4 مرداد 1396 09:21:26
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 71 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 اسفند 1310 (18 شوال1350 )  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقای رهنما و جواب آقای وزیر مالیه

3- شور و تصویب لایحه اصلاح بودجه اداره کل فلاحت

4- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون دخانیات

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 71

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 اسفند 1310 (18 شوال1350 )

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقای رهنما و جواب آقای وزیر مالیه

3- شور و تصویب لایحه اصلاح بودجه اداره کل فلاحت

4- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون دخانیات

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و هشت بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه­ی قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین بااجازه - آقایان : مفتی - میرزا محمد خان وکیل - حبیبی - آصف

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمور تاش - دبستانی کرمانی - میرزا صادق خان اکبر - آشتیانی - اعظم زنگنه - دکتر سنک - دربانی - موقر - ملک آرایی - اقبال - حاج غلامحسین ملک

دیر آمدگان بااجازه - آقایان : لیقوانی - عراقی - اسفندیاری - چایچی - بوشهری - قوام

1- ]تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (نمایندگان خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- ]سؤال آقاى رهنما و جواب آقاى وزیر مالیه‏]

رئیس- آقاى رهنما در موضوع سؤالى که مى‌خواستید صحبت کنید آقاى وزیر مالیه را مسبوق کردهاید. مهیا هستند؟

رهنما- بلى‏

رئیس- بفرمایید

رهنما- موضوع سؤال بنده راجع به قسمت گمرگ و عوارض راهى است که از مال‌التجاره‌ها معمولاً مى‌گیرند در ایران در ایام گذشته یک وضعیاتى در مملکت موجود بود که هیچ تناسبى در زندگانى افراد و کارهاى آنها رعایت نمى‌شد و بالاخره در تمام مراحل زندگانى ما این عدم تناسب موجود بود یک مدیر اداره مثلاً سابق بر این شاید معلوماتش از زیر دستش خیلى نازل‌تر و پایین‌تر بود و آن منشى معلوماتش خیلى بالاتر بود و هیچ جهتش معلوم نمى‌شد که چرا این مدیر را برنمى‌دارند و آن منشى را جایش بگذارند و حقیقتاً این وضعیت حالا دارد یکى یکى عوض مى‌شود و

+++

اصلاح شده و اصلاح مى‌شود و جاها و صندلى‌ها یک وضعیت مناسبى پیدا کرده است و در نتیجه این وضعیت یک آسایشى براى مملکت ایجاد شده است ولى در یک قسمت‌هایى باز انسان چشمش که مى‌افتد مى‌بیند باز یادگار ایام پیش است در این مملکت غالب اشخاص داراى عائله هستند و نسبت به امور معارفى و تعلیمات عمومى علاقه‌مند هستند یا بچه دارند که بچه‌هاشان به مدرسه مى‌روند و باید برایشان کتاب تهیه کنند و آن اولیاى اطفال معتقدند که باید یک ملتى یک مملکتى با معلومات باید بالا برود. هیچ کس مى‌تواند تصور کند که تاکس ورودى کاغذ بیش از عطر است؟! بیش از گرامافون است؟! بیش از اتومبیل است؟! این را به هیچ وجه آدم باور نمى‌کند که کاغذى که مى‌آید اینجا کتاب مى‌شود و به دست بچه‌ها داده مى‌شود همان کاغذهاى معمولى نه کاغذهاى دیگر یعنى کاغذهایى که مجله مى‌کنند کاغذهایى که مطبوعات را تشکیل مى‌دهند اعم از مطبوعات کلاسیکى و مطبوعاتى بالاخره تاکس ورودیش بیش از عطر است بیش از اتومبیل‌هاى عالى است بیش از گرامافون و صفحه گرامافون است این یک بى‌تناسبى عجیبى است که آدم مى‌بیند این هم یکى از یادگارهاى ایام پیش است در این ستون خیلى هست که اگر آدم نگاه کند به تعرفه‌هاى گمرکى نظایر این را خیلى پیدا مى‌کند بعضى چیزها هم هست که خیلى کم است مثلاً مى‌بینید که منى ده شاهى 12 شاهى از کاغذ مى‌گیرند و منى هشت شاهى از عطر مى‌گیرند در صورتی که طبیعتاً باید بر عطر و گرامافون و صفحه و اشیاء لوکس زیاد کنند و از کاغذ و ماشین آلات و اسباب زندگانى که محتاج الیه است کم کنند این بى‌تناسبى موجود بود اتفاقاً بنده در این خصوص با آقاى وزیر مالیه مذاکره کردم ایشان هم کاملاً متوجه این قضیه هستند و اظهار کردند که ما هم متوجه در این قضیه شده‌ایم و در خیال هستیم که فکرى در این باب بکنیم می‌خواستم ببینیم که وزارت مالیه در این قسمت چه قدمى برداشته‌اند این یک بى‌تناسبى است که موجود است و البته چنانچه رفع شود صرف‌نظر از این که رعایت تناسب شده بعد هم نسبت به مطبوعات و عالم معارف و کتابها و مجلات و جراید و بالاخره به آن کنسرت مطبوعاتى کمک شده است و بر بودجه مملکت هم تحمیلى وارد نیامده و بر آن چیزهایى که لوکس است و احتیاج جامعه نیست اضافه مى‌شود می‌خواستم ببینم آقاى وزیر مالیه در این موضوع چه اقدامى کرده‌اند.

وزیر مالیه (آقاى تقى زاده)- این مسأله را همان طور که خود آقاى رهنما فرمودند دولت هم متوجه بوده است از چندى به این طرف یک لایحه تهیه شده است براى اصلاحاتى در عوارض راه و در عوارضى که به عنوان مالیات راه گرفته مى‌شود این بى‌تناسبى‌ها یک قسمت زیادش بلکه همه‌اش از این ناشى شده است که آن روز که این قانون مالیات راه برقرار شده است همه‌اش در سه چهار سطر بوده و بعضى چیزها را شمرده‌اند و باقى را گفته‌اند تمام آنچه را که ذکر نشده است گفته‌اند. منى ده شاهى و در میان آن چیزهایى که ذکر نشده است بعضى چیزها هست که مى‌شود از ده شاهى زیادتر و بعضى‌ها را باید خیلى کمتر گرفت این کار موردنظر ما هم بوده است و بنده امیدوارم که زودتر لایحه قانونى آن را به مجلس بیاوریم و البته در آن چیزهایى که تخفیف لازم است باید تخفیف داده شود به این مناسبت هم مى‌خواستم یک حاشیه عرض کنم که ما یک لایحه که مى‌خواهیم به مجلس بیاوریم که براى تزاید مخارج مملکتى است آقایان انتظار این را نداشته باشند که از مجموعش وقتى که این را بزنند یک چیزى از مجموع سابقش کم شود به تصور این که یک بى‌عدالتى در بعضى چیزها باشد آن را کم کنیم ولى مجبوریم از یک جاى دیگر بگیریم آن وقت ماده به ماده که خوانده مى‌شود اگر آقایان حمل بر نیمه شوخى نفرمایند آن

+++

ماده که ارفاق است مى‌گویند صحیح است و رأى مى‌دهند ولى آن ماده دیگر را که یک قدرى به نظر سنگین مى‌آید چانه مى‌زنند و کم می‌کنند آن وقت ما در مقابل یک مشکلى واقع مى‌شویم که تناقض عایدات مملکتى است در صورتى که اگر لایحه را هیچ نیاورند همان مالیات اولى وصول مى‌شود مثل مالیات دخانیات که بعد از چانه زدن در کمیسیون که به حد آخرش رسانده‌اند باز صحبتش مى‌شود حالا تمنا دارم البته لایحه را مى‌آوردیم ولى آقایان هم یک توجهى بایستى بفرمایند در همین لایحه که مى‌آید بعضى چیزها هست که لوکس است و فلان هست بنده ندیدم که عطر را هشت شاهى معین کرده باشند ممکن هم هست ولى می‌دانم کلیه چیزهاى توالت منى پنج قران است عطر هم جزئش است حالا شاید عطر را جزء توالت حساب نکرده‌اند و جزء اشیایى که ذکر شده است حساب کرده باشند بعضى‌ها را البته باید زیاد کرد و بعضى‌ها را کم کرد که از مجموعش لااقل ‌اندازه سابق حاصل شود.

-3 ]شور و تصویب لایحه اصلاح بودجه فلاحت‏]

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اصلاح بودجه فلاحت قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه پیشنهاد آقاى جمشیدى نماینده محترم نسبت به لایحه نمره 8765 راجع به اصلاح اعتبارات بودجه 1310 اداره کل فلاحت را با حضور آقاى حکیمى رئیس آن اداره مورد شور و مطالعه قرار داده نظر به آن که احتیاجات ضرورى آن اداره ایجاب مى‌نمود یکى دو فقره اصلاح دیگر در اقلام اعتبارات پیشنهادى بشود لذا برحسب تقاضاى رئیس کل فلاحت ماده واحده با رعایت پیشنهاد آقاى جمشیدى به شرح ذیل اصلاح و اینک براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل نوزده هزار تومان جمع اعتبارات مواد 32 و 33 از فصل سوم فقره 4 بودجه نه ماهه آخر 1310 اداره کل فلاحت اولاً مبلغ شش هزار و دویست تومان (6200) کسر اعتبار مواد بودجه مصوب را به شرح ذیل ترمیم نماید.

فقره

فصل

ماده

شرح

مبلغ

1

1

9

حقوق اعضا رسمی

254 تومان

1

2

11

ملزومات

400 "

1

2

12

مطبوعات

200 "

1

2

12

نشریات خرید کتب و مجلات

546 "

1

2

13

خرید اثاثیه

200 تومان

1

2

14

سوخت

100 "

1

2

15

مخابرات تلگرافی و تلفنی

200 "

1

2

21

سایر مخارج

550 "

1

3

35

مخارج لابراتوار کرج

500 "

2

2

17

خرج سفر معاودت کارگران چینی

1250 "

2

3

32

تکمیل خرج مؤسسات چینی

1000 "

3

2

17

مخارج مسافرت

1000 "

جمع 6200 تومان

ثانیاً مبلغ دوازده هزار و هشتصد تومان به عنوان مخارج غیر ثابته در بودجه اداره کل فلاحت تحت 4 ماده به شرح ذیل منظور:

1 - مخارج ساختمان عمارت مؤسسه چاى در کجور

3800 تومان‏

2 - خرید بذور از خارجه‏

2000 تومان‏

3 - مطالبات انجمن فلاحتى بین المللى رم بابت 1309 و 1310

3800 تومان‏

4 - مطالبات محصلین و هیئت سرپرستى محصلین در خارجه بابت 1310 و 1309

3200 تومان‏

جمع 12800 تومان‏

و تا آخر دوره عمل 1310 بپردازد.

رئیس- اشکالى نیست؟

(گفتند- خیر)

رئیس- موافقین به ورقه سفید رأى خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

+++

رئیس- عده حاضرین 90 نفر با اکثریت 81 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : حاج علی اکبر امین - حیدری - دکتر ضیایی - افسر - وهاب‌زاده - دکتر طاهری - علوی سبزواری - دکتر سنگ - بوشهری - سید کاظم یزدی - دکتر ملک‌زاده - میر سید احمد بهبهانی - احتشام‌زاده - ایزدی - دکتر

4]- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون دخانیات‏]

رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اصلاح قانون انحصار دخانیات مطرح است ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده دوم- کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الى شش ماه برحسب تشخیص مؤسسه انحصار متدرجاً به انبارهایى که آن مؤسسه در نزدیک‌ترین دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا ولایت معین خواهد نمود وارد شود مؤسسه انحصار به اقتضا موارد در هر محل موعدى را که براى ورود اجناس‌هاى دخانیه انبارهاى دولتى لازم مى‌داند قبلاً تعیین نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتى را که لازم بداند به عمل خواهد آورد.

رئیس- آقاى افسر

افسر- بنده در ماده 3 عرض دارم‏

رئیس- در این ماده مخالفتى نیست؟

(گفتند- خیر)

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد

ماده سوم- نسبت به هر یک از انواع اجناس دخانیه تا زمانی که دولت خود مباشر خرید و فروش انحصارى نشده مؤسسه انحصار مجاز است با اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.

الف- توتون سیگار از قرار یک من سه تومان‏

ب- سایر اجناس دخانیه که بریده مى‌شود از قرار یک من سه تومان.

ج- توتون چپق اشنو- سلوانى- جرمى- لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکرى) و توتون‌هاى مشابه آن تا آخر سال 1310 شانزده قران سال 1311 بیست قران سال 1312 به بعد بیست و چهار قران.

د- توتون چپق: سنندج- کرمانشاهان- ساوجبلاغ مکرى و توتون‌هاى مشابه آن تا آخر سال 1310 یازده قران سال 1311 چهارده قران سال 1312 به بعد هفده قران.

ه- توتون چپق: سقز و بانه- همدان- دهخوارقان نهاوند- تویسرکان اطراف طهران و توتون‌هاى مشابه آن تا آخر سال 1310 هفت قران سال 1311 نه قران سال 1312 به بعد یازده قران.

و- کلیه اقسام تنباکو تا آخر سال 1310 از قرار یک من سه قران و در سال 1311 یک من پنج قران و در سال 1312 و سنوات بعد یک من هفت قران تنباکوى چوب قلیانى در صورتى که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو خواهد بود.

ز- تنباکوى نسوارى یک من پانزده قران و انفیه یک من پنج تومان.

+++

ح- انواع توتون و سیگارت و سیگارهاى خارجه (در صورت اجازه دولت) و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدى پنجاه از قیمتى که وارد مى‌شود (یعنى مجموع قیمت ورودى و حقوق گمرکى و عوارضى که به توسط گمرک مأخوذ مى‌گردد) وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فوق بدون اجازه مؤسسه انحصار ممنوع و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.

رئیس- آقاى افسر

افسر- چنانچه در کلیات عرض کردم و سایر آقایان هم یادآورى کردند حقیقتاً قضیه تنباکو و توتون این یک مالیات خیلى سنگینى است که نه متناسب با قیمت تنباکو است و نه متناسب با کشت و کارش و زحمتى که برایش کشیده مى‌شود در چندین نقطه خراسان که تنباکو دارد بهترین تنباکو تنباکوى طبس است خروارى بیست تومان است سایر تنباکوها مثل ترشیز و سبزوار و شاهرود خروارى دوازده تومان و ده تومان است و با این وضعیت مالیات به کلى از میان مى‌رود اما اگر نظر از میان رفتن داشته باشند چنانچه در نسوارى داشتند بنده هم عرضى ندارم براى این که تنباکوى نسوارى یک چیز مضرى است و خیلى بد چیزى است. اگر پنج تومان هم بکند که از بین برود ما حرفى نداریم خیلى خوب است اما نظر دولت از قراری که آقاى وزیر مالیه آن روز فرمودند یک قسمتش از نقطه‌نظر ازدیاد عایدات است براى مملکت حالا که نظر این است... ور افتادن تنباکو باید یک تناسبى بین مالیات و تنباکو برقرار شود چنان که ملاحظه فرمودید که در قسمت سیگار و بعضى چیزهاى دیگر که از خارج می‌آید نوشته‌اند صدى پنجاه این به نظر بنده مالیات متناسبى است و این را بنده عقیده‌ام این است که براى تنباکو معمول بدارند و هر جایش را نسبت به قیمت بپردازند تنباکوى شیراز که یک منى چهار تومان است با تنباکوى یک من یک قران یک جور مالیات بدهد و این بى‌تناسب است و بنده پیشنهاد کردم که قیمت دو سال اخیر تنباکو را بسنجید و حد وسطش را و از آن معادلش صدى پنجاه مالیات بر تنباکو ببندند که یک تناسبى با تنباکو داشته باشد که هم از میان نرفته باشد و هم عواید دولت زیاد شود و بنده پیشنهاد هم کرده‌ام چون امیدوارم که در شور دوم آقاى وزیر مالیه یک توجهى بفرمایند و بنده بیش از این عرضى نمى‌کنم و اگر پیشنهاد بنده قبول نشود عرایض خودم را در شور دوم عرض می‌کنم.

وزیر مالیه- مکرر عرض کرده‌ام در این که پیشنهاداتى بشود و در کمیسیون با حضور اعضاى کمیسیون و غیر اعضا کمیسیون دقت شود و صحبت شود که واقعاً معلوم شود که فلان چیز نبودنش مفید است و بودنش مضر است بنده کاملاً موافقت داشته‌ام و قبول کرده‌ام و این کار هم در این لایحه که پیشنهاد شده این طور نبود لایحه دولت را با خبر کمیسیون مطالعه بفرمایید ببینید که چندین جلسه در کمیسیون نشسته‌ایم در این قسمت مذاکره کرده‌ایم و راجع به طبقه‌بندى بود چندین جلسه هم در این باب صحبت شد و ما سخن‌مان مى‌آمد قبول کنیم و آقایان مکرراً و متوالیاً اظهار نگرانى کردند بالاخره ما گفتیم خیلى خوب اگر تا این درجه شدت دارد و نگرانى دارد بعد از ملاحظه و غور در مطلب ما قبول کردیم به شرطى که در عایدات یک چیز محسوس نشود آن را هم میزانش را دوباره پایین‌تر آوردیم البته در این قسمت هم هر نظرى آقایان داشته باشند پیشنهاد بفرمایند خودشان هم حاضر مى‌شوند در کمیسیون مذاکره مى‌کنیم اما در مسأله این که مى‌فرمایند به نسبت اصل قیمت می‌خواهم عرض کنم که این در همه جا مطابق نمى‌آید مخصوصاً در یک قسمت از چیزهایى که به اصطلاح می‌گویند لوکس است و تفننى است این چیزها هیچ وقت متناسب با قیمتش نمى‌شود مثلاً فرض بفرمایید تریاک یا بعضى دواجات و همین توتون و تنباکو و توتون سیگار الان مالیاتش هیچ نسبت به اصل قیمتش ندارد این چیزها در مواردى اقتضا مى‌کند که این قدر بالا مى‌رود در مملکت که آن قیمت اصلى مثل هیچ مى‌شود قیمت یک از عشرش است البته چیزهاى دیگرى که مثلاً گمرک را

+++

فرض بفرمایید یک چیزی که وارد مملکت می‌شود و جزو احتیاجات عمومی است گمرکش را صدی پنج صدی ده قرار می‌دهند ولی اگر جزء احتیاجات عمومی نیست و تفننی است و تفریحی است آن را دیگر نظری به قیمتش ندارند ولی در هر حال باز گمرک با قیمت تناسب دارد اما یک چیزهای تفننی با قیمت تناسب ندارد معذلک عرض کردم در مسأله طبقه‌بندی‌اش اگر اشکالی باشد چنانچه در قانون سابق اشکالش زیاد بود و آقایان توجه فرمودند معذلک دوباره دقت می‌کنیم و اصلاح می‌شود.

رئیس- آقای مؤید احمدی

مؤید احمد- البته ما هم معتقد هستیم و همان طوری که آقای وزیر مالیه فرمودند عایدات مملکت زیاد شود و قبلاً به تناسب مخارج مملکت‌مان ما که از دولت صحیه می‌خواهیم امنیت می‌خواهیم عدلیه می‌خواهیم که در همه اصقاع مملکت دایر کند البته فکر عایدات هم بکنند در این موضوع گمان می‌کنم که دولت به مجلس، هیچ مخالفتی ندارد اما می‌فرمایند بی‌اشیا لوکسی و تفننی مالیات متناسب با آن جنس نیست این را هم بنده تصدیق می‌کنم مثلاً الان تاکسی که دولت از تریاک می‌گیرد خیلی بیش از قیمت تریاک است لیکن وقتی که ما به تفننات گفتیم مالیات ببندند یک تناسبی را بین آنها باید رعایت کرد. این که شبهه ندارد گفتیم از تناسب قیمت زیادتر نگیرند حتمی است دولت هر نظری دارد یک مالیاتی وضع می‌کند روی آنها و می‌گیرد لکن البته تنباکو در این مملکت چند قسم است یک تنباکو داریم که مال حکان است حکان اصفهان که مثلاً یک من پنج تومان شش تومان هفت تومان قیمتش است یکی تنباکوی اعلای شیراز که یک من دو تومان بیست و پنج قران سه تومان قیمتش است لکن یک تنباکوهایی هم داریم در بعضی از نقاط مملکت که یک من دو قران قیمتش است (بعضی از نمایندگان- کمتر) یا یک قران (امیر تیمور- باز هم کمتر) قیمتش است و اینها را نمی‌شود مطابق تنباکوی یک من پنج تومان (افسر- تنباکوی چوب قلیانی خرواری پنج تومان است) و شش تومان مالیات برایش قرار داد البته این متناسب نیست که تنباکوی یک من سی شاهی را با یک من پنج تومان یک جور مالیات بست (صحیح است) اشکالی که آقای وزیر مالیه فرمودند راجع به طبقه‌بندی بنده این را در آن جلسه هم عرض کردم که تصدیق می‌کنم برای این که طبقه‌بندی برای مالک و رعیت اسباب زحمت است وقتی که در یک دهی یک جور تنباکویی زراعت کرده‌اند و در ده دیگر تنباکوی جور دیگر مأمور مالیه که می‌آید تکلیفش این است که بگوید این جزو طبقه اعلی است آن وقت باید بیایند و ثابت کنند که این تنباکوی پست است و خود این یک اختلافی بین مالک و مأمورین مالیه تولید می‌کند و این البته یک کار بدی است پس باید یک راه‌حلی برایش فکر کرد و بنده اینجا دیدم در پیشنهاداتی که شده بود دو پیشنهاد در این موضوع شده است یکی مال آقای افسر است که قیمت دو ساله تنباکو را معین کنند و نصفش را مالیات بگیرند این یک راه‌حلی است به عقیده بنده بعضی هم دیدم پیشنهاد کرده بودند (پنج نفر شش نفر از آقایان) که اصلاً تنباکوهای ارزان‌ قیمت که یک من دو قران و سه قران قیمت دارد از مالیات معاف باشد این هم یک نظری است و این را هم عرض می‌کنم به آقای وزیر مالیه که دو تا بسته (کیسه) تنباکو فرستاده بودند از کرمان پیش آقای رئیس به مجلس فرستاده بودند که اینها یک من سی شاهی قیمتش است و از ما یک من پنج قران مطالبه مالیات می‌خواهند بکنند و ما نمی‌توانیم از عهده ادای این مالیات برآییم اما مصرف این تنباکو فقط برای خود اهالی قراء همان محل است که عادت کرده‌اند و این تنباکوها را می‌کشند وقتی که این مالیات را ازش گرفتند البته زارعین نمی‌کارند یعنی مردم دست‌شان نمی‌رسد بخرند و آنها هم نمی‌کارند. بعضی از آقایان هم شاید عقیده داشته باشند که بکارند اهمیتی ندارد ولی نه این طور نیست برای این که در جاهایی که اینها را می‌کارند غیر از این چیزی عاید نمی‌شود مالک

+++

و رعیت از میان می‌رود باید مالیات این مملکت را بدهد و چیز دیگر هم نمی‌شود زراعت کرد هواهای گرم و آب‌های شور و زمین‌های کفّه غیر از تنباکو هیچ نمی‌شود ازش برداشت تنباکویش هم خیلی کثیف و بد و سبز رنگ است لکن می‌کشند یک قدرش را آورده‌اند اینجا رنگش عیناً مثل این علف‌های سبز است ولی اهالی آنجا به کشیدن آن عادت دارند و این تنباکوها را می‌کشند در جلسه گذشته خاطرم هست یکی از آقایان موافقین به بنده جواب دادند که این چه وحشتی است که شما دارید به علت این که در ماده 4 معین کرده است که دولت قیمت را معین می‌کند در حالی که همچو چیزی نیست دولت وقتی که خودش انحصار را اجرا نکند قیمت را معین نمی‌کند اینجا است که ضرر مالک و رعیت می‌شود و من در جلسه گذشته عرض کردم که اگر به جای انحصار حقیقت این لایحه را اجرا کنند ما حرفی نداریم تمام را از پست و اعلی یک من سی شاهی مثلاً بخرد لیکن عجالتاً که انحصار نمی‌کند دولت و قیمت معین نمی‌کند و آزاد گذاشته است بین رعیت و مالک و تاجر می‌برند در انبار پنج هزار مالیات ازش می‌گیرند در قران هم قیمت اصل تنباکو می‌شود هفت هزار آن وقت بدیهی است یک من تنباکو را هفت قران نمی‌خرند و باید همان طور در انبار بماند نه مالیات وصول می‌شود نه عایداتی به مالک و رعیت می‌رسد این است که هیچ فایده به آنها نمی‌رسد و عقیده بنده این است که یا پیشنهاد آقای افسر را کمیسیون بپذیرد که هر چه قیمت دارد قیمتی که پارسال فروخته‌اند و امسال فروخته‌اند صدی پنجاهش را دولت بگیرد (فرض کنیم از خارجه وارد می‌کنیم آن را هم دولت صدی پنجاه می‌گیرد اینها را هم صدی پنجاه بگیرد) یا آن پیشنهاد بعضی از آقایان را که بنده هم عقیده دارم این تنباکوهای پست را اصلاً معاف کنند تا قیمت سه قران را از این مالیات معاف کنند تنباکوهایی که سه قران قیمت دارد یک منش معاف کنند و الا اگر ما بخواهیم این مالیات را روی آن تنباکوی یک من سی شاهی بکشیم از بین می‌رود و این هم بدیهی است ضررش به مالک و رعیت هر دو خواهد خورد و زراعت موقوف می‌شود و ضرر فاحش می‌رسد و بالنتیجه به دولت ضرر خواهد رسید.

وزیر مالیه- این مالیات‌هایی که اینجا منظور شده است ما هم قلم‌انداز ننوشته‌ایم البته همه ملاحظات شده است و حتی‌الامکان به حداقلی که ممکن بوده است پایین آورده‌ایم و در کمیسیون هم دوباره در این باب خیلی صحبت شده و شور شده و درست شده است ولی البته مطلب میزان ندارد یک وقتی اگر یک تومان هم بنویسند می‌گویند یک تومان زیاد است بشود هشت قران- یکی نظرش به شش قران است یکی دیگر سه قران بهتر به نظرش می‌رسد دیگری دو قران را مناسب‌تر می‌داند یا این که تصور می‌شود مالیات را اگر پنج قران بکنند زراعتش موقوف می‌شود یا یکی می‌گوید خیر یک تومان هم بشود موقوف نمی‌شود یکی دیگر گوید اگر دو تومان بشود موقوف خواهد شد و همین طور صحبت در مطلب جاری خواهد بود و به تجربه هم رسیده است و اگر دولت واقعاً اسبابش را داشت و فراهم می‌بود بنده با کمال اطمینان عرض می‌کردم و قول می‌دادم که هر چه به آن قیمت سابق فروخته می‌شود دولت بخرد یقین دارم از قیمت سابق هم با تجربه که داریم و دیده‌ایم مثلاً یک چیزی را همین چیزهایی را که در بازار می‌فروشند یک قران که قیمتش است یک قران هم که مالیات برش افزوده بشود صاحبش دو قران نمی‌فروشد سه قران می‌فروشند و او از همین بسته شدن مالیات استفاده می‌کند و یک قدری هم گران‌تر می‌فروشد. این طور است. اما در باب توتون‌ها و تنباکوهای ارزان که صحبت می‌شود بدبختانه اشکال کلی در اینجا هست که آقایان باید توجه بفرمایند این مالیاتی که وضع می‌شود در واقع این مالیات به همان طبقه پست و ارزان است و الا اگر کسی می‌گفت آن تنباکوی اعلی یا توتون اعلی را معاف بکنید چون چیزی ازش حاصل نمی‌شود و کم عمل می‌آید راست است که قطعاً باید هر چیزی که گران قیمت‌تر است اگر صد هزار خروار عمل می‌آید

+++

هفتاد هزار خروارش درجه اول و اعلى بشود بیست خروارش هم درجه وسط و پنج هزار خروارش هم درجه پست بعد مى‌گفتند که به کلى این جنس پست معاف باشد یک چیزى بود ولى تنباکوى ما اعلایش هیچ قابل نیست و خیلى کم است (افسر- اعلا را بالا ببرید) حالا مى‌گویند اعلا را بالا ببریم (افسر- اعلى و وسط را عرض کردم) آقایان تصدیق مى‌فرمایند که ما آنچه را که از اعلى مى‌خواهیم دو برابر هم بگیریم تازه هیچ چیز نمى‌شود هر چیزى هر مالیاتى در مملکت هست و در بودجه ملاحظه مى‌فرمایید که فلان مبلغ کلى عایدات مملکت است براى مخارج عمومى این همه‌اش از چیزهاى خورد خورد و چیزهاى عمومى است که استعمال می‌شود و عواید می‌دهد و در طبقات عامه استعمال مى‌شود و کثیرالاستعمال است اگر به آنها یک مالیات کمترى هم وضع بشود باز یک چیزى عاید می‌شود ولى مالیات‌هایى که درجه اعلا است پنج قران یا ده قران هم بگذاریم تازه چیزى حاصل نمی‌شود این است که مسأله معاف کردن را بدبختانه بنده نمى‌توانم منظور بدارم براى این که مثل این است که لایحه اساساً باطل بشود. باز سابقاً یک چیزى می‌دادند حالا مى‌آییم و اصلاً آن را هم از بین می‌بریم و به کلى ملغایش می‌کنیم و معاف مى‌کنیم در صورتی که منظور ما این نبوده است که لایحه آورده باشیم که اصل مالیات تنباکو را موقوف کرده باشیم و اما آنچه که فرمودند متناسب با قیمتش باشد مالیات جواب این را هم قبلاً عرض کردم خود آقاى مؤید احمدى هم تصدیق کردند که این چیزها را متناسب با اصل قیمتش نمى‌شود مالیات گذاشت براى این که در این صورت عمومیت دارد و خیلى چیزهاى دیگرى هم که در نظر دارند هیچ در نظر گرفته نمى‌شود. البته اصل قیمت را در بعضى چیزها حتماً باید در نظر داشت ولى آن چیزهایى است که تفننى نیست و چیزهاى دیگرى است مثلاً فرض بفرمایید اگر مثلاً حیوانات زنده به مملکت وارد مى‌کنند اگر حقیقتاً طرف احتیاج باشد و بخواهند گمرکى مثلاً دو برابر اصل قیمتش بر آن بگذارند البته خیلى سنگین می‌شد و راه احتیاج مردم مسدود مى‌شد ولى این چیزها غیر از آن است آقا در تمام ممالک دنیا وقتى که به مالیات محتاج مى‌شوند بر یک چیزهاى تفننى وضع مالیات می‌کنند سر هر سالى به سه چهار فقره چیز تفننى مالیات اضافه مى‌کنند البته وقتى که لازم شد و وقتى لازم‌شان نشد ممکن است یک تخفیفى هم بدهند یا زیاد نکنند اما این را نمى‌شود با قیمتش چیز کرد.

رئیس- آقاى قشقایى.

اسمعیل خان قشقایى- آن روز آقاى وزیر مالیه فرمودند این زراعت تنباکو وقتى که نداشت نشود و نکارد درست است اگر بنا باشد نکنند چیز دیگر عوضش ممکن نیست جاى این محصول بکارند اولاً اینها کم است چیزى که قابل باشد جاى تنباکو را بگیرد نیست زمین خشک است آب کم است چاه است. جز تنباکو نمى‌شود چیزى کاشت بعد هم ما عرض نمی‌کنیم که از لایحه دولت که مى‌آید جلوگیرى شود البته دولت مالیات لازم دارد و براى خرج همین مملکت است ولى ما مى‌گوییم اگر این محصول زیادتر بشود مالیات هم زیادتر عاید خواهد شد و خواهش کردیم که جلوگیرى از این تنباکو و زراعت آن نفرمایند و طورى نشود که با مالیات سنگین و غیر متناسب از بین برود و مالیاتى به تناسب خودش معین کنند. بالاخره یا خود دولت خریدار است همین تنباکو‌هایى که ما عرض مى‌کنیم یک من دو قران دولت بدهد از براى زارعین و مالکین باقى دیگر را به هر قیمتى که مى‌خواهد بفروشد این هم که فرمودند در کمیسیون خواهشمندیم که خبر بدهند و در کمیسیون همین تذکرات را بدهند و همین مواد را اصلاح کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب هم لایحه دولت و نظر دولت تأمین بشود و هم مردم و زارعین تشویق شوند.

مخبر (آقاى کازرونى)- گمان نمى‌کنم آقاى وزیر مالیه اظهار فرموده باشد که زراعت تنباکو نشود بلکه اگر خاطر مبارک‌تان باشد بنده عرض کردم مخصوصاً به آقایان

+++

که ما نمى‌توانیم مردم را مجبور کنیم که قلیان نکشند و سیگار بکشند البته مردم در این قسمت مختارند اما آن قسمتى را که فرمودید که خبر بدهند تا در کمیسیون حاضر بشوید بسیار خوب وقتى که کمیسیون تشکیل و منعقد مى‌شود با کمال امتنان از حضرتعالى پذیرایى می‌شود حضرتعالى هم هر نظرى دارید هر فرمایشى دارید آزادانه اظهار کنید و البته اگر دلایلى هم داشته باشید کسى معارض با دلیل و صلاح که نیست.

افسر- اینجا هم آزادانه است غیر از آزادانه که نیست.

مخبر- هم اینجا آزادانه است هم کمیسیون.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده در ماده اول و کلیات عرایضى کرده و حالا هم لازم می‌دانم بعضى مسائل را به عرض مجلس مقدس برسانم و میل دارم مخصوصاً آقاى وزیر مالیه هم توجه بفرمایند. دو سه فقره در نظر دارم که به عرض مجلس مى‌رسانم شاید در کمیسیون اصلاح شود اولاً آقاى وزیر مالیه فرمودند جنس دخانیات را نمى‌شود ما از روى قیمت مالیات برایش وضع کنیم بنده عرض مى‌کنم به چه علت نمى‌شود از روى قیمت مالیات وضع کرد؟ براى این که استعمال کنندگان دخانیات اشخاص مختلفه هستند اشخاصى هستند که سیگار هزارى شش تومان را استعمال مى‌کنند کسانى هم هستند که استطاعت ندارند و همان تنباکوى یک من سى شاهى و یک قران و دو قرانى که اینجا مذاکره شد استعمال مى‌کنند وقتى که دولت انحصار کرده است و در نظر دارد که مالیاتى بر دخانیات وضع کرده باشد به عقیده بنده حقیقتاً عادلانه‌اش این است که تناسب را در نظر بگیرد طبقات مختلفه در این مملکت هستند یک اشخاصى هستند که فرض کنید مى‌توانند سیگارت هزارى پنج تومان و شش تومان و هفت تومان همان طور که از خارجه هم مى‌آید استعمال کنند آنها البته به تناسب توانایى که دارند و مى‌توانند استعمال کنند زیادتر هم مالیات باید بدهند یک اشخاصى هم هستند که توانایى ندارند و تنباکوى یک من دو قران و سى شاهى یا توتون‌هایى که به طور جیگاره در قسمت‌هاى خوزستان و کردستان بعضى‌ها استعمال مى‌کنند یک من 5 قران و شش قران و بیش از این قوه ندارند باید آنها هم به تناسب همان قیمت و قوه‌شان مالیات بدهند و دولت باید این نکته را به عقیده بنده رعایت کند که به تناسب استعدادشان هر چیزى که مالیات وضع کند که مصرف کننده بتواند بدهد و بى‌عدالتى نشود حضرتعالى که وزیر مالیه مملکت هستید صورت و احصائیه عمل اداره انحصار دخانیات را دارید عمل کرد و مدارک این صورت را در نظر بگیرید.

کمیسیون قوانین مالیه هم همین صورت را به عقیده بنده باید از اداره دخانیات بخواهد و بگیرد و در نظر بگیرد و به تناسب وضع مالیات کند- اگر نظر دولت این است که صدى صد مالیات وضع کند البته احتیاج دارد وضع کند صدى پنجاه مى‌خواهد صدى پنجاه وضع کند صدى دویست هم میل دارند بکنند این کار بهتر است به این ترتیبى که پیشنهاد شده و این ترتیب خوب نیست. براى چه؟ حالا به عنوان مثال عرض مى‌کنم براى این که وقتى شما مالیات جنس اعلى را به تناسب خودش زیادتر کردید آن جنس پست به کلى از بین مى‌رود و همان طور که اینجا مذاکره شد یک نقاطى هستند که استعداد محل و آب و هوا و زمین آن نقاط اقتضا نمى‌کنند که زراعت بهترى تهیه کنند و این یک چیزى است که ما همه اطلاع داریم (صحیح است) براى زراعت توتون و دخانیات نقاط مختلفى در این مملکت هست و هرکس هم به تناسب خودش یک اطلاعاتى دارد بعضى نقاط هست که تنباکویى که هست هر قدر هم که زراع بخواهد خوب تدارک کند بهتر از آن نمى‌شود مردمى هستند که استعمال مى‌کنند و بالاخره یک مالیاتى می‌دهند همان طور که عرض کردم صدى صد مى‌دهند صدى دویست مى‌دهند اما در قسمت مالیات که حالا بنده عرض مى‌کنم ملاحظه بفرمایید تنباکوى زیر توتون چپق سقز و بانه و همدان و دهخوارقان و نهاوند و تویسرکان و اطراف طهران و مشابه آن هفت قران

+++

و نه قران اینها اقسامى هستند که در سابق سه قران و چهار قران و پنج قران بوده (اعتبار- دو هزار بود) و یک دفعه پنج هزار دینار را شما آمده‌اید یازده هزار کرده‌اید این قطعاً در زراعتش تأثیر دارد و بنده یقین دارم که دولت مخصوصاً شخص حضرتعالى حسن نیت دارید و مایل هستید که در اجراى این قانون به زراعت محصول دخانیات نکس وارد نشود و ما هم مقصودمان این است که جلب توجه‌تان شده باشد و اصلاح بفرمایید ممکن است که این بیش از پنج هزار بدهد و آن کسى که استعمال توتون سقز و بانه و همدان و انواع آن را می‌کند او بیشتر از این است او استطاعت ندارد که بدهد و استعمال کند و بالاخره وقتى که بنا شد شما یک مالیات سنگینى وضع کردید این اسباب این مى‌شود که زراعتش از بین مى‌رود و یک عده اشخاصى که استفاده مى‌کنند از کارشان بیکار شوند عرضه کردم این الان صدى دویست مالیات برایش وضع شده و پنج هزار شده یازده هزار و همین طور در قسمت تنباکو که مذاکره شده بنده اینجا شاید بعضى از آقایان هم با این عرض بنده موافق نباشند ولى یک اشخاصى که تنباکوى یک من سه تومان و دو تومان حکان استعمال مى‌کنند این دخانیات براى آن یک نوع تفننى است و یک چیزى نیست که خیلى محل احتیاج باشد آن کسى که تفنن می‌کند و یک من دو تومان یا سه تومان استعمال می‌کند آن مالیات را بدهد و او شخص آقاى ثقة‌الاسلام خودمان هم باشد ولى فرض کنید یک کسى هست که تفننش در حدود این است که آن تنباکوى پست را مى‌خواهد استعمال کند شما مى‌خواهید آن شخص را با یک کسى که بالاخره تنباکوى حکان استعمال کرده باشد در یک ردیف قرار بدهید این تناسب ندارد و به عقیده بنده عادلانه نیست و باید اصلاح بکنید و این را در نظر بگیرید که از روى قیمت وضع مالیات کنید صدى صد صدى دویست صدى پنجاه هر چه خواستید عایدى دریافت کنید همه جا همه می‌دهند و صدا هم بلند نمى‌شود و یک موضوعى دیگر هم که آقاى اعتبار در آن جلسه تذکر دادند و حالا بنده عرض می‌کنم آن موضوع توتون نیم‌کوب است که به خوزستان حمل مى‌شود که در آنجا هم در لایحه گویا از قلم افتاده (کازرونى- اصلاح مى‌شود) این را باید در نظر بگیرند که همان توتونى است که از تویسرکان و نهاوند و بروجرد و سقز و بانه فرستاده مى‌شود طورى هم باشد که دو مالیات را یک جنس ندهد این را توجه بفرمایند کلیه مالیاتى که در محل باید بدهد پنج قران یا شش قران یا یک تومان که از مجلس گذشته است همان را باید از او گرفت براى خاطر این که یک مالیات در محل باید بدهد و یک مالیات هم به نام توتون که در خوزستان از او بگیرند این دو مالیات مى‌شود و این قابل اجرا نیست در پیش هم اداره انحصار پس از آن که دید قابل اجرا نیست یک قبوضى از اشخاص گرفت که در این لایحه هم قید شده است که آن قبوض را باید مسترد کنند که نتوانستند تأدیه مالیات کنند.

وزیر مالیه- عرض کنم بعد از مدتى که این صحبت‌ها شده است و مذاکرات کافى شده است حالا مى‌بینیم آقاى ملک مدنى برمى‌گردند به طبقه‌بندى یعنى براى تنباکوهاى پست کمتر بدهند و براى تنباکوهاى اعلى بیشتر بدهند ولى متناسب با اصل قیمت بنده عرض کردم آنجا بنده این را تصدیق ندارم و دلیلش را هم عرض کردم و دوباره هم عرض مى‌کنم شما یک نگرانى دارید و همیشه هم تکرار مى‌کنید و آن این است که مى‌فرمایید زراعت‌شان از بین مى‌رود آقا این مالیات را که از زراع و مالک نمى‌گیرند از مصرف کننده مى‌گیرند اگر تفتیش کنید آن کسى که اینجا صد خروار تنباکو می‌کاشت و یک من یک قران یا سه قران مى‌فروخت باز هم خواهد فروخت اگر دو تومان هم مالیات ببندید به زراع مربوط نیست این را هم در نظر بگیرید که در کارهاى تفننى این جور چیزها را ارتباطى با اصل قیمت نمى‌شود داد اگر ارتباط با اصل قیمت داشته باشد بعضى چیزها است که مثلاً قیمتش ده شاهى است و ممکن است یک تومان بفروشند. اما راجع به انحصار بعضى آقایان در ضمن نطق فرمودند که اگر خودتان انحصار بکنید و قیمت را بدهید و هر چه دلتان می‌خواهد

+++

بفروشید بفروشید پس معلوم مى‌شود نظر به آن نیست عرض مى‌کنم البته ممکن است که این نوع چیزها را یک چیزى را یک قران دولت بخرد خودش یک تومان هم بفروشد اما نمى‌شود این را قانونش بنویسند که فلان چیز را صدى هزار مالیات بدهید دولت این را معتقد نیست که مثلاً یک چیزى صدى هزار مالیات بدهید صورت ظاهرش من نمى‌دانم چطور مى‌شود که یک چیزى صد پانصد مالیات داشته باشد بلکه صورت ظاهرش این است که مالیاتش را بدهید و نظر اصلى این است که به زراعتش هم لطمه وارد نیاید و به آن ‌اندازه که می‌کاشت بکارد و به آن نسبت هم که می‌فروخت بفروشد بنده شخصاً اعتقاد دارم و یقین دارم که به زراعت هیچ صدمه وارد نمى‌آید و قیمتش هم کمتر نمى‌شود و زیادتر مى‌شود از آن قیمت اصلى ولى باز عرض کردم اگر فرمایشى دارید نظرى دارید در طبقه‌بندى است نه مربوط کردن مالیات را به خود قیمت عرض کردم این در همه جا ممکن نیست براى طبقه‌بندى همه آقایان فرمایشاتى کردند در کمیسیون باز هم دقت مى‌کنیم و بنده تصور می‌کنم که ما هم اشکالاتى را که مى‌فرمایید راجع به طبقه‌بندى باز در کمیسیون گفته مى‌شود ما وقتى که لایحه را آوردیم می‌خواستیم که طبقه‌بندى توتون را موقوف کنیم و حالا طبقه‌بندى توتون را که قبول کنیم یک اشکالى بر ما مزید مى‌شود در خصوص طبقه‌بندى تنباکو ولى ملاحظه مى‌کنیم اگر واقعاً چاره ناپذیر باشد و مردم در یک زحمت فوق‌العاده باشند یک راه حلى پیدا مى‌کنیم.

