31 مرداد 1396 14:31:44
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

جلسه: 8 صورت‌ مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه سوم تیر ماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس جلسات 29 و 31 خرداد 1335.

2 - اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقایان حشمتی، هدی و دکتر اسدی.

3 - بیانات قبل از دستور آقایان صادق بوشهری و مشایخی.

4 - تقدیم 3 فقره سؤال به وسیله آقایان مهندس سلطانی و خلعتبری و خرازی.

5 - معرفی آقای مهندس خسرو هدایت به معاونت نخست‌وزیر به وسیله آقایان نایب نخست‌وزیر.

6 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای صارمی.

7 - قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها.

8 - طرح و تصویب تمدید مدت استفاده از پنج میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت کشور.

9 - اخذ رأی و تصویب گزارش راجع به وظیفه وراث کارمندانی که در راه وظیفه تلف می‌شوند.

10 - اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به میزان حق‌الحفاظه بانک کارگشایی.

11 - اعلام وصول لایحه تفکیک وزارت اقتصاد ملی.

12 - اخذ رأی و تصویب وظیفه ورثه دکتر محمدحسن مافی.

13 - تصویب اعتبارنامه آقایان: رستم گیو، فلیکس آقایان و دکتر اسدی.

14 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 8

صورت‌ مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه سوم تیر ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس جلسات 29 و 31 خرداد 1335.

2 - اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقایان حشمتی، هدی و دکتر اسدی.

3 - بیانات قبل از دستور آقایان صادق بوشهری و مشایخی.

4 - تقدیم 3 فقره سؤال به وسیله آقایان مهندس سلطانی و خلعتبری و خرازی.

5 - معرفی آقای مهندس خسرو هدایت به معاونت نخست‌وزیر به وسیله آقایان نایب نخست‌وزیر.

6 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای صارمی.

7 - قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها.

8 - طرح و تصویب تمدید مدت استفاده از پنج میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت کشور.

9 - اخذ رأی و تصویب گزارش راجع به وظیفه وراث کارمندانی که در راه وظیفه تلف می‌شوند.

10 - اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به میزان حق‌الحفاظه بانک کارگشایی.

11 - اعلام وصول لایحه تفکیک وزارت اقتصاد ملی.

12 - اخذ رأی و تصویب وظیفه ورثه دکتر محمدحسن مافی.

13 - تصویب اعتبارنامه آقایان: رستم گیو، فلیکس آقایان و دکتر اسدی.

14 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

 

مجلس ساعت نه و بیست‌و‌پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس جلسات 29 و 31 خرداد

رئیس ـ صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه ـ آقایان: اردلان ـ مهندس ظفر ـ یارافشار ـ کشگولى ـ اورنگ ـ امامى‌خویى ـ قرشى.

غایبین بى‌اجازه ـ آقایان: دکتر طاهرى ـ تجدد ـ خزیمه‌علم ـ حشمتى ـ دکتر رضایى ـ هدى ـ دکتر امیراصلان افشار.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه ـ آقایان: فرود ـ دکتر سعید حکمت ـ  ثقة‌السلامی ـ عامرى ـ برومند ـ اسکندرى ـ دکتر آهى.‏

دیرآمدگان و زودرفتگان بى‌اجازه ـ آقایان: رامبد ـ اعظم‌زنگنه ـ تیمورتاش ـ سنندجى.

رئیس ـ نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟

علامه‌وحیدى ـ در اظهارات جلسه گذشته بنده مختصر اشتباهى بوده است تصحیح کرده‌ام می‌دهم به تندنویسى.

رئیس ـ بسیار خوب، آقای صارمی.

صارمی ـ یک اشتباهات چاپخانه‌ای در عرایض بنده است که تصحیح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.

رئیس ـ دیگر نظرى نیست؟ آقاى پروفسوراعلم.

پروفسوراعلم ـ در قسمتى که بنده راجع به روزنامه‌ها عرض کردم البته مقصودم مطابق قانون بود که جلویشان را بگیرند.

2 - اجراى مراسم تحلیف به وسیله آقایان: حشمتى، هدى و دکتر اسدى.‏

رئیس ـ امروز 3 نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند قبلاً 3 نفر از آقایان که تازه به طهران وارد شده‌اند باید قسم بخورند. آقاى حشمتى، آقاى هدى و آقاى دکتر اسدى (در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازم به تالار جلسه آورده و عموم حضار به احترام قیام نمودند. متن قسم‌نامه به وسیله آقاى عباس حشمتى به شرح ذیل قرائت شد).

ما اشخاصى که در ذیل امضا مى‌نماییم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است، تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهماامکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران. (آقایان: حشمتى، هدى و دکتر اسدى در محل نطق حاضر و قسم‌نامه را امضا نمودند. کلام‌الله مجید را با احترامات لازم از تالار جلسه خارج نمودند)

3 - بیانات قبل از دستور ـ آقایان صادق بوشهرى و مشایخى‏

رئیس ـ نطق قبل از دستور شروع می‌شود. آقاى صادق بوشهرى.

صادق بوشهرى ـ به شهادت آقایان نمایندگان محترم و نمایندگان محترمى که در ادوار گذشته بنده افتخار همکارى با آنها را داشتم بنده ذاتاً شهوت کلام ندارم (صحیح است). مذاکرات مجلس شوراى را هم واجب کفایى می‌دانم و به این عقیده خودم همیشه مؤمن بوده و پابرجا هستم و در تمام این ادوار که افتخار نمایندگى مجلس شوراى

+++

ملى را داشته‌ام این اولین دفعه‌ایست که به عنوان نطق قبل از دستور از تریبون استفاده می‌کنم، عرایض بنده در جلسه گذشته در برنامه دولت ایجاد سوء‌تفاهماتى کرده است که بنده را ناچار کرد براى رفع هر گونه سوء‌تفاهمى مختصر توضیحى حضور نمایندگان محترم به عرض برسانم. بنده با دولت جناب آقاى علاء صددرصد موافقم، این قضیه را عملاً به ثبوت رساندم، براى این که در مدت 15 ماه زمامدارى ایشان به تمام لوایح ایشان رأى سفید داده‌ام و تا آنجایى که از عهده بنده هم ساخته بود به شهادت همه آقایان در تسریع و تصویب لوایح ایشان جدى و کوشا بودم، بنده با دولت جناب آقاى علاء موافقم. چند دلیل هم دارد اول این که ایشان برگزیده از طرف مقامى هستند که نزد ملت ایران بعد از خداوند قادر متعال مقدس‌ترین مقام‌ها است. خدا، شاه، میهن، و قاطبه ملت ایران در مقابل این مقام مقدس و خواسته‌هاى او سر تعظیم و تکریم فرود می‌آورد. دوم این که مورد تأیید و اعتماد مجلس شوراى ملى و برگزیدگان ملت هستند. ثالثاً عملیات و خدمات ایشان در گذشته راجع به مملکت اظهرمن‌الشمس و قولى است که جملگى برآنند و هیچ منکرى هم ندارد. این‌ها دلایلى است که مرا موافق دولت علاء قرار می‌دهد و موافق بودم، موافق هستم و موافق خواهم بود.

در جلسه گذشته در قسمتى از مذاکرات بنده چه گفتم به شهادت صورت‌جلسه‌اى که در اینجا موجود است بنده گفتم جناب آقاى علاء حضرت مستطابعالى با توصیه که مبارزه می‌فرمایید به جاى جراید و رادیو از تریبون استفاده کنید این چه مخالفتى است؟ گفتم جناب آقاى وزیر دادگسترى، آقا اگر می‌خواهید دادگسترى را اصلاح بکنید دست اشخاص ناباب را از این محیط مقدس دور کنید، این مخالفت است؟ عرض کردم جناب آقاى وزیر کشور، آقا که با گران‌فروشى مبارزه می‌کنید براى این که زودتر نتیجه بگیرید به جاى این که متخلف را جریمه نقدى بکنید جواز کسبش را از دستش بگیرید، مضافاً بر این که تمام آن مثال‌هایى که بنده اینجا آوردم مربوط به دوسال قبل بود و مربوط به این دولت نیست. بنده عرض کردم که وقتى که نان را کیلویى یک قران ارزان کردید این اتفاقات افتاد، نان کى کیلویى یک قران ارزان شد؟ در زمان حکومت سپهبدزاهدى راجع به محکمه و قاضى عرض کردم، آن‌وقت جناب آقاى ابتهاج شهردار بودند و مال دوسال قبل است، مربوط به این دولت نیست. به عنوان مثال عرض کردم قضیه فاضلى و خرمشهر را که مال دوسال پیش است، بنده خواستم به طور مثال بگویم که این اشکالات هست و آقایان دقت بفرمایید این اشکالات رفع بشود، حالا اگر مشى سیاسى بنده با سلیقه یک عده‌اى جور درنمی‌آید و یا به مذاق یک عده دیگرى درست نیست تقصیر من نیست، این اختلاف سلیقه است. تصور نمی‌رود اختلاف عقیده‌اى باشد. بنده می‌خواهم یک مثال زنده‌اى را به عرض آقایان برسانم. روز پنجشنبه در موقعی که دولت در مجلس مشغول دفاع از برنامه و گرفتن رأى اعتماد بود، شکایتى در ساعت 12 از خوزستان به بنده رسید، شکایتى کرده بودند خوب دولت هم در اینجا گرفتار بود، ادارات هم که روز پنجشنبه ساعت 12 تعطیل می‌شود، فردایش هم که جمعه بود، من تلگراف را دادم به جناب آقاى وزیر کشور که صرفاً تلگراف را بخوانند و از مضمونش مطلع باشند، ذهن‌شان حاضر باشد تا روز شنبه که بنده بروم به وزارت کشور و با ایشان مذاکره کنم. ساعت 7 بعد از ظهر بنده رفتم منزل، از ژاندارمرى به بنده تلفن کردند که جناب آقاى وزیر کشور راجع به آن قضیه شما دستور داده‌اند، ما با اهواز تماس گرفتیم فرمانده هنگ اهواز رفت به دزفول گزارشى داده است، گزارش را می‌فرستیم. اولاً ملاحظه بفرمایید رفتن از اهواز به دزفول یعنى چهار ساعت با اتومبیل در راه بودن در عرض سه ساعت با این که دولت این‌جور گرفتار بود این‌طور اقدام کرد و عاجلانه نتیجه گزارشش را به بنده تلفن کرد، حالا انصاف است که با یک چنین دولتى انسان مخالفت بکند؟ در هر صورت بنده از فرصت استفاده مى‌کنم و از طرف خودم و نمایندگان خوزستان از جناب آقاى وزیر کشور از این سرعت عمل و جدیت تشکر می‌کنم و تصور می‌کنم حق داشته باشم از طرف همه اکثریتى که به این دولت رأى اعتماد داده‌اند تشکر کنم. خلاف این عمل را هم خوبست بگویم، آقایان گوش کنند و با این عمل مقایسه بفرمایند، یک وقت اخوى من امیرهمایون تلگرافى کرد به اهواز که من 5 روز دیگر از طهران حرکت می‌کنم می‌روم به شیراز، پنج روز هم در شیراز خواهم ماند و از راه کناره می‌آیم به اهواز، پنج روز تهران، دو روز رفتن به شیراز مى‌شود هفت روز، پنج روز هم در شیراز دوازده روز، سه و چهار روز هم بین شیراز و اهواز وقت لازم دارد، وقتى ایشان تشریف آوردند در اهواز خدمتشان نشسته بودیم که تلگرافشان را آوردند دادند به دست بنده، تلگراف از تهران به اهواز 17 روز معطلى داشت که به صاحبش برسد، آن‌وقت در همین مملکت در همین محیط یک چنین کار مشکلى را در عرض سه ساعت تمام می‌کنند، بنده نمی‌خواهم زیاد مزاحم آقایان بشوم فقط چیزى که می‌خواستم از فرصت استفاده بکنم و تذکر بدهم عرایض بنده گویا در جناب آقاى دکتر بینا که واقعاً بنده به ایشان ارادتمند و علاقه‌مندم گویا سوء‌تفاهمى ایجاد کرده است (دکتر بینا ـ بنده حرفى نداشتم). جناب آقاى دکتر بینا، بنده در تمام زندگى خودم می‌توانم ادعا بکنم که هیچ‌وقت پا از نزاکت و ادب بیرون نگذاشته‌ام حتى نسبت به افراد کوچک آقا که جاى‏ خود دارید، عرض بنده این بود که آقا وقتى فرمودید عرض کردم که بنده تملق نمى‌توانم بگویم اثبات شیئى نفس ما ادا نمی‌کند، اگر بنده تملق نمی‌گویم دلیل بر این نیست که آقا یا دیگران تملق مى‌گویید عرض بنده این بود که اگر عرایض بنده در جنابعالى ایجاد سوء‌تفاهمى کرده است از این حیث من از حضرتعالى معذرت می‌خواهم (دکتر بیناـ متشکرم) در هر صورت با تذکراتى که عرض کردم و این توضیحاتى که به عرضتان رساندم تا باقى است بنده نسبت به دولت آقاى علاء موافق بوده‌ام و موافق هستم و خواهم بود (احسنت احسنت).

صارمى ـ خواهم بودش یک قدرى معلوم نیست.‏

رئیس ـ آقاى مشایخى‏.

مشایخى ـ قبل از این که در موضوع اصلى عرایضم وارد بشوم موقع را مغتنم شمرده و مسافرت شاهانه و علیاحضرت ملکه را به کشور اتحاد جماهیر شوروى که مؤید حسن روابط همجوارى و موجب تشدید و تحکیم مناسبات دوستانه با کشور همسایه است تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم مسافرت اعلیحضرتین توأم با سعادت و سلامت و موفقیت باشد و یقین دارم این قبیل مسافرت‌ها نتایج گرانبهایى برای ملت ایران خواهد داشت.

در دوره گذشته که این بنده افتخار نمایندگى مجلس شوراى ملى را داشته‌ام علاوه بر هدف کلی و عمومى خود یعنى در نظر داشتن مصالح عالیه کشور و همفکرى با نمایندگان محترم در زمینه اصلاحات عمومى مملکتى یک هدف خصوصى را هم تعقیب کرده‌ام و آن کوشش در فراهم کردن موجبات عمران و آبادى حوزه انتخابیه شهررى و توابع آن بوده است.

نمایندگان مجلس از هر حوزه و هر نقطه کشور انتخاب بشوند در حقیقت نمایندگى کلیه نقاط کشور را دارند و باید براى اصلاحات و عمران و آبادى تمام نقاط کشور کوشش کنند اما در عین حال تعصب مخصوصى در مورد حوزه انتخابیه مخصوص خود دارند و طبعاً میل دارند نسبت به عمران حوزه انتخابیه خود بیشتر جدیت کنند و بنده در تمام مدتی که در مجلس بوده‌ام این تعصب را در اکثر آقایان وکلا دیده‌ام.

این فکر عمران و آبادى که هر روز بیشتر تقویت می‌شود یک سرچشمه اصلى و اساسى دارد که آن تمایلات عالیه ملوکانه است و آقایان به خوبى اطلاع دارند که شاهنشاه معظم ما علاقه وافر و توجه کاملى نسبت به عمران و آبادى کشور ابراز می‌فرمایند و خوشبختانه به پیروى از همان تمایلات عالیه و منویات همایونى بود که در دوره هجدهم قانون برنامه هفت ساله به تصویب مجلسین رسید و موجبات شروع به عمران و آبادى و اصلاحات عمومى فراهم گردید.

شهررى از لحاظ مختلف موقعیت به خصوصى دارد و هر قدر در عمران و آبادى آنجا کوشش شود بجا و به‌مورد است. آنجا شهر مقدس مذهبى و آرامگاه ابدى یکى از بزرگ‌ترین پادشاهان خدمتگزار این کشور، مرحوم رضاشاه کبیر است که نقش مهمى در احیا و پیشرفت این کشور داشته و مظاهر تمدن جدید که امروز دیده می‌شود از فکر بکر و در نتیجه مساعى خستگى‌ناپذیر ایشان بوده و چون این شهر مورد احترام عموم و مطاف داخلى و خارجى و خودى و بیگانه است، لازم است در عمران و آبادى آن کوشش شود، مضافاً به این که این شهر مجاور پایتخت مملکت است و باید از هر حیث متناسب با شهر تهران باشد.

