10 مرداد 1396 09:19:55
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 110 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه 1318  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقایان وزرا فرهنگ و راه از طرف آقای نخست وزیر

3- بیانات اختتامیه آقایان رئیس و نخست وزیر- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 110

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه 1318

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقایان وزرا فرهنگ و راه از طرف آقای نخست وزیر

3- بیانات اختتامیه آقایان رئیس و نخست وزیر- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 25 شهریور ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه - آقایان: فرشی ، فاطمی، ایزدی،مجدضیایی،توانا،اورنگ،صفوی،معینی،سلطانی،اقبال،رهبری.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: فتوحی،ثةالاسلامی،حبیبی،دکترضیاء،دبیرسهرابی،معدل،مؤیدثابتی،حاج ملک، مؤیدقوامی،علوی،هدایت، نواب یزدی.

دیرآمده بااجازه:آقای لاریجانی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکترادهم،قراگزلو، نیکپور،وکیلی

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- معرفى آقایان وزراء فرهنگ و راه از طرف آقاى نخست وزیر]

رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست وزیر- بر حسب امر و اراده اعلیحضرت همایونى آقاى مرآت کفیل وزارت فرهنگ به وزارت فرهنگ تعیین و به مجلس معرفى می‌شوند (نمایندگان- مبارک است) همچنین آقاى دکتر سجادى که تا به حال سمت کفالت وزارت راه را داشتند به سمت وزارت راه تعیین شده و به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند (مبارک است)

[3- بیانات اختتامیه آقایان رئیس و نخست وزیر- ختم جلسه‏]

رئیس- امروز دوره یازدهم تقنینیه ما به پایان می‌رسد. با سربلندى و خرسندى اظهار می‌دارم که در تمام این دوره نمایندگان با یک وجدان پاک و یک روح یگانگى و صمیمیت و نیتى منحصر به خدمت کشور وظیفه مهمى که بر عهده داشتند به انجام رسانیدند (صحیح است) شاید بعضى آقایان بدانند که از اول مشروطیت و از شروع به تشکیل مجلس غیر از آنچه به مأموریت خارج از مرکز بوده‌ام همیشه با مجلس مربوط و از اوضاع آن آگاه بودم از روى واقع باید اقرار کرد برخلاف ادوار گذشته با این که مطابق قانون مجلس تعطیل پذیر نیست مکرر مجلس تعطیل شده و این تعطیل هم

+++

متمادى بوده است فقط در عصر همایون پهلوى در هر دوره نمایندگان در موقع قانونى خود انتخاب و مجلس در وقت مقرر تشکیل شده است و همچنین بر خلاف سابق که همیشه آراء متفرق و قسمت‌هاى مجلس با هم مخالف و بلکه ضد بودند تنها در این عصر به برکت ارشاد ملوکانه مجلس بدون اختلاف و خالى از هر فکر دیگر با ایمان خالص و صدق عقیدت نیت مقدس قائد عظیم‌الشأن کشور را که جز کار و جزء نظم کار و جزء پیشرفت کار منظورى ندارند همگى متابعت نموده با متانت و طرز شایسته در صدد خدمت کشور بوده‌اند (صحیح است) بلى دولت شاهنشاهى که از همه بیشتر و بالاتر متوجه و پیرو نیات عالیه خسروانه هستند در معاونت و همکارى مجلس تکلیف خود را کاملًا به عمل آورده‌اند دولت و مجلس با یک جهتى و موافقت کامل در دنبال انجام مصالح کشور رفته‌اند چنانکه ملاحظه می‌شود بسى قوانین مفید و تاریخى به پیشنهاد دولت در این دوره‌ها از تصویب مجلس گذشته و بالخصوص در این دوره قوانینى که قابل کمال توجه هستند از مجلس گذشته که از آنجمله قانون عمران کشور است که مصلحت آن براى کشور واضح‌تر از آن است که ذکر شود دیگر قانون اصول محاکمات مدنى یا آئین دادرسى مدنى است که خود یک کتاب جامعى از قانون و با دقت و مطالعه کامل تدارک و پیشنهاد شده آقاى وزیر دادگسترى به اتفاق مجلس لازمه جدیت و اهتمام را در حسن انجام این قانون نمودند و تا به حال به این جامعیت و به این تفضیل قانونى از مجلس نگذشته است دیگر قانون پیمان سعد‌آباد است که در سیاست دنیا و صلح جهان سرمشق و مقام رفیع آن بر همه کس هویدا است و یکى هم قانون روابط مابین مالک و زارع است که واقعاً یکى از قوانین خیل مهم و اساسى و امید است که این قانون با عدالت و حقانیت و رعایت حال طرفین به توجهات دولت شاهنشاهى انجام پذیر شود و قانون دیگرى که در تاریخ ایران فراموش نشدنى و یکى از مفاخر این دوره به شمار می‌آید قانونى است که به موجب آن تدارک همسر بیهمالى از خاندان سلطنتى جلیل و شریف و قویم براى ولیعهد ملک خصال ما شده که در ایران سابقه نداشته است و باید صریحاً گفت: اینهمه آوازها از شاه ماست روسوى مقصود از وى راه ماست (صحیح است) به همین سیره عالیه که همیشه توجه خسروانه شامل مجلس و نمایندگان هست و اراده ملوکانه بر این است که همیشه مجلس حاضر کار باشد در شرفیابى روز عید مبعث مقرر فرمودند کارپردازى مجلس تدارک لازمه را ببیند که مجلس زیاده از یک ماه تعطیل نباشد این است که با اطاعت این امر و دعاى بقا و دوام سلطنت پادشاه عظیم‌الشأن خودمان و سلامت و اقبال خانواده با عظمت پهلوى و موفقیت و سعادت دولت شاهنشاهى و تشکر از مراقبت همکاران خودم در انجام وظیفه و رضایت از جدیت و حسن خدمت افراد ادارى و مجلس به تصویب نمایندگان محترم پایان دوره یازدهم تقنینیه را اعلان و جلسه را ختم می‌کنیم و تا تشکیل مجلس آینده در این فترت کم اداره مجلس به وظیفه خود مشغول و با موافقت آقایان کیخسرو شاهرخ مراقب کار‌پردازى و بنده هم از نظارت به قدر خود قصور نخواهم کرد (نمایندگان- صحیح است)

نخست وزیر- در این موقع که مدت دوره یازدهم مجلس به پایان می‌رسد لازم می‌دانم که از طرف هیئت دولت از آقایان نمایندگان مجلس جهت همکارى و مساعدت‌هایی که در گذراندن لوایح دولت مبذول داشته‌اند تشکر نمایم. دوره یازدهم یکى از دوره‌هاى تاریخى و پر افتخار ایران می‌باشد که کارهاى بسى مهمى در تحت توجهات شاهنشاه عظیم‌الشأن ما در این دوره انجام گرفته که اثرات هستى بخش و خوب آن در زندگانى اجتماعى کشور محسوس است اگر چه منظور من سخن سرائى یا دادن آمار کارهایی که در این دوره شده نمی‌باشد ولى براى تأیید عرایض خود بعضى از کارهاى برجسته و قوانین مهمى که اثرات اجتماعى دارد در اینجا ذکر می‌نمایم- اتمام ساختمان راه آهن سراسر ایران و ساختمان راه آهن تهران به سمنان در این دوره تمام شده- عروسى فرخنده والاحضرت همایونى که طرف علاقه کلیه اهالى ایران است در این دوره شده- قانون اصول محاکمات مدنى- قانون فروش خالصه‌جات- قانون طرز تقسیم محصول بین زارع

+++

و مالک- قانون تأسیس بانک رهنى- قانون نظام وظیفه عمومى و قوانین زیاد دیگرى که هر کدام در وضع ترقیات اقتصادى و اجتماعى کشور اثرات مهمى دارد از مفاخر این دوره است در قبال این موهبت‌هاى شاهانه و این امنیت و آسایش که نصیب ایرانیان است زبان بنده از عرض تشکر و قدر‌دانى عاجز است همینقدر این مختصر عرایض خود را به دعاى وجود مقدس و طول عمر و عظمت خاندان عظیم‌الشأن شاهنشاه متبوع ایران به پایان می‌رسانم.

فقط چیزى که اسباب تأثر ما هست این وقوع جنگ اروپا است که در این باب هم خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که تصمیم دولت شاهنشاهى به امر مبارک همایونى بوده است که‏ بى طرف باشد و بى طرفى کشور ایران را در هر مورد حفظ خواهیم کرد (عموم نمایندگان- صحیح است)

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293726!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)