8 دي 1397 09:09:00
با سخنرانی دکتر محمدرضا موحّدی؛

برگزاری نشست «مروری بر ترجمه‌های عربی از شاهنامه فردوسی و رباعیات خیّام» در پژوهشگاه علوم انسانی  


 

مرکز اسناد فرهنگی آسیا با همکاری پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، سلسله نشست‌هایی را با سخنرانی دکتر محمدرضا موحدی و عنوان «اندیشه ورزان ایرانی در جهان عرب» برگزار می‌کند.

 

نشست دوم از این سلسله نشست‌ها با عنوان «مروری برترجمه‌های عربی از شاهنامه فردوسی و رباعیات خیّام» به سخنرانی دکتر محمدرضا موحدی، (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) برگزار خواهد شد.

 

زمان: شنبه 08 دی‌ ماه 97، ساعت 13 ـ 15

مکان: بزرگراه کردستان، خیبان دکتر آئینه‌وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب

Parameter:302585!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار