13 آبان 1398 13:31:00

مروری بر سیر تحولات تاریخی در کاخ بهارستان  


 

کلیپ مروری بر سیر تحولات تاریخی در کاخ بهارستان در سه بخش تهیه گردیده است:

1) معرفی عمارت شخصی میرزا حسین خان سپهسالار

2) اختصاص کاخ بهارستان به مجلس شورای ملی

3) راه‌اندازی موزه مجلس شورای اسلامی با پنج رویکرد:

 1. نمایش معماری ساختمان در گذر زمان؛ 2. شکل گیری انقلاب مشروطه و انتخاب این ساختمان به عنوان ساختمان مجلس شورای ملی؛ 3. نمایش آثار هنری استاد کمال الملک؛ 4. بازدید از صحن مجلس شورای ملی و 5.نمایش تندیس شخصیت های تأثیر گذار در انقلاب مشروطه.
 

 تهیه و تدوین کلیپ: علی منافی

Parameter:305026!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار