4 مرداد 1396 11:14:46
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 96 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 28 تیرماه 1311 (14 ربیع‌الاول 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) معرفی کفیل وزارت طرق

3) تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل وزارت طرق

4) تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت

5) تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر امور خارجه

6) سؤال و جواب راجع به حق‌الامتیاز دولت از عایدات نفت جنوب

7) اقتراع شعب

8) تصویب لایحه اعتبار دفع آفات نباتی و تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت

9) تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف وزیر مالیه و تصویب آن

10) تصویب لایحه اعتبار نگاهداری انبار دولتی غله

11) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 96

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 28 تیرماه 1311 (14 ربیع‌الاول 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) معرفی کفیل وزارت طرق

3) تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل وزارت طرق

4) تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت

5) تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر امور خارجه

6) سؤال و جواب راجع به حق‌الامتیاز دولت از عایدات نفت جنوب

7) اقتراع شعب

8) تصویب لایحه اعتبار دفع آفات نباتی و تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت

9) تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف وزیر مالیه و تصویب آن

10) تصویب لایحه اعتبار نگاهداری انبار دولتی غله

11) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه نوزدهم تیرماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: آشتیانی - روجی - یارعلی- خواجوی- دکتر ضیایی

غایبین بی اجازه- آقایان: تیمورتاش- میرزا سید مهدی خان فاطمی- کفایی

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: حاج میرزا حبیب‌الله امین- دکتر امیر اعلم- شریعت‌زاده- قوام

-1]تصویب صورت مجلس[

رئیس- آقاى رئیس کل تجارت‏

یاسایى- عرض مى‌شود در جلسه گذشته ....

رئیس- اینجا بفرمایید آقاى رئیس کل تجارت.

رئیس کل تجارت (پشت تریبون)- در جلسه گذشته موقعى که لایحه انحصار تجارت خارجى مطرح بود به واسطه اشتباهى که در کتب یا در استنساخ شده است در دو سه قسمت اشتباهى شده است که بنده استدعا دارم در صورت مجلس تصحیح شود زیرا موقعى که این قانون تحت مطالعه بود پیشنهاد دولت و موافقتى که مجلس کرده است روى همین اصلاحات و تصحیحاتى است که عرض مى‌کنم و آن سه قسمت است یکى در تبصره ماده دوم است که به جاى «دو مقابل» «در مقابل» نوشته شده و حالا این اشتباه در طبع شده است «دو» بوده است «در» نوشته شده است عبارت این است به علاوه از این گونه اجناس عوارض ورودى دو مقابل مأخوذ خواهد گردید نوشته شده است در مقابل مأخوذ خواهد گردید. عبارتش هم پیدا است. یک اشتباه دیگرى در قسمت(د) ماده ششم

+++

شده است که نوشته شده است براى صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده و تعهد صدور «اجناس» خارجى نیز اخذ نخواهد شد در صورتى که «اسعار» خارجى است و کلمه اسعار اشتباهاً اجناس نوشته شده. موضوع سوم در همان ماده ششم تبصره الف نوشته شده است: حقوق گمرکى و عوارض مأخوذه از صادرات در موقع صدور در جزو قیمت صادرات نباید محسوب شود در صورتى که «باید محسوب شود» این «باید»، «نباید» شده است. در آنجا هم به طورى که عرض کردم «دو» «در» نوشته شده. در یک جاى دیگر هم کلمه «اسعار» «اجناس» شده این سه تصحیح را بنده مى‌خواهم عرض کنم. حضرت آقاى رئیس امر بفرمایند در صورت مجلس به عمل بیاید و در آن قانونى هم که ابلاغ شده تصحیح شود(نمایندگان صحیح است).

رئیس- بنده گمان مى‌کنم که در موقع مذاکره در فراکسیون و در مجلس همین طور که ایشان مى‌گفتند بوده(صحیح است) در کتب اشتباه شده است مجلس موافقت مى‌نمایند که همان طورى که آقا اظهار فرمودند باشد(صحیح است) آقاى روحى فرمایشى دارید؟

روحى- مطلبى داشتم اجازه مى‌فرمایید عرض کنم‏

رئیس- بعد از تصویب صورت مجلس. آقاى دیبا.

دیبا- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس جز این تصحیحات که آقاى رئیس تجارت متذکر شدند نظر دیگرى نیست؟(نمایندگان خیر) صورت مجلس با رعایت این تصحیحات تصویب شد.

-2]معرفى کفیل وزارت طرق[

رئیس- آقاى رئیس‌الوزراء

رئیس‌الوزرا(آقاى حاج مهدیقلى خان هدایت)- بنده کار خیلى زیادى ندارم(صحیح است) فقط آقاى سرتیپ عبدالمجید میرزا را به کفالت طرق معرفى مى‌کنم. لایحه هم که دارند خودشان خواهند داد.

- 3]تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل وزارت طرق[

کفیل وزارت طرق- مفتخراً لایحه استخدام پرفسور گرونهوت را تقدیم ساحت مقدس مجلس شوراى ملى مى‌کنم.

-4]تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت[

رئیس- آقاى رئیس کل صناعت‏

رئیس کل صناعت و فلاحت (آقاى فرخ)- خاطر محترم آقایان مستحضر است که بودجه اداره کل فلاحت برطبق رأى مجلس مقدس تصویب و ابلاغ شد ولى احتیاجاتى که ما در قسمت فلاحت داریم و نظر مبارک آقایان هم همین است که بیشتر در قسمت عملیات فلاحتى توسعه داده شود این موضوع تا حدى تأمین نشده است ما چون اعتبارى دیگر نداشتیم از یک اقلام بودجهمان از اقلام پرسنلى کسر کردیم و صرفه‌جویى کردیم و براى دفع آفات نباتى که مخصوصاً قسمت نباتات مازندران را به شدت تهدید مى‌کند اقداماتى در این چند روزه شده است تأمین کردیم و دو قلم هم براى جنگلبانى و یک قسمت هم براى کرایه خانه این است که یک لایحه به قید یک فوریت تقدیم مى‌کنم و از حضور محترم آقایان استدعا مى‌کنم که این اصلاح بودجه تصویب شود که ما موفق بشویم راجع به دفع آفات اقدامات جدى‌ترى بکنیم که انشاء‌الله صفحات مازندران از این آفات که هست خلاص شود.

-5] تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه[

رئیس- آقاى وزیر امور خارجه لوایحى داشتید؟

وزیر امور خارجه (آقاى فروغى)- دو فقره لایحه قانونى تقدیم مجلس مى‌کنم یکى لایحه تصویب عهدنامه مؤدتى است که بین دولت ایران و دولت استونى امضاء شده است که براى تصویب تقدیم مى‌شود. یکى هم یک قرارداد بین‌المللى است براى ممانعت از استعمال گوگرد سفید در ساختن کبریت نظر به مضار صحى و مزاجى که دارد یک قراردادى بسته شده است که دولت ایران هم مصلحت دانسته است که در آن قرارداد شریک باشد امضاء کرده است براى تصویب تقدیم مجلس مى‌کنم.

-6]سوال آقاى روحى و جواب آقاى وزیر امور خارجه راجع به حق‌الامتیاز دولت از عایدات نفت جنوب[

رئیس- آقاى روحى بنده را با یک یادداشتى متذکر کردند سؤالى از آقاى وزیر امور خارجه دارند آقاى

+++

وزیر امور خارجه براى جواب حاضرند یا نه؟

وزیر امور خارجه- بفرمایید.

روحى- البته عموم آقایان نمایندگان محترم و مخصوصاً آقاى وزیر محترم امور خارجه از نکس فاحش حق‌الامتیاز دولت ایران از بابت عایدات سنه 1931 میلادى کمپانى نفت جنوب اطلاع حاصل فرموده‌اند و محتاج به توضیح و تشریح نیست شاید تصور برود که مقتضى مى‌بود در این باب از لحاظ جنبه مالى از آقاى وزیر مالیه این سؤال مى‌شد. ولى چون خاطر محترم همه آقایان مسبوق است که اکثریت سهام کمپانى نفت جنوب به دولت انگلیس تعلق دارد بنابراین بسى آشکار و هویدا است که سیاست کمپانى نفت جنوب در تحت قیود سیاست عمومى دولت انگلیس قرار گرفته است به این ملاحظه بنده مناسب دانستم سؤال خود را از آقاى وزیر محترم امور خارجه بنمایم:

از بدیهیات است که این معادن نفت جنوب ایران ملک قطعى و حق مسلم ملت ایران است و قاطبه اهالى کشور شاهنشاهى صاحب و ذى حق حقیقى این معادن بوده و خواهند بود.(نمایندگان بلندتر) آقا بیش از این صدا نمى‌آید یک قدرى گوش فرا دهید فضا متفرق است. و چون دولت و حکومت ایران همیشه عهده دار صیانت کننده حقوق ملت خود هستند اقتضا دارد در این وضعیت غیرقابل تحمل و تقلیل یافتن تا این حد سهمیه دولت ایران تدقیق و تجدیدنظر به عمل آورند. آیا براى جلوگیرى و جبران این قضیه تأسف آور دولت و وزارت خارجه اقداماتى نموده‌اند که جبران میزان پرداختى فعلى را نموده و براى آینده نیز نظایر این گونه نگرانى‌ها تکرار نگردد؟ ما انکار نداریم صاحبان سرمایه که پول و ماشین آلات و ابزارهاى فنى خود را در استخراج این معادن به کار انداخته‌اند حق خود را کماینبغى استفاده نمایند ولیکن تصدیق مى‌فرمایید که حق دولت و ملت ایران هم نباید پایمال بشود. حقیقتاً علت این رفتار غیرعادلانه بر من مجهول و آیا تصور نمى‌رود که این پیش آمد داراى جنبه سیاسى باشد؟ در این مورد استدعاى توضیح دارم و به عقیده بنده چون ما صاحب اصلى و مالک حقیقى این معادن هستیم سزاوار بود اگر حقاً رجحانى را براى ما قائل نمى‌شدند لااقل با ما هم مثل خودشان متساویاً رفتار مى‌کردند. اینک مترصدم اقداماتى را که آقاى وزیر خارجه در رفع این تجاوز نابهنگام نموده‌اند براى دفع نگرانى و اطلاع من و همکاران محترمم بفرمایند.

وزیر امور خارجه- آقایان نمایندگان محترم البته از تاریخچه امتیاز نفت به خوبى آگاهند که متجاوز از سى سال قبل که این امتیاز داده شده دولت ایران در چه حال بود و امتیازات را به چه قسم و به چه ترتیب مى‌داد از این گذشته مردم ایران و رجال این مملکت در آن موقع اساساً به اهمیت نفت و متفرعاتش پى نبرده بودند و از آن بى‌خبر بودند بالجمله اسباب مختلفه دست به هم داد و امتیاز نفت به شخصى موسوم به مستر دارسى به کیفیتى داده شد که بعدها وقتى که اولیاى امور ایران متوجه حقایق شدند اوضاع را رضایت بخش و موافق صرفه و صلاح مملکت نیافتند و مخصوصاً در دولت جدید که منافع و مصالح مملکت مورد توجه و اهتمام تام قرار گرفته یکى از موضوعاتى که طرف اعتناى کامل واقع شده همین فقره بوده و دولت ساعى بوده است که استفاده ما از این منبع ثروت مملکتى به حقیقت و عدالت نزدیک شود در ابتداى سلطنت اعلیحضرت شاهنشاه پهلوى و ایام تاجگذارى همایونى سرجان کدمن رئیس کنونى شرکت نفت که مرد دانشمند و محترمى است براى اداى وظایف احترامات نسبت به ذات مقدس ملوکانه به طهران آمده بود خود بنده که آن وقت شرف ریاست وزراء را داشتم و همچنین سایر اولیاى امور با ایشان در این باب مذاکرات کردیم و خاطرنشان نمودیم که اولیاى شرکت نفت باید حاضر شوند که بهره دولت و ملت ایران از این مؤسسه چه از حیث عایدات دولتى و چه از جهت حوایج مملکتى از این محصول مهم وافى بوده و خاطر اهل این مملکت از این مؤسسه مکدر نبوده خرسند باشند و آنچه استنباط مى‌شد سرجان کدمن و همکاران ایشان

+++

متوجه این معنى شده بودند از آن زمان به بعد هم خاطر اولیاى دولت ایران همه وقت مشغول این امر بوده و مذاکرات در این خصوص داشته‌اند چنان که در سال گذشته که آقاى وزیر دربار در اروپا مسافرت کردند در این باب اقدامات و مذاکرات به عمل آوردند و امیدوارى حاصل شده بود که نتایجى هم گرفته خواهد شد.

چون مسأله امتیاز نفت و شرایط و محاسبه آن این اوقات داخل در وظایف بنده نبوده است فعلاً نمى‌توانم از روى تحقیق و بصیرت داخل در جزئیات مسأله بشوم همین قدر مى‌توانم به آقایان محترم اطمینان بدهم که در این دوره و سلطنت جدید دولت از این فقره غافل نبوده و همه وقت معتقد بوده است که حق مملکت از این رشته اقتصادى طورى که باید ادا شده و نمى‌شود و به ترتیبات حالیه قانع و متقاعد نخواهد بود و از تعقیب قضیه خوددارى نخواهد نمود اما در خصوص میزان و مبلغى که در هذه السنه باید از عایدات نفت به دولت ایران برسد چنان که عرض کردم چون این مسائل جزء وظایف خاصه بنده نیست اگر آقایان بخواهند داراى اطلاع صحیح بشوند باید به وزارت مالیه مراجعه فرمایند.

رئیس- آقاى دشتى فرمایشى داشتید؟

دشتى- عرض کنم بنده متجاوز از دو هفته است سؤالى از آقاى وزیر مالیه راجع به همین قسمت راجع به سهمیه دولت ایران در نفت جنوب کرده‌ام هنوز تشریف نیاورده‌اند اینجا جواب بدهند بنده اولاً مى‌خواستم اظهار تأسف کنم که چرا جواب سؤال بنده را این قدر تعویق انداختند و ثانیاً از آقاى رئیس استدعا کنم که به ایشان تذکر بدهند که براى جواب سؤال بنده حاضر شوند.

