31 مرداد 1396 14:54:24
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره‏19

جلسه: 22 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 24 مهر ماه 1334  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: خلعتبرى

3 - بیانات قبل از دستور - آقایان قنات‌آبادی و خلعتبرى‏

4 - بیانات آقاى مهران طبق ماده 82 آیین‌نامه ‏

5 - اخذ رأى و تصویب لایحه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت کشور

6 - اخذ رأى و تصویب پیشنهاد طرح گزارش دولت در باب امور جارى کشور

7 - طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به ساختن خانه جهت معلمین‏

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره‏19

 

 

جلسه: 22

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 24 مهر ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: خلعتبرى

3 - بیانات قبل از دستور - آقایان قنات‌آبادی و خلعتبرى‏

4 - بیانات آقاى مهران طبق ماده 82 آیین‌نامه ‏

5 - اخذ رأى و تصویب لایحه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت کشور

6 - اخذ رأى و تصویب پیشنهاد طرح گزارش دولت در باب امور جارى کشور

7 - طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به ساختن خانه جهت معلمین‏

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس ساعت 9 و چهل دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت‌مجلس

رئیس - صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: هدى - خرازى - مهندس فروهر - دولت‌آبادى - امید سالار - قبادیان - سعیدى - کدیور - سالار بهزارى - مرتضى حکمت - عرب - شیبانی - مهندس جفرودى - امامى خویی - عباسى - صادق بوشهرى - دیهیم - صراف‌زاده - پناهى.‏

غایبین بین اجازه - آقایان: دکتر بینا طاهرى - مهندس هدایت - دکتر امیر اصلان افشار دکتر سعید حکمت - دکتر طاهرى - تجدد - سنندجى - تیمورتاش - قرشى - معین‌زاده دکتر دادفر - مسعودى - دهقان - اریه - دکتر سید امامى - برومند.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: بزرگ‌نیا - اورنگ - دکتر ضیاعى - دکتر وکیل  -حمید بختیار - دکتر فریدون - افشار - دکترعمید - اقبال - مهندس ظفر - بزرگ ابراهیمى - مهندس شیبانی - دکتر هدایتى.

رئیس - نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى ارباب.

ارباب - مختصر اشتباه چاپى است که تقدیم می‌کنم ‏

رئیس - بسیار خوب دیگر نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد

2 - تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان: اردلان و خلعتبرى

رئیس - آقاى اردلان‏

اردلان - سؤالى از وزارت کشور راجع با انجمن شهر تهران کرده‌ام تقدیم می‌کنم که فرستاده شود.

قنات‌آبادی - انجمن شهر تهران را شهردار در فورمز تشکیل می‌دهد.

رئیس - آقاى خلعتبرى

خلعتبرى - سؤالى است که تقدیم می‌کنم ‏

3 - بیانات قبل از دستور آقایان:قنات‌آبادی و خلعتبرى‏

رئیس - چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند آقاى قنات‌آبادی بفرمایید.

قنات‌آبادی - قبل از این‌که به اصل عرایضم بپردازم ناگزیرم یک مطلبى را تذکر بدهم و آن این است که هیچ ایرانى با شرف و هیچ علاقه‌مند به مملکت وطن ممکن نیست آرزو نداشته باشد که در این مملکت در تمام شئون زندگى عملیات مثبتى انجام بگیرد چه رسد به آن کسانى که وظیفه دار این مطلب هستند یعنى مأمورند که نظارت بنمایند در ثروت مملکت در دخل و خرج مملکت در عایدات مملکت در پول مردم که صرف کارهاى مثبت و عملیات عمرانى بشود بنابراین مملکت نیست کسى قبول کند و معقول نیست کسى بگوید یک نماینده ملت طرفدار کار مثبت نیست و علاقه‌مند به عملیات عمرانى نمى‌باشد یعنى بسیار جاهلانه است و بلکه بسیار مغرضانه است اگر گفته شود نماینده‌اى منفى‌باف است و نمی‌خواهد کار مثبت انجام بگیرد اما متأسفانه در این مملکت به خصوص در این یکى دو ساله تیر اتهام از طرف دولت و ارگان‌هاى دولت به جناب نمایندگان که می‌خواستند انتقاد بکنند فراوان دیده شده است و من بیان خواهم کرد که چرا دولت به هر نماینده‌اى که انتقاد می‌کند به او خواهد گفت و می‌گوید منفى‌باف علتش هم بسیار روشن است چون دولت خوشش نمی‌یاد حالا که نتوانسته کار مثبتى بنماید و عمل مثبتى انجام بدهد اوقاتش تلخ می‌شود که نماینده‌اى بگوید آقاى دولت ما با شما برادریم هموطنیم عنادى نداریم بغضى نداریم اما ما می‌گویم که شما کار مثبت انجام ندادید یاد دارم در برنامه اول دولت جناب آقاى علاء در دوره 18 وقتى برنامه مطرح بود و بنده به عنوان مخالف با برنامه ایشان صحبت کردم جناب آقاى انتظامى بعد از ختم عرایضم و خواندن آن شعر که در جبین این کشتى نور رستگارى هست بر طبق مندرجات صورت‌جلسه بعد گفتند که اگر تا 6 ماه یک سال این را نمی‌دانم در 6 ماه یک سال را تردید داریم اگر تا 6 ماه یا یک سال کارى انجام ندادیم براى همیشه از کادر سیاسى خارج می‌شویم متأسفانه 6 ماه گذشت یک سال گذشت دوسال هم گذشت و کارى انجام ندادند و الحمدالله و المنه هنوز هم به اصطلاح عوام سر و مرو کنده ماشاء‌الله مثل دسته گل در کادر سیاسى هستند بنده که از مخالفین دولت جناب آقاى علاء از ابتداى تشکیل دولت ایشان در دوره 18 و در دوره 19 بوده‌ام به هیچ یک از برنامه‌هاى ایشان رأى ندادم این مطلب را هم لازم است عرض بکنم که هر موقع از دست دولت جناب آقاى علاء در رفت و یک لایحه خوب و مفید به حال مملکت

+++

 به مجلس تقدیم کردند شخص بنده و بعضى از دوستان بنده با کمال جدیت و فعالیت براى تصویب آن لایحه کوشش کردیم و رأى موافق هم دادیم چرا؟ براى این‌که عرض کردم من هم دلم می‌خواهد در مملکت من کار خوب بشود من هم دلم می‌خواهد کار مثبت انجام بگیرد من هم دلم می‌خواهد گرفتارى مملکت رفع بشود بنابراین مخالف اصولى یک نماینده به یک دولت ارتباط ندارد به این که به کارهاى خوب صحه نگذارد گو این‌که من می‌‌خواهم بگویم این لوایح خوب را که مجلس با کمال حسن‌نیت و سرعت تصویب کرد آن طور که خودشان ادعا داشتند نه آن طورى که ما و مردم توقع داشتیم آن طور هم انجام ندادند مثلاً همین لایحه منع کشت خشخاش که با این همه حسن‌نیت و این همه سرعت در مجلس تصویب شد بنده عرض می‌کنم آن طورى که باید و شاید دولت در کشت خشخاش نتوانست کنترل بکند و یا نخواست بکند و یا مسلط نبودید به دلیل خشخاش‌هایی نویی که امسال در فصل خشخاش در بازار بود و در دکان‌هاى نانوایی بود آقایانى که با زراعت سروکار دارند می‌دانند که تخم خشخاش نمی‌تواند از امسال به سال دیگر بماند سیاه می‌شود این نان‌هایی که امسال نوش جان کردند دلیل زنده و بارزى بود براى این‌که امسال هم در این مملکت خشخاش را متأسفانه کشت کرده بودند یکى از لوایحى که دولت جناب آقاى علاء و ارگان‌هاى ایشان خیلى رویش بحث کردند خیلى رویش رجز خواندند خیلى رویش اظهار منیت و مباهات کردند لایحه مربوط به زمین‌هاى بود اراضى غصب شده من متأسفانه فراموش کردم امروز آن لایحه را بیاورم پشت تریبون بخواهم تا آقایان نمایندگان و ملت ایران بدانند که آن لایحه‌اى که دولت به کمیسیون مشترک دادگسترى آورد و آن لایحه‌اى که از کمیسیون مشترک دادگسترى بیرون رفت چقدر با هم اختلاف داشت (صحیح است) یک لایحه‌اى آورده بودند که تثبیت غصب همه غاصبین را می‌شد و این کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین بود که با کمال حسن‌نیت نشست و یک قانون مفید جامع‌الاطرافى تنظیم کرد و در اختیار دولت گذاشت (صحیح است) حالا این آقاى دولت مدعى مبارزه با فساد چقدر ممکن است در انجام این عمل و انجام این قانون موفق بشود این را خودش می‌دادند و خداى خودش و آن کسانى که چشم بسته از او حمایت می‌کنند (مرآت اسفندیارى - چشم بسته حمایت نمی‌کنند) جنابعالى را عرض نمى‌کنم جنابعالى چشم‌تان درشت و شهلا است (علامه - آقاى رئیس ماده 82) اولاً 82 نیست 78 است (علامه - آقاى رئیس استدعا می‌کنم) یک مطلب دیگر هم باید عرض کنم به عنوان مقدمه و آن این است (حشمتى - دو نفر از علماء به هم می‌خواهند جواب بدهند) (علامه - چشم بسته نیست من عرایضى دارم)

رئیس - آقاى قنات‌آبادی صحبت بفرمایید.

قنات‌آبادی - من برخلاف عده‌ای یا برخلاف تبلیغاتى که می‌کنند و می‌‌گویند از اشخاص و افرادى نیستم که نسبت به آینده و بهبود وضع مملکت ناامید باشم بنده معتقدم و امیدوارم و قطع دارم که در آینده وضع مملکت ما به خواست خداوند تبارک و تعالى و تحت راهنمایی‌هاى عالیه رئیس مملکت رو به خوبى و رو به صلاح مردم و رو به امنیت و آسایش می‌‌رود (ان‏شاءالله) به‌هیچ‌وجه ناامید نیستم و همین مبارزه و همین گفتن‌ها و همین انتقاد کردن‌ها از طرف من دلیل اعتقاد و امید کامل من به آینده است براى این‌که اگر ناامید بودم داعى نداشت که حرف بزنم داعى نداشتم که انتقاد بکنم داعى نداشتم که یک مطالبى بگویم که به اصطلاح به ترویج لباس رسمى و غیررسمى دیگران بربخورد من هم نشستم ساکت بودم و مبارزه نمی‌کردم اما چون امیدوارم و معتقدم که در آینده در این کشور من و فرزندان من و عزیزان من و هموطنان من باید از همه مواهب سعادت و زندگى خوب و آسایش برخوردار شوند معتقدم باید مبارزه کرد باید انتقاد کرد باید حقیقت را گفت البته این را هم بگویم که خدا مرا هدایت کند هیچ گاه از جاده حقیقت منحرف نشوم و سخنانم به غرض آلوده نگردد در این دو ماهى که مجلس شوراى ملى تعطیلات خود را طى می‌کرد البته اعضاى محترم کمیسیون دادگسترى مجلس یک ماهش را استفاده نکردند یعنى مرتب یک روز در میان جلسه مشترک کمیسیون دادگسترى بود مشغول کار بودند على اى حال در این دو ماهه تعطیلات هنوز سه چهار روز اولش نگذشته بود که من خودم (نقل قول نمی‌کنم ) خودم شنیدم که در رادیو تهران یک گفتارى می‌خواند من یک چیزى در پرانتز عرض کنم براى خاطر این‌که این جناب آقاى ذوالفقارى که اینجا تشریف دارند من ایشان را خیلى دوست دارم (عده‌ای از نمایندگان  - همه دوستش دارند) (دکتر شاهکار  - اسم بنده را هم بنویسید)

رئیس - اینجا جاى مزاح نیست اسم چى را بنویسند.

قنات‌آبادی - من اهل مداهنه نیستم اتفاقاً به مسئول تبلیغات هم همین علاقه را دارم براى این‌که جوان فعال و خوش‌ذوقى است این‌که الساعه مسئول تبلیغات است انتقاد من روى خاطر ذوالفقارى معاون نخست‌وزیر و مسئول تبلیغات نیست اصلاً آقا طرز تبلیغات غلط شده ارتباطى به این دولت ندارد هر دولتى که مصدر کار شده است خیال می‌کند که ملت جان کنده و پول داده است مالیات داده است عرق ریخته است و این دستگاه تبلیغات را خریده است و در اختیار دولت گذاشته براى این‌که فحش بدهد یا کسانى که انتقاد می‌کنند این ارتباط به این دولت و دولت گذشته ندارد براى همه این طور است این دولت هم از این انتقاد مستثنى نیست به گوش خودم شنیدم که تبلیغات حالا یادم نیست که این اصلاح گفتار بود که اگر گفتار بود وامصیبتا یا مصاحبه بود یا مقاله یکى از طرفداران دولت بود شروع کرد به انتقاد کردن از وکیل که از دولت انتقاد می‌کند و رساند به شکر که به پپسی کولا داده شده خداى من شاهد است نه از نظر خودم می‌گویم از نظر ابتذال دستگاه از نظر پایین آمدن سطح ارزش یک مقام و موقعیتى که از نظر مملکت چقدر مؤثر است و چقدر ارزش دارد که کار دستگاه به جایی بکشد که یا مقاله‌اى از خودش باشد یا مال روزنامه باشد یا مصاحبه باشد بخواند و به یک وکیلى اعتراضى بکند که تو چرا گفتى شکر با به کارخانه پپسى کولا داده است البته بعضی‌ها به من گفتند که زیاد عصبانى نشو براى این‌که یک مصالح عالیه‌اى اقتضا می‌کند خوب و البته در این مملکت به خیلى‌ها شکر می‌دهند به خیلى‌ها نمی‌دهند صد تن می‌دهند هزار تن می‌دهند بالا می‌دهند پایین می‌دهند اما به هیچ جاى دنیا برنمی‌خورد یک نکته‌اى بگویم که ممکن است جناب آقاى ذوالفقارى بفرمایید که همچون چیزى نبوده است مردم همه‌شان دستگاه ضبط صوت ندارند خود من چند دفعه دیده‌ام که اینجا اعتراضى شده و دولت در جواب اعتراض نماینده‌ها گفته است که همچو چیزى نبوده است چون گفتار را هم روى یک کاغذ می‌نویسند بعد هم پاره می‌کنند می‌ریزیند بیرون آن وقت می‌‌گویند آقا به جان خودت این طور نبوده ولى خودم با گوش مبارک خودم مطلبى که باز لازم مى‌دانم عرض کنم این است که بنده به سهم خودم روشى که با راهنمایی شخص رئیس مملکت دولت آقاى علاء در سیاست خارجى اتخاذ کرده تأیید می‌کنم و مخصوصاً اگر نظر آقایان باشد موقعى که لایحه الحاق به پیمان بغداد به مجلس آمد ما یک اقلیت متشکلى بودیم سر همین موضوع به خصوص که من معتقدم که ایران باید یک سیاست خارجى روشن بدون غل وغش و ثابت و بادوام داشته باشد ما سر همین موضوع فراکسیون وحدت را که اقلیت بود انحلالش را اعلام کردیم ما می‌خواهیم راجع به مملکت راجع به بناى مملکت راجع به زندگى مردم راجع به حوائج عمومى مردم راجع به آب و نان و درس و تحصیل مردم صحبت بکنیم و این حقى است مشروع و وقتى قبول داشتید روى این بحث می‌کنیم دولت جناب علاء در ابتدایی که مفتخر فرمودند مملکت را اعلام کردند که بنده برنامه‌ام این است که مبارزه با فساد می‌کنم البته قصد دولت ایشان و همکاران محترم‌شان که در همه دولت‌هاى گذشته وزیر بودند و هر کارى هم که در گذشته شده بود آقایان وزراى دولت ایشان شریک بودند قصد ایشان مبارزه با فساد بادمجان که نبود مبارزه با فساد‌هاى اجتماعى با سوءاستفاده‌ها با دزدی‌ها غارت بیت‌المال با بى‌عفتى با خلاف قانونى‌ها با خیانت‌ها بوده چون اگر یک دولتى بیاید بگوید من می‌‌خواهم مبارزه کنم با فساد و یک پارلمانى راجع به این عمل حرف بزند مقصودش مبارزه با فساد بادمجان نیست مبارزه با یک فساد کلى است البته روى این مطلب هم همان روزها بحث شد آیا شایسته است یک دولتى بیاید و یک همچو حرفى بزند یا نیست جاى خودش بماند بحث هم شد که اقلاً برنامه دولت یعنى چه و دولت چه برنامه‌اى باید داشته باشد به اینها کارى ندارم آقایان محترم می‌دانند هر دستگاه فسادش متناسب با خودش است یعنى اگر یک کارگاه نجارى فاسد بود نمی‌‌گویند که این کارگاه نجارى چه کثیف است خاک اره ریخته اشغال چون ریخته است فاسد است‏.

رئیس - آقاى قنات‌آبادی وقت خودت تمام شده از حالا از وقت آقاى ثقة‌الاسلامی استفاده می‌کنید.

قنات‌آبادی - خیلى تشکر می‌کنم بلکه می‌گویند فاسد است براى این‌که اره خوب نبرید استادکار تعمیر کار بلد نبود شاگردها آمدند ابزار‌ها را دزدیدند یا صاحب کار گاه مزد شاگردها را نداد می‌گویند این کارگاه نجارى کارگاه فاسدى است هر وزارتخانه هم فسادش متناسب با خودش است یعنى من‌باب مثال عرض می‌کنم وزارت بهدارى موظف است که در امر بهداشت مردم صحبت‌هاى شهرستان‌ها و تهران و سایر نقاط دیگر و پخش دارو به شهرستان‌ها و امورات مربوط به بهداشت همگانى مملکت عمل بکند نظارت داشته باشد فعالیت بکند اگر وزارت بهداشت وزیر سوار ماشین شکسته بشود اگر طاق وزارت بهدارى منقش نبود اگر در و دیوار وزارت بهدارى رنگ‌آمیزى نبود نمی‌‌گویند وزارت بهدارى فاسد است اما اگر اطباء و وزیر و مدیر کل‌ها به عملیات و وظایف که دارند رسیدگى نکنند سر پست‌ها نباشند می‌‌گویند وزارت بهدارى فاسد است بنده معتقدم که منشأ هم فسادها جهل است شاید هم بزرگان ما این طور فرموده باشند و من هم از بزرگان شنیده باشم یا در کتاب‌ها خوانده باشم لذا مصلحین بزرگ صاحبه آن شرایع و پیغمبرها عقلاى اقوام همیشه سعى کرده‌اند براى ترقى دادن ملت‌ها اجتماعى را به طرف علم و دانش سوق بدهند ما بالحس و العیان می‌بینیم که هر ملتى که داراى فرهنگ عالى‌تر صحیحى‌تر منظم‌تر غنى‌تر هست آن ملت ترقى مادى و معنویش بیشتر است (صحیح است) ما الان در دنیا هیچ ملتى را سراغ نداریم که بتواند بدون علم

+++

و دانش و فرهنگ راه کمال و ترقى را طى کرده باشند تمام این عظمت‌ها تمام این ترقیات مرهون علم و دانش است بنابراین ملت سعادتمند ملت مترقى آن ملتى است که داراى فرهنگ صحیح و دانش صحیح و ساده و اطلاع کامل باشد خوب این صحیح است فرهنگ صحیح چه جورى درست می‌شود فرهنگ صحیح با باغچه صحیحى و گل‌کارى که درست نمی‌‌شود باغچه گل‌کارى هم فرع بر فرهنگ صحیح است با عمارت صحیحى درست نمی‌‌شود با اتومبیل آخرین سیستم درست نمی‌‌شود فرهنگ خوب و منظم عبارت از آن سازمانى است که در مرحله اول کارگردانان آن فرهنگ و اولیاى امور آن داراى فکر صحیح مغز صحیحى اعتقاد صحیح طهارت صحیح برنامه صحیح باشند چون همه آقایان می‌دانند و اعتقاد دارند که اگر یک کارى خراب بشود از سرش خراب می‌شود (صحیح است) والا اگر یک فراش فرهنگ بد عمل و خداى نکرده فاسد باشد و اعتنایی به نظم و برنامه فرهنگ نداشته باشد هیچ جاى دنیا به هم نمی‌خورد.

اما آن مسئول تنظیم برنامه دبستان و دبیرستان است که اگر دقت نکرده باشد اگر مراقب نباشد اگر مواظب نباشد نتیجه یک سال عمر یک نسلى هدر می‌‌رود بنده می‌‌خواهم به اطلاع مجلس شوراى ملى برسانم که تا امروز که بنده حضور آقایان ایستاده‌ام و دارم سخن می‌گویم تا امروز هنوز براى مدارس در این سال برنامه تنظیم نشده است و حال این‌که از ابتداى شروع درس سال نو یک ماه و بلکه بیشتر می‌‌گذرد (محمود  - دبیر ندارد) به آن مطلب هم می‌رسم بنده می‌‌خواهم به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که اسم‌نویسى در مملکت ما که افتخار می‌کنم شش هزار سال فرهنگ داریم؟ در مملکت ما که شعار ما توانا بود هر که دانا بود است در مملکت ما که قانون اجبارى داریم در مملکت ما که شخص رئیس مملکت این همه اصرار دارد در مبارزه با بی‌سوادى در مملکت ما که یک چنینى دستگاه عریض و طویل به نام فرهنگ داریم اسم‌نویسى اطفال ما در مدارس به مبتذل‌ترین وجهى در آمده است (صحیح است) (صارمى - مشکل‌ترین کار) (اکبر - اخلاق آقا) به اخلاق هم می‌رسیم الان عرض می‌کنم آقایان نمایندگان محترم اکثراً به ممالک خارج تشریف برده‌اند اروپا رفته‌اند آمریکا رفته‌اند اکثراً اهل علم و دانش هستند و اطلاعات کافى دارند می‌دانند که در تمام کشور‌هاى متمدن مدارس متوسطه رایگان در اختیار همگان است (پرفسور اعلم - ابتدایی مجانى است ولى متوسطه خیر) آن ممالکى که آقاى پرفسور تشریف برده‌اند پولى بوده است و جاهاى دیگر مجانى است ایشان به پولی‌هایش برخورده‌اند و ما هم به بى‌پولیش برخوردیم یعنى وزارت فرهنگ آمده شق‌القمر کرده اعلام کرده که یک عده از مدارس ملى می‌شود اصلاً ما یواش یواش جناب آقاى دکتر راجى در معنى و مفهوم این کلمه ملى داریم گیج و گنگ مى‌شویم اصلاً نمى‌فهمیم که این کلمه ملى یعنى آن مؤسسه‌اى که در اختیار دولت باشد حالا تغییر معنى داده و به اینجا رسیده که ملى این جا از اختیار دولت خارج بشود یعنى چه یعنى مردمى که پول دادند زحمت کشیدند مالیات دادند این مدارس را تأسیس کردند اینها از سر نو بیایند پول بدهند یعنى آقازاده جنابعالى را عرض نمی‌کنم یعنى طبقات مردم که مدرسه می‌روند باید 400 تومان پول بدهند اگر ندهند آقاى مدیر اوقات‌شان تلخ می‌شود اوقات تلخى آقاى مدیر سرایت می‌کند به آقاى معاون وزارت فرهنگ آقاى یزدان‌فر ایشان هم اوقات‌شان تلخ می‌شود طبعاً اوقات تلخى جناب آقاى معاون وزارت فرهنگ سرایت می‌کند به آقای دکتر مهران که الان در سفر تشریف دارند آن وقت ایشان هم اوقات‌شان تلخ می‌شود بالنتیجه می‌‌گویند این شأن دولتى نیست که به او بگویند این کار بد است مخصوصاً دولتى که می‌خواهد بگوید من مبارزه با فساد مبارزه با بى‌سوادى می‌کنم آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که بنده می‌‌شوم منفى‌باف اما اولیاء امور وزارت فرهنگ که این کار را کرده‌اند و در ابتداى تحصیل جلوى پاى بچه‌هاى مردم سنگ انداخته‌اند که بچه‌هاى مردم نتوانند درس بخوانند اینها مردان مثبتى هستند البته آدمى که نگذارد اجتماعى درس بخواند این کار مثبتى است اصلاً منفى در دنیا وجود ندارد از این کار مثبت‌تر دیگر چیست که آدم این قدر قدرت داشته باشد که جلوى بچه‌هاى مردم را بگیرد که درس نخوانند تا دندان‌شان نرم شود چهار صد تومان بدهند اینها کار مثبتى نیست؟ و معلوم نیست این پول‌ها به حساب کى منظور می‌شود این را نمی‌دانم این را باید به اطلاع آقایان برسانم که پول‌ها به حساب چى می‌رسد (عمیدى نورى - لابراتوار) یکى از گرفتاری‌هایی که بنده عرض می‌کنم مال امسال نیست مال سال گذشته هم نیست آقایان نمایندگان محترم براى شاگردان مدارس و اولیاء اطفال این گرفتارى که عرض می‌کنم هر سال هست منتها بعضى از سنوات شدت و ضعفش زیاد‌تر است یک سالى مثل سال‌هاى قبل یک خورده کمتر بوده یکى از این گرفتاری‌ها موضوع کتاب است کتاب (صحیح است - صحیح است) همه آقایان محترم مجله تهران مصور را می‌خواهند یا دست دیگران مى‌بینند و از قیمتش اطلاع دارند این مجله تهران مصور است (در این موقع آقاى قنات‌آبادی - مجله تهران مصور را به نمایندگان نشان دادند) این مجله در حدود 48 صفحه دارد با این قطعى که شما ملاحظه می‌فرمایید و اگر این را تا کنند می‌شود 96 صفحه و اگر بخواهیم به قدر کتابش کنیم می‌شود 180 صفحه من اطلاع دارم از این‌که عرض می‌کنم که بعضى‏ از نویسندگان تهران مصور در ماه چهار هزار تومان حقوق می‌گیرند و بعضى دو هزار تومان و بعضى دیگر هزار تومان مخبر دارد عکاس دارد همه این حرف‌ها هست و این همه کلیشه که مملو از کلیشه است و آقایانى که با مطبوعات سروکار دارند می‌دانند که کلیشه‌سازى چقدر خرج برمی‌دارد مع‌ذلک آقایان محترم این مجله را هر هفته می‌فروشند یک تومان (صادق بوشهرى  - آگهى دارد) مقایسه می‌کنیم این کتاب مثلثات مال سال پنجم دبیرستان است در حدود 98 صفحه حروفش هم بسیار درشت است و برخلاف حروف روزنامه است بیشترش هم اعداد است که سهل است چایش این را به مردم می‌فروشند 45 ریال البته کتاب از این گران‌تر هم دارند از این بیشتر هم دارم هیچ جاى دنیا اگر وزارت فرهنگ نگوئیم در این عدم توجه نظر سویی دارد حسن‌نیت داشته باشیم و بگوییم وزارت فرهنگ در این عدم توجه نظر سؤیی ندارد على ایحال اهمال بسیار بسیار شدید در هر سال می‌کند و نتیجه‌اش این می‌شود که هر سال از جیب بچه‌هاى مردم طبقات متوسط کارگر زارع بقال نانوا قصاب هر سال ابتداى سال یک عده معدودى مقدار بسیار زیادى کلاه برمی‌دارند و به صورت کاخ‌هاى هفت طبقه هشت طبقه ده طبقه درمی‌آورند (صحیح است) آقایان نمایندگان محترم شما خیال می‌کنید که وضع این مطلبى که خیلى قابل تأسف و تأثر است این است شما خیال می‌کنید که با این استدلالى که من کردم تمام کتابفروش‌هاى مملکت میلیونر هستند نخیر اینجا هم بى‌عدالتى دستگاه به حداکثر حکومت کرده و نفوذ کرده….

