4 شهريور 1396 10:28:06
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

جلسه: 229 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 17 مهر ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دوفقره سؤال به وسیله آقایان بهبهانی و دکتر بینا

3- سؤال آقای دکتر جهانشاهی راجع به برق‌های اختصاصی طهران و جواب آقای معاون وزارت کشور

4- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فضایلی

5- طرح و تصویب طرح پیشنهادی راجع به واگذاری زمین به بنیاد پهلوی جهت ساختمان مهمانخانه و امور خیریه از طرف شهرداری‌ها

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد -‏ ختم جلسه.


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 229

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 17 مهر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دوفقره سؤال به وسیله آقایان بهبهانی و دکتر بینا

3- سؤال آقای دکتر جهانشاهی راجع به برق‌های اختصاصی طهران و جواب آقای معاون وزارت کشور

4- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فضایلی

5- طرح و تصویب طرح پیشنهادی راجع به واگذاری زمین به بنیاد پهلوی جهت ساختمان مهمانخانه و امور خیریه از طرف شهرداری‌ها

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد -‏ ختم جلسه.

 

مجلس دو ساعت و 5 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت مى‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: دکتر امین. دکتر فریدون افشار. سراج حجازى. موسوى. مهندس سلطانى. مهندس هدایت. دکتر امیر حکمت. مهندس دهستانى. امیدسالار. حشمتى. مسعودى. دولت‌آبادى. اکبر. قرشى. اسفندیارى. عامرى. کدیور. برومند. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمى. مشایخى. حکیمى. قبادیان. عمیدى نورى. دکتر نیرومند. خرازى. اریه. دکتر نفیسى. قراگزلو. شادلو. دکتر عمید. سالاربهزادى. دکتر رضایى. ابتهاج. امیربختیار. صارمى. امامى خویى. بیات‌ماکو. مهندس اردبیلى. دیهیم. بهادرى. بزرگ ابراهیمى. ساگینیان. پردلى. اورنگ. ذوالفقارى. سلطان‌مراد بختیار. اخوان. عرب‌شیبانى. خزیمه‌علم. رامبد. دکتر سیدامامى. سنندجى. مهدوى. دکتر دادفر. آقایان. قنات‌آبادى.

غابین بى‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. افخمى. کوروس. دکتر مشیرفاطمى. هدى. دکتر اصلان افشار.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: طباطبایى قمى. صراف‌زاده. اسکندرى. شادمان. صدرزاده.

رئیس- نظرى به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌جلسه مجلس قبل تصویب شد.

2- تقدیم دو فقره سئوال به وسیله آقایان بهبهانى و دکتر بینا

رئیس- آقاى بهبهانى.

بهبهانى- شکایتى است راجع به آب خیابان شمیران تقدیم مى‌کنم یک سئوال هم هست راجع به خرید کارخانه که تقدیم مى‌شود..

رئیس- آقاى دکتر بینا.

دکتر بینا- سؤالى است از وزارت بازرگانى تقدیم مى‌شود.

3- سئوال آقاى دکتر جهانشاهى راجع به برق‌هاى اختصاصى تهران و جواب آقاى معاون وزارت کشور

رئیس- امروز سؤالات مطرح است یک سئوال هم بیشتر نیست. آقاى دکتر جهانشاهى.

دکتر جهانشاهى- به طوری که خاطر آقایان مستحضر است یکى از گرفتاری‌هاى مردم تهران یرق است و از این گرفتارى خیلى ناراحت‌کننده‌تر مسئله برق‌هاى اختصاصى است و اجحافاتى است که به مردم از طرف صاحبان این مؤسسات مى‌شود البته علت این گرفتارى این است که منافع مردم در این مورد با منافع صاحبان این مؤسسات در یک جهت نیست پول‌هائى که از اینها گرفته مى‌شود، گرفتاری‌‌هاى فنى، کمى فشار، نقص توسعه شبکه و غیره از جمله مسائلى است که منافع این مؤسسات را از منافع مردم جدا کرده و به همین جهت است که معمولاً مقامات در این قبیل امور دخالت مى‌کنند یعنى دخالت‌شان به این ترتیب است که اختلافات حقوقى مردم را با این مؤسسات تحت قیود و شرایط خاص قرار مى‌دهند و هر نوع آزادى عمل را اجازه نمى‌دهند به تبعیت از همین اصل و نظر است که آئین‌نامه متکى به قانون شهرداری‌ها براى تأسیس برق‌هاى خصوصى و روابط آنها با مردم وضع شده است باید عرض کنم محرک اولیه بنده از تقدیم این سؤال شکایتى بود که از طرف یکى از اهالى طهران به بنده رسید و تقاضا کرده بود که این موضوع را تعقیب بکنم ولى وقتى سؤال تقدیم شد متجاوز از دویست کاغذ به بنده رسید که ضمن این کاغذها اولاً تشکر کرده بودند از تقدیم این سؤال و ثانیاً درددل کرده بودند و سر درددل‌شان باز شده بود. این آئین‌نامه‌اى که بعد به آن استناد خواهم کرد ابداً اجرا نشده یعنى از طرف دستگاه مربوطه که شهردارى باشد این موضوع اجرا نشده و نتیجه این است که گرفتارى مردم از یک طرف و عدم وصول طلب شهردارى از طرف دیگر موجب شد که این سؤال را تقدیم بکنم و امیدوارم که نماینده محترم دولت که شخص اصولى هستند اولاً سؤال‌شان منطبق با جواب بنده باشد (چند نفر از نمایندگان- جواب‌شان منطبق با سؤال) خیلى متشکرم معذرت مى‌خواهم بله جواب‌شان منطبق با سؤال بنده باشد و ثانیاً با حقیقت منطبق باشد و ثالثاً در مواردى که عرض کردم اگر از سؤال بنده که راجع به وجوهى است که از طرف این مؤسسات از مردم گرفته مى‌شود و در سایر موارد مثل مسئله کنترل فنى و مسئله عوارض معوقه شهردارى که بلاوصول مانده از جمله مسائلى است که بنده تقاضا دارم اگر راجع آنها هم اطلاعاتى دارند توضیحات لازم را بفرمایند و اگر لازم باشد بنده بعد عرایض خودم را عرض مى‌کنم‏.

رئیس- آقاى معاون وزارت کشور.

معاون وزارت کشور (فرهودى)- راجع به سؤال نماینده محترم در مورد برق‌هاى اختصاصى همان طور که خود ایشان هم تذکر دادند حق این است توجه بکنیم که چرا این مؤسسات پیدا شده‌اند.

+++

 علت وجود این مؤسسات این است که آقایان محترم مستحضر هستند که از سال 1325 به این طرف شهر تهران هم از حیث وسعت و هم از حیث تعداد جمعیت به سرعت رو به ترقى رفته این وسعت شهر و این جمعیت براى برق تهران قابل پیش‌بینى نبود به این جهت وقتى ازدحام جمعیت زیاد شد و شهر وسعت پیدا کرد بدیهى است که یکى از وسایل اولیه زندگى مردم که برق است مورد تقاضا واقع مى‌شود کار به جایى رسید که تقاضا براى برق بسیار بود ولى عرضه صفر بود مطابق یک قانون کلى که بر همه جا حکومت مى‌کند وقتى چنین حالى پیش آمد شرایط معامله غیرعادى مى‌شود طبعاً این برق‌هاى اختصاصى که پیدا شد حاصل این وضع بود از یک طرف برق شهر به اندازة کافى نبود و از طرف دیگر شهردارى نمى‌توانست به سرعت اقدام در وجود آوردن برق بکند عده‌اى پیدا شدند و گفتند که ما برق تهیه مى‌کنیم و این برق را در تحت شرایطى در لباس قراردادى آوردند و باز بر طبق یک اصل کلى که قراردادهاى خصوصى میان افراد مادام که بر خلاف قانون نباشد معتبر است کارخانه‌هاى برقى تأسیس کردند و مشترک هم گرفتند فعلاً 30 کارخانه برق اختصاصى در تهران و اطراف تهران هست که قدرت تقریبى آنها 15 هزار کیلووات است و عدة مشترکین آنها هم 40 هزار مى‌شود اخیراً همان طور که نمایندة محترم اشاره فرمودند شهردارى تهران متوجه شد صرف‌نظر از قراردادهایى که میان اینها و مشترکین‌شان هست که معلوم نیست به چه کیفیتى به وجود آمده واردش نمى‌شوم چون تکلیف آنها را قانون معدنى معین کرده صرف‌نظر از این قرار دادها در بعضى از این شرکت‌هاى اختصاصى یک سوءاستفاده‌هاى غیرعادى هم صورت مى‌گیرد و همان طور که فرمودند معلوم شد از نظر فنى هم بعضى از این کارخانجات نواقصى دارند و براى هر قسمت فکرى شد در قسمت فنى مراجعه شد به بنگاه برق تهران، و بنگاه برق تهران مشغول شد که نظارت فنى در این کار بکند آن هم با یک ترتیبى مشغول شده و هر جا نواقصى ببیند تذکر مى‌دهد و رفع مى شود (دکتر جهانشاهى- چه وقت مراجعه شده؟) ده روز پیش اما در قسمت سوءاستفاده‌ها بعد از این که شهردارى متوجه این مطلب شد و وارد رسیدگى به این مطلب شد به این نتیجه رسید که این سوءاستفاده‌ها جنبه جزایى دارد یعنى به صورتى نیست که با یک رسیدگى ادارى بتواند تکلیف این کار را معین بکند وقتى کار به این مرحله رسید طبیعى است که دیگر شهردارى تهران نمى‌توانست خودش کارى بکند اینجا است که به دادسراى تهران که مرجع قانونى و قضایی است رجوع شد و اکنون دادسرا مشغول رسیدگى و تعقیب این موضوع است که سوءاستفاده‌هایى که بعضى از شرکت‌هاى خصوصى در ضمن عمل کردند و مى‌کنند چه بوده و مطابق یک اصل کلى مادام که یک قضیه جزایى در مرحله رسیدگى است این تحقیقات غیرعلنى است و نمى‌شود مطالب و اطلاعات مربوط به آن را که هنوز خاتمه پیدا نکرده و به مراجع صالحه مراجعه نشده به دست آورد و خدمت آقایان عرض کرد بنابراین در این قسمت دوم هم ما منتظر هستیم که دادسراى تهران رسیدگى بکند البته تأکید مى‌کنیم که با سرعت بیش‌تر جریان خودش را خاتمه بدهد و کیفیت سوءاستفاده‌ها را عرض مى‌کنم اما اینها حواشى بود بر یک مسئله کلى که نبودن برق است اگر برق به اندازه کافى بود نه این کارخانه‌ها پیدا مى‌شدند و نه این تبعات پیدا مى‌شد راجع به کمیسیون برق هم دولت در چند سال اخیر اقدام جدى کرده است و دو کارخانه پنجاه هزار کیلوواتى براى شهر تهران در نظر گرفته است و یکى از این کارخانه‌ها را وارد کرده است و مشغول شبکه‌بندى هستند و تقریباً یقین حاصل است تا چند ماه دیگر به کار مى‌افتد وقتى به کار افتاد البته قسمتى از احتیاجات مردم رفع مى‌شود و یک قسمت از این شکایات که از مؤسسات برق خصوصى است آن هم خودبه‌خود با توسعه برق تهران رفع خواهد شد امیدوارم با توضیحاتى که عرض کردم نماینده محترم خاطرشان اطمینان پیدا کرده باشد که دولت هم از نظر تأمین برق طهران و هم از نظر تعقیب سوءاستفاده‌کنندگان هم از نظر وزارت فنى در این برق‌هاى اختصاصى آنچه که لازم اقدام بوده است کرده است دیگر نگرانى از این حیث وجود ندارد.

رئیس- آقاى دکتر جهانشاهى‏

دکتر جهانشاهى- متأسفانه همان طور که پیش‌بینى مى‌شد نه فقط جواب نماینده محترم دولت با سؤال بنده ارتباط نزدیک نداشت (صحیح است) بلکه اساساً مطالبى فرمودند که که من به همان مطلب استناد مى‌کنم براى طرح سؤالم آقایان در حدود 400 هزار نفر اهالى طهران مشترک این برق‌ها هستند و گرفتار این دستگاه‌ها (صحیح است) یک مطلب کوچکى که براى مردم پیش مى‌آید براى 100 نفر یا کمتر ما خودمان را مکلف مى‌دانیم که آن را تعقیب کنیم براى این گرفتارى 400 هزار نفرى نمى‌توانیم ساکت بنشینیم و باید این مؤسسات را تعقیب کنیم یکى از آقایان نمایندگان به بنده نوشته است که چرا برق‌هاى اختصاصى قبض در مقابل پولى که از مردم مى‌گیرند نمى‌دهند اینها در حدود 80 میلیون تومان از مردم به این عنوان پول گرفته‌اند و این 80 میلیون تومان پول موقت است یعنی بعد از چهار سال یا تازه پنج سال مى‌گویند قرارداد تمام شده و برق شما را قطع مى‌کنیم یا بیایید 2000 تومان دیگر بدهید و مردم چه بکنند عرض مى‌کنم اگر ما قانون براى این کار نداشتیم و این جریان پیش مى‌آمد صحیح بود ولى به همین جهت بود که آئین‌نامه وضع شد و در آن آئین‌نامه تمام نکات دقیقاً ذکر شده حالا عوض این که آن آئین‌نامه اجرا شود مى‌گویند که بروید به دادگسترى مراجعه کنید و پول‌تان را بگیرید اولاً به عده‌اى رسید نمى‌دهند به عده‌اى هم که رسید داده‌اند شما بهتر مى‌دانید که این مردم هرگز قادر نیستند بروند دادگسترى و براى 1000 تومان عرض‌حال بدهند و 10 سال بدوند و بخواهند پول‌شان را بگیرند این حرف‌ها مسخره است (معاون وزارت کشور- عرض نکردم که مردم بروند دادگسترى) این را اعلان کردید به موجب ماده 34 آئین‌نامه شما، صراحتاً مى‌نویسد که بنگاه‌هاى خصوصى برق حق ندارند در مقابل واگذارى برق به متقاضیان بیش از آنچه که بنگاه برق وام دریافت مى‌دارد وجهى مطالبه و دریافت نمایند چون مى‌خواستند بین این مؤسسات و مردم اختلافى پیش نیاید این ماده وضع شد و این ماده وضع شد که روابط حقوقى و مدنى را تحت قید و شرط قرار گیرد ولى این ماده اجرا نشده و شهردارى که مأمور و مسئول بوده اجرا نکرده است مطلب دوم این است که این دستگاه عاطل و باطل و ناقص است وسعت برق را براى جلب منافع بیش‌تر زیاد مى‌کنند مشترى بیش‌ترى مى پذیرند کنتر بیش‌تر مى دهند پول بیشترى دریافت مى‌کنند نتیجه این است که ولتاژ برق به جاى 220 به 100 و 110 مى‌رسد و اکثر در خانه‌ها لوازم الکتریکى مى‌سوزد یخچال تلمبه و غیره چرا؟ براى اینکه شما مواد 19، 20، 21، 22، 23 این آئین‌نامه را اجرا نکردید من ماده 23 را برای‌تان قرائت مى‌کنم که بدانید چطور نسبت به این آئین‌نامه لاقیدى و بى‌توجهى شده است ماده 23 میزان نیروى برق باید از نظر فنى چنان عمل شود که افت فشار در انتهاى خط فشار ضعیف از 5 درجه تجاوز ننماید در صورتى که افت از مقدار معین بالا تجاوز کند شهردارى منطقه عمل آنها را محدود خواهد کرد من اینجا مى‌خواهم سئوال کنم که تا به حال چه وقت در کدام منطقه به چه حد این محدودیت را قائل شده‌اند؟ ما مى‌دانیم که جواب این سئوالات قطعاً منفى است یعنى شهردارى هرگز براى این موضوع کوچک‌ترین اقدامى نکرده است (صحیح است) بعد از 12 سال از وضع این آئین‌نامه ده روز پیش آقایان بنگاه برق نماینده فرستاده که بروند برق‌هاى اختصاصى را کنترل کنند و ببینند که دستگاه‌هاى آنها صحیح است یا خیر شما با این حرف‌ها جواب مردم را نمی‌توانید بدهید، مطلب مهم‌تر عوارض معوقه است آنها مکلف هستند که کیلوواتى یک ریال عوارض به شهردارى بدهند.

و البته این مالیاتى است که بعداً منتقل شده است به شهردارى و این مبلغ متجاوز از 30 میلیون تومان است، حساب دارد با تناسب حسابى که بنگاه برق کرده است این پول وصول نشده اما براى کسر بودجه شهردارى را از ارقام کوچک می‌خواهند تأمین کنند آقا این پول را از بنگاه‌هاى برق اختصاصى بگیرید آب طهران را تأمین کنید صد حلقه چاه بزنید تمام تهران را اسفالت کنید ولى این پول را نمى‌خواهد بگیرید در موقعى که دولت، دولت مرکزى قدرت دارد و دستگاه اجراى قانون مسلط است بر مملکت شما نمى‌توانید بگویید چون تهدید مى‌کنند به بستن کارخانه امکان اجرا قانون نیست دستگاه اجرایى مملکت براى چیست تحمل اجحاف نکنید. بنده با کمال تأسف و با کمال عقیده‏ دستگاه شهردارى را متهم به سوءنیت در این مورد مى‌کنم و این موضوع را اینجا صراحتاً مى‌گویم و از شما مى‌خواهم که این موضوع را تعقیب کنید هر چند وقت یک کمیسیونى تشکیل مى‌شود رئیس کمیسیون مصاحبه مى‌کند راجع به این عوارض و بعد هم موضوع دفن مى‌شود، فراموش می‌شود این موضوع 12 سال است که ادامه دارد (فضایلى- علتش هم معلوم است) چون اینجا صحبت از شهردارى شد ضمن قدردانى از زحمات اخیر شهردارى در مورد تنظیف و تزیین شهر که از لوازم یک شهر است عرض مى‌کنم که تزیین شهر لازم است و شهر باید از صورت زباله‌دانى خارج بشود و امیدوارم با اقداماتى که مى‌شود این عمل هم به طور کلى بشود، اما نباید فراموش کرد که احتیاجات اولیه مردم مقدم است، ضرورت دارد یعنى در شهرى که مردمش بدون آب زندگى مى‌کنند شما مى‌دانید هر اقدام دیگرى غیر از تأمین آب بشود موجب ناراحتى آنها مى‌شود، مردم جنوب شهر آب ندارند، اعلیحضرت همایونى بارها به شهردارى به ما و به دولت فرمودند که به عرایض مردم جنوب شهر برسید، حوایج اولیه‌شان را رفع کنید، یعنى آب و اسفالت و برق و غیره امروز حتى مردم شمال شهر هم آب ندارند این سؤالى که الآن آقاى بهبهانى دادند براى این بود که مردم شمال شهر آب ندارند یعنى سه ماه چهار ماه یک‌ مرتبه آب از درب خانه‌شان رد نمى‌شود آقا اینها مطالبى است که باید توجه کنید رسیدگى کنید مردم را راضى کنید اگر اعلیحضرت همایونى مى‌فرمایند براى این است که مى‌خواهند مردم راضى باشند، مطلب دیگرى که مى‌خواهم عرض کنم تذکر موضوع 75 ریال است براى لوله‌کشى آب که از بعضى خانه‌ها مى‌گیرند گو اینکه مربوط به وزارت کشور نیست صرفاً ارتباطش با سازمان آب

+++

 است ولى لازم به تذکر است اولاً این عمل تبعیض است (صحیح است) ثانیاً از قدرت پرداخت مردم خارج است باید بنشینید راه حلى پیدا کنید و نگذارید که مردم در مضیقه قرار بگیرند (فضایلى- باید از همه یک‌جور بگیرند) عرض کنم که بنده در اینجا لازم است بگویم و امیدوارم که وزارت کشور و به خصوص شخص آقاى وزیر کشور که به علاقه و صمیمیت و جدیت ایشان بسیار معتقد هستم به این موضوع رسیدگى کنند بنده کمال علاقه را دارم که در این کار نظارت کنند بنده ایشان را از نزدیک نمى‌شناسم جز پنج سال پیش که یک‌مرتبه بدون سابقه قبلى براى یک کارى با ایشان تماس داشتم خیلى از ایشان صفا و علاقه دیدم مى‌توانم عرض کنم این موضوعى را که عرض مى‌کنم مورد نظر فرا کسیون پارلمانى حزب مردم است و همچنین مورد تأیید همه آقایان است (صحیح است) و در آخر مى‌خواهم یک مطلب را اضافه کنم و آن این است که (به آقایان صاحبان برق‌هاى اختصاصى کارى ندارم. آنها فرد هستند) به دولت که مسئول اجراى قانون و مقررات است ایراد دارد کسى که مالیات نداده به او نمى‌شود گفت که چرا مالیات نمى‌دهد باید به دولت گفت چرا مالیات را وصول نکرده‌اى ولى ضمناً به این اشخاص مى‌گویم که اگر بخواهند تهدید بکنند یا بخواهند تطمیع بکنند و بخواهند وضع موجود را حفظ کنند با این قبیل تهدیدات ممکن است با ایجاد عکس‌العمل‌هاى شدیدى قوانینى بوجود بیاید که این قوانین صرفاً حفظ منافع اجتماع را داشته باشد و این قوانین ممکن است تند باشد، این آقایان توجه کنند که با تهدید به تعطیل کارخانه با وضع فعلى قابل قبول نیست اینها را یادداشت بفرمایید، بنده امروز از اظهار قانع نشدن نسبت به سؤالم خوددارى مى‌کنم ولى اگر این موضوع تعقیب نشود و نتیجه قطعى و مثبت گرفته نشود سؤال خودم را تجدید مى‌کنم و تقاضا مى‌کنم که براى رسیدگى به کمیسیون تحقیق برود و در آنجا مطلب بازتر و روشن‌تر گفته و شنیده شود. (احسنت، احسنت).

رئیس- آقاى معاون وزارت کشور بفرمایید.

معاون وزارت کشور- عرض کنم یک قسمت از مطالبى که ایشان فرمودند خودشان هم تصدیق فرمودند که از موضوع سؤال‌شان خارج بود، راجع به آب (صادق بوشهرى- خوب شما آن قسمت را بگذارید کنار) (فضایلى- چرا کنار بگذارند؟) در باب اصل موضوع که عبارت باشد از پول‌هایى که کارخانه‌جات  که عرض کردم این موضوع مورد رسیدگى جدى شهردارى قرار گرفته و رسیدگى به درجه‌اى بوده است که جنبه جزایى برایش پیدا شده است، این هم فرستاده‌اند دادسرا که تعقیب کرده بنده گمان نمى‌کنم از این جدى‌تر و از این دقیق‌تر شود کارى کرد (عده‌اى از نمایندگان- چرا؟ مى‌شود) (صدرزاده- اگر انجمن شهر تشکیل شود بهتر از این مى‌شود) اما این که فرمودند که این وضعیت باید اصلاح شود والا قوانین خاص پیشنهاد خواهد شد آن هم اشکالى ندارد (صادق بوشهرى- اجرا نمى‌کنند) هر قانونى که وضع شود دولت با کمال علاقه و صمیمیت اجرا خواهد کرد حسن عقیده و حسن ظن نسبت به آقاى وزیر کشور فرمودند موجب تشکر است و در مورد رفع تبعیض، در باب قیمت لوله‌کشى آب اقدامى که باید بشود بنده هم به سازمان آب و هم به ایشان خواهم گفت، راجع به تأمین آب جنوب شهر هم در این قسمت هم غفلتى نشده همین پریروز یک حلقه چاه شروع به حفر شد که امیدواریم به آب برسد و تقریباً یک ماه پیش در جنوب شهر یک چاه که حفر شده بود به آب رسید و افتتاح براى تأمین آب جنوب شهر هم به خصوص در شش ماه اخیر اقدامات جدى شده و در دو سه مورد هم به نتیجه رسیده است (بهبهانى- شمال شهر هم هست) آن هم که فرمودند اگر تکمیل شود و چه نشود تقاضا خواهند کرد که به کمیسیون تحقیق برود ما خیلى خوشوقت خواهیم شد که به کمیسیون تحقیق برود و در آنجا همه بدانند که اصل کار چه بوده است و علاقه دولت راجع به این مشکلات از چه قرار است؟

4- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى فضایلى

ربیس- آقاى فضایلى.

فضایلى- سؤالى است راجع به توقیف انتخابات شوراى صنف نانوا از طرف وزارت گمرکات از وزیر کشور سؤال کرده‌ام تقدیم مى‌کنم‏.

5- طرح و تصویب طرح پیشنهادى راجع به واگذارى زمین به بنیاد پهلوى جهت ساختن مهمانخانه و امور خیریه از طرف شهرداری‌ها

رئیس- طرحى که آقایان نمایندگان داده‌اند و فوریت آن تصویب شده مطرح است.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى

نظر به این که از حوائج ضرورى بنادر و شهرها ایجاد مهمانخانه براى مسافرین و عابرین است و نظر به این که بنیاد پهلوى از جمله صدها کار نیک و تأسیسات عام‌المنفعه در احداث و ساختمان مهمانخانه در نقاط عقب‌افتاده کمک مى‌نماید و نظر به این که شهرداری‌ها در اغلب این نقاط مالک اراضى مى‌باشند که مازاد از حوایج شهردارى است و واگذارى آن به بنیاد پهلوى به منظور ساختمان مهمانخانه محتاج به مجوز قانونى است علیهذا امضاکنندگان ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب داریم:

ماده واحده- شهرداری‌ها مى‌توانند از اراضى متعلق به خود را به منظور ساختمان مهمانخانه و پرورشگاه و سایر امور خیریه به طور رایگان به بنیاد پهلوى واگذار نمایند.

