10 مرداد 1396 09:03:23
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 83 صورت مشروح مجلس صبح روز یکشنبه 19 فروردین ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات آقاى نایب رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم ملک غازى پادشاه عراق و ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 83

صورت مشروح مجلس صبح روز یکشنبه 19 فروردین ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات آقاى نایب رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم ملک غازى پادشاه عراق و ختم جلسه‏

مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای بیات (نائب رئیس)‌تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

1. تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. بیانات آقاى نایب رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم ملک غازى پادشاه عراق و ختم جلسه‏

نایب رئیس - یقین دارم همکاران محترم با من هم‌عقیده هستند که فقدان اعلیحضرت ملک غازى با طرز تأسف‌آورى که پیش آمده فاجعه بزرگ و مصیبت دلخراشى بود که در سرتاسر ایران موجب اندوه عمومى گردید (صحیح است) جا هم دارد زیرا این پادشاه جوان در فضایل و معلومات کامل و همواره احساسات دوستانه و نیکویی نسبت به کشور ما داشته‌اند (صحیح است) مسلّم است ملت ایران در این مصیبت از روى حقیقت شریک ملت برادر هم پیمان خود بوده و با کمال تأسف و اندوه و احترام به آن ملت با شرافت تعزیت خود را اظهار می‌دارد (صحیح است) در این موقع براى اظهار شرکت و بروز احساسات و اندوه و تأثر در این فقدان ناگوار خواهش می‌شود که آقایان برپاخاسته یک دقیقه سکوت اختیار نمایند.

(در این موقع عموم حضار برپا خاسته و یک دقیقه سکوت کامل برقرار گردید)

نایب رئیس - و در اثر این تأثر اگر تصویب نمایید جلسه را ختم کنیم

جلسه آینده امروز عصر سه ساعت بعد از ظهر دستور انتخاب کمیسیون‌ها

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

نایب رئیس شوراى ملى - مرتضى بیات‏

+++

Parameter:293699!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)