رئیس- اقدام مى‌شود که براى جلسه آینده منظور آقا انجام شود. آقاى دیبا فرمایشى دارید؟

طباطبایى دیبا- چند روز قبل متحدالمآلى از طرف وزارت مالیه دیده شد به رؤساى محاسبات وزارتخانه‌ها راجع به حقوق مستخدمین دولتى که از مدتى به این طرف یعنى خیلى مدتى است صراف‌ها و بعضى اشخاص دیگر مى‌آمدند بعضى از مستخدمین که احتیاج داشتند حقوق آنها را حواله مى‌گرفتند به محاسبات وزارتخانه‌ها از طرف وزارت مالیه خطاب به رؤساى محاسبات صادر شده است که قدغن کرده‌اند که بعد از این قبول نکنند این اقدام وزارت مالیه حقیقتاً قابل تحسین و تمجید است و بدیهى است به منفعت مستخدمین است. صراف‌ها و بعضى اشخاص دیگر بى‌نهایت تعدى مى‌کردند. به مستخدمین حتى آنچه بنده شنیدم در ده ریال یک ریال موضوع مى‌کردند و حقوق آنها را حواله مى‌گرفتند. به محاسبات این اقدام از طرف وزارت مالیه در مورد خودش خیلى صحیح و به نفع مستخدمین است ولى به عقیده بنده این در که به روى مستخدمین بسته شد یک در دیگرى باز باید کرد. وزارت مالیه خوب است با بانک ملى وارد مذاکره شود اگر بعضى از مستخدمین گاهى احتیاج پولى داشته باشند حقوق یک ماه دو ماه آنها را بانک ملى قبول کند و حواله محاسبات که مى‌دهند قبول کنند و به آنها پول بدهند البته دولت خودشان بهتر متوجهند که بعضى از مستخدمین حقیقتاً سرمایه ندارند و این اقدامى هم که دولت فرموده به نفع مستخدمین بوده ولى به حکم الاحسان بالاتمام بنده عقیده‌ام این است که باید مذاکره شود با بانک ملى که اگر یک ماه دو ماه(زیاد هم لازم نیست) به بعضى از مستخدمین احتیاج داشته باشند بانک ملى به آنها بدهد این را محض تذکر عرض کردم و البته وزارت مالیه اقدام صحیحى در این باب خواهند کرد که بعضى اوقات بعضى از مستخدمین بى‌نهایت معطل مى‌شوند و پول پیدا نمى‌کنند از بانک ملى بگیرند و به رؤساى محاسبات حواله بدهند(جمعى از نمایندگان صحیح است)

رئیس- آقاى نواب‏

حسینقلی خان نواب- عرض بنده راجع به نفت بود که در اینجا سؤال شد اگر اجازه مى‌فرمایید راجع به آن مسأله عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

+++

نواب- عرض بنده خیلى مختصر است در اینجا آقاى دشتى اظهار کردند که بعضى سؤالات مى‌خواهند از وزارت مالیه بکنند (دشتى کرده‌ام) بنده مى‌خواهم استدعا کنم از عموم وکلا که این مسأله خیلى مهم است همچو به سهولت یک صحبتى ندارند که مطالب مخفى بماند از براى آقایان وکلا و به عقیده بنده که امروز مى‌بینیم یک صورت جلسه مجمع عمومى شرکت نفت انگلیس و ایران محدود به افراد وکلا داده شده است آنچه بنده مى‌فهمم اصلاً صورت حساب کمپانى نفت و راپورت کتبى که به شرکا داده‌اند به وکلا نرسیده است و خود بنده نسخه انگلیسى همین راپورت را دیده‌ام و در خود همین راپورت هم که بعضى مسائل خیلى به طور مختصر یعنى به اصطلاح به طور گریز عنواناتى شده است از فارسیش چندان مطلب معلوم نمى‌شود. بنده اصل راپورت انگلیسى او را خواسته‌ام به علاوه راپورت کتبى و صورت محاسبات این است که عقیده بنده این است که وکلاى مجلس بایستى در این باب سؤالى از وزارت مالیه نکنند تا این که اصل راپورتى که به شرکا کمپانى داده‌اند و اصل صورت حساب را هم در تحت نظر بیاورند و آن وقت این راپورت کتبى که حال به فارسى دست‌شان است این را البته دقتى بکنند و بعد حقیقتاً چون مسأله خیلى مهم است یک مذاکرات تام و تمامى در این مسأله بشود از آن جهت خود بنده در بیلان پارسال‌شان یعنى آن صورتى که چاپ کرده بودند و به شرکا داده بودند در ذیل آن صورت معمول است که به حساب هر کمپانى یک مؤسسه ملى خود آن مملکت به آن صورت حساب رسیدگى مى‌کند و عنوان مطالب مى‌کنند اگر اختلافى هست ایرادى دارد در آنجا عنوان مى‌کنند و اگر اصلاحى دارد اصلاح مى‌کنند و اگر مطلب صحیح است اعتراف مى‌کنند به مطلب، خود بنده در راپورت پارسال‌شان که به انگلیسى نوشته شده بود مطالعه کردم و دیدم در ذیل همان هیئت ملى که رسیدگى به حساب کمپانى نفت کرده بود آنجا طفره رفته بود نوشته بود که تمام اسناد و نوشته‌جات و دفاتر و اینها را من رسیدگى کردم و قبوض و نوشته‌جات و همه را رسیدگى کردم همه اینها صحیح بود ولى ابداً من به آنچه مربوط به محاسبات و سهم دولت ایران است مورد توجه من واقع نشده است و این تعجب است در حالتى که در خود مملکت ایران ما نمى‌دانیم آن کمیسر نفتى که ما آنجا داریم این کارش چیست اصلاً. آیا در مجلس هیئت مدیره کمپانى نفت اصلاً این حق نشستن دارد یا ندارد آنچه که بنده مى‌دانم ابداً راهش نمى‌دهند آن وقت به صورت‌هاى حساب ابداً رسیدگى نمى‌شود این مسأله کمپانى نفت منحصر نیست به این بیلان و صورت حساب و راپورت‌هایى که انتشار مى‌دهند کمپانى نفت آنچه بنده اطلاع دارم فواید کلى دارد از شعبات مختلفى که واگذار کرده است در تمام ممالک در فرانسه و آلمان و همه جا شعبات دارد و فوایدى مى‌برد اصلاً آنچه بنده مى‌دانم عرض کردم باید حقیقتاً این مسأله چون اهمیت دارد همه ماها دقت کنیم آنچه بنده مى‌دانم از فواید اینها ابداً یک دینار به دولت ایران نمى‌رسد و الان آن پولى که به دولت ایران مى‌دهند یعنى امسال همین مبلغ صدور فلان که البته مسبوق هستید این شاید ده یک آن مبلغى است که دولت انگلیس از کار نفت که مال ایران است یعنى معدنش در ایران است دولت انگلیس از حق درآمد مى‌گیرد و این مسأله خیلى مهم است از این جهت عرض کردم چون مسأله مهم است و یک منبع مهم عایدات این مملکت است بنده تقاضا مى‌کنم از آقاى دشتى هم که عنوانى نکنند سؤالى نکنند به جهت این که یک سؤال سستى که از روى بى‌اطلاعى بشود ضررش بیشتر است افراد ماها آن صورت حساب اصلى که به شرکائشان داده‌اند و آن راپورت کتبى که داده‌اند به علاوه این راپورتى که راپورت سومى است این راپورتى که منتشر شده است کافى نیست آنها را تحت مطالعه قرار دهیم دقت کنیم عجله هم نداریم یک روز نشود ده روز نشود بیست روز نشود یک ماه نشود با کمال دقت این مسأله را مطرح قرار بدهیم و حقیقتاً وزارت مالیه

+++

مملکت را مسئول کنیم (چند نفر نمایندگان البته مسئولند) که حقوق مملکت‌مان را حفظ کند.

-7]اقتراع شعب[

رئیس- موقع شعب سر آمده است و مى‌بایستى اقتراع به عمل بیاید و کارهاى کمیسیون عرایض و اینها به عمل بیاید عده حاضر در مرکز صد و یازده نفر به هر شعبه هیجده نفر مى‌رسد و به شعبه اول و دوم و سوم هر کدام یک نفر اضافه مى‌شود.

شعبه اول- آقایان: محمدتقى خان اسعد- مصدق جهانشاهى- حاج على اکبر امین- میرزا محمدخان وکیل بنکدار- ایزدى- بیات ماکو- طباطبایى دیبا- طباطبایى وکیلى- فتوحى- هزار جریبى- ابوالحسن خان پیرنیا- دکتر طاهرى- اسفندیارى- رهنما- بیات همراز- فتحعلى خان بختیار.

شعبه دوم- آقایان: مسعودى خراسانى- عبدالحسین خان دیبا- حاج محمدرضا بهبهانى- مؤید احمدى- میرزا یانس- سهراب خان ساکینیان- امیر عامرى- مولوى- افخمى- ناصرى- حاج حسین آقا مهدوى- ملک‌زاده- آملى- آقا سید کاظم- مقدم- کازرونى- محیط -امیر دولتشاهى- تربیت.

شعبه سوم- آقایان: دکتر احتشام- لیقوانى- تیمورتاش- عراقى- میرزا ابراهیم خان قوام- آصف- معتضدى- دبستانى- طالش خان مفتى- حاج میرزا حسین خان فاطمى- اسکندرى- فهیمى- اسدى- دکتر امیر اعلم- مجد ضیایى- طهرانى- آشتیانى.

شعبه چهارم- آقایان: شریفى- ارباب کیخسرو- مژدهى- امیرحسین خان- میرزا صادق خان اکبر- اعظم زنگنه- دکتر عطاءالله خان سمعیی- دهستانی- دربانى- دشتى- بوشهرى- دکتر شیخ- میرزا محمدحسین- نواب- معتصم سنگ- میرزا محمدتقى طباطبایى- حبیبى- فاطمى- دکتر لقمان‏

شعبه پنجم- آقایان: محمدعلى میرزا دولتشاهى- جمشیدى- رهبرى- فقیه‌التجار- شریعت‌زاده- دکتر ملک‌زاده- دبیر سهرابى طهرانى- حاج میرزا حبیب‌الله- امین- دادور- مخبر فرهمند- اورنگ- میرزا احمدخان صفارى- محمد ناصرخان قشقایى- میرزا على چایچى- اعتبار- ارکانى- مسعود ثابتى‏

شعبه ششم- آقایان: فزونى- اقبال- روحى- سید مرتضى وثوق- قراگوزلو- دادگر- میرزا حسین خان افشار- حسنعلى میرزا دولتشاهى- وهاب‌زاده- رضا قلی خان باستانى- اسمعیل خان قشقایى- ملک مدنى- حاج غلامحسین ملک- آقا میرزا سید احمد بهبهانى- یونس آقا وهاب‌زاده- حسین قلى خان نواب- دکتر سنگ لاریجانى.

به شعبه اول علاوه مى‌شود احتشام‌زاده به شعبه دوم حکمت به شعبه سوم موقر.

-8]طرح و تصویب لایحه دفع آفات نباتى و بعضى مخارج لازمه اداره فلاحت و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس فلاحت[

رئیس- لایحه آقاى فرخ که تقاضاى فوریت کردند قرائت مى‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

به طوری که خاطر محترم مستحضر است موضوع دفع آفات نباتى حائز کمال اهمیت است و چون در بودجه 1311 اداره فلاحت اعتبار مکفى براى آن منظور نگردیده و همچنین براى بعضى مخارج لازمه که ضرورت آن از نظر حسن انتظام امور فلاحتى و ادارى محرز مى‌باشد اعتبار کافى موجود نیست لذا ماده واحده ذیل به قید یک فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را مى‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صد و بیست و هشت هزار و چهل ریال از محل بودجه اداره کل فلاحت به شرح ذیل:

صرفه‌جویى از محل بقیه حقوق رئیس فلاحت پس از وضع حق‌الکفاله کفیل در مدت هشت ماه و بیست و چهار روز آخر سال قسمت اول از فصل اول فقره اول بودجه 22000 ریال

+++

   

صرفه‌جویى از محل حقوق مدیر کل در مدت هشت ماه آخر به شرح فوق

21440 ریال‏

صرفه‌جویى از محل حقوق رئیس کابینه در مدت یک سال به شرح فوق

19680 ریال‏

صرفه‌جویى از محل حقوق رئیس محاسبات در مدت هشت ماه آخر به شرح فوق

9920 ریال‏

صرفه‌جویى از محل اعتبار خرید و حمل بذور از خارجه قسمت اول از فصل سوم فقره اول

5000 ریال‏

صرفه‌جویى از محل اعتبار خرید حیوانات قسمت چهارم از فصل سوم فقره اول

40000 ریال‏

صرفه‌جویى از محل اعتبار ترمیم مواد به شرح فوق

10000 ریال‏

___________

128040 ریال

کسر و در عوض به مصرف اقلام مفصله ذیل برسانند:

براى دفع آفات نباتى

100000 ریال‏

براى کرایه خانه در هشت ماه آخر سال

16000 ریال‏

براى اضافه پست جنگلبانی

12040 ریال

____________

128040 ریال

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى دیبا

دیبا- مخالفى نیست‏

رئیس- آقاى رهنما با فوریت مخالفت دارید؟

رهنما- خیر

رئیس- آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- این لایحه از حیث جمع و خرج مملکتى هیچ تفاوتى نمى‌کند البته با اصل لایحه مخالف نیستم به علت این که مبالغى در بودجه اداره فلاحت در 1311 بوده است که به واسطه تغییر تشکیلاتى که پیش آمده است و صرفه‌جویى که شده است پولى جمع شده محل خرجى برایش تهیه کرده‌اند لکن بنده عقیده‌ام این است که این پولى که براى دفع آفات دولت در نظر مى‌گیرد البته باید الا هم قالا هم را در نظر گرفت این پول به عقیده بنده کافى براى این که در تمام مملکت دفع آفات بکند نیست و الا اعتبار بیشترى مى‌خواهد لیکن حالا همین قدر که اعتبار داریم به عقیده بنده باید الا هم فالا هم را در نظر گرفت و آنجاهایى که لازم‌تر است در آنجاها مصرف کرد مخصوصاً بنده خواستم تذکر بدهم به آقاى رئیس صناعت و فلاحت که در رفسنجان کرمان قسمت پسته‌اش خیلى مهم است و یکى از صادرات بسیار خوب است که در محل تجار خارجى پول مى‌دهند و در همانجا مى‌خرند و حمل مى‌کنند و البته به عرض آقا رسیده و دوسیه را مطالبه کرده‌اند که امسال دچار آفت خیلى سخت شده است و مشمول خرابى است و این دو ضرر دارد هم به رعیت و ملک ضرر وارد مى‌آید و هم به دولت وارد مى‌آید از حیث این که مالیاتش را نمى‌گیرد. مالیات از روى صد سه و نیم عایدات است. عایدات که کم شد مالیات دولت هم بالطبع کم مى‌شود و ضرر عمده‌اش هم این است که یک ضرر عمده به صادرات مملکت مى‌خورد. محصول پسته از محصولات بسیار خوب است و گران قیمت و مشترى دارد و بازار دار است و حمل به آمریکا مى‌کنند به قیمت خیلى گزاف هم مى‌خرند و حمل مى‌کنند و وقتى که بنا شد این محصول از بین برود ضرر عمده به صادرات مملکت وارد مى‌شود. بنده از موقع استفاده کردم به آقاى رئیس صناعت و فلاحت تذکر بدهم و این موضوع را از نظر اهمیتى که دارد در نظر بگیرند و یک چند نفر از مأمورین دفع آفات و از متخصصین را به محل کرمان یعنى خصوصاً رفسنجان بفرستند که جلوگیرى از این بلاى مبرم بکنند.

