14 آذر 1396 13:49:40
رونمایی کتاب

دایره المعارف مطالعات ترجمه  


نشرنو برگزار می­کند:

مراسم معرفی دایره المعارف مطالعات ترجمه

منبعی موثق برای دانشجویان مطالعات ترجمه:

برای نخستین بار به زبان فارسی

با سخنرانی:

تاریخ: سه شنبه 14 آذرماه 96،

ساعت: 14:30 الی 16:30

مکان: دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، سالن شهید مطهری

آدرس: بزرگراه شهید چمران، خیابان پل مدیریت، انتهای خیابان علامه طباطبایی جنوبی، نبش کوچه 26 (حق طلب غربی)

 

Parameter:298927!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار