9 دي 1397 14:11:00
از طرح‌های بسیار مهم مرکز پژوهش حماسه‌های ایرانی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی؛

فراخوان همکاری «دانشنامۀ ادب حماسی ایران»  


 

 

دانشنامۀ ادب حماسی ایران از طرح‌های بسیار مهم کانون فردوسی (مرکز پژوهش حماسه‌های ایرانی) مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است که زیر نظر ریاست مرکز ــ آقای سید کاظم موسوی بجنوردی ــ در جریان است. مدیر علمی و سرویراستار این دانشنامه  استاد جلال خالقی مطلق، حماسه‌شناس برجستۀ جهان، و مدیر اجرایی و ویراستار ارشد آن دکتر آرش اکبری مفاخر است. همچنین استادان برجسته حوزۀ حماسه‌شناسی ایرانشهری در داخل و خارج از ایران با این دانشنامه همکاری دارند.

 

     ادبیات حماسی به عنوان گسترده‌ترین و فراگیرترین نوع ادبی ایرانزمین نقشی بسیار مهم در روند تاریخی و هویت ملی ایرانیان داشته و دارد و نقش محوری ادبیات حماسی در ایجاد اتحاد، همدلی و یکپارچگی ملی و تأثیرگذاری آن بر انواع ادبی دیگر انکارناپذیر است. رویکرد و سیاست کلی دانشنامۀ ادب حماسی ایران ارج نهادن به همۀ مردمان ایران‌زمین است؛ مردمانی که در سده‌های گذشته در ایران فرهنگی زندگی کرده و امروز با فرهنگها و زبانهای گوناگون در ساختار سیاسی ایران کنونی یا بیرون از مرزهای آن روزگار می‌گذرانند. به همین دلیل هر مدخل و مقاله در این اثر با رویکردی ایرانی تعریف می‌گردد که با یکی از زبانهای ایرانی در سه شاخۀ ملی، تاریخی و دینی در بخشی از ایران فرهنگی به وجود آمده‌است. مهمترین ویژگی ساختاری این دانشنامه توجه به کلیت حماسه‌سرایی ایرانشهری، شاخه‌بندی کلی و زیر شاخه‌های جزئی‌تر است.

 

    اهمیت وحدت ملی و یکپارچگی اقوام، زبانها و گویشهای ایرانی همراه با حفظ فرهنگ و ادبیات آنان تألیف دانشنامه‌ای را در این زمینه با رویکردی ایرانشهری، تخصصی، جامع و مانع در ساختار پژوهشی حماسه‌های ایرانی و با حضور و همکاری دانشمندان و متخصصان این حوزه در زیر نام ایران ضرورتی انکارناپذیر می‌سازد. مهم‌ترین این ضرورت‌ها را می‌توان در موارد زیر بر شمرد:

 

1ـ شناخت کلیت ادبیات حماسی ایرانشهری در سپهر مکانی و زمانی ایران فرهنگی.

 2ـ تقسیم ادبیات حماسی ایران به دو شاخۀ شرقی و غربی.

3ـ مطالعۀ فضای ایران اسلامی در ادبیات حماسی.

4ـ مطالعۀ حماسه‌های منثور (متون نقالی، آثار داستانی و ...) و گفتاری.

5ـ مطالعۀ ادبیات حماسی در دوران معاصر.

6ـ مطالعۀ ادبیات حماسی با رویکرد تخصصی در زمینۀ آثار فرهنگی ـ هنری.

 

ساختار علمی، شیوۀ گردش مقالات و ... بر پایۀ شیوه‌نامۀ مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی است که در 4 جلد (هرجلد 800 صفحه) به علاوۀ 1 جلد ذیل و در حدود 1000 مدخل بنیادی برنامه‌ریزی شده‌است.

    مهم‌ترین دستاورد این دانشنامه ارایه و تولید منبعی مادر و تخصصی برای مطالعات حماسی ایرانشهری در دوره‌های عالی دکتری و پسادکتری در داخل و خارج از کشور و همچنین منبعی برای استفادۀ پژوهشگران ادبیات حماسی و دیگر پژوهشگرانی است که برای مطالعات خود در رشته‌های دیگر یا پژوهشهای میان رشته‌ای به اثری قابل اطمینان و مستند نیاز دارند.

 

باتوجه به آغاز فعالیت دانشنامۀ ادب حماسی ایران از تمام متخصصان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات ادب حماسی در بخش‌های زیر دعوت به همکاری می‌شود:

-‌ تشکیل پرونده‌های علمی (دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و زبان‌های باستانی، تاریخ، زبان‌های خارجی و ...)؛

-‌ تألیف مقالات علمی و پژوهشی بر پایۀ شیوه‌نامۀ دائرةالمعارف بزرگ اسلامی؛

-‌ ویراستاری در 3 شاخۀ علمی، فنی و ادبی.

 

از تمام متخصصان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات ادب حماسی ایران درخواست می‌شود رزومۀ خود را که شامل سوابق تحصیلی و پژوهشی، زمینۀ تخصصی، علاقمندی‌ها و گزارشی از کارهای پژوهشی در دست اقدام است، همراه با فایل پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد و دکتری، مقالات و تألیفات چاپ‌شدۀ خود، به ایمیل و نشانی کانون فردوسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ارسال نمایند.

 

راه‌های ارتباط با کانون فردوسی:

تلفن: 22297626، داخلی: 281؛ دستیار بخش خانم میترا نصر اصفهانی، روزهای شنبه و دوشنبه، ساعت 9 الی 15

پست الکترونیک: kanoun.ferdowsi@cgie.org.ir

نمابر: 22297663

نشانی: تهران، نیاوران، انتهای کاشانک، پلاک 210، مرکزدائرةالمعارف بزرگ اسلامی

Parameter:302638!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار