9 بهمن 1397 15:21:00
از سلسله نشست‌های روش‌شناسی تاریخ؛

بررسی بحران در تاریخ شناسی، توهم یا واقعیت  دومین جلسه از سلسله نشست‌های روش‌شناسی تاریخ به «بحران در تاریخ شناسی، توهم یا واقعیت» اختصاص دارد که از سوی پژوهشکده علوم تاریخی و پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می‌شود.

 


علیرضا ملایی توانی، حسن حضرتی و اسماعیل حسن‌زاده در این نشست درباره «بحران در تاریخ شناسی، توهم یا واقعیت» سخن می‌گویند.

این نشست چهارشنبه 10 بهمن ساعت 15:30 تا 17:30 در سالن اندیشه به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان آئینه‌وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

 

Parameter:303737!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار