7 خرداد 1398 16:03:00
اطلاعیه

کتابخانه مجلس در روز چهارشنبه، مورخ 8 خرداد 1398 از ساعت 9 صبح خدمات خود را آغاز می‌کند  


 

ضمن قبولی طاعات و عبادات در ماه رحمت و مغفرت رمضان، به اطلاع مراجعین و پژوهشگران محترم می‌رسانیم که کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، هشتم خرداد 1398 ارائه خدمات خود را در ساعت 9 صبح آغاز می‌کند.

التماس دعا

روابط عمومی و امور بین الملل

Parameter:304220!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار