11 خرداد 1398 14:35:30
معرفی نشریات؛

اولین شماره ماهنامه الکترونیکی «داستان و سفر» منتشر شد  


 

ماهنامه الکترونیکی «داستان و سفر» با زمینه فرهنگی و اجتماعی به طور رسمی فعالیت خود را شروع کرد.

 

 این ماهنامه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مجتبا شول‌افشارزاده و با سردبیری ناصر صبحی اولین شماره‌اش را منتشر کرده است.

مجله داستان و سفر در سه بخش اصلی داستان و رمان، سفر و گردشگری و بخش توی پرانتز (شامل موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی) مطالب خود را ارائه می‌دهد. همچنین بخش مجزایی برای قلم مخاطبان در نظر گرفته است.

مجتبا شول افشارزاده مدیر مسئول این مجله که سابقه داستان‌نویسی، پژوهش فرهنگ عامه و خبرنگاری و سردبیری را نیز دارد، در این باره گفت: انتشار آثاری از نویسندگان کشورهای پارسی‌زبان در کنار نویسندگان ایران و پرداختن به زبان و ادبیات پارسی در دیگر کشورها از ویژگی‌های این مجله است.

شماره اول این ماهنامه داستان و سفر با آثار نویسندگانی مانند منصور علیمرادی، ضحی کاظمی، مهدی بهرامی، زهرا عبدی، گودرز ایزدی، مرداد عباسپور، آرش محمودی و دیگر نویسندگان در قالب متن، صوت و ویدئو در 148 صفحه منتشر شده است.

ماهنامه الکترونیکی «داستان و سفر» به صورت رایگان از طریق تارنمای خود به آدرس www.dastanosafar.ir قابل دسترس است.

 

Parameter:304230!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار