31 مرداد 1396 11:59:13
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 18

جلسه: 217 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه17 اسفندماه 1334  


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 18

 

 

جلسه: 217

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه17 اسفندماه 1334

 

مجلس ساعت نه و ربع صبح به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.

چون تا ساعت نه‌ونیم اکثریت حاصل نگردید مقام ریاست طبق ماده 65 آئین‌نامه داخلی جلسه را به عنوان تنفس تعطیل کردند و ربع ساعت بعد موقع جلسه آینده روز سه‌شنبه 22 اسفندماه ساعت 9 صبح تعیین گردید.

+++

Parameter:295047!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)