رئیس- آقاى طاهرى‏

دکتر طاهرى- عرض کنم قانون دخانیات یا اصلاحاتش این مرتبه پنجم یا ششم است که به مجلس مى‌آید و بهتر این است که تمام نظریات گفته شود که هر وقت یک لایحه تنظیم مى‌شود بهتر از دفعه سابقش بشود معلوم است هر دفعه که این قانون را به مجلس آوردند براى این است که دو نظریه اجرا شود یکى ازدیاد عواید و یکى تسهیل در اجرا و تخفیف اشکالات موجوده که اگر به موانعى برخورند در اجرا یا بى‌عدالتى‌هایى برخورد کار آن را سهل‌تر مى‌کند براى آن که بهتر بشود. دفعه اول این قانون در هزار و دویست و نود و چهار دوره سوم وضع شده است قانون دخانیات و آنجا از روى صدى سى از اصل قیمت مجلس معین کرده است که مالیات اخذ شود دفعه دوم در دوره پنجم بود که غالب ماها هم حضور داشتیم و خود آقاى وزیر مالیه هم سمت نمایندگى داشتند و تشریف داشتند و آن دفعه به طور طبقه‌بندى هم در توتون سیگار و هم در توتون چپق و هم در تنباکو مالیات بسته شد و هر کدام را سه درجه معین کردند براى تنباکو از منى دو قران و سه قران و پنج قران و براى توتون چپق سه درجه منى پنج قران و هشت قران و دوازده قران براى توتون سیگار سه درجه هشت قران و دوازده قران و هیجده قران این در دوره پنجم بود ولیکن محال را معین نکرده‌اند نقاط را کلیه سه درجه کردند در دوره هفتم باز تجدید شد قانون دخانیات مالیات دخانیات و قانون انحصار دخانیات تصویب شد در قانون انحصار دخانیات سه درجه شد ولیکن از روى محصول نقاط درجه‌بندى شد. جاهایى که توتونش محصولش بهتر بود مالیات بیشترى رویش گذاردند به استثناى توتون سیگار که همه جا یک نوع است ولى توتون چپق چون تفاوت‌هاى زیادى داشت محالى که مشابه هم بود آنها را یک طبقه کردند و به تفاوت مالیات معین کردند که آن قانونى است که فعلاً مجرى است به استثنا یک اصلاحاتى که بعد کردند در موقع عمل دیدند یک اجحافاتى شده است و اصلاح کردند در این قسمت تنباکو را یک طبقه کردند ولى توتون چپق را سه قسمت. یک لایحه اصلاحى باز در دوره هفتم آوردند سیزدهم آبان که مالیات انحصار دمارى توتون سیگار و چپق را تخفیف دادند از منى سه تومان به منى سه قران چهار قران این تغییراتى است که مالیات دخانیات از هزار و دویست و نود و چهار تا به حالا پیدا کرده است. این دفعه لایحه پنجمى است که باز به مجلس آمده است این لایحه که اخیراً آمده است باید چند چیز منظور شود یکى منظور دولت است و آن عبارت است از ازدیاد عواید که ما هم حرفى نداریم براى این که وقتى

+++

احتیاجات مملکت زیاد شد و مملکت ترقى کرد عواید خزانه هم باید زیاد شود و بهترین مالیات‌ها مالیاتى است که بر این طور چیزهایى که براى مزاج جامعه هم مضر است بسته شود. مطالبى که در اینجا گفته مى‌شود براى این است که در عین این که این منظور بایست تأمین شود طورى باشد که یک ضررهایى چه از حیث اجرا و چه از نظر محصول و چه از نقطه‌نظر زارع و چه از نظر مالک با تجربیاتى که در این شانزده سال در اجراى این قانون شده است هرچه ممکن است آن معایب کم شود به طوری که نظریه دولت که ازدیاد عواید است تأمین شود محصول هم از بین نرود و ضررى هم متوجه زارع و مالک نشود این است که این مذاکرات اینجا مى‌شود که خاطر محترم اعضاى کمیسیون و آقاى وزیر مالیه متذکر باشد که قانون طورى نوشته شود که دوباره باز احتیاج به تجدیدش نشود حالا عرایضى که بنده دارم عرض مى‌کنم یکى این است که با این که در قانون سابق براى این که چیزهایى که جزء توتون سیگار بود دولت منى سه تومان ازش مالیات می‌گرفت و قبوض هم از مالیات بده گرفته است که نتوانستند اداء کنند تأدیه کنند بعد در سیزدهم آبان 1309 که یک سال پیش باشد لایحه آورد به مجلس و مالیات انحصار دمار توتون سیگار و چپق را از منى سه تومان ملغى کرد و آورد به منى سه قران و در 1311 به منى سه قران و دو قران و پنج قران این یک امتحانى بود که کرده بودند حالا در اینجا این را مسکوت گذاشته است که بعد منى سه تومان کرده است.‏

در قانون فعلى همان قانونى که یک سال پیش در نتیجه امتحانات و تجربیات دیدند که موفق نمى‌شوند به عمل و برخلاف عدالت است که دمار توتون سیگار و چپق یک من سه تومان مالیاتش باشد و لایحه آوردند و ملغى شد همان را حالا آورده‌اند و دوباره منى سه تومان کرده‌اند معلوم مى‌شود که نمى‌شود و موجبى هم ندارد از حالا ما باید این را تذکر بدهیم که با این که امتحان شده است تجربه شده است که این صحیح نبوده است و خود آقاى وزیر مالیه لایحه‌اش را اصلاح کردند حالا دو دفعه از نظر افتاده است و برگشته است به همان شکل سابق که غیرعملى بوده است این یکى یکى دیگر موضوع تنباکو است آقاى وزیر مالیه می‌فرمایند تفاوت جنس یعنى بهترى و بدترى جنس این موجب این نمى‌شود که مالیاتش را کم و زیاد کنیم در صورتی که تصدیق کردند که توتون چپق سه درجه دارد و از همین نقطه‌نظر خودشان قبول فرمودند موضوع را و معلوم مى‌شود که پستى و خوبى جنس گاهى ممکن است به قدرى درجات داشته باشد که فقط اشتراک اسم مى‌ماند براى جنس یعنى چه؟ یعنى تنباکوى یک من یک قران اسمش را می‌گذارند تنباکوى یک من چهار قران اسمش مشترک است که همه تنباکو است و الا به قدرى تفاوت هست که حقاً نمى‌شود که یک مالیاتى که از یک چیز چهار تومانى مى‌گیرند از یک چیز یک تومانى هم بگیرند یعنى آن اتومبیلى که چهار هزار قیمتش است مثلاً صد تومان گمرک بدهد اتومبیل دو هزار تومانى هم همان مالیات را بدهد این عادلانه نیست و این به کلى آن را از بین مى‌برد و خوب نیست ما حرفى نداریم که تنباکو مالیات بدهد ولیکن براى این که عواید دولت هم محفوظ باشد بهتر این است که تنباکوى خوب را بیشتر مالیات برش وضع کنند و از تنباکوى پست و بد هم کمتر مالیات بگیرند حالا چطور مى‌شود که دولت موفق به این کار شود و در محظور نیفتد صدى سى اگر برایش زحمت نباشد صدى پنجاه از قیمت هم مى‌گیرند صدى پنجاه از قیمت تنباکوى چهار تومانى دو تومان مى‌شود از آن طرف هم تنباکوى سه قرانى هم سى شاهى مى‌شود اگر تشخیص این بشود از عین آن جنس ممکن است بگیرند در هر صورت بایست تصدیق بفرمایند که همان طور که قبول کردند توتون چپق به واسطه اختلافى که در خوبى و بدیش هست شایسته است که مالیات مختلف به اقسامش گذاشته شود. تنباکو هم همین حال را دارد و اگر بخواهند همین مالیات را به طور تصاعدى بالا ببرند و تنباکوى خوب را باید مساوى قرار بدهند حقیقتاً اسباب از بین رفتن زراعتش مى‌شود ما خودمان در یزد تنباکو داریم که بهترین تنباکویش

+++

یک من شش قران است امسال هم شش قران است قیمتش عین همان است. آن وقت در انبار حزارى مى‌کنند سند مى‌گیرند سال دیگر هم مى‌روند تنباکوى تر را حزارى مى‌کنند و مى‌گویند هزار تومان تنباکوى این آدم مى‌شود و چون این موضوع اسباب شکایت مردم شده بود در آنجا بنده مذاکره کردم گفتند که نمى‌شود چون از مرکز به ما دستور داده شده است در هر صورت وقتى که از این میزان بالاتر رفت یک من شاه یک تومان هیچ کس نمى‌خرد زیرا که این صادرات است و براى دولت هم ضرر دارد وقتى زراعتش کم شد مصرفش کم شد دولت هم نمى‌تواند استفاده کند پس بهتر است از روى تناسب گرفته شود و آن موضوع دمار سیگار را هم باید در نظر بگیرند براى شور دوم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

مخبر- اجازه مى‌فرمایید جواب‌شان را عرض کنم؟

رئیس- کافى می‌دانید مذاکرات را دیگر ضرور نیست. پیشنهادات قرائت مى‌شود:

مقاء منبع ریاست دامت عظمته‏

چون تنباکوى نسوارى قیمتاً یک من پانزده قران بیشتر نیست و همین طور انفیه هم قیمتاً با او مساوى است چنانچه عوارض کم نشود زراعت آن متروک مى‌گردد لذا بنده پیشنهاد مى‌کنم که در ماده سه در قسمت (ز) نوشته شود تنباکوى نسوارى و انفیه یک من یک قران. یارعلى مقام منبع ریاست عظمى:

در ماده سه بند (و) پیشنهاد مى‌شود که در مالیات تنباکو درجه‌بندى شود و تبصره ذیل پیشنهاد مى‌شود:

تبصره- انواع تنباکویى که از یک من دو قران قیمت تجاوز ننماید از تأدیه مالیات معاف بوده. امیر تیمور عامرى- ثابتى- قشقایى- مؤید احمدى‏

رئیس- ماده چهارم قرائت مى‌شود:

ماده 4- نسبت به هر یک از انواع اجناس دخانیه و کاغذ سیگار و متفرعات آن و کلیه ماشین آلات در صورتى که دولت خود مباشرت خرید و فروش انحصارى آن را به عهده گرفته باشد مالکین مکلفند اجناس خود را اعم از این که حقوق انحصار آن قبلاً پرداخته شده یا نشده باشد به مؤسسه انحصار دخانیات فروخته و قیمت آن را نقداً دریافت دارند حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در سال اول اجراى این منظور میزان متوسط قیمت‌هاى عادلانه پنج ساله اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ سال جدید را تعیین و یک ماه قبل از برداشت در هر محل اعلان خواهد نمود.

رئیس- پیشنهادى از آقاى فهیمى رسیده است قرائت مى‌شود:

بنده پیشنهاد مى‌کنم در آخر ماده 4 اضافه شود نسبت به خرید ماشین آلات بر طبق قسمت ماده اول رفتار خواهد شد.

رئیس- ماده پنج قرائت مى‌شود:

ماده 5- هرگاه اجناسى را از قبیل سیگارت و سیگار و اقسام کاغذ سیگار و متفرعات آن که از خارجه با پیشنهاد وزارت مالیه و اجازه دولت وارد مملکت مى‌شود و مؤسسه بخواهد آنها را خود خریدارى نماید صاحبان آنها حاضر نشوند تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول نمایند مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغى که مقومین گمرکى تعیین نموده به اضافه صدى ده به عنوان منافع وارد کننده پرداخته و اجناس مذکوره را ضبط نماید.

رئیس- مخالفى ندارد. ماده شش قرائت مى‌شود:

ماده 6- هرگاه جنس دخانیه بعد از پرداخت حقوق مقرره در این قانون یا تضمین آن (به وسیله وجه نقد یا سند یا ضمانت معتبر یا مال‌الضمانه) براى صدور به خارجه حمل شود پس از ارائه تصدیق صدور از اداره گمرک حقوق مأخوذه یا وسایل تضمین مذکور در فوق مسترد خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست. ماده هفت قرائت مى‌شود:

ماده 7- کلیه اجناس دخانیه در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکى و مالیات راه معاف خواهد بود.

رئیس- مخالفى ندارد. ماده هشت قرائت مى‌شود:

+++

ماده 8- نسبت به متخلفین از این قانون پس از اعلان وزارت مالیه بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد.

الف- کسانی که اشیایى را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار به دولت یافته قاچاق نمایند مشمول قانون مرتکبین قاچاق مصوب 16 اسفند 1307 خواهند بود.

ب- هرگاه هاون و ماشین توتون‌برى دستى یا موتورى یا ماشین‌هاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیگار و گیلزبری و ماشین‌هاى سیگار پیچى و متفرعات آنها در محل مشخص و غیر از محل تمرکز ماشین خانه کشف شود عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدى از پنجاه الى یک صد تومان خواهند شد. در صورت تکرار جرم به علاوه جزاى نقدى و حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه محکوم مى‌شود.

ج- تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از مؤسسه خواهد شد.

د- اختلاط چوب قلیانى کوبیده یا تنباکوى کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و توتون نیم کوب یا اجناس غیردخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 اسفندماه 1307 تعقیب خواهند شد.

ه- طریقه وصول جرایم قاچاق دخانیات بر طبق لایحه پیشنهادى نمره 31957 دولت راجع به انحصار تریاک خواهد شد.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده نسبت به این ماده دو مشکل به نظرم رسیده است یکى این که مى‌نویسد (نسبت به متخلفین از این قانون پس از اعلان وزارت مالیه بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد.) معنایش این است که مادامی که از طرف وزارت مالیه آن اعلانى که در اینجا توضیح نشده است که چیست منتشر نشده تخلف از این قانون جایز است. در صورتی که این قانون تا تماماً تصویب نشده یک قانونى هست که باید بر طبق مقررات آن قانون رفتار شود وقتى هم که این قانون تصویب شد بلافاصله باید رعایت شود پس مجازات تخلف از این قانون موکول به نشر اعلان وزارت مالیه را نمى‌خواهد یعنى چه؟ این یک عبارت غیر لازمى است. یکى دیگر این که بر طبق فقره (ه) می‌نویسد: (طریقه وصول جرایم قاچاق دخانیات بر طبق لایحه پیشنهادى نمره 31957 دولت راجع به انحصار تریاک خواهد شد.) بنده این را نفهمیدم یعنى از حالا که این قانون تصویب شد آنچه را که دولت در آن لایحه تنظیم کرده و آن چیزی را که دولت پیشنهاد کرده است به منزله قانون است و تصویب جدید دیگر لازم نیست؟ اگر منظور این است که آن لایحه که تصویب شد بر طبق آن رفتار کنند که دیگر در این تذکرش ضرورتى ندارد وقتى که آن قانون تصویب شد طریقه وصولش هم معین است و بر طبق آن عمل مى‌کنند. و بالاخره اجراى قسمتى از قانونى را موکول به لایحه که هنوز تصویب نگردیده قرار دادن این هم صحیح نیست.

وزیر مالیه- ملاحظات آقاى شریعت‌زاده صحیح است ولى چون آن لایحه قبل از این لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى شده بود و امید این بود که اول آن تصویب شود آنجا مشروحاً درج شده است براى این که اینجا تکرار نشود هیچ لایحه فلان هم ننوشته بودیم همین قدر نوشته بودیم مطابق قانون جرایم قاچاق در کمیسیون آمدند و آن قانونى که تصویب نشده ذکر کردند و موقتاً اینجا گذاشتند البته در شور دوم اگر آن قانون نگذشته باشد باید صریحاً بنویسیم از جرایمى که باید بگیرند این صحیح است اما آن مسأله اعلان وزارت مالیه را آنچه بنده در خاطر دارم در کمیسیون تقاضا کردند اضافه کردیم و منظور این بود که پس از آن که وزارت مالیه این قانون را اعلان بکند و به اطلاع مردم برساند و این یک رفق و ارفاقى است براى مردم و اگر بخواهند بگویند بلافاصله بعد از تصویب این قانون بنده حرفى ندارم. ولى آنجا صحبت شد که باید به اطلاع مردم برسد که بفهمند و بنده هم قبول کردم که از آن وقت

+++

جارى شود (صحیح است)

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- عرض بنده گفته شد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- عرضى ندارم.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى دبیر سهرابى:

قسمت (ب) از ماده هشت را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌نماید:

ب- هرگاه دولت توتون سابى و دمارکوبى و ماشین‌هاى سیگار پیچى در منازل اشخاص و غیر از محل تمرکز ماشین خانه کشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاص هاون یا ماشین توتون برى دستى یا موتور یا ماشین‌هاى کاغذبرى و صحافى کاغذ سیگار و گیلز برى و متفرعات آنها را براى به کار بردن در کار توتون برى و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاه داشته و یا براى این مقصود به کار مى‌برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدى از پنجاه الى یک صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزاى نقدى به حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه محکوم مى‌شوند.

رئیس- ماده 9 قرائت مى‌شود:

ماده 9- وزارت مالیه مجاز است قبوضى را که از بابت یک من 15 قران تفاوت توتون نیم‌کوب در هذه السنه تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده به صاحبان آنها مسترد دارد.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى مجد ضیائى:

مقام محترم ریاست مجلس دامت شوکته:

در ماده 9 بنده پیشنهاد مى‌کنم- جمله (در هذه السنه حذف شود)

رئیس- ماده دهم قرائت مى‌شود:

ماده 10- براى هر یک از اظهارنامه‌ها و تقاضانامه‌هاى صدور جواز دخانیات دو قران به عنوان حقوق دفترى دریافت و در مقابل تمبر الصاق و باطل خواهد شد حقوق انباردارى و سیم‌بندى عدل‌ها و مهر سربى و غیره مطابق نظامنانه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید گرفته مى‌شود.

رئیس- پیشنهادى از آقاى دبیر سهرابى رسیده است قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى دبیر سهرابى:

تبصره ذیل را به ماده دهم پیشنهاد مى‌نماید که علاوه شود:

تبصره- اجناسى که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل مى‌نمایند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد بشود یا به مقصد نرسد علاوه بر حقوق انحصار منى ده شاهى جریمه از آن اخذ مى‌شود.

رئیس- ماده یازده قرائت مى‌شود:

ماده 11- براى سرمایه انتفاعى مؤسسه انحصار دولتى دخانیات مجاز است با تصویب وزارت مالیه دو میلیون تومان از بانک ملى یا بانک‌هاى دیگر استقراض و با اجازه وزارت مالیه حق اخذ و مصرف آن را خواهد داشت.

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- در این ماده فقط اجازه داده شده است که دو میلیون تومان قرض کند و به مصرف برساند ولى معلوم نکرده‌اند که آن را از چه محل و به چه ترتیب باید بپردازند زیرا که عواید دخانیات بالاخره باید جزو کلیه عواید مملکتى بشود و اگر از آن محل باید این استهلاک منظور شود باید اجازه آن را در همین ماده بدهند که از محل عواید در ظرف چند سال وجه را استرداد کنند در بودجه هم بنویسند ولى اگر محل دیگرى را در نظر گرفته‌اند او را هم باید در اینجا ذکر کنند و توضیح بدهند که آن قرضى را که مى‌کنند و به مصرف مى‌رسانند و اجازه مصرف رساندن آن را مى‌گیرند باید معلوم شود که از چه محلى استهلاک مى‌شود عوایدى را که براى استهلاک این قرض تخصیص داده‌اند در اینجا ذکر شود.

وزیر مالیه- مخارجى که اینجا نوشته شده است مربوط به انحصار دخانیات نیست هر خرجى که اداره

+++

انحصار دخانیات مى‌کند از حیث اعضا و مخارج ادارى داشته باشد از بودجه کل مملکتى منظور مى‌شود و هر تاکسى و مالیاتى که به موجب قانون مى‌گیرد آن هم جزو عواید مملکتى محسوب مى‌شود ولى این دو میلیون تومان نه به عایدات مربوط است و نه به مخارج و این یک سرمایه انتفاعى است از مخارجى نیست که بر مخارج تحمیل شود وقتى که خودش تنباکو می‌خرد اگر نخرد به این دو میلیون که محتاج نیست هیچ به دو تومان هم احتیاج ندارد. اما جواز می‌دهد و مالیات مى‌گیرد ولى اگر مباشرت نکند محتاج نیست ولى مباشرت مى‌کنند مثل این که بعضى جاها مى‌کنند خودشان توتون مى‌گیرند مى‌خرند و می‌فروشند آن سرمایه خرید توتون را باید قرض کنند و وقتى که فروخت از قیمت فروشش سرمایه را به بانک برگرداند همیشه این کارها را مى‌کنند سابقه هم داشته است در قانون گذشته هم بود انحصار تریاک هم همین کار را دارد بر اساس تجارتى کار مى‌کنند یک سرمایه انتفاعى دارند حساب علیحده دفاتر علیحده دارند هرچه مى‌گیرند و خرید و فروش مى‌کنند معلوم است هرچه به عنوان مالیات می‌دهد معین است مثلاً دو قران می‌خرد پنج قران می‌فروشد سه قرانش مالیات است آن دو قرانى که مى‌ماند برمى‌گردد به اصل سرمایه که قرض کرده‌اند لذا این جزو بودجه نمى‌آید.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت زاده- بنده نظرى داشتم که آقاى وزیر مالیه فرمودند.

رئیس- پیشنهادى از آقاى دبیر سهرابى رسیده است قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى دبیر سهرابى:

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که قسمت ذیل به ماده یازده علاوه شود.

کلیه ماشین‌هاى توتون برى و گیلز ریزى و ماشین سیگار پیچى و صحافى کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتی که خود اداره انحصار براى مصرف خود وارد مى‌نماید از حقوق گمرکى معاف خواهند بود.

رئیس- ماده دوازده قرائت مى‌شود

ماده 12- قانون انحصار دولتى دخانیات مصوب 29 اسفند 1307 و قانون مصوب 23 آبان 1309 راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق و همچنین قانون مصوب 13 آبان ماه 1309 راجع به مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتون برى دستى در منازل خود نگاه می‌دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغى خواهد بود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- اینجا یک سهوى شده است در تاریخ بیست و سوم آبان 1309 اصلاً قانونى وجود ندارد این قانون به نظر بنده همانى است که بنده اشاره کردم و قانون 13 آبان باید نوشته شود. در 23 آبان راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق قانونى نگذاشته است و حتماً این اشتباه شده است و استدعا می‌کنم که اصلاح کنند و براى بعد 13 آبان نوشته شود یکى دیگر هم تذکرم راجع به آن موضوعى است که عرض کردم که اینجا آن قانونى که راجع به حقوق انحصار توتون و دمار سیگار و چپق بود که لغو شده است در قانون فعلى چیزى برایش معین نشده است به علاوه در قسمت (ب) طورى نوشته شده است که مشمول مى‌شود و منى سه تومان ازش گرفته مى‌شود این را هم باید در شور دوم توجه داشته باشند اصلاح شود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده موافق نیستم و یک نظرى دارم‏

رئیس- بفرمایید

شریعت‌زاده- اینجا در سطر اول ماده 12 مى‌نویسد که از تاریخ تصویب این قانون قوانینى که در سابق بوده است ملغى است بنابراین از تاریخى که این قانون تصویب مى‌شود دیگر قانونى وجود ندارد این قانون هم که قبل از مراعات قواعد ادارى فوراً قابل اجرا نیست پس باید نوشته شود که این قانون چه وقت اجرا مى‌شود و از آن تاریخ قوانین قبلى ملغى است که براى مدتى که در این فاصله است تکلیف دولت معین باشد.

+++

وزیر مالیه- براى رفع شبهه آقاى شریعت‌زاده مى‌توانیم بنویسیم از تاریخ اجرا.

رئیس- آقایانی که با ورود در شور دوم این قانون موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

-5 ]موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده سه‌شنبه دهم اسفندماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس بیست دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اصلاح بودجه سال 1310 اداره کل فلاحت‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل نوزده هزار تومان جمع اعتبارات مواد 32 و 33 از فصل سوم فقره 4 بودجه نه ماهه آخر 1310 اداره کل فلاحت اولاً مبلغ شش هزار و دویست تومان (6200) کسر اعتبار مواد بودجه مصوب را به شرح ذیل ترمیم نماید:

فقره

فصل

ماده

شرح

مبلغ‏

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

9

11

12

12

13

14

15

21

35

17

32

17

حقوق اعضا رسمی

ملزومات

مطبوعات

نشریات- خرید کتب و مجلات

خرید اثاثیه

سوخت

مخابرات تلگرافى و تلفنى

سایر مخارج

مخارج لابراتوار کرج

خرج سفر معاودت کارگران چینى

تکمیل مخارج مؤسسات چاى

مخارج مسافرت

جمع

254 تومان‏

400 تومان‏

200 تومان‏

546 تومان‏

200 تومان‏

100 تومان‏

200 تومان‏

550 تومان‏

500 تومان‏

1250 تومان‏

1000 تومان‏

1000 تومان‏

 

6200 تومان

             

ثانیاً مبلغ دوازده هزار و هشتصد تومان به عنوان مخارج غیرثابته در بودجه اداره کل فلاحت تحت چهار ماده به شرح ذیل منظور:

1 - مخارج ساختمان عمارت مؤسسه چاى در کجور 3800 تومان‏

2 - خرید بذور از خارجه 2000 تومان‏

3- مطالبات انجمن فلاحتى بین‌المللى رم بابت 1309 و 1310 3800 تومان‏

4- مطالبات محصلین و هیئت سرپرستى محصلین در خارجه بابت 1310 و 1309 و تا آخر دوره عمل 1310 بپردازد. 3200 تومان‏

جمع 12800 تومان‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

Parameter:293304!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)