مهدى ارباب. على قوام. دشتى. رستم گیو. صارمى. ابتهاج. صفارى. صادق بوشهرى. احمد طباطبایى. امیدسالار. عماد تربتى. ثقه‌الاسلامى. مرتضى حکمت. باقر بوشهرى. دکتر قاسم رضایى. على‌محمد دهقان.

رئیس- کلیات مطرح است. در برگ موافق و مخالف کسى نام‌نویسى نکرده فقط یک موافق دارد حالا مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانیکه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است، کسى اجازه صحبت نخواسته، پیشنهادى هم ندارد بنا بر این با ورقه رأى به خود ماده واحده مى‌گیریم مى‌فرستیم به مجلس سنا- متأسفانه پنج نفر از آقایان منشى‌ها غایب هستند. یعنى در تهران نیستند و هنوز هم مراجعت نکرده‌اند اغلب در مسافرتند، این است که خود آقاى جلیل‌وند به تنهایى در اخذ رأى شرکت مى‌کنند.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقاى جلیل‌وند (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: قوام. مهندس شیبانى. دکتر بینا. پروفسور اعلم. عماد تربتى. صادق بوشهرى. شادمان. سلطان‌مراد بختیار. مهران. اکبر. محمودى. اعظم‌زنگنه. رامبد. مهندس جفرودى. عباسى. دادگر. دکتر حسن افشار. غضنفرى. دکتر وکیل. دکتر جهانشاهى. احمد طباطبایى. دولتشاهى. دکتر رضایى. دکتر عدل. صدرزاده. بزرگ‌نیا. بیات‌ماکو. دکتر دیبا. پناهى. فضایلى. حشمتى. رستم امیربختیار. مهندس فروهر. سراج حجازى. حمید بختیار. مهندس فیروز. قراگزلو. مهندس کیقباد. ظفر. فلیکس آقایان. ارباب. فخر طباطبایى. توماج. شیبانى. دکتر نفیسى. فولادوند. دکتر اسدى. دکتر رضایى. ارسلان خلعت‌برى. بهبهانى. دیهیم. حکیمى. عمیدى. نوری. نصیری. دکتر اهی. استخر. دهقان. دشتى. علامه وحیدى. جلیلى. مشایخى. جلیل‌وند.

(آراء شماره شد 62 ورقه موافق بود)

رئیس- طرح تقدیمى آقایان با 62 رأى موافق به تصویب رسید. براى مجلس سنا فرستاده مى‌شود.

اسامى موافقین- آقایان: شادمان. سلاطان‌مراد بختیار. پروفسور اعلم. مهران دادگر. دکتر حسن افشار. رامبد. عزیز اعظم‌زنگنه. مهندس شیبانى. محسن اکبر. مهندس جفرودى. عباسى. احمد طباطبایى. دکتر عدل. غضنفرى. دکتر وکیل. دولتشاهى. بزرگ‌نیا. دکتر دیبا. صدرزاده. دکتر رضایى. پناهى. رستم امیربختیار. بیات‌ماکو. فضایلى. حشمتى. حمید بختیار. سراج حجازى. مهندس فروهر. قراگزلو. فلیکس آقایان. مهندس ظفر. مهندس فیروز. دکتر نفیسى. فخر طباطبایى. گیو. استخر. کاظم شیبانى. عمیدى نورى. دکتر اسدى. حکیمى. دکتر ضیایى. دیهیم. خلعت‌برى. ارباب. فولادوند. نصیرى. دکتر آهى. دشتى. دهقان. علامه وحیدى. جلیل‌وند. جلیلى. مشایخى. دکتر جهانشاهى. عماد تربتى. على قوام. دکتر بینا. توماج. محمدباقر بوشهرى. صادق بوشهرى. محمودى.

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- دو تذکر دارم که به آقایان محترم بدهم یکى کار کمیسیون‌ها است که غالباً تشکیل نمى‌شود و این لوایحى که آنجا مانده بلاتکلیف مانده است، این را سعى بفرمایید که زودتر کمیسیون را تشکیل بدهید و کارهایى که در هر کمیسیونى هست که گزارشش برسد، یکى هم انتخاب یک نماینده براى بیمه‌هاى اجتماعى است که از مجلس یک نفر انتخاب مى‌شد و حالا دوره سه ساله‌اش تمام شده، آن ه م در دستور جلسه آینده خواهد بود که اگر آقایان بخواهند تبادل نظرى بکنند، بکنند که انتخاب آن روز یکشنبه انجام بشود دیگر چیزى در دستور نداریم، جلسه را ختم مى‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود، دستور انتخاب یک نفر ناظر از طرف مجلس براى بیمه‌هاى اجتماعى و لایحه املاک ورثه قشقایى‏.

 (مجلس یک ساعت و 25 دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

سؤالات نمایندگان‏

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

متمنى است سؤال ذیل را به وزارت کشور براى جواب ابلاغ فرمایید.

به چه علت حقوق افسران و اعضا و پاسبانان شهربانى به تناسب افزایش حقوق قواى انتظامى افزایش نیافته است. ارسلان خلعتبرى

مقام معظم ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

تقاضا دارم دستور فرمایند جناب آقاى وزیر بهدارى در مجلس حاظر شده جواب سؤال ذیل را بدهند.

علت اینکه تاکنون آسایشگاه مسلولین در مشهد افتتاح نشده چیست چون مورد احتیاج مردم است چه وقت عمل و افتتاح خواهد شد.

با تقدیم احترام- مشار

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمندم مقرر فرمایید جناب آقاى وزیر فرهنگ براى پاسخ به سؤالات زیر هر چه زودتر در مجلس شوراى ملى حاضر شوند.

1- به چه علت ماهیانه شاگردان دولتى که در آمریکا هستند و مرتباً فرستاده مى‌شود 2 ماه به دو ماه عقب مى‌افتد.

2- آیا صحیح است که ماهیانه پنجاه سنت از هر محصل براى صندوق تعاون کسر مى‌شود از چه مدت این عمل مى‌شود و چه مقدار جمع شده و در کجا این مبلغ موجود است.

3- آیا صحیح است که هر شاگردى کاغذى به سرپرستى مى‌نویسد بایستى تمبر کاغذ جواب را در پاکت بگذارد و به چه علت این عمل بایستى بشود مگر اداره سرپرستى بودجه جواب کاغذ هر شاگرد را ندارد.

4- آیا صحیح است که شاگردانى در آمریکا هستند که با وجود اتمام تحصیل مدت‌ها در آنجا مانده و هنوز هم با وجود کار کردن در آمریکا از بودجه محصلى استفاده کرده و حقوق مى‌گیرند.        با تقدیم احترامات. پروفسور جمشید اعلم

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

متمنى است مقرر فرمایند به دولت این سؤال ابلاغ شود. براى ساختن آسایشگاه مسلولین در کلندرود مازندران سازمان برنامه چه مبلغ حق‌الزحمه پرداخته است. چون مقصود اطلاع است همین قدر که به خود اینجانب اطلاع دهند قانع‌کننده خواهد بود و تقاضاى تعقیب در جلسه علنى نخواهد شد.             ارسلان خلعتبرى

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

خواهشمند است دستور فرمایید به دولت ابلاغ شود برای جواب سؤال زیر در مجلس شورای ملی حاضر گردد.

با وجود وضع ثابت که در ایران موجود است با وجود سیاست ناسیونالیسم مثبت که تحت رهبرى شاهنشاه پیش گرفته شد و قوانینى که مجلس در این راه وضع نموده براى جلب سرمایه‌هاى خارجى و سیاحان خارجى در خارج از ایران چه تبلیغاتى شده و مى‌شود.

با تقدیم احترام فایقه- پروفسور اعلم

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى.

متمنى است مقرر فرمایید جناب آقاى وزیر محترم کشاورزى براى جواب سؤال ذیل در مجلس حضور به هم رسانند.

1- مجموع وامى که بانک کشاورزى به کشاورزان ایران از اول سال 1336 تا اول 1337 داده چه مبلغ است‏؟

2- مجموع وامى که بانک کشاورزى به کشاورزان حوزه بندرعباس و میناب از اول سال 1336 تا اول 1337 داده چه مبلغ است؟

3- مجموع مصرف هزینه ساختمان عظیم بانک کشاورزى که در دست اتمام است تا حال چه مبلغ شده و تا تکمیل با تجهیزات و مبل و لوازم چه حدود بالغ خواهد شد؟

مهدى ارباب

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

به طورى که در بعضى جراید ملاحظه شد آقاى وزیر کشور به عنوان تنزل هزینه زندگى بازوعده داده‌اند که چند کارخانه جهت تهیه لباس به زودى وارد کنند با این که در حال حاضر عده زیادى از این راه امرار معاش مى‌کنند تکلیف این عده چه خواهد شد و به علاوه خرید آن باچه شرائطى است و چطور ادراه خواهد شد خواهش دارم دستور فرمایند وزیر مربوطه در مجلس حاضر و جواب بدهد. بهبهانى

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

خواهشمندم به جناب آقاى وزیر راه اخطار فرمایید براى پاسخ سؤال زیر به مجلس تشریف بیاورند.

به قرار مسموع بنگاه راه‌آهن قریب یک میلیون تراورس سیمانى از خارج خریدارى کرده اولاً دانه چند وارد گردیده ثانیاً در صورتى که با داشتن سیمان مرغوب داخلى ممکن بود این تراورس را در ایران تهیه نمود علت این که از خارج تهیه کرده‌اند چه بوده ثالثاً این تراورس را براى کدامیک از نواحى راه‌آهن خریده‌اند و تا حال چه مقدار آن مصرف گشته به کار رفته است‏.

با تقدیم احترام- احمد طباطبایى

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى‏ دام بقائه

با نهایت احترام استدعا دارد به وزارت کشور ابلاغ فرمایند براى پاسخ به سؤال ذیل در مجلس شوراى ملى حضور به هم رساند.

اینک که مقامات نخست‌وزیرى و وزارت کشور ماه‌ها است که تصویب‌نامه و بخش‌نامه صادر کرده‌اند که خرم‌آباد مرکز استاندارى لرستان خواهد شد و مردم عقب‌افتاده آنجا هم به اعتبار قول‌هاى کتبى و شفاهى و تأیید در روزنامه و تلگراف نخست‌وزیرى همه نوع تأمین آتیه و طرح توسعه ریخته و به توجهات مخصوصه دولت پس از سنوات متمادى امیدوار شده‌اند به چه دلیل اخیراً در روزنامه خوانده شد که این منطقه وسیع عقب‌مانده کشور را ضمیمه استاندارى کرمانشاه کرده‌اند و بدون دلیل موجه پس از آن همه امیدبخشیدن‌ها سعى مى‌شود اعتبار قول و میثاق دولت را نزدیک گروه یک میلیون نفرى مردمان شاه‌پرست وطن‌دوست لرستان از میان برده با تعلیق مقدرات لرستان (که این همه مورد علاقه مخصوصه اعلیحضرت فقید بود) به دست منطقه دورافتاده کرمانشاه مردم آن سامان را از دلخوشى و علاقه‌اى که در شرف ایجاد بود محروم سازند.

با تقدیم احترامات فائقه- امیرحسین فولادوند

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

خواهشمند است به آقاى وزیر کشور اطلاع دهید براى جواب سؤال ذیل به مجلس شوراى ملى تشریف بیاورند.

1- علت این که سازمان لوله‌کشى از یک قسمت شهر نسبت به مساحت منزل 5 ریال و از یک قسمت دیگر مترى 75 ریال پول آب از مردم مطالبه مى‌کند چیست؟

2- تبعیضاتی که در نصب لوله‌کشى براى پاره‌اى اشخاص قائلند روى چه مأخذى است؟

احمد طباطبایى قمى- فتح‌الله فرود

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

به قرار اطلاع در حدود سه هزار نفر کارمند به اداره بنادر و کشتى رانى مراجعه کرده و در مقابل پرداخت وجه تقاضاى واگذارى زمین کرده‌اند. پس از چندین ماه معطلى و سرگردانى به کارمندان اطلاع داده‌اند به اداره بنادر مراجعه و وجوه خود را پس بگیرند. تمنى دارم مقرر فرمایند به وزراى دارایى و راه اطلاع داده شود در مجلس شوراى ملى حاضر شده و به سؤال زیر پاسخ دهند:

در صورتی که زمین موجود نبوده به چه علت و به چه مجوزى اداره بنادر به چنین عملى مبتدارت کرده و وجوهى از کارمندان دریافت نموده است یا اگر در حین عمل فعل و انفعالاتی انجام یافته که مانع تحویل زمین به کارمندان گردیده چرا تاکنون متصدیان مسئول را مورد مؤاخذه قرار نداده‌اند؟  دکتر على‌اکبر بینا

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

متمنى است به جناب آقاى نخست‌وزیر اطلاع داده شود که در موعد قانونى در مجلس حاضر شده به سؤالات زیرین پاسخ بدهد.

1- مجوز خرج به ساختمان فعلى سازمان برنامه که از مدت قانونى آن بیش از چهار سال باقى نیست چه بوده و به چه حقى بودجه آن سازمان که مطلقاً باید مطابق قانون جهت عمران و آبادى شهرستان‌ها که به شکل خرابه هستند خرج شود در ساختمان مزبور خرج مى‌شود و چه مبلغى در این ساختمان خرج خواهد شد و تعداد اتومبیل‌هاى زیر پاى کارمندان سازمان برنامه چند عدد است و از چه مبلغى خریدارى شده‏.

2- آیا دولت در دخل و خرج سازمان مستقیماً دخالت دارد یا نه و از ولخرجی‌هایى که در سازمان برنامه به عناوین مختلف مى‌شود اطلاع دارند یا نه البته شخصاً موارد آن را در جلسه علنى ذکر خواهیم کرد موضوع کوچ اصفهانى چیست‏.

3- عایدى سازمان برنامه از نفت از اول برنامه دوم چه مبلغى بوده و مخارج پرسنلى آن چه مبلغ مى‌باشد و تا حال از بابت حق مشاوره به مهندسین مشاور چه مبلغى پرداخت شد.                                                                     

با تقدیم احترامات- مهندس اردبیلى

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

تمنى دارم مقرر فرمایند به جناب آقاى وزیر گمرکات و انحصارات اطلاع داده شود در مجلس شوراى ملى حاضر شده و جریان فروش لاستی‌کهاى مستعمل اداره باربرى را که در تاریخ 9/ 7/ 36 به عمل آمده و بدون رعایت تمام مقررات و تشریفات انجام شده به عرض مجلس شوراى ملى برسانند و در ضمن بیلان دخل و خرج مؤسسه اداره باربرى آن وزارتخانه را به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى برسانند و معین فرمایند طبق اصول حسابدارى هزینه باربرى هر تن در کیلومتر براى دولت به چه مبلغ تمام مى‌شود.

دکتر على بینا

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

شهردارى تهران انتخابات صنف خباز تهران را متوقف و صندوق انتخاب را که قریب دویست و پنجاه رأى با کمال آرامش در آن ریخته شده بود لاک و مهر و ضبط نموده. خواهشمند است مقرر فرمایند تیمسار سپهبد باتمانقلیچ که بعد از آن تاریخ به سمت وزارت کشور منصوب شده‌اند در مجلس حضور یافته توضیح فرمایند که به خاطر یک اقلیت چند نفرى به چه مناسبت حقوق اکثریت نانوایان تضییع گردیده و دوباره رفع توقیف از انتخاب شوراى صنف نانوا چه اقدامى خواهند نمود.

محمد فضائلى‏

+++

 

 

 

Parameter:295295!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)