رئیس کل صناعت و فلاحت- براى استحضار خاطر آقایان محترم و مخصوصاً آقاى نماینده کرمان عرض کنم که ما از نقطه‌نظر این که یک وجهى در بودجه حذف شده است براى آن یک خرجى پیدا کرده باشیم این لایحه

+++

را تقدیم نکرده‌ایم زیرا اگر صرفه‌جویى مى‌شد البته احتیاجى نبود و جزو صرفه‌جویى مملکت مصرف مى‌شد یک اقلامى در بودجه هست که بنده به واسطه احتیاج مبرمى که در قسمت عملیات فنى دیدم عده از اعضا پرسنلى را مخصوصاً منحل کردم و کار آنها را تحمیل کردم به اعضا دیگرى که در اداره صناعت هم هستند که متفقاً کار را انجام بدهند و آن حقوق را صرفه‌جویى کرده براى قسمت عملیات فنى. این عملیات فنى در قسمت دفع آفات نباتى است دفع آفات در ایران خیلى چیز جدیدى است. ما در اواخر متوجه شدیم که وسایلى در دنیا هست براى این که آفات را از نباتات و از محصول و حیوانات دفع کنند و البته در این قسمت هم خیلى مبتدى هستیم و یک چند نفر متخصصى هم آورده‌ایم از ایرانی‌ها هم تحصیل کرده‌اند لوازمش را هم با کمال زحمت تهیه کرده‌ایم و این فرمایش را هم که فرمودند الاهم فالاهم اداره فلاحت کاملاً این را در نظر گرفته است زیرا آفاتى که در مازندران پیدا شده است متأسفانه آفتى است که به واسطه یک پیوندى که از ایطالیا حمل کرده‌اند به مشهد سر در اثر بى‌احتیاطى و بى‌مبالاتى این سه چهار ساله اغلب نقاط مازندران را فرا گرفته و به کلى مرکبات مازندران را فاسد کرده و حتى بدبختانه ممکن است به قسمت‌هاى جنگلى هم سرایت کند و یکى از قسمت‌هاى فوق‌العاده مهم است که اداره فلاحت وظیفه دار است در کمال جدیت این را جلوگیرى کند و حتى سم پاش که به اصطلاح پولوزیراتوریک مقدارى با کمال عجله از اروپا خواستیم و اینجا رسیده است متخصصین هم فرستادیم و مشغول هستند و یک حشره هم هست مثل کفش دوز که آنها را مى‌خورد یعنى آن آفت را یک استاسیون‌هایى تهیه کردیم از اروپا و مراکش خواسته‌ایم و مشغول تهیه هستیم که این آفت را بخورد و این اعتبار را ما خواستیم براى این که این کار را انجام بدهیم زیرا نهایت ضرورت را دارد و آفت کرمان بنده تصدیق دارم و حتى این قضیه در قزوین و سمنان و دامغان هم هست یعنى موضوع پسته و ما تحت مطالعه قرار داده‌ایم و همین قدر که از این قسمت خلاص شویم البته در آن قسمت‌هاى دیگر هم اقدامات مقتضیه خواهیم کرد و بنده تصور مى‌کنم که این لایحه که تقدیم شده است یکى از مفیدترین لوایحى است که براى کارهاى فعلى و فورى ما لازم است.

رئیس- آقاى رهنما

رهنما- بنده همین طور که نماینده محترم دولت اظهار مى‌کرد این لایحه را یکى از لوایح مفید مى‌دانم براى این که این لایحه از مخارج ادارى کسر کرده و به مخارج بهترى که آثار داشته باشد از نظر زراعت اضافه مى‌کند و هر چه ادارات ما بتوانند کمک بکنند به امور فلاحت خیلى خوب است ولى بنده یک توضیحى از ایشان مى‌خواهم که در موقعى که مى‌خواستم بیایم اینجا ازشان سؤال کردم و جوابى دادند که درست مفهوم بنده نشد. یک فقره اول صد هزار ریال براى دفع آفات نباتى دوم براى کرایه خانه در هر ماه آخر سال شانزده هزار ریال بنده مى‌خواستم سؤال کنم این شانزده هزار ریال براى این است که محل بزرگ‌ترى بگیرند که هر دو اداره گنجایش داشته باشد که در آنجا باشد و آیا ممکن است که در همان محلى که اداره صناعت هست جا بدهند اداره فلاحت را و رفع حاجت خود را بکنند براى این که بنده یک سابقه دارم این را چون آقاى وزیر داخله هم تشریف دارند عرض مى‌کنم. اصولاً کرایه خانه و کرایه محل در طهران دو سه جور مردم هستند که زیاد کرده‌اند یکى از آنها حالا طبقات دیگر را من نمى‌گویم یکى از آنها مؤسسات دولتى است. بنده براى نمونه عرض مى‌کنم یک محلى را سابقاً گرفته بودند براى اداره روزنامه ایران این را مى‌دادند صد تومان صحیه رفته گرفته صد و هشتاد تومان. ملاحظه بفرمایید. پس بنابراین این را مى‌خواستم بگویم که حتى‌المقدور یک کارى بکنند که قناعت بشود به آنچه که هست براى این که وقتى که مؤسسه دولتى مى‌رود یک چیزى را مى‌خواهد اجاره کند همین طور مى‌شود یک مؤسسه آزادى در یک ماه قبل صد تومان مى‌داده است

+++

همان را مى‌گیرد صد و هشتاد تومان فاصله هم خیلى کم بوده است که مثلاً بگوییم زمین ترقى کرده یا نفوس زیاد شده فاصله یک ماه قبل یک مؤسسه آزاد بوده صد تومان گرفته یک ماه بعد یک مؤسسه دولتى آمده است صد و هشتاد تومان گرفته این را بایستى دقت کرد البته این دقت را باید رؤساى محاسبات بکنند ولى البته وزیر و رئیس کل مى‌توانند در این قسمت‌ها نظریات خودشان را اعمال کنند. حالا آقاى فرخ با آن حسن نیتى که این لایحه را آورده است و حقیقتاً هم همین طور است مى‌خواستم این تذکر را بدهم که اگر ممکن باشد این شانزده هزار ریال را هم اضافه بکنند به همان دفع آفات نباتى که خیلى مفیدتر است و این را در همان محل و مؤسسه خودشان جا بدهند.

رئیس کل صناعت و فلاحت- همین طورى که آقاى محترم فرمودند موضوع صرفه‌جویى در اقلام به عقیده بنده وظیفه رئیس محاسبات تنها نیست وزراء و معاونین و رؤساى کل مسئول این کار هستند ملاحظه بفرمایید دو اداره بوده دو رئیس داشته دو مدیر کل داشته دو رئیس کابینه داشته دو رئیس ضبط داشته دو رئیس پرسنل داشته امروز ما اینها را همه یکى کرده‌ایم و وظایف آنها را با همان حقوق به یک نفر محول کرده‌ایم بنابراین آیا ممکن است که این یک نفر در آن واحد بتواند در یک جا ایفاى دو وظیفه کند و در واقع ما دوازده هزار تومان خرج را تقلیل داده‌ایم به هزار و ششصد تومان و بقیه را صرفه‌جویى کرده‌ایم و همان طور که عرض کردم تصدیق مى‌فرمایند که شش هفت نفر اعضایى که در یک اداره کار مى‌کنند ممکن نیست در آن واحد در یک نقطه دو کار را انجام بدهند اداره صناعت هم ما مشغول بنایى هستیم و متأسفانه هنوز محل‌هایش حاضر نیست براى این که اگر حاضر بود ممکن نبود ما یک خانه براى این کار اجاره کنیم و قسمتى را که از نظر گرانى مى‌فرمایند عرض کنم که این خانه ماهى پانصد تومان بود که براى سفارتخانه‌هاى خارجى اجاره شده بود و صاحب خانه از نقطه نظر لطفى که با فلاحت دارند و علاقه که به ادارات دولتى دارند کمک و مساعدت کرده‌اند و شخص ایشان را هم خود نماینده محترم خوب مى‌شناسند.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى جمشیدى‏

جمشیدى- عرض کنم چون در این لایحه در قسمت خرج بنده یک قلم هزار و دویست و چهار تومان دیدم راجع به پست جنگلبانى این است که این چند کلمه را مجدداً در تعقیب عرایض خودم که کرده‌ام عرض مى‌کنم و از آقاى کفیل اداره فلاحت هم سؤال مى‌کنم که مقصود از این چه چیز است. مقصود از این هزار و دویست تومان اعتبارى که شما مى‌خواهید براى پست جنگلبان چیست. اگر مقصودتان باز تعرض به اصول مالکیت مردم است بنده عرایض خود را تجدید مى‌کنم و عرض مى‌کنم که این جنگل‌ها تمام مالک دارد تمام اینها یک مراتعى است که باید میلیون‌ها اغنام و احشام در آنها تعلیف بکنند و به علاوه تعرض به اصول مالکیت مردم کردن یک اثر سوئش را که پارسال ما دیدیم این بود که در فصل زمستان ذغال کمیاب شد که خود طهران هم در مضیقه افتاد قطع نظر از این که مازندران هم همین حالت را داشت و اگر مقصود تنظیم و تنسیق جنگل است که او را ما واقعاً مخالفتى نداریم ولی قبلاً بیان بکنید و لایحه‌اش را هم بیاورید بگذرانید که بدانیم مقصودتان چه چیز است به چه شکل مى‌خواهید تنظیم و تفسیق کنید پس از آن که پرگرام معین شد و آن اصول اساسى معین شد البته ما با تنظیم و تنسیق جنگل مخالفتى نداریم و هزار و دویست تومان را من نمى‌دانم مقصودتان چه چیز است و به چه شکل مى‌خواهند تنظیم بکنند امور جنگل را یک جنگل به این عریض و طویلى که از حدود استرآباد گرفته تا مى‌رود آستارا اینها یک جنگل‌هاى انبوهى است که پشت سر هم و پیچیده به هم است پس مقصودتان چه چیز است و با هزار و دویست تومان چه مى‌خواهید بکنید

+++

باز هم بنده عرض مى‌کنم که ما راجع به تنظیم و تنسیق جنگل هیچ مخالفتى نداریم البته این جنگل‌ها یک منبع ثروتى است براى این مملکت و البته باید محفوظ بماند ولى اگر بخواهید به اصول مالکیت مردم تعرض کنید عرض مى‌کنم این برخلاف قانون اساسى است و هیچ مجوزى ندارد.

رئیس صناعت و فلاحت- تعبیرى که آقاى نماینده محترم فرمودند تعبیر مالایرضى صاحبه است به عقیده بنده هیچ فردى در مملکت ایران برخلاف اصول مالکیت اقدام نکرده و نمى‌خواهد بکند زیرا قانون وظایف افراد را معین کرده است وزیر هم تکلیفش معین است و هیچ کس برخلاف اصول مالکیت نمى‌تواند رفتار کند اما راجع به اصل موضوعى که فرمودید در بودجه اداره فلاحت 292020 ریال براى موضوع جنگلبانى منظور شده است ولى بودجه که منظور شده بود همه‌اش پرسنلى بود و بنده در این چند روزه که متصدى امور اداره فلاحت هستم یک تشکیلاتى دادم از نقطه‌نظر حفاظت وضعیت فعلى و در ضمن هم البته یک میلیون و دویست هزار هکتار جنگل را با چهل و پنج نفر گارد جنگل نمى‌شود اداره کرد ولى بنده تصمیم گرفتم و به عرض دولت هم رساندم و دولت هم تصویب فرمودند که ما یک عملیاتى را در جنگل شروع بکنیم که نشان بدهیم تنظیمات جنگلى چیست اولاً یک قیمت جنگل را که تراشیده و مقطوع کرده‌اند ما مى‌خواهیم در آنجا غرس اشجار کنیم یعنى به اصطلاح اروپا ربو ازمان کنیم و این عمل به وسیله غرس اشجار مى‌شود این قطعه را به کلى درخت‌هایش را قطع کرده‌اند یک قسمت دیگر قسمت تنسیقات جنگلى است که مجلس شوراى ملى تصویب فرمودند که یک متخصص از اروپا آمده که ماهى چهارصد دلار حقوق مى‌گیرد ولى متأسفانه تا به حال آن طورى که باید استفاده از وجودش نشده و بنده امیدوارم که از روز اول مرداد کاملاً استفاده کنیم در قسمت جنگل‌هایى که استعدادش کاملاً مساعد است از نقطه‌نظر فنى شروع مى‌کنیم به تنسیقات جنگلى تنسیقات جنگلى را هم براى آقایان توضیح مى‌دهم در قسمت جنگل باید راه پیاده رو تأسیس شود شاخه‌هاى زیادى را براى تابش آفتاب ببرند و درخت‌ها را نمره کنند که نوع اشجار معین شود و تعداد معین باشد به طوری که اداره فلاحت در مرکز بتواند معین کند که وقتى مى‌گویند در فلان نقطه چند تا درخت توسکا چند تا افرا و چند تا ون و چند تا درخت‌هاى دیگر است که بتواند بداند در کجا درخت صدساله چند تا دارد و در چه موقع مى‌تواند درخت‌ها را قطع کند. این قبیل عملیات در جنگل‌هاى سواحل خزر شروع شده است اداره فلاحت که وظیفه‌اش است تصمیم گرفته است که امسال این عملیات را شروع کند و یک لایحه هم مثل بودجه جنگلبانى تنظیم شده که بنده در نظر داشتم پس از این که این لایحه تمام شد تقدیم کنم. اینک به مقام ریاست تقدیم خواهم کرد که بعد به عرض آقایان خواهد رسید و باز هم تصدیق خواهند فرمود که نظر همه آقایان و آقایان نمایندگان مازندران و گیلان و استراباد کاملاً تأمین شده است و آن نظرى که آقایان تصور مى‌کنند در بین نیست و ما هم کاملاً موافق هستیم که تنسیقات را باید بر طبق اصولى که جنگل ازش استفاده شود و حفظ خواهیم کرد.

رئیس- آقاى هزار جریبى‏

هزار جریبى- عرایض بنده همان بود که آقاى جمشیدى فرمودند و در لایحه دیگرى که بعد مطرح مى‌شود بنده عرایض خود را مى‌کنم.

رئیس- آقاى دیبا

دیبا- این لایحه از بهترین لوایحى است که تقدیم مجلس شده در مملکت ما آفات نباتى زیاد است و تا به حال هم فکرى نشده بوده است براى دفع آفات نباتى و مبلغى هم که نوشته شده است به طوری که ذکر شد کافى نیست ولى دولت در نظر گرفته که براى دفع آفات نباتى یک ترتیباتى داشته باشد که البته خیلى صحیح و به موقع است

+++

ولى یک اشکال مالى به نظر بنده آمد که اگر این لایحه به این ترتیب بگذرد ممکن است که بعد اشکال مالى داشته باشد و آن این است که این حقوقى که در اینجا نوشته شده یک دوازدهم است و مقصود اداره فلاحت هم این است که این مبلغ را یکجا از وزارت مالیه بگیرد و صرف کند و این صرفه‌جویى که اینجا نوشته شده است مقصود این است که اینها صبر کنند تا آخر سال آن وقت صرفه‌جویى شود و این مبلغ را از وزارت مالیه دریافت دارند این را خواستم آقاى وزیر مالیه یک توضیحى بدهند که حقیقتاً مقصود حذف این اقلام است و بعد دادن اعتبار است با این که اداره فلاحت باید صبر کند تا آخر سال بشود و صرفه‌جویى بشود بعد این مبلغ را بدهند یک توضیحى لازم است بدهند که اشکال مالى نداشته باشد.

وزیر مالیه- اینجا گرچه لفظ صرفه‌جویى نوشته شده ولى منظور صرفه‌جویى نیست که ماه به ماه خرج بشود تا در آخر سال معلوم شود که چقدر باقى مانده است یا نمى‌ماند منظور این است که چون یک قسمت از اقلام بودجه ایشان را که گذشته صرف نکنند و تبدیل به یک چیز دیگرى بکنند مقصود از صرفه‌جویى این است که او حذف شود و آنچه از اصل او زیادى مى‌ماند صرف یک چیز دیگرى خواهند کرد.

رئیس- اشکال دیگرى نیست آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده پنجاه و پنج ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 85 با اکثریت 55 رأى تصویب شد

اسامی موافقین- آقایان: طباطبایی دیبا- لاریجانی- طهرانچی – بنکدار- ناصری- اقبال- حاج غلامحسین ملک- سید کاظم یزدی-میرزا یانس- دبیر سهرابی- امیر دولتشاهی- احتشام‌زاده- طالش خان- مسعود ثابتی- سید مرتضی وثوق- مولوی – دهستانی- سهراب خان ساکنیان- میرزا محمد حسین نواب- طباطبایی وکیلی- تربیت- شریفی- حاج محمد رضا بهبهانی- چایچی- لیقوانی- بوشهری-محمد علی میرزا دولتشاهی- افخمی- حبیبی- مؤید احمدی- وهاب زاده- فزونی- دکتر شیخ- رهبری کازرونی- معتضدی- دکتر طاهری- مفتی- دبستانی کرمانی- دکتر ملک‌زاده- قراگوزلو- یونس آقا وهاب‌زاده- دربانی- مؤقر- ملک مدنی- ابوالحسن خان پیرنیا- مخبر فرهمند.

-9]تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن[

وزیر مالیه- بنده یک لایحه دارم مى‌خواهم از آقایان تمنا کنم که به فوریت این را مطرح شور قرار دهند براى این که فی حد ذاته فوریت دارد مطلبش راجع به امنیه است آن قسمتى از امنیه که به کار مالیه کمک مى‌کند آقایان شاید مسبوقند که از سابق یک عده از قواى امنیه براى وصول و اینها کمک مى‌کنند و این عده از دو سال به این طرف به واسطه بسط تشکیلات مالیه و دوایر تابعه قلت پیدا کرده و کم شده پارسال اگر خاطر آقایان باشد از صرفه‌جویى 1308 در متمم بودجه تصویب شده بود که به امنیه اضافه داده شود و داده شد و یک عده را به اختیار مالیه گذاردند امسال در موقع تدوین بودجه فراموش شده بود و عده عبارت است از همان عده سابق در صورتی که حالا به طور دقیق که حساب شده ششصد نفر علاوه مى‌خواهد و ما حالا که ازشان خواستیم نمى‌توانند بدهند این است که بودجه تنظیم شده است که از صرفه‌جویى‌هاى سال گذشته این مبلغ تصویب شود و کار مالیه راه بیفتد و الا خیلى در عسرت خواهیم بود و این که عرض کردم فوریت براى این است که هر روز که تأخیر شود این موجب ضرر است زیرا امنیه باید افراد را بگیرند و مشق بدهند و تربیت کنند براى این که بعد به ما بدهند این است که تقاضاى فوریت شده.

(لایحه مزبور به شرح ذیل قرائت گردید)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى. نظر به این که نفرات فعلى امنیه که براى اجرائیات وزارت مالیه و کمک در امر وصول تخصیص داده شده است کافى نیست و با عده کنونى امر وصول و جمع آورى عواید دولت مطابق انتظار پیشرفت

+++

نخواهد کرد و اداره امنیه کل مملکتى هم از محل بودجه خود نمى‌تواند نفرات اضافى به اختیار وزارت مالیه بگذارد بنابراین ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب مى‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل صرفه‌جویى سنه 1310 بودجه مملکتى تا حدود مبلغ 800 هزار ریال براى استخدام 600 نفر امنیه اضافه منحصراً براى اجرائیات وزارت مالیه و کمک در امر وصول که جدیداً استخدام شده یا مى‌شوند از تاریخ استخدام نفرات به اداره کل امنیه مملکتى تأدیه نماید و این عدد علاوه بر 1150 نفر امنیه است که از سابق براى اجرائیات وزارت مالیه تخصیص داده شده بوده است.

رئیس- دو فوریت ضرور نیست لایحه مالى است و یک فوریت کافى است(صحیح است) آقایانى که با یک فوریت موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. تصور مى‌کنم که در ماده اشکالى نباشد(خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 56 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عدد حضار در موقع اعلام رأى 84 نفر با اکثریت 56 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان-آقایان: دبیر سهرابی- موقر- مسعود ثابتی- موید احمدی- اسدی- دکتر امیر اعلم- مژدهی- طباطبایی دیبا- دکتر شیخ- مرتضی قلی خان بیات- مخبر فرهمند- مفتی- دبستانی کرمانی- رهبری- معتضدی- محمد علی میرزا دولتشاهی- حاج غلامحسین ملک- دکتر لقمان- کازرونی- مقدم- حاج محمد رضا بهبهانی- چایچی- تربیت- صفاری- هزار جریبی- سمیعی- دربانی- ساکینیان- شریفی- بیات ماکو- میرزا محمد حسین نواب- ملک‌زاده آملی- میرزا یانس- مجد ضیایی- طالش خان- احتشام‌زاده- دکتر طاهری- ملک مدنی- اعتبار- دکتر سنک- دهستانی- لاریجانی- امیر دولتشاهی- مولوی- وهاب‌زاده- افشار- فهیمی- افخمی- حسنعلی میرزا دولتشاهی- یونس آقا وهاب زاده- طهرانچی- حاج میرزا حسین خان فاطمی- ارگانی- اقبال- بنکدار- شریعت‌زاده.

- 10]تصویب لایحه اعتبار نگاهدارى انبار دولتى غله[

رئیس- آقاى وزیر مالیه یک لایحه دادند که بنده را متذکر کردند که اگر تأخیر بیفتد زمانش مى‌گذرد کار کوچکى است و مورد توافق آقایان هم هست قرائت مى‌کنم.

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 9289 دولت راجع به نگاهدارى و دایر داشتن انبار دولتى غله طهران و اعتبار سالى پانصد هزار ریال از محل قیمت گندم خالصه‌جات و مالیاتى طهران براى منظور فوق در کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر مالیه مطرح شده بالاخره نظر به توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه بیان نمودند کمیسیون با مواد پیشنهادى موافقت نموده و اینک عین مواد لایحه را براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌نماید.

رئیس- مذاکره در کلیات است. رأى مى‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت مى‌شود.

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است هر سال از قیمت گندم خالصه‌جات و مالیاتى طهران پانصد هزار ریال به حساب مخصوص تحت عنوان(اعتبار دایر داشتن انبار دولتى غله طهران) برده و براى مصارف ذیل به ترتیب اختصاص بدهد.

1- مصارف مربوط به پاک کردن و انبار کردن و فروختن جنس (به استثنا حقوق پرسنلى و مخارج ادارى) و تکمیل ساختمان‌هاى لازم و تجدید و تکمیل ماشین‌آلات و ادوات مربوطه به انبار غله دولتى طهران‏

2- تهیه جنس در موارد ضرورت براى ذخیره احتیاطى نان شهر طهران از صرفه‌جویى فقره اول‏

رئیس- در ماده اول نظرى نیست؟(خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم- صرف وجهى از حساب مذکور براى خرج دیگرى غیر از مخارج مذکور در این قانون ممنوع و مورد تعقیب جزایى واقع خواهد بود.

رئیس- در ماده دوم هم نظرى نیست (خیر) آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم- وزارت مالیه مکلف است دو ماه بعد از هر سال محصولى (اول مردادماه تا آخر تیرماه سال بعد) حساب عواید و مخارج انبار را به مجلس شوراى ملى ارسال دارد.

رئیس- آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم. ماده آخر:

ماده 4- از تاریخ تصویب این قانون کلیه عواید حاصل از تصدى انبار غله دولتى طهران متعلق به خزانه دولت خواهد بود.

رئیس- آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است اشکالى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 65 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عدد حاضر در موقع اعلام رأى 84 با اکثریت 65 رأى تصویب شد.اسامی رأی دهندگان- آقایان: محمدعلی میرزا دولتشاهی- مفتی- مسعودی خراسانی- ارگانی- رهبری- معتضدی- دکتر شیخ- دکتر لقمان- حاج محمد رضا بهبهانی- حاج غلامحسین ملک- مرتضی قلی خان بیات – اکبر- میرزا محمد حسین نواب- مقدم- حسنعلی میرزا دولتشاهی- شریفی- دهستانی- صفاری- هزار جریبی- وثوق- افشار- بوشهری – دکتر طاهری- میرزا یانس- ساکینیان- دربانی- بیات ماکو- امیر دولتشاهی- وهاب‌زاده- حبیبی- طالش خان – مولوی- لیقوانی- اورنگ- ناصری- چایچی- طباطبایی دیبا- ایزدی- لاریجانی- دکتر سنک- بنکدار- حاج میرزا حسین خان فاطمی- شریعت‌زاده- طهرانچی- میرزا محمد خان وکیل- اقبال- دبستانی کرمانی- مجد ضیایی- تربیت- قرا گوزلو- مسعود ثابتی- موقر- فهیمی- مخبر فرهمند- دکتر امیر علم- حسین قلی خان نواب- مژدهی- ملک‌زاده آملی- امیر عامری- فتحعلی خان بختیار- موید احمدی- دبیر سهرابی- اسدی- فزونی- اسکندری.

-11]موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه[

رئیس- قبل از این که اعلان ختم جلسه را بکنیم دو مطلب دارم که توجه آقایان را جلب مى‌کنم اولاً تمنا مى‌کنم روزها اول ساعت تشریف بیاورید قسمتى از آقایان از تأخیر وقت جلسه ناراضى هستند و این به عهده آنهایى است که دیرتر تشریف مى‌آورند و ثانیاً خواهش کنم که آقایان رؤساى شعب را زودتر تعیین کنند و مخصوصاً کمیسیون عرایض را زودتر انتخاب کنند که کارهاى جارى ما معطل نماند جلسه آینده را اگر موافقت مى‌فرمایید.

سه‌شنبه چهارم امرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور اصلاح قانون انحصار دولتى تریاک و سایر لوایح موجوده‏

(مجلس چهل دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اصلاح بودجه 1311 اداره کل فلاحت‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صد و بیست و هشت هزار و چهل ریال از محل بودجه اداره کل فلاحت به شرح ذیل:

صرفه‌جویى از محل بقیه حقوق رئیس فلاحت پس از وضع حق‌الکفاله کفیل در مدت هشت ماه و بیست و چهار روز آخر سال قسمت اول از فصل او فقره اول بودجه

22000 ریال

صرفه‌جویى از محل حقوق مدیر کل در مدت هشت ماه آخر به شرح فوق

21440 ریال‏

صرفه‌جویى از محل حقوق رئیس کابینه در مدت یکسال به شرح فوق

19680 "

صرفه‌جویى از محل حقوق رئیس محاسبات در مدت هشت ماه آخر به شرح فوق

9920 "

صرفه‌جویى از محل اعتبار خرید و حمل بذور از خارجه قسمت اول از فصل سوم فقره اول

5000 "

صرفه‌جویى از محل اعتبار خرید حیوانات قسمت چهارم از فصل سوم فقره اول

40000 "

صرفه‌جویى از محل اعتبار ترمیم مواد به شرح فوق

10000 "

_______________

 

جمع 128040 ریال‏

کسر و در عوض به مصرف اقلام مفصله ذیل برسانند.

براى دفع آفات نباتى

100000 ریال‏

براى کرایه خانه در هشت ماه آخر سال

16000 ریال

براى اضافه پست جنگلبانى

12040 ریال

_______________

 

جمع 128040 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

اعتبار براى استخدام نفرات امنیه جهه اجرائیات وزارت مالیه‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل صرفه‌جویى سنه 1310 بودجه مملکتى تا حدود مبلغ هشتصد هزار ریال(800000 ریال) براى استخدام ششصد نفر امنیه اضافه که منحصراً براى اجرائیات وزارت مالیه و کمک در امر وصول جدیداً استخدام شده یا مى‌شوند از تاریخ استخدام نفرات به اداره کل امنیه مملکتى تأدیه نماید و این عده علاوه بر 1150 نفر امنیه است که از سابق براى اجرائیات وزارت مالیه تخصیص داده شده بوده است. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اعتبار جهت دایر داشتن انبار دولتى غله طهران‏

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است هر سال از قیمت گندم خالصه‌جات و مالیاتى طهران پانصد هزار ریال به حساب مخصوص تحت عنوان «اعتبار دایر داشتن انبار دولتى غله طهران» برده و براى مصارف ذیل به ترتیب اختصاص بدهد:

1- مصارف مربوط به پاک کردن و انبار کردن و فروختن جنس (به استثناى حقوق پرسنل و مخارج ادارى) و تکمیل ساختمان‌هاى لازم و تجدید و تکمیل ماشین آلات و ادوات مربوطه به انبار غله دولتى طهران‏

2 - تهیه جنس در موارد ضرورت براى ذخیره احتیاطى نان شهر طهران از صرفه‌جویى فقره اول‏

ماده دوم- صرف وجهى از حساب مذکور براى خرج دیگرى غیر از مخارج مذکور در این قانون ممنوع و مورد تعقیب جزائى واقع خواهد بود.

ماده سوم- وزارت مالیه مکلف است تا دو ماه بعد از هر سال محصولى (اول امرداد تا آخر تیرماه سال بعد) حساب عواید و مخارج انبار را به مجلس شوراى ملى ارسال دارد.

ماده چهارم- از تاریخ تصویب این قانون کلیه عواید حاصل از تصدى انبار غله دولتى تهران متعلق به خزانه دولت خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

Parameter:293329!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)