و آبادگران فسا، و در این مقام یکی از پیشکسوتان علم و فرهنگ این شهر در قرن اخیر را به تصویر کشیده است. فردی که چه بسا از شدت علاقه به زادگاهش، نام خانوادگی خود را «فسا» نهاده است. شخصیتی که به رغم اثرگذاری در سطح ملی، در شهر زادگاهش، فسا، غریب و ناشناس مانده. دریغا بر این غربت و حسرت بر این درد فراموشی! و به گفته آندره مالرو که روزگاری گفته بود: عظمت معدودی از انسان‌ها به طور اسرارآمیزی بر عظمت همه انسان‌ها گواهی می‌دهد.

 

کتاب حاضر با شماره بازیابی  585261 در  اختیار محققان و پژوهشگران کتابخانه مجلس قرار دارد.

مریم نوری (کارشناس روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس)

Ma.raghebian@gmail.com مرضیه راغبیان

 

Parameter:300907!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار