28 مرداد 1396 09:07:55
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

جلسه: 153 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه 1328  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای ملی

3 - موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 153

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای ملی

3 - موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس صورت جلسه قبل را آقاى صدرزاده (منشى) به شرح زیر قرائت کردند

نیم ساعت به ظهر روز پنجشنبه 26 اسفند مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است: غائبین با اجازه- آقایان: گنابادى. حاذقى. مهندس رضوى. اردشیر شادلو. حسن اکبر. حاج آقا رضا رفیع . عبدالحسین اورنک. دکتر معظمى. على اقبال. امیر تیمور. ملک پور. محمدتقى بهار. تقى برزین. نیک‌پور. دکتر امینى. یمین اسفندیارى. غائبین بى اجازه- آقایان: محمد‌حسین صولت قشقایی. عزت الله بیات. ابوالفضل تولیت. ابوالقاسم بهبهانى. فرج‌الله آصف. عباس مسعودى. منوچهر گلبادى. سالار بهزادى. خسرو قشقایی.

آقاى نورالدین امامى راجع به سن تقاعد اعضاء دیوان کشور توضیحى دادند و صورت مجلس تصویب گردید. آقاى وزیر دارایی توضیحات آقاى نورالدین امامى را تأیید نمودند و لایحه‌ایی براى فروش خالصه‌جات دولتى به کشاورزان تقدیم د‌اشتند. آقاى وزیر جنگ نیز راجع به قانون بازنشستگى ارتش توضیحى دادند و لایحه یی تقدیم نمودند.

آقاى اردلان اظهار نمودند که در رادیو و خبر‌گزاری‌ها‌ى خارجه مطالبى راجع به کردستان ذکر است که باید گفت از واقعه 21 آذر ثابت شده است کشور ایران تجزیه پذیر نیست و نغمه‌هاى شوم خارجى در کردها هیچگونه تأثیرى نخواهد د‌اشت آقاى وزیر د‌ارایی ضمن توضیحاتى راجع به اجراى برنامه هفت ساله و وظایف بانک ملى و انتشار اسکناس لایحه‌اى به قید دو فوریت تقدیم نمودند در فوریت اول آقاى مکى مخالف بوده گفتند موضوع انتشار اسکناس چیز ساده و کوچکى نیست که به فوریت و بدون مطالعه تصویب گردد باید طبع و توزیع شود و مورد مطالعه قرار گیرد.

آقاى وزیر د‌ارایی گفتند لوایح مهم مالى همیشه به قید فوریت تقدیم و تصویب می‌گردد که وسیله سوء استفاده نشود. آقاى دکتر بقایی ضمن ابراز مخالفت نامه سربسته‌یی به عنوان اعلیحضرت همایونى به مقام ریاست تقدیم و تقاضا نمودند زودتر حضور ملو‌کانه تقدیم گردد و فوریت دوم تصویب شد.

آقاى تقى‌زاده اظهار د‌اشتند این لایحه خیلى مهم و خیلى مفید یا خیلى مضر است و بسیار قابل بحث می‌باشد و وظیفه ملى من این است که بگویم این کار به ضرر ممملکت است زیرا به مجرد انتشار مختصر اسکناسى قیمت‌ها بالا می‌رود و حقوق کارمندان دولت باید دو برابر شود و به منزله کلنگى است که شالوده بودجه کشور را می‌کند.

آقاى وزیر د‌ارایی ضمن توضیحات گفتند مقدار اسکناس باید به تناسب بودجه مملکت باشد و اسکناس منتشر شده تا‌کنون متناسب بودجه فعلى مملکت که

+++

هزار تومان میلیون است نمی‌باشد مخصوصاً با قروض دولت به بانک و مطالبات دیگر بانک و وظائفى که در اجراى برنامه د‌ارد. آقاى دکتر عبده گفتند باید عملًا ثابت کرد که اضافه اسکناس به مصرف کارهاى تولیدى کشور خواهد رسید.

آقاى دکتر اعتبار اظهار نمودند قسمت اعظم اعتبار لوله‌کشى تهران از ارز موجود دولت تأمین خواهد شد و براى برنامه هم قبل از آن که به مرحله عمل برسد محتاج به ریال نیست و چند ماه دیگر فرصت باقى است و تصویب این لایحه اسباب ترقى قیمت‌ها خواهد شد به علاوه قبل از تصویب این لایحه باید قیمت ارز تثبیت شود.

آقاى کشاورز صدر پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و مسترد د‌اشتند و آقاى دکتر عبده پیشنهاد نمودند و آقاى تقى‌زاده گفتند نباید عیدى بسیار بدى به ملت ایران بدهیم و قسم یاد کردند که این موضوع فوق تصور آقایان براى مملکت مضر است و آقاى دکتر عبده پیشنهاد خود را پس گرفتند.

آقاى مهدى ارباب گفتند چیزى که زندگى را گران کرده سلب اعتماد است و معتقد بودند که نصف اسکناس‌هاى منتشره هم در جریان نیست و نزد اشخاص راکد مانده است. در این موقع 12 نفر براى شرفیابى روز عید به حکم قرعه انتخاب شوند. آقایان: ملکپور- ناصر ذوالفقارى، نیکپور، مهدى ارباب، دکتر متین دفترى، حبیب‌الله امین اسلامى، على بهبهانى، احمد اخوان، اعظم زنگنه، ارباب گیو و دکتر معظمى.

یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم و به روز شنبه موکول گردید.

رئیس- آقاى حاذقى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟

حاذقى- یک تذکرى د‌اشتم که پیش‌بینى می‌شود جلسه‌هاى آینده ساعت سه به ظهر تشکیل بشود ساعت یازده تشکیل می‌شود استدعا می‌نمایم آقایان نمایندگان توجهى بفرمایند که جلسه ساعت 9 تشکیل بشود.

رئیس- مربوط به صورت جلسه نبود، آقاى یمین اسفندیارى نسبت به صورت مجلس نظرى د ارید؟

یمین اسفندیارى- خیر عرضى ند‌اشتم‏

رئیس- آقاى مکى.

مکى- بنده اخطار نظامنامه‌اى د‌ارم.

رئیس- بفرمایید.

مکى- طبق ماده 44 بنده روز سوم اسفند از دولت آقاى ساعد استیضاح کرده ام و تا امروز ایشان جواب نداده‌اند و طبق سابقه دولت ایشان منعزل است.

رئیس- اجازه بفرمایید نامه‌اى از دولت رسیده قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) ریاست مجلس شوراى ملى- استحضاراً اشعار می‌دارد که دولت براى آراى جواب استیضاح آقایان حائرى‌زاده و دکتر بقایی از روز یکشنبه چهارده فروردین به بعد هر روزى که تعیین شود حاضر است‏

مکى- استیضاح بنده را تعیین نکردند

رئیس- اگر آقایان موافقت دارند بعد از کار مجلس استیضاح مطرح شود.

دکتر بقایی- روزش را معلوم کنید

رئیس- مجلس باید معین کند و بعد از کار مجلس وارد استیضاح می‌شویم. آقاى اردلان نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟

اردلان- خواستم عرض کنم که در صورت جلسه این جمله قید باید بشود که مذاکرات در‌باره اسکناس نا‌تمام مانده است (صحیح است)

رئیس- همین طور است آقاى دکتر بقایی نسبت به صورت جلسه نظرى د‌ارید؟ بفرمایید.

دکتر بقایی- عرض کنم در عرایضى که روز پنجشنبه بنده در پشت تریبون به حضور آقایان کردم یک قسمت راجع به آن نامه سربسته بود که در صورت جلسه قید شده بود یک قسمت راجع به تعیین وقت استیضاح بود که آن را مرقوم نفرموده‌اند و یک قسمت دیگر راجع به آزادى مطبوعات بوده که آقایان اعتراض کردند بنده یک نامه سر گشاده‌اى به حضور اعلیحضرت همایونى به وسیله مجلس عرض کردم و تقدیم کردم و به چاپخانه‌ها هم فرستادیم لیکن چاپخانه‌ها گفتند که شهربانى از ما التزام گرفته که چاپ نکنیم چون که آزادى هست و به حمدالله مشروطیت با کمال خوبى و قشنگى و چرب کرده دارد می‌رود، بنده از مقام ریاست خواهش می‌کنم که دستور بفرمایید این نامه در چاپخانه مجلس چاپ شود، حالا می‌دهم خدمتتان خواهش می‌کنم این دستود را بفرمایید.

رئیس- بسیار خوب دیگر نظرى بسبت به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- انتخاب هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى‏

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب هیئت رئیسه سه نفر به حکم قرعه معین می‌شوند براى استخراج و نظارت آرا چون که امروز چهاردهم فروردین است و باید هیئت رئیسه انتخاب بشود (آقایان: وثوق یمین اسفندیارى، عزیز اعظم زنگنه به حکم قرعه انتخاب شدند)

رئیس- آقاى فولادوند هم از طرف هیئت رئیسه نظارت د‌ارند، شروع می‌شود به اخذ رأى براى انتخاب رئیس عده حاضر 97 نفر چون پیشنهاد شده طبق ماده 92 رأى گرفته شود اسامى آقایان قرائت می‌شود و رأى می‌دهند. (به ترتیب ماده 92 اسامى آقایان به شرح زیر قرائت شده و اخذ رأى به عمل آمد)

اسامى رأى دهندگان- آقایان: اردلان- کفایی- گلبادى- اسدى- منصف- محمد على مسعودى- نراقى- سزار- نورالدین امامى- باتمانقلیج- لاهوتى- احمد دهقان- دکتر بقایی- نبوى- آشتیانى‌زاده- دکتر طبا- محمد ذوالفقارى- حسین مکى- مهندس هدایت- ناصرى- سید على بهبهانى- کهبد- اورنک- مسعود ثابتى- دکتر عبده- ابوالقاسم امینى- افخمى- امیر تیمور- دکتر امینى- دکتر آشتیانى- صفوى- دکتر راجى- دکتر اعتبار- برزین- امامى اهرى- بهادرى- حاذقى- دکتر فلسفى- معتمد دماوندى- حسین وکیل- محمود محمود- سید هاشم وکیل- فتحعلى افشار- سالار بهزادى- ضیاء ابراهیمى- آزاد- سلطان‌العلما- نیک‌پور- امیر حسین ایلخان- مشایخى- نصرت‌الملک ملکى- رحیمیان- ملک مدنى- دولتشاهى- کشاورز صدر- عدل اسفندیارى- صاصب‌جمع- سلطانى- جرجانى- معین‌زاده- ابوالقاسم بهبهانى- مهدى ارباب- صفا امامى- شادلو- شریعت‌زاده- دکتر مجتهدى- کامل ماکویی- دکتر متین دفترى- لیقوانى- ناصر ذوالفقارى- بود‌اغیان- خوئیلر- عباسى- گنجه مامقانى- امیر نصرت اسکندرى- رفیع- اخوان- دکتر شفق وکیلى- محمد‌حسین قشقایی- ملک پور- قوامى- صاحب‌دیوانى- تقى‌زاده- ارباب گیو- ظفرى- نواب- غضنفرى- فاضلى- هراتى وثوق- زنگنه- یمین اسفندیارى- فولاد‌وند- صدر‌زاده- حکمت. (پس از شماره و استخراج آراء نتیجه به طریق ذیل حاصل شد) مهره تفتیشیه 97 عدد آراء 97 آقاى سرد‌ار فاخر حکمت 48 آقاى ملک مدنى 45 سفید 4.

رئیس- عده حضار 97، 48 رأى بنده د‌اشتم، 45 رأى آقاى ملک مدنى و چهار رأى سفید بنابر‌این یک رأى کم است و مجدداً اخذ رأى می‌شود شروع می‌شود به اخذ رأى براى انتخاب رئیس عده حضار 97 نفر.

 (طبق ماده 92 اسامى آقایان به شرح زیر قرائت و اخذ رأى شد) اسامى رأى دهندگان- آقایان: صاحب‌دیوانى- سید على بهبهانى- کهبد- سلطان‌العلما- صاحب‌جمع- محمد ذوالفقارى- ابوالقاسم امینى- برزین- دکتر طبا- آشتیانى‌زاده- نبوى- دکتر مجتهدى- امامى اهرى- بهادرى- سزاوار- اورنک- محمد‌على مسعودى- نورالدین امامى- اسدى- نراقى- لاهوتى- منصف- حسین وکیل- گلبادى- مسعود ثابتى- معتمد دماوندى- اردلان- دکتر فلسفى- حاذقى- لیقوانى- بوداغیان- دکتر اعتبار- دکتر بقایی- شادلو- دهقان-

+++

 سلطانى. دکتر راجى. ظفرى. نیک پور. دکتر امینى. امیر تیمور. افخمى. مامقانى. گنجه. دکتر آشتیانى. تولیت. عدل اسفندیارى. کشاورز صدر. دولتشاهى. ملک مدنى. رحیمیان. ظفرى، غضنفرى. ملکى. مشایخى. مکى. ایلخان. آزاد. ضیاء ابراهیمى- سالار بهزادى. سید هاشم وکیل. محمود محمود. دکتر متین دفترى. افشار، شریعت‌زاده. صفا امامى. مهدى ارباب. ابوالقاسم بهبهانى. معین‌زاده جرجانى. دکتر عبده. مهندس هدایت. نواب. هراتى. تقى‌زاده. قوامى. ملک پور. وکیلى. دکتر شفق. ناصر‌ى. اخوان. رفیع. امیر نصرت اسکندرى. عباسى. باتمانقلیج. خوئیلر. کامل ماکویی. فاضلى. ناصر ذوالفقارى. محمد‌حسین قشقایی. یمین اسفندیارى. وثوق. عزیز اعظم. زنگنه. فولادوند. صدر‌زاده. حکمت (در این موقع یک ربع ساعت به ظهر آقاى رئیس صندلى ریاست را ترک نمودند و آقاى ایلخان به جاى ایشان قرار گرفتند- پس از استخراج آراء نتیجه به طریق ذیل حاصل شد) مهره تفتیشیه 97 عده آراء 97 آقاى سرد‌ار فاخر 50 آقاى ملک مدنى 44 ورقه شد.

نایب رئیس- عده حاضر 97 نفر آقاى حکمت به ا‌کثریت 50 رأى، آقاى ملک مدنى 44 رأى 3 رأى هم سفید بوده پس آقاى سردار فاخر به ریاست مجلس انتخاب شدند، چند دقیقه تنفس د‌اده می‌شود. (ساعت 12 جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدد‌اً نیم بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید)

4- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

 رئیس- این طور که می‌گویند عده براى رأى کافى نیست. بنده می‌خواستم از آرایی که در این مرتبه آخر همکاران محترم نسبت به بنده دادند و حاکى از احساسات و عواطف دوستانم بود سپاسگزارى کنم و موفقیت همه را از خداوند درخواست نمایم چون آقایان در جلسه نمی‌آیند و اکثریت براى رأى حاضر نمی‌شود جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح دستور بقیه انتخاب هیئت رئیسه (نیم ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

قوانین‏

شماره 20887

وزارت د ارایی 9 ر 1 ر 1328

فرمان همایونى به انضمام قانون اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراى ملى و هزینه انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس سنا که در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأ‌ییدات خداوند متعال‏

ما

پهلوى شاهنشاه ایران‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌د‌اریم:

ماده اول- قانون اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراى ملى و هزینه انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس سنا که در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به مو‌قع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأ‌مور اجراى این قانون هستند. به تاریخ 23 اسفند ماه 1327 قانون اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراى ملى و هزینه انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس سنا ماده واحده- مبلغ یازده میلیون ریال اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم و تعهد‌ات مربوط آن و مبلغ هشت میلیون ریال براى هزینه انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس سنا تصویب و به وزارت د‌ارایی اجازه د‌اده می‌شود مبلغ مذکور از محل درآمد عمومى سال 1328 کشور پرد‌اخت و جزء بودجه سال مزبور منظور نماید. از اعتبارات بالا آنچه را که فعلاً براى تهیه مقدمات کار مورد نیاز باشد از تنخواه گرد آن خزانه‌د‌ارى به عنوان وام در اختیار وزارت کشور گذاشته خواهد شد در سال 1328 شماره 16589 ر         341782                                                   24 ر 12 ر 27

آقاى سیف الله ایسى سر دفتر اسناد رسمى شماره 24 مشهد چون به موجب د‌اد‌نامه قطعى مورخه د‌اد‌گاه بدوى انتظامى سر دفتران محکوم به توبیخ با درج در مجله رسمى شده‌اید ا‌داره کل ثبت بدین وسیله مفار د‌اد‌نامه مزبور را در مورد شما اجرا می‌نماید.

مدیر کل ثبت شماره 16060 ر 34148                       23 ر 12 ر 27

آقاى محمد‌حسین طاهرى سر‌دفتر ازدواج و طلاق تهران‏

به موجب این ابلاغ استعفاء شما از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود وزیر د‌ادگسترى‏

شماره 16774 ر  34488               29 ر 12 ر 27

آقاى محمد‌تقى تهرانى سردفتر ازدواج و طلاق سابق تهران

 به موجب این ابلاغ مجدد‌اً دفاتر شما را در تهران براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد. وزیر د‌ادگسترى وجوه پرد‌اختى را به حساب بودجه سال مذکور منظور و تصفیه خواهد نمود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

 اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است.

 م- 47 نخست وزیر

شماره 16529 ر 34524           29 ر 12 ر 27

 آقاى غلامحسین محرر سردفتر اسناد رسمى طرقبه

 به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه طرقبه مشهد براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد. وزیر د‌ادگسترى شماره 16775 ر 34514 29 ر 12 ر 27

آقاى جلال علوى سر دفتر اسناد رسمى و ازدواج دهکده‌هاى رنان و اندوان ماریین اصفهان

 به موجب این ابلاغ دهکده ورنو سفادران هم به حدود صلاحیت شما افزوده می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر د‌ادگسترى

شماره 16613 ر 34506        29 ر 12 ر 27

آقاى ابوتراب امامى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق کاشان‏

نظر به این که تحت تعقیب د‌ادگاه جنحه واقع شده‌اید وزارت د‌‌ادگسترى طبق ماده 29 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق معلق می‌نماید. وزیر د‌ادگسترى

شماره 16570 ر 34504                  29 ر 12 ر 27

آقاى احمد رحمت سردفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق بم کرمان

به موجب این ابلاغ استعفا شما از تصدى رفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود. وزیر د‌ادگسترى

 شماره 16770 ر 34510                        29 ر 12 ر 27

 آقاى سید عبدالله حاج وثوق سردفتر اسناد رسمى درجه سوم و ازدواج و طلاق زیبند گناباد

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به قصبه جویمند تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر د‌ادگسترى

+++‏

Parameter:294469!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)