7 مرداد 1396 08:48:57
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 39 صورت مشروح ‌مجلس روز یکشنبه 16 مهرماه 1312 (17 جمادى‌الاخرى 1352)  

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه.

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت و فلاحت.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 39

صورت مشروح ‌مجلس روز یکشنبه 16 مهرماه 1312 (17 جمادى‌الاخرى 1352)

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه.

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت و فلاحت.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز قبل را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مشروح خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان:حیدری. امیراعلم. افشار. فرشی. ثقةالاسلامی. کازرونیان. افخمی. امامی خویی. امیرتیمور. یونس آقا وهاب‌زاده. قوام. شریعت‌زاده. چایچی. کورس. همراز. پارسا. بیات ماکو. دکتر شیخ

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: رهنما. اسدی. لیقوانی. بیات. اسفندیاری. رهبری. دکتر ادهم. حبیبی. ناصری. قراگوزلو.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ آقاى میرزایى‏

میرزایى ـ قبل از دستور.

رئیس ـ آقاى فزونى.

فزونى- بنده خواستم این را حضور مبارک آقایان عرض کنم که دیروز بنده چهل و چهار رأى داشتم و دوازده رأى گفته شده است این را تصحیح بفرمایید.

رئیس ـ در این صورت که چیزى نبود و اگر اشتباهى باشد در صورت‌مجلس تصحیح می‌شود. در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد.)

رئیس ـ صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى میرزایى گمان نمی‌فرمایید مرجع این باشد که کار انتخاباتمان تمام بشود بعد داخل در کارهاى دیگر بشویم؟

میرزایى ـ موافقم بماند براى جلسه آتیه.

2- انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه

رئیس ـ از آقایان منشی‌ها دو نفر انتخاب شده‌اند که آقاى مؤید احمدى و آقاى منصف باشند و دو نفر دیگر باید تجدید انتخاب بشوند براى این که اکثریت نداشتند این است که شروع می‌شود به انتخاب دو نفر منشى دیگر به انتخاب جمعى.

+++

رئیس ـ آقایان امیرحسین خان، حاج غلام‌حسین ملک، نیک‌پور تشریف بیاورید. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 100 اوراق رأى 100

آقایان: مژدهى 55 رأى، فزونى 46 رأى، کاشف 36 رأى، هدایت 34 رأى، شاهرودى 15 رأى، دبیر سهرابى 2 رأى، بنکدار 2 رأى، آقایان: دربانى، فهیمى، طاهرى، منصف، دیبا، کازرونى و سکوند هر کدام یک رأى.

رئیس ـ آقاى مژدهى به اکثریت پنجاه و پنج رأى به سمت منشى‌گرى انتخاب شدند. آقاى فزونى چهل و شش رأى دارند. آقاى کاشف سى و شش رأى، آقاى شاهرودى پانزده رأى و آقاى هدایت سى و چهار رأى و هیچکدام از اینها براى رسیدند به حد نصاف کافى نیست. بنابراین براى یک نفر دیگر باید تجدید انتخاب به عمل آید و این دفعه اکثریت نسبى کافى است (صحیح است) آقاى شاهرودى مطلبى داشتید.

شاهرودى ـ بلى بنده از آراء خودم صرف‌نظر می‌کنم. (اوراق رأى توزیع شد.)

رئیس ـ آقایان: امیرحسین خان، حاج غلام‌حسین ملک، نیک‌پور تشریف بیاورند. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد.)

مهره تفتیشیه 102 اوراق رأى 102

آقایان: کاشف 37 رأى، فزونى 34 رأى، هدایت 28 رأى.

آقایان: پناهى، حاج تقى آقا وهاب‌زاده، بنکدار هر کدام یک رأى.

رئیس ـ آقاى کاشف به اکثریت نسبى سى و هفت رأى به سمت منشى‌گرى انتخاب شدند. سایر آقایانى هم که آرائى داشته‌اند قرائتش محل احتیاج نیست. شروع می‌کنیم به انتخاب مباشرین، سه نفر به انتخاب جمعى. (اوراق رأى توزیع گردید.)

رئیس ـ آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند. (اخذ و شماره و استخراج آراء به عمل آمده این طور نتیجه به دست آمد.)

مهره تفتیشیه 102 اوراق رأى 102

آقایان: ارباب کی‌خسرو 75 رأى، امیرحسین خان ایلخان 75 رأى، مرآت اسفندیارى 62 رأى، مخبر فرهمند 61 رأى، همراز 4 رأى، حیدرى 2 رأى.

آقایان: طاهرى، مولوى، دیبا، تربیت، حاج محمدرضا بهبهانى، دکتر ادهم، دکتر احتشام و بهبانى هر کدام یک رأى. ورقه سفید علامت امتناع 2.

رئیس ـ عرض کنم که نتیجه آراء از این قرار است. ولى یک نظرى پیدا شده است که حلش با خود مجلس است. آقاى ارباب هفتاد و پنج رأى دارند و حائز کثریت هستند. آقاى ایلخان هفتاد و پنج رأى دارند و حائز اکثریت می‌باشند. آقاى مرآت اسفندیارى شصت و دو رأى دارند و حائز اکثریتند. آقاى مخبر فرهمند شصت و یک رأى دارند و مادون ایشان هستند. ولى به بنده تذکر می‌دهند که اسفندیارى مطلق قابل تطبیق است بر آقاى حاج محتشم‌السلطنه نه بر آقاى مرآت (عده از نمایندگان: خیر این طور نیست) آقاى عراقى.

عراقى ـ بلى بنده تصدیق دارم که هم آقاى محتشم‌السلطنه نام فامیل‌شان اسفندیارى است و هم آقاى مرآت‌السلطنه ولى آقاى مرآت اسفندیارى داوطلب بوده‌اند و یکى از آنهایى هم که رأى داد بنده بودم و نظرم همین آقاى مرآت اسفندیارى بود و هر کس هم نوشته بود اسفندیارى مطلق نظرش آقاى مرآت‌السلطنه بود و نمی‌شود تصور همچون چیزى را کرد که آقاى حاج محتشم‌السلطنه را براى اداره مباشرت انتخاب کنند پس آن کسانی که مطلق اسفندیارى نوشته‌اند

+++

قصدشان مرآت اسفندیارى بوده است (صحیح است)

سلطانى ـ بنده هم قصدم از اسفندیارى آقاى مرآت‌السلطنه بود.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ عرض کنم که نویسنده اسفندیارى یکى آقاى بهبهانى بوده‌اند و قصدشان مرآت بوده است (صحیح است)

رئیس ـ پس بنابراین تذکرى که داده شد رفع سوء‌تفاهم شد و هیئت مباشرین به ترتیبى که انتخاب شدند عبارتند از آقاى ارباب، آقاى ایلخان، آقاى مرآت اسفندیارى (صحیح است) آقاى مرآت شما هم نظرى داشتید؟

مرآت (میرزا موسى خان) ـ عرض کنم که مرآت مطلق بنده هستم لکن آقایانى که نوشته‌اند قصدشان آقاى مرآت‌السلطنه بود همین طور که آقایان فرمودند (خنده نمایندگان- حالا که گذشت آقا.)

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌کل صناعت و فلاحت

رئیس ـ آقاى رئیس اداره صناعت.

رئیس اداره صناعت و فلاحت (آقاى بیات) ـ دو لایحه است که تقدیم می‌شود یکى راجع‌به واگذارى بعضى دهات خالصه ورامین براى کارخانه قندسازى، یکى هم راجع‌به استخدام دو نفر متخصص چینى براى مؤسسه چاى کارى (خیلى خوب) است (تقدیم مقام ریاست نمودند.)

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده را به انتظار این که کمیسیون‌ها مورد توافق نظر واقع شوند دو روزى به تأخیر مى‌اندازیم. جلسه آینده پنجشنبه بیستم سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب کمیسیون‌ها (صحیح است) (مجلس مقارن ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

قانون

اصلاح قسمتى از مواد قانون استخدام قضات (مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده واحده ـ مواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 و 19 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 نسخ و به جاى آن مواد ذیل برقرار و از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود:

ماده 11- هیچ یک از قضات و صاحب‌منصبان پارکه و مفتشین قضائى نمی‌توانند از رتبه مادون به رتبه مافوق ارتقاء یابند مگر با شرایط و بر طبق مقررات ذیل:

1- لااقل سه سال خدمت در رتبه مادون و مشغول به خدمت بودن در مدتى که لااقل دو ثلث مدت مزبور باشد با رعایت قانون مصوب 26 امرداد 1310 راجع‌به تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسى.

2- ترقى علمى و عملى که از دوسیه‌هاى عملیات استنباط می‌شود.

3- یک مرتبه مأموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع به شرط تقاضاى وزارت عدلیه.

تکرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزى و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون مقدماتى ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهد گرفت محکومیت به کسر حقوق موجب یک سال تأخیر ترفیع خواهد شد ولى خدمات قبل از محکومیت محکومین به انفصال موقت و تنزل رتبه براى ترفیع منظور نخواهد بود.

ماده 12- کمیسیون مقدماتى ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعى‌العموم دیوان تمیز و مدیر کل وزارت عدلیه و رئیس اداره کل تهیه قوانین و سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه.

کمیسیون ترفیع رتبه همان محکمه انتظامى است.

رئیس پرسنل وزارت عدلیه سمت منشى‌گرى هر دو کمیسیون را خواهد داشت.

ماده 13- درخواست‌هاى ترفیع باید به ترتیب و در مدت‌هایى که از طرف وزارت عدلیه طبق نظامنامه که به تصویب هیئت ‌دولت می‌رسد معین می‌شود به کمیسیون مقدماتى ترفیع ارسال گردد- کمیسیون مزبور پس از رسیدگى به درخواست‌ها اشخاصى را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید.

ماده 14- وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت به هر یک از رتبه‌هاى قضایى به اختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تأخرى که از طرف کمیسیون مقدماتى معین می‌گردد صورتى تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال به محکمه انتظامى ارسال می‌دارد.

ماده 15- کمیسیون ترفیع (محکمه انتظامى) لااقل دوسیه اخیر اشخاصی را که براى ترفیع پیشنهاد شده‌اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهاد موافق مقررات قانونى باشد اسامى اشخاصی را که ترفیع آنها تصویب می‌شود در جدول مخصوصى که موسوم به جدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد.

کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصى که از یک رتبه به رتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا می‌کنند تقدم و تأخر آنها را نیز قید کند دفتر ترفیع باید تا آخر هر سال براى سال بعد ترتیب داده شود.

+++

ماده 16- در صورتی که در ظرف سال یکى از مشاغل قضایى بلامتصدى گردد شغل مزبور از بین اشخاصى که اسم آنها در جدول ترفیع ثبت شده به کسى داده می‌شود که لیاقت آن شغل را دارا باشد.

ماده 17- مستخدمین قضائى که در وزارت عدلیه به کارهاى ادارى اشتغال داشته یا پیدا می‌کنند و مدت ترفیع آنها منقضى شده باشد در صورتی که اقلاً یک سال و نیم اخیر را در خدمات ادارى مانده باشند مطابق اصول مربوطه به ترفیعات مستخدمین ادارى ممکن است ترفیع رتبه ادارى حاصل نمایند و هر گاه مجدداً به خدمت قضائى عود کنند رتبه‌هاى ترفیعى ادارى آنها به قضائى تبدیل خواهد شد ولى در موقع تقاعد مطابق مادتین 45 و 51 قانون استخدام کشورى حد متوسط مقررى سه ساله اخیر خدمت و یا مقررى مقامات سه سال اخیر دوره خدمت آنها ملحوظ خواهد بود.

ماده 18- وزارت عدلیه مجاط است رؤسا محاکم شرع حوزه‌هاى قضایى را که داراى شرایط لازمه می‌باشند به طور کنترات با حقوقى که حداکثر آن از میزان حقوق رتبه قضائى رئیس عالی‌ترین محکمه آن حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید.

ماده 19- وزارت عدلیه مجاز است نسبت به ترفیعات سنه 1311 قضات که به تأخیر افتاده تا آخر آبان ماه 1312 بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده 13 اقدام و به موقع اجرا بگذارد.

چون به موجب قانون 4 تیرماه 1312 «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که درضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوارى ملى پیشنهاد نماید» علی‌هذا (قانون اصلاح مواد قانون استخدام قضات) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ سیزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

Parameter:293403!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)