خوشبختانه اوضاع و احوال کمک کرد و دولت‌ها نیز مساعدت کردند و در نتیجه اکنون شهررى وضعى پیدا کرده که قابل مقایسه با وضع سابق نیست و علاوه بر احداث میدان بزرگ و آسفالت خیابان و کوچه‌ها و حفر چاه‌هاى عمیق و سایر اصلاحات شهرى و ایجاد خیابان آبرومند جدیدى که در دست آسفالت است، اکنون مقدمات لوله‌کشى و تأمین برق و تلفن فراهم شده و انشاء‌الله به زودى به مرحله عمل خواهد رسید.

چون عمران و آبادى و اصلاحات باید به تدریج انجام شود امیدواریم در آینده متدرجاً با کمک هیئت محترم دولت اقدامات اصلاحى دیگرى نیز در این شهر که در مرآ و منظر داخلى و خارجى است و در حقیقت قسمتى و جزیى از پایتخت کشور محسوب می‌شود و داراى اهمیت تاریخى است به عمل آید ولى آنچه از همه چیز و همه کار لازم‌‌تر است و حقاً باید به فوریت مورد اصلاح قرار گیرد موضوع خط‌آهن بین تهران و شهررى می‌باشد و من توجه آقایان را به این مطلب می‌خواهم جلب کنم، این خط‌آهن فرتوت که یادگار هفتاد سال پیش است و مانند یک اسکلت بدقیافه و هیولا بین تهران و شهررى به صورت مفتضحى در حرکت است به‌هیچ‌وجه متناسب با تهران و شهررى امروز نیست (صحیح است). این خط‌آهن در هفتاد سال قبل آن‌وقتی که وسایل منحصر به اسب الاغ و قاطر و گارى و چهارچرخه بوده و در آن موقعی که در تمام ایران فقط یک اتومبیل وجود داشت که مردم به آن کالسکه دودى می‌گفتند وموقعی که با ده کیلومتر سرعت حرکت می‌کرد، هزاران نفر مردم تهران براى تماشاى آن کالسکه بى‌اسب و خودرو ازدحام می‌نمودند چیز بدیع و تازه

+++

محسوب می‌شد اما حالا که هزاران اتومبیل‌هاى آخرین سیستم با سرعت صد کیلومتر در خیابان‌هاى شهر و در راه تهران و شهررى در حرکتند، منظره این واگون‌هاى قراضه شکسته و فرسوده ساخت هفتاد سال قبل که امروز از مال‌هاى لنگ قدیم هم کندروتر است اسباب آبروریزى است.

اگر ما نظرى به حفظ آثار قدیمه داشته باشیم بهتر است یکى از آن واگن‌ها و یکى از آن لکوموتیو‌ها را در موزه بگذاریم که نسل‌هاى آینده بروند و تماشا کنند و به شکل وضع اولیه واگون‌ها و لکوموتیوهاى قشنگ و راحت امروز و پیشرفت صنعت پى ببرند، نه این که این وضع مفتضح را به استناد این که هنوز مدت امتیاز کمپانى به پایان نرسیده به همین حال باقى بگذاریم و علاوه بر تحمل افتضاح آن، جان عده‌اى را نیز در هر سال قربانى کنیم (خرازى ـ آقاى مشایخى امتیاز این را عملاً اعلیحضرت فقید ملغى کردند در وزارت بازرگانى سوابقش هست). توضیح عرض می‌کنم بنده چون در هر هفته چندین بار و مکرر به شهررى آمد و رفت می‌کنم و بیشتر از دیگران به نقایص این حوزه انتخابیه توجه دارم زیادتر از دیگران به افتضاح و ابتذال این خط‌آهن که به ماشین دودى معروف است پى برده‌ام و وقتى این ماشین کثیف هفتادساله را در حرکت می‌بینم و منظره خجالت‌آور آن را مشاهده می‌کنم که در حال حرکت مردم از آن بیرون پریده و سوار می‌شوند و بچه‌هاى ده دوازده ساله در حال حرکت ماشین روى طاق واگون‌ها دویده و جست‌وخیز می‌کنند و گاهى پاسبان‌هاى مأمور را می‌بینم با چوب با مسافرین که روى طاق واگون‌ها می‌دوند دست به یقه می‌شوند متأسف می‌شوم و یقین دارم اگر آقایان نمایندگان که مسلماً کمتر این منظره را مشاهده فرموده‌اند از نزدیک آن را ببینند با بنده همصدا شده و خواستار برچیدن آن می‌شوند. بنده از آقایان وکلاى دادگسترى و قضاتى که در مجلس تشریف دارند تمنى می‌کنم به این چند ماده‌اى که در این امتیازنامه هست و می‌خوانم توجه کنند و مخصوصاً از آقاى مهندس فروغى که ظاهراً ایشان مشاور شرکت ترامواى هستند تمنى می‌کنم که براى اصلاح این موضوع به عرایض من توجه بفرمایند.

امتیاز این خط در سال 1886 میلادى به عنوان خط راه‌آهن تهران و شاه‌عبدالعظیم به شخصى به نام مسیو فاهوس بواطال فرانسوى داده شد، در امتیازنامه ذکر شده دولت علیه ایران فقط حق مخصوص مطلق ملکى را در دایر داشتن خط مزبور به مشارالیه می‌دهد و اشیا و ماشین‌آلات وارده جهت خط مزبور از حقوق گمرکى معاف خواهد بود و صاحب امتیاز حق دارد چوب‌هاى مورد نیاز خود را تماماً از جنگل‌هاى ایران قطع و مصرف نمایند مشروط بر این که تا اول ژانویه سال ‏1888 خط مزبور دایر گردد. بعداً از طرف دولت وقت این امتیاز به شرکت انونیم راه‌آهن و ترامواى ایران براى مدت نود سال به رسمیت شناخته می‌شود و شش ماه به ضرب‌الاجل تاریخ مهیا بودن خط مزبور اضافه می‌شود. هیجده ماه بعد امتیاز دایر کردن ترامواى اسبى در خیابان‌هاى پایتخت به مسیو بواطال فرانسوى اعطا می‌گردد و مشارالیه هم این امتیاز را به شرکت انونیم راه‌آهن و ترامواى ایران واگذار می‌کند این یک قرارداد. قرارداد دیگر در اکتبر سال 1888 شرکت راه‌آهن و ترامواى ایران طبق قرارداد دیگرى امتیاز دایر کردن راه‌آهن بین تهران و قزوین و قم و شاه‌عبدالعظیم را از دولت گرفته ولى این امتیاز به علت عدم اجرای قرارداد و انجام نیافتن مدت ضرب‌الاجل که چهار سال بوده، ملغى گردیده است.

از بیست‌وپنج سال قبل دولت ایران به وضع راه‌آهن اعتراض داشته و متذکر شده است که دولت از نظر تکلیف قانونى که براى نظارت در وسایل نقلیه دارد نمی‌تواند وضع فعلى را نادیده بگیرد،  وزارت امور خارجه این موضوع را به کاردار سفارت بلژیک نوشته است و کاردار سفارت بلژیک نظر دولت را مبنى بر این که راه‌آهن مورد بحث نمی‌تواند مورد استفاده مردم و شرکت واقع شود تأیید نموده و اضافه کرده است که کمپانى هم در این فکر هست، توجه بفرمایید خود کاردار سفارت بلژیک نظر دولت ایران را تصدیق و تأیید می‌کند که این راه‌آهن براى استفاده مردم پایتخت مفید فایده نخواهد بود و باید اصلاح شود. بعداً کمیسیونى در این مورد تشکیل شده و نظر داده‌اند که از اموال منقول و غیرمنقول شرکت صورت‌بردارى شود و دولت آنها را تحت نظر بگیرد و وزارت دارایى به شرکت اخطار کند که در مدت معین و محدودى نسبت به اصلاح و ترمیم راه‌آهن بین تهران و شاه‌عبدالعظیم اقدام نمایند و نظر کمیسیون هم مورد تأیید وزارت امور خارجه قرار گرفته است. اخیراً هم آقاى دکتر چوبین، مدیر کل امتیازات وزارت دارایى در این زمینه مکاتبات و اقداماتى کرده که تاکنون نتیجه نداده، اینجا من یک اظهار نظریاتى راجع به مواد قرارداد می‌کنم گرچه با قراردادى که در اکتبر سال 1888 با شرکت راه‌آهن و ترامواى ایران منعقد شده و موضوع آن امتیاز دایر کردن راه‌آهن بین تهران و قزوین و قم و شاه‌عبدالعظیم بوده و به علت عدم انجام آن در ضرب‌الاجل معین لغو شده، این توهم پیش می‌آید که امتیاز راه‌آهن بین تهران و شاه عبدالعظیم که در دسامبر 1886 داده شده کان‌لم‌یکن مى‌باشد ولى فعلاً من در این باره عرضى ندارم و مدعى نیستم که این امتیاز باید ملغى تلقى شود یا این خط برچیده شود و یا اموال شرکت مصادره شود بلکه عرض می‌کنم شرکت بلژیکى راه‌آهن تهران و شهررى باید این خط را از وضع رسواى فعلى خارج ساخته و آن را به شکل دنیاپسند درآورد.

درست است که شرکت این امتیاز را در هفتاد سال قبل به دست آورده و در آن موقع راه‌آهن و واگون‌ها و لکوموتیو‌ها همین کیفیت بوده ولى این دلیل نیست که وضع قدیم براى همیشه و براى تمام مدت امتیاز حفظ شود. من نمى‌دانم شرکت بلژیکى چه فکر می‌کند و به چه جهت در ترمیم و اصلاح این خط تاکنون اقدامى نکرده و چگونه این خونسردى را توجیه می‌نماید. شرکت بلژیکى مطابق عرف و عادت و روح امتیاز باید این خط را اصلاح کند و به شکل امروزى درآورد.

عمل شرکت در استعمال و به کار بردن لکوموتیو و واگون‌هاى قراضه هفتاد سال قبل عیناً مثل این است که یک کسى در هفتاد سال قبل انحصار حمل‌و‌نقل بین تهران و شهرستان‌ها را از دولت گرفته باشد و هنوز هم با کجاوه و پالکى که وسیله حمل‌و‌نقل آن زمان بوده، مسافرین را منتقل کند و استدلال کند که چون در موقعى که انحصار حمل‌ونقل را به دست آورده وسیله حمل‌ونقل کجاوه وپالکى بوده است، امروز هم حق دارد همان وسایل را به کار برد (صحیح است). در هر حال خط آهن بین تهران و شهررى وهن‌آور است و به‌هیچ‌وجه نمى‌تواند مورد استفاده مسافرین و زایرین قرار گیرد و اگر هم در ایام زیارتى اشخاصى با آن مسافرت می‌کنند از لحاظ کمى وسیله و تنگى قافیه است که جان خود را با استفاده از آن در معرض خطر قرار می‌دهند و ابقاى این خط آهن به این وضع و به این ترتیب مخالف روح قرارداد است و من از دولت تقاضا می‌کنم اقدام نمایند که به این وضع موهن و فضاحت‌آمیز خاتمه داده شود. شرکت راه‌آهن بین تهران و شهررى یا باید با وسایل نقلیه و آهن‌پاره‌هاى فرسوده و زنگ‌زده را دور بریزد و وسایل جدید و واگون‌هاى آبرومند و مورد استفاده امروزی وارد کند یا لطف کند و از بقیه مدت امتیاز صرف‌نظر نماید بیش از این عرض خود را نبرد و زحمت ما را روا ندارد (صحیح است)، بنده به عرایضم خاتمه می‌دهم (احسنت) و از معاون جناب آقاى نخست‌وزیر تمنى می‌کنم پرونده‌اى که در وزارت دارایى و وزارت امور خارجه تهیه شده است به دقت مطالعه بفرمایند این یک مستخرجه و خاصه‌اى از آن پرونده بود و وزارت دارایى اخیراً عقب این مطلب را گرفته است،‏ مطلب خیلى ساده است ما نمی‌گوییم امتیاز ملغى است می‌گوییم امتیاز راه‌آهن طهران و شهررى را دادید راه‌آهن بیاورید و این وضع مفتضح فعلى را که به‌هیچ‌وجه مورد استفاده نیست بهش خاتمه بدهید. اضافه می‌کنم که یکى از شرایط امتیازنامه این بوده است که در انقضاى مدت امتیاز تمام تأسیسات شرکت اعم از منقول و غیرمنقول تمام متعلق به دولت خواهد بود. این گاری که در شهررى هست و این گارى که در شهر تهران است بنده چون وکیل محلى در غرب شهر تهران هستم و نماینده وکیل تمام کشور ایران است به این جهت هم راجع به تهران می‌گویم و هم راجع به شهررى عرض می‌کنم علاوه بر واگن‌ها باید ساختمان‌هاى آنجا و ساختمان‌هاى مدرن و مناسب با وضع زندگى امروز درست کنند و این سالنى که امروز هست مناسب با وضع امروز و صحیح نیست، باید این ساختمان‌ها را بهم بزنند و ساختمان‌هاى مدرن درست کنند. دولت ایران هم که مالیات می‌گیرد و امروز از تمام وسایط نقلیه شهررى عوارضى می‌گیرد، در تمام مدت امتیاز یک شاهى این‌ها مالیات نداده‌اند و قانون این بوده است که عوارض و مالیات براى تمام مردم یکسان باشد و این دستگاه راه‌آهن هم باید عوارض داده باشد ولى از لحاظ این که خارجى است وزارت دارایى صرف‌نظر کرده است و به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه این دهشاهى که از مسافرین اتوبوس گرفته می‌شود از مسافرین این راه‌آهن گرفته نمی‌شود و این یک مساعدتى است که وزارت امور خارجه از لحاظ رعایت و اتیکت از یک کمپانى خارجى که در ایران بهره‌بردارى می‌کند کرده و حالا هم می‌کند و این شرکت هم نبایستى از نجابت مردم تهران و مردم شهررى و زایرین و مسافرینى که از تمام نقاط کشور به اینجا می‌آیند سوء‌استفاده کند. حق این است ترتیبى بدهد که راه‌آهن‌هاى مدرن امروزى با ایستگاه‌هاى نو امروز تطبیق کند، اگر در پایتخت بلژیک چنین راه‌آهنى باشد، دولت بلژیک چنین اجازه‌اى می‌دهد، قطعاً نمی‌دهد و من خوشوقتم که کاردار سفارت بلژیک باصراحت هرچه تمام‌تر نظر وزارت خارجه را تصدیق کرده است و با این تصدیق دست شما باز است، لذا خواهش می‌کنم که اقدام کنید و با وزارت دارایى تماس بگیرید و پرونده را بخوانید و به این قسمت خاتمه بدهید و اگر یک قدرى تأخیر شود به بنده اجازه خواهید داد این را به صورت سؤال تقدیم بکنم و توجه جناب آقاى وزیر دارایى و وزیر امور خارجه و جناب آقاى علم، وزیر کشور را جلب می‌کنم به این که اقدام بفرمایند یک راه‌آهن آبرومندى بین شهر تهران و شهررى احداث شود.

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم، آقاى مهندس سلطانى.

+++

4 - تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان: مهندس سلطانى، خلعتبرى و خرازى‏

مهندس سلطانى ـ سؤالى بود از آقاى وزیر کشور و وزیر دادگسترى که تقدیم می‌کنم.‏

رئیس ـ بسیار خوب، آقاى خلعتبرى.‏

خلعتبرى ـ سؤالى است راجع به سه میلیون دلار از وزارت کشاورزى که تقدیم می‌کنم.‏

رئیس ـ بسیار خوب، آقاى خرازى بفرمایید.

خرازى ـ سؤالى است که تقدیم می‌کنم‏.

5 - معرفى آقاى مهندسى خسرو هدایت به معاونت نخست‌وزیر به وسیله آقاى نایب نخست‌وزیر.

رئیس ـ آقاى انتظام بفرمایید.

نایب نخست‌وزیر (عبدالله انتطام)ـ از آقایان محترم اجازه می‌خواهم که جناب آقاى خسرو هدایت را به عنوان معاون نخست‌وزیر معرفى کنم (مبارک است). آقاى هدایت سمت قائم‌مقام مدیر عامل سازمان برنامه را دارند به این جهت کاملاً به کار‌هاى برنامه وارد هستند و انتخاب ایشان به این سمت جدید باعث خواهد شد که یک شخصى مستقیماً براى کارهاى برنامه با مجلس بتواند تماس داشته باشد و یک همکارى بیشترى و یک آشنایى بیشترى مابین هیئت مقننه و هیئت دولت در قسمت سازمان برنامه ایجاد شود.

6 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى صارمى‏

رئیس ـ آقاى صارمى.

صارمى ـ سؤالى است از دولت که تقدیم می‌کنم.‏

7 - قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه کممیسیون‌ها

رئیس ـ بسیار خوب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها که انتخاب شده‌‌اند به اطلاع مجلس می‌رسد و لوایحى که می‌رسد مربوط به هر کدام باشد خواهشمندم که رئیس کمیسیون به اسرع‌وقت کمیسیون را تشکیل بدهد و لوایح را مورد بررسى قرار بدهند. هیئت رئیسه کمیسیون‌ها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

کمیسیون بودجه: آقاى فتح‌الله فرود - رئیس ـ آقایان: افخمى، دولتشاهى - نواب‌رئیس ـ آقاى محمدعلى مسعودى - مخبر ـ آقایان: قوام، رامبد - منشى‏.

کمیسیون برنامه: آقاى مهندس فروغی - رئیس ـ آقایان: قنات‌آبادى – صدرزاده - نواب‌رئیس ـ آقاى منوجهر تیمورتاش - مخبر ـ آقایان: مهندس فروهر - مهندس شیبانى - منشى.‏

کمیسیون دادگسترى: آقاى دکتر محمد شاهکار - رئیس ـ آقایان: ارسلان خلعتبرى - سراج حجازى - نواب‌رئیس ـ آقاى عمیدى‌نورى - مخبر ـ آقایان دکتر دادفر – سلطانى - منشى‏.

کمیسیون بهدارى: آقاى دکتر سید امامى - رئیس ـ آقایان دکتر نیرومند - دکتر شفیع امین - نواب‌رئیس. آقاى دکتر سعید حکمت - مخبر ـ آقایان: سالار بهزادى - دکتر ضیایى - منشى‏.

کمیسیون بازرگانى: آقاى احمد اخوان - رئیس ـ آقایان: مشایخى - باقر بوشهرى - نواب‌رئیس ـ آقاى خرازى، مخبر ـ آقایان: اریه - دکتر دادفر - منشى‏.

کمیسیون خارجه: آقاى سنندجى - رئیس ـ آقایان: امید سالار – کورس - نواب‌رئیس - آقاى مرآت اسفندیارى - مخبر ـ آقایان: ثقة‌الاسلامى - اعظم‌زنگنه - منشى‏.

کمیسیون عرایض: آقاى خلعتبرى - رئیس ـ آقاى فضائلى نایب‌رئیس ـ آقاى محمودی - مخبر ـ آقای محسن اکبر - منشى.‏

کمیسیون فرهنگ: آقاى دکتر عمید - رئیس ـ آقایان: استخر - دکتر ضیایى - نواب‌رئیس ـ آقاى دکتر بینا - مخبر ـ آقایان: سعیدى - دکتر شفیع امین - منشى.‏

کمیسیون راه: آقاى بهادرى - رئیس ـ آقایان: کاظم شیبانى - مشار - نواب‌رئیس ـ آقاى مهندس هدایت - مخبر ـ آقایان: مهندس فیروز - مهندس بهبودى - منشى.‏

کمیسیون امور اجتماعى و کار: آقاى دولت‌آبادى - رئیس ـ آقایان: احمد طباطبایى - سلطان‌مراد بختیار‌- نواب‌رئیس ـ آقاى مشایخى - مخبر ـ آقاى برومند - منشى.‏

کمیسیون استخدام: آقاى دکتر پیرنیا - رئیس ـ آقاى دکتر دادفر - نایب‌رئیس ـ آقاى دکتر جهانشاهى - مخبر ـ آقایان: یارافشار – قرگزلو - منشى.‏

کمیسیون پست‌وتلگراف: آقاى امیرنصرت اسکندرى - رئیس ـ آقایان: خرازى – دولتشاهى - نواب‌رئیس ـ آقاى سعیدى - مخبر ـ آقایان: فولادوند - اعظم‌زنگنه - منشى.‏

کمیسیون دارایى: آقاى صفارى - رئیس ـ آقایان: خرازى - عمیدى‌نورى - نواب‌رئیس ـ آقاى مشایخى - مخبر ـ آقایان: مرتضى حکمت – سلطانى - منشى.‏

کمیسیون کشور: آقاى موسوى - رئیس ـ آقایان: سعیدى – فضائلى - نواب‌رئیس ـ آقاى مهدوى - مخبر ـ آقایان: سلطانى – دهستانى - منشى‏.

کمیسیون نظام: آقاى کیکاوسى - رئیس ـ آقایان: توماج - کاظم شیبانى - نواب‌رئیس ـ آقاى فولادوند‌- مخبر ـ آقایان: مهندس بهبودى – شادلو - منشى.‏

کمیسیون کشاورزى: آقاى ارسلان خلعتبرى - رئیس ـ آقایان: عامرى - دکتر عدل - نواب‌رئیس ـ آقاى مهدوى، مخبر ـ آقایان: مرتضى حکمت – جلیلوند - منشى.‏

کمیسیون محاسبات: آقاى دکتر نیرومند - رئیس ـ آقاى بوربور - نایب‌رئیس ـ آقاى بهادرى - مخبر ـ آقاى شادلو - منشى‏.

کمیسیون صنایع و معادن: آقاى کورس - رئیس ـ آقاى دکتر فریدون افشار - آقاى دکتر ضیایى - نواب‌رئیس ـ آقاى مهندس هدایت - مخبر ـ آقایان: ساگینیان و مهندس بهبودى - منشى.‏

8 - طرح و تصویب تمدید مدت استفاده از پنچ میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت کشور و ارجاع به مجلس سنا

رئیس ـ لایحه پنج میلیون ریال اعتبار وزارت کشور که در مجلس تصویب شده و به سنا فرستاده شده بود برگشته ولى باید یک توضیحى بدهم، این لایحه در 19 بهمن 1334 تقدیم شد و در جلسه 21 فروردین 1335 مطرح و به تصویب مجلس رسید و براى ملاحظات به مجلس سنا فرستاده شد. مدت استفاده از این اعتبار تا آخر خرداد 35 بوده که منقضى شده، تقاضاى آقاى وزیر کشور این است که تمدید شود. گزارش مجلس سنا قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى

عطف به مراسله شماره 21163 - 22/1/35 مربوط به لایحه راجع به استفاده از بقیه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار سال 1334 وزارت کشور اشعار می‌دارد:

گزارش کمیسیون شماره 4 مربوط به لایحه مذکور در فوق در جلسه چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1335 مطرح و لایحه به نحوى که ارسال شده بود عیناً به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا ـ سید حسن تقى‌زاده‏

رئیس ـ آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور (علم) ـ چنانچه خاطر آقایان مستحضر است این لایجه دفعه دوم است که اینجا مطرح می‌شود و تصویب می‌شود، یک 5 میلیون ریالى تصویب فرموده بودید براى فرماندارى‌هاى جنوب که ازش استفاده نشده بود، یک مقدار کمى استفاده شده بود و همین‌طور باقى مانده است و حالا بهش احتیاج داریم، یک دفعه این تمدید شد و فرستاده شد به مجلس سنا و آنجا هم تصویب کردند برگرداندند، مدت استقاده از آن تا آخر خرداد امسال بوده است که آن هم دو روز پیش تمام شده است، بنده تقاضایم این است که چون مجلس سنا در اواسط مهر افتتاح خواهد شد و باز ممکن است که اگر یک تمدید کوتاهى بفرمایید باز ممکن است مزاحم آقایان بشویم، این است که استدعا دارم که این تمدید را تا آخر اسفند امسال تصویب بفرمایید.

رئیس ـ آقایانى که با تقاضاى آقاى وزیر کشور موافقند که تا آخر اسفند این اعتبار تمدید شود قیام کنند (اغلب برخاستند). تصویب شد. براى نظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

9 - اخذ رأى و تصویب گزارش راجع به وظیفه کارمندانى که در راه وظیفه تلف می‌شوند

رئیس ـ لایحه دیگرى است راجع به وظیفه وراث کارمندان که به مجلس سنا فرستاده شده بود و برگشته حالا قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

عطف به مراسله شماره 18567 - 22/11/35 مربوط به لایحه شماره 50781 - 1/9/34 دولت راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمتگزاران کشورى که به سبب انجام وظیفه تلف یا کشته می‌شوند اشعار می‌دارد:

گزارش کمیسیون شماره 4 مربوط به لایحه مذکور در فوق در جلسه چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1335 مطرح گردید و با حذف جمله «شده و یا» در عبارت «و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند» که در ماده اول و تبصره آن نوشته شده بقیه لایحه عیناً به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک یک نسخه از لایحه قانونى مزبور به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا ـ سید حسن تقى‌زاده‏

رئیس ـ در این لایحه هم مختصر اصلاحى در مجلس سنا شده.‏

دکتر بینا ـ اصلاح چه بوده؟

مسعودى (منشى) ـ جمله «شده و یا» در عبارت «و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند» حذف شده‏.

رئیس ـ این اصلاح خیلى مهم نیست، کلمه «شده» را در مجلس سنا حذف کرده‌اند در معنى اثرى ندارد. رأى گرفته می‌شود با ورقه، آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اسامى آقایان به ترتیب ذیل به وسیله منشى اعلام و در محل نطق اخذ رأى شد)

آقایان: پروفسور جمشید اعلم ـ على قوام ـ مهندس شیبانى ـ دکتر بینا ـ قنات‌آبادى ـ دکتر سعید حکمت ـ عماد تربتى ـ صفارى ـ صدرزاده ـ خرازى ـ امید سالار ـ مهندس اردبیلى ـ پناهى ـ قائم‌مقام مشار ـ سلطان‌مراد بختیار ـ مهندس سلطانى ـ مهندس جفرودى ـ تیمورتاش‌ ـ محمودى ـ عباسى ـ مهدوى ـ خلعتبرى ـ غضنفرى ـ دکتر عدل ـ سنندجى ـ دولتشاهى ـ ساگینیان ـ  ثقة‌السلامی ـ دکتر شفیع ـ امین ـ هدى ـ دکتر فریدون افشار ـ صارمى ـ برزگ‌نیا ـ بیات‌ماکو ـ دکتر دیبا.

+++

قرگزلو ـ شادمان ـ ابتهاج ـ فضائلى ـ ابراهیمى ـ رستم امیربختیار ـ مهندس فروهر ـ سراج حجازى ـ بوربور ـ مهندس اسکندر فیروز ـ مرآت اسفندیارى ـ دولت‌آبادى ـ معین‌زاده ـ مهندس فروغى ـ دکتر حسن افشار ـ کورس ـ مهندس دهستانى ـ رامبد ـ دکتر جهانشاهى ـ دکتر امیر حکمت ـ توماج ـ دکتر امیر نیرومند ـ برومند ـ دکتر عباس نفیسى ـ دکتر سید امامى ـ کدیور ـ شادلو ـ دادگر ـ دکتر اسدى ـ دکتر ضیایى ـ دکتر شاهکار ـ دکتر دادفر ـ دیهیم ـ امیرنصرت اسکندرى ـ بهادرى ـ حکیمى ـ عمیدى‌نورى ـ عامرى ـ نصیرى ـ عرب‌شیبانى ـ دکتر پیرنیا ـ دکتر مشیر فاطمى ـ آقایان ـ مهندس هدایت ـ دهقان ـ مرتضى حکمت ـ استخر ـ دشتى ـ جلیلى ـ فرود ـ ارباب گیو ـ احمد طباطبایى ـ اخوان ـ مهندس بهبودى ـ افخمى ـ صراف‌زاده ـ فولادوند ـ محسن اکبر ـ اریه ـ جلیلوند ـ زنگنه ـ محمود ذولفقاری ـ علامه‌وحیدى ـ مسعودى ـ دکتر راجى.

(آرای مأخوذه شماره شد. 91 ورقه موافق و هفت ورقه سفید بی‌اسم شماره شد)

رئیس ـ لایحه وظیقه وراث کارمندانى که در راه خدمت کشته و تلف می‌شوند با 91 رأى موافق تصویب شد.

اسامى موافقین ـ آقایان: پروفسور جمشید اعلم ـ مهندس هدایت ـ  ثقة‌السلامی ـ بوربور ـ دکتر سعید حکمت ـ سنندجى ـ فولادوند ـ اکبر ـ اسکندرى ـ دکتر دادفر ـ سراج حجازى ـ عماد تربتى ـ مهندس اردبیلى ـ صفارى ـ مهندس سلطانى ـ امید سالار ـ پناهى ـ قوام ـ دکتر بینا ـ مهدوى ـ محمودى ـ خرازى ـ عامرى ـ مهندس فروهر ـ معین‌زاده. ـ اریه ـ دکتر راجی ـ سلطان‌مراد بختیار ـ ساگینیان ـ قائم‌مقام مشار ـ دکتر اسفندیار دیبا ـ دولتشاهى ـ دکتر امین ـ مهندس شیبانى ـ غضنفرى ـ عباسى ـ مهندس جفرودى ـ تیمورتاش ـ دولت‌آبادى ـ مهندس دهستانى ـ مهندس فیروز ـ دکتر جهانشاهى ـ رستم امیربختیار ـ قراگزلو ـ دکتر حسن افشار ـ صدرزاده ـ صارمى ـ مرآت اسفندیارى ـ مهندس فروغى ـ محید ابراهیمى ـ ابتهاج ـ کورس ـ توماج ـ فضائلى ـ دکتر امیر حکمت ـ رامبد ـ دکتر امیر نیرومند ـ برومند ـ هدى ـ شادمان ـ دکتر مشیر فاطمى ـ اعظم‌زنگنه ـ علامه‌وحیدى ـ دکتر شاهکار ـ دهقان ـ مرتضى حکمت ـ نصیرى ـ حکیمى ـ دکتر ضیایى ـ دشتى ـ عمیدى‌نورى ـ دیهیم ـ دکتر اسدى ـ دادگر ـ دکتر سیدامامى ـ گیو ـ فلیکس آقایان ـ کدیور ـ فرود ـ جلیلى ـ جلیلوند ـ عرب‌شیبانى ـ صراف‌زاده ـ مهندس بهبودى ـ شادلو ـ دکتر فریدون افشار ـ بیات‌ماکو ـ اخوان ـ ذوالفقارى ـ بزرگ‌نیا ـ افخمى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع ـ هفت برگ.

رئیس ـ آقایان وقتى کلمه موافق را می‌نویسند باید امضا هم بفرمایند یا آقایان همان کارتى را که دارند بیندازند.

10 - اخذ رأى و تصویب گزارش مربوط به میزان حق‌الحفاظه‌ی بانک کارگشایى‏

رئیس ـ لایحه دیگرى است راجع به میزان حق‌الحفاظه بانک کارگشایى که از مجلس به سنا رفته و حالا رسیده است، قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

عطف به مراسله شماره 10383 - 12/10/34 راجع به لایحه مربوط به تغییر نرخ حق‌الحفاظه بانک کارگشایى اشعار می‌دارد:

گزارش کمیسیون شماره 4 مربوط به لایحه مذکور در فوق در جلسه چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1335 مطرح و لایحه ارسالى با مختصر اصلاحاتى به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مزبور به ضمیمه ایفاد میگردد.

رئیس مجلس سنا ـ سید حسن تقى‌زاده‏

رئیس ـ در اینجا باید یک توضیحى داد تا 2500 ریال حق‌الحفاظه را در مجلس یک‌درصد تعیین کرده‌ایم، در لایحه‌اى که ما فرستادیم از این مبلغ به بالا 6 درصد بود، در سنا تا پنج هزار ریال را سه‌درصد کرده‌اند، از این مبلغ به بالا همان‌طور شش‌در‌صد باقى مانده، ما حق داریم که این اصلاح را قبول یا رد کنیم ولی چون به نفع مردم است این اصلاح را قبول  می‌کنیم، آقایان هم قبول دارند؟ (صحیح است) حالا رأى می‌گیریم با ورقه، آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى سعیدى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: قوام ـ دکتر حسن افشار ـ دکتر بینا ـ دکتر عدل ـ پروفسور اعلم ـ مهندس دهستانى ـ صفارى ـ خرازى ـ مهندس اردبیلى ـ سلطانى ـ پناهى ـ مشار ـ رامبد ـ شادمان ـ ابتهاج ـ سراج حجازى ـ تیمورتاش ـ محمودى ـ مرآت اسفندیارى ـ عباسى ـ غضنفرى ـ دکتر جهانشاهى ـ سنندجى ـ ساگینیان ـ  ثقة‌السلامی ـ هدى ـ دکتر شفیع امین ـ دکتر فریدون افشار ـ صارمى ـ صدرزاده ـ صادق بوشهرى ـ بزرگ‌نیا ـ دکتر راجى ـ بیات‌ماکو ـ دکتر دیبا ـ قراگزلو ـ امید سالار ـ فضائلى ـ شیبانى ـ رستم امیربختیارى ـ بوربور ـ مهندس فیروز ـ حمید بختیار ـ دکتر مشیر فاطمى ـ دولت‌آبادى ـ دولتشاهى ـ مهندس فروغى ـ اریه ـ کورس ـ کیکاوسى ـ دکتر سعید حکمت ـ عباسى ـ حشمتى ـ دکتر امیر حکمت ـ توماج ـ دکتر امیر نیرومند ـ برومند ـ مشایخى ـ دکتر نفیسى ـ دکتر سعید امامى ـ محسن اکبر ـ مهندس فروهر ـ مهدوى ـ کدیور ـ شادلو ـ دادگر ـ دکتر اسدى ـ دکتر ضیایى ـ مهندس جفرودى ـ دکتر شاهکار ـ بهبهانى ـ علامه‌وحیدى ـ خلعتبرى ـ دکتر دادفر ـ دیهیم ـ امیرنصرت اسکندرى ـ بهادرى ـ حکیمى ـ عمیدى‌نورى ـ مجید ابراهیمى ـ عامرى ـ نصیرى ـ سلطان‌مراد بختیار ـ دکتر پیرنیا ـ فولادوند ـ فلیکس آقایان ـ مهندس سعید هدایت ـ استخر ـ دشتى ـ جلیلى ـ فرود ـ گیو ـ طباطبایى ـ اخوان ـ مهندس بهبودى ـ معین‌زاده ـ سالار بهزادى ـ مهندس شیبانى ـ مرتضى حکمت ـ دهقان ـ اعظم‌زنگنه ـ سعیدى ـ جلیلوند.

(آرای مأخوذه شماره شد، 92 ورقه موافق و شش ورقه سفید بى‌اسم شماره شده)

رئیس ـ لایحه میزان نرخ حق‌الحفاظه بانک کارگشایى با 92 رأى تصویب شد.

اسامى موافقین ـ آقایان: دکتر نفیسى ـ عمیدى‌نورى ـ اخوان ـ دیهیم ـ دکتر اسدى ـ مهدوى ـ دادگر ـ گیو ـ مهندس دهستانى ـ فولادوند ـ دکتر ضیایى ـ اکبر شادلو ـ برومند ـ سالار بهزادى ـ پناهى ـ دولت‌آبادى ـ دکتر امیر حکمت ـ دکتر بینا ـ مهندس اردبیلى ـ صفارى ـ مهندس فیروز ـ کیکاوسى ـ مهندس فروغى ـ توماج ـ دکتر امیر نیرومند ـ کورس ـ دکتر سعید حکمت ـ مهندس فروهر ـ دکتر سیدامامى ـ دولتشاهى ـ فضائلى ـ صادق بوشهرى ـ بزرگ‌نیا ـ صارمى ـ دکتر جهانشاهى ـ امید سالار ـ نصیرى ـ دکتر دیبا ـ بوربور ـ کدیور ـ شیبانى ـ بیات‌ماکو ـ امیر بختیار ـ مهندس بهبودى ـ سنندجى ـ قائم‌مقام مشار ـ سراج حجازى ـ مهندس سلطانى ـ دکتر شفیع امین ـ دکتر فریدون افشار ـ دشتى ـ صدرزاده ـ خرازى ـ قوام ـ سعیدى ـ ساگینیان ـ غضنفرى ـ مرآت اسفندیارى ـ عباسى ـ محمودى ـ عامرى ـ مجید ابراهیمى ـ مهندس هدایت ـ آقایان ـ دکتر دادفر ـ دهقان ـ مهندس جفرودى ـ پروفسور جمشید اعلم ـ علامه‌وحیدى ـ دکتر حسن افشار ـ رامبد ـ شادمان ـ حکیمى ـ جلیلوند ـ عزیر اعظم‌زنگنه ـ طباطبایى ـ معین‌زاده. ـ مهندس شیبانى ـ تیمورناش ـ مرتضى حکمت ـ فرود ـ  ثقة‌السلامی ـ ابتهاج ـ حشمتى ـ دکتر راجى ـ اریه ـ مشایخى ـ سلطان‌مراد بختیار ـ حمید بختیار ـ دکتر مشیر فاطمى ـ هدى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع ـ 6 برگ‏

11 - اعلام وصول لایحه مصوب تفکیک وزارت اقتصاد ملى‏

رئیس ـ لایحه دیگرى هم به سنا فرستاده شده بود راجع به تفکیک وزارت اقتصاد ملى به دو وزارتخانه، عین آن تصویب شده فقط در تبصره 7 کلمه مجلس شوراى ملى را تبدیل به مجلسین کرده‌اند چون راجع به تشکیلات وزارتخانه‌ها است هیچ مانعى ندارد (صحیح است). به همین ترتیب به دولت ابلاغ می‌شود.

12 - اخذ رأى و تصویب وظیفه ورثه مرحوم دکتر محمدحسن مافى‏

رئیس ـ لایحه دیگرى است که مالى است و راجع به ورثه مرحوم دکتر محمدحسن مافى است از سنا رسیده، قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم‏.

(گزارش مجلس سنا به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى ـ عطف به مراسله شماره 22813 - 26/1/35 راجع به لایحه قانونی مربوط به برقرارى مستمرى درباره ورثه مرحوم دکتر محمدحسن مافى اشعار می‌دارد:

لایحه مذکور در فوق که براى اظهار ملاحظات ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه 1335 مطرح و عیناً به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا ـ سید حسن تقى‌زاده‏

رئیس ـ حالا رأى می‌گیریم با ورقه، آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اسامى نمایندگان به وسیله منشى به ترتیب ذیل اعلام و در محل نطق اخذ رأى شد)

آقایان: پروفسور اعلم ـ قوام ـ دکتر بینا ـ دکتر عدل ـ سلطان‌مراد بختیار ـ دکتر حسن افشار ـ صفارى ـ خرازى ـ عماد تربتى ـ صادق بوشهرى ـ امید سالار ـ قائم‌مقام مشار ـ رامبد ـ حشمتى ـ شادمان ـ شیبانى ـ تیمورتاش ـ محمودى ـ عباسى ـ غضنفرى ـ دکتر وکیل ـ دولتشاهى ـ قراگزلو ـ ساگینیان ـ  ثقة‌السلامی ـ هدى ـ دکتر شفیع امین ـ دکتر جهانشاهى ـ صارمى ـ صدرزاده ـ بزرگ‌نیا ـ بیات‌ماکو ـ دکتر فریدون افشار ـ دکتر دیبا ـ پناهى ـ فضائلى ـ رستم امیربختیار ـ سراج حجازى ـ بوربور. ـ مهندس فیروز ـ دولت‌آبادى ـ مهندس فروغى ـ کورس ـ مهندس دهستانى ـ مهندس سلطانى ـ علامه‌وحیدى ـ دکتر امیر حکمت ـ توماج ـ دکتر امیر نیرومند ـ برومند ـ مشایخى ـ ابتهاج ـ دکتر نفیسى ـ دکتر سیدامامى ـ مهندس فروهر ـ مهدوی ـ کدیور ـ شادلو ـ دادگر ـ فولادوند ـ دکتر اسدى‌ ـ دکتر ضیایى ـ کیکاوسى ـ طباطبایى ـ مهندس جفرودى ـ دکتر شاهکار ـ بهبهانى ـ اریه ـ خلعتبرى ـ حکیمى ـ دکتر دادفر ـ دیهیم ـ اسکندرى ـ بهادرى ـ دکتر مشیر فاطمى ـ عمیدى‌نورى ـ مجید ابراهیمى ـ عامرى ـ نصیرى ـ دکتر پیرنیا - فلیکس آقایان ـ مرتضى حکمت ـ دهقان ـ سالار بهزادى ـ استخر ـ دشتى ـ جلیلى ـ فرود ـ گیو ـ اخوان ـ مهندس بهبودى ـ جلیلوند ـ مسعودى ـ زنگنه ـ سعیدى ـ معین‌زاده.

+++

(آرای مأخوذه شماره شد و 86 ورقه سفید موافق و شش ورقه سفید بى‌اسم شماره شد)

رئیس ـ لایحه وظیقه ورثه مرحوم دکتر محمدحسن مافى با 86 رأى تصویب شد.

اسامى موافقین ـ آقایان: علامه‌وحیدى ـ دکتر بینا ـ معین‌زاده ـ پروفسور اعلم ـ جلیلى ـ سلطان‌مراد بختیار ـ  ثقة‌السلامی ـ دکتر دیبا ـ پناهى ـ رامبد ـ دکتر حسن افشار ـ تیمورتاش ـ مشایخى ـ عماد تربتى. مهندس سلطانى ـ شادمان ـ فولادوند ـ سعیدى ـ دکتر عدل ـ صادق بوشهرى ـ غضنفرى ـ مهندس دهستانى ـ کیکاوسى ـ دکتر امیر حکمت ـ دکتر شفیع امین ـ امید سالار ـ برومند ـ توماج ـ خرازى ـ فضائلى ـ دکتر سیدامامى ـ حشمتى ـ صفارى ـ دولتشاهى ـ هدى ـ دکتر وکیل ـ دکتر اسدى ـ ساگینیان ـ دکتر فریدون افشار ـ عباسى ـ سراج حجازى ـ دکتر ضیایى ـ مهندس فیروز ـ مهندس فروغى ـ دولت‌آبادى ـ قائم‌مقام مشار ـ. صدرزاده ـ کورس ـ امیر بختیار ـ مهدوى ـ قوام ـ دکتر جهانشاهى ـ بیات‌ماکو ـ صارمى ـ بزرگ‌نیا ـ محمودى ـ بوربور ـ دکتر امیر نیرومند ـ اریه ـ مرتضى حکمت ـ دکتر شاهکار ـ اعظم‌زنگنه ـ مهندس جفرودى ـ دهقان ـ جلیلوند ـ عامرى ـ نصیرى ـ عمیدى‌نورى ـ سالار بهزادى ـ مجید ابراهیمى ـ دکتر مشیر فاطمى ـ دکتر دادفر ـ فلیکس آقایان ـ حکیمى ـ دیهیم ـ مهندس بهبودى ـ فرود ـ گیو ـ اخوان ـ دشتى ـ کدیور ـ دادگر ـ ابتهاج ـ شادلو ـ دکتر نفیسى ـ مهندس فروهر.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع ـ 6 برگ‏

13 - تصویب اعتبارنامه آقایان: رستم گیو، فلیکس آقایان و دکتر اسدى‏

رئیس ـ گزارشى از شعبه دوم رسیده است قرائت می‌شود. آقای خرازی.

(آقای خرازى، مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات زرتشتیان و نمایندگى آقاى گیو را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى زرتشتیان ایران حاکى است که به استناد ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى تهران در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1335 از سى‌وشش نفر طبقات ششگانه و معتمدین زرتشتیان دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل نظارت انتخابات و انتخاب هیئت رئیسه و تعیین نمایندگان انجمن مرکزى در شهرستان‌هاى یزد ـ کرمان ـ شیراز و اهواز و تشکیل انجمن‌هاى فرعى در نقاط فوق در روزهاى نهم و دهم و یازدهم خرداد ماه به توزیع تعرفه و اخذ آرا اقدام و بلافاصله شروع به قرائت و استخراج آرا نموده و با وصول نتیجه انتخابات حوزه‌هاى فرعى از 2954 رأى مأخوذه آقاى رستم گیو به اکثریت 2824 رأى حایز اکثریت شناخته شدند و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن نرسید، لذا در تاریخ 22 خرداد ماه 35 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

شعبه دوم با مطالعه پرونده و عدم وصول شکایت صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى زرتشتیان ایران و نمایندگى آقاى رستم گیو را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس ـ نمایندگى آقاى گیو تصویب شد (مبارک است). آقاى محمودى.

(آقاى محمودى، مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات ارامنه جنوب و نمایندگی آقای فلیکس آقایان را به شرح آتى قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى ارامنه جنوب حاکی است که به موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى تهران در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1335 از سى‌وشش نفر طبقات ششگانه و معتمدین ارامنه دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى در شهرستان‌هاى مندرجه در جدول قانون انتخابات در روز‌هاى دوم و سوم و چهارم خرداد ماه براى توزیع تعرفه و اخذ رأى در نظر گرفته شده و به سایر حوزه‌هاى فرعى نیز اطلاع داده شد که تا روز 17 خرداد ماه نتیجه انتخابات را به انجمن مرکزى تهران اطلاع دهند. در نتیجه پس از وصول نتیجه قرائت آرای آقاى فلیکس آقایان به اکثریت 10381 رأى از 11663 رأى مأخوذه به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب و در مدت قانونى وصول شکایات نیز شکواییه به انجمن نرسید،

لذا در تاریخ 26 خرداد ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه چهارم با توجه به مفاد شکایات واصله به دفتر مجلس شوراى ملى چون شکایات وارد نبوده، لذا صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى ارامنه جنوب و نمایندگى آقاى فلیکس آقایان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس ـ نمایندگى آقاى آقایان تصویب شد (مبارک است). گزارش دیگرى است از شعبه پنجم که قرائت می‌شود.

(گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات درجز و نمایندگی آقای دکتر اسدی به وسیله آقاى مسعودى به قرار ذیل خوانده شد)

خلاصه پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان درجز حاکیست که به موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى در تاریخ 6 خرداد ماه 1335 از سى‌وشش نفر طبقات ششگانه و معتمدین به عمل آورده و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین شعب فرعى و انجام سایر تشریفات قانونى در روزهاى 16 و 17 خرداد ماه به توزیع تعرفه و اخذ رأى اقدام و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا کرده، در نتیجه از 10835 رأى مأخوذه آقاى دکتر محمدحسین اسدى به اکثریت 10553 رأى حایز اکثریت شناخته شده و در مدت مقرر قبول شکایات، شکواییه به دفتر انجمن نرسیده، لذا در تاریخ 26 خرداد ماه 1335 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه پنجم پس از مطالعه محتویات پرونده و عدم وصول شکایتى به مجلس شوراى ملى، صحت جریان انتخابات درجز و نمایندگى آقاى دکتر محمدحسین اسدى را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ نمایندگى آقاى دکتر اسدى از درجز تصویب شد (مبارک است).

14 - تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ امروز دیگر در دستور کارى نداریم، جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح خواهد بود.

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ رضا حکمت‏

+++

Parameter:295070!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)