رئیس - جناب آقاى قنات‌آبادی باز هم مطلبى دارید.

قنات‌آبادی - بله‏

رئیس - پس از وقت آقاى صارمى استفاده کنید و باید از ایشان خواهش بفرمایید

صارمى  - بنده موافقم‏

قنات‌آبادی - خیلى متشکرم بی‌عدالتى دستگاه حداکثر نفوذ را کرده است یعنى اکثریت ضعیف کتابفروشی‌ها تهران و شهرستان‌ها رو به ورشکستگى و زوال می‌روند اما چند کتابفروشى که من صریحاً اعلام می‌کنم با اولیاء امور وزارت فرهنگ بند و بست دارند کتابخانه علمى و شرکاء هر سال اینها کتاب چاپ می‌کنند و هر سال هم بچه‌هاى شما و بچه‌هاى هموطنان شما مجبورند که از اینها کتاب بخرند و اگر کتابى مال مطبعه علمى نباشد نمی‌تواند درس بخوانند و اجازه ندارند با آن کتاب وارد کلاس بشوند این کتاب‌ها هر کدام مال یک سال است و از طرف علمى و شرکاء چاپ شده نوشته شده علمى و شرکاء علمى و شرکاء الى آخر شما هر چه کتاب الان در هر دبستان و دبیرستانى پیدا می‌کنید تمام مال اینها است و من قطع دارم و قسم می‌خورم که اگر اولیاى وزارت فرهنگ لطف و عنایت به خصوص نداشته باشند چطور شده که قرعه چاپ و انتشار همه کتاب‌ها به نام کنسرسیون علمى و شرکاء می‌افتد (صفارى - شرکاء کی‌ها هستند) دو سه کتابفروشى دیگر یک کارى امسال وزارت فرهنگ کرده و من چون عرایضم خیلى زیاد است مجبورم دیگر زیاد رویش نایستم و رد شوم اما این را هم عریض می‌کنم که اول وزارت فرهنگ اعلام کرد که می‌‌خواهم کتاب را بدهم به بانک ملى چاپ کند بعد آزادش کردند و گفتند خیر نمی‌دهیم به بانک ملى آزادیش هم می‌‌دانید براى خاطر کى بود براى خاطر همین دستگاه نشر کتابى که عرض کردم که این کتاب‌ها را به این قیمت بفروشد و از طرفى این کتاب‌ها در هر سال تحصیلى عوض می‌شود و یک مطلب دیگر عرض می‌کنم آقایان محترم نظرشان هست که سال گذشته طبق تصمیم دولت یا کمیسیون بودجه البته منشأ تصمیم را نمی‌دانم چون در این مملکت گاهى وقت‌ها از این تصمیم‌هاى ظاهرالصلاح گرفته می‌شود بعد ما می‌بینیم منظور از این تصمیم جز یک عمل سویی نبوده در اینجا تصمیم گرفته شد که ماشین‌ها را یک‌باره جمع کنند و با نظر کمیسیون بودجه بخرند یک روز یکى از آقایان گفت یادم نیست کى بود که بیایی راجع به بحرین نهضت کنیم یا یک همچو حرفى گفتم آقا نهضت نمی‌خواهد یواش یواش کار می‌کنیم چون چشم ما از بعضى لغات ترسیده است وقتى که اعلام کردند که ما اتومبیل‌ها را می‌خواهیم جمع کنیم من واقعاً ناراحت شدم گفتم چطور شده که همچو کارى می‌خواهند بکنند براى این‌که اصلاً ممکن نیست یک وزیرى مزاجش سازگار باشد که اتومبیل نداشته باشد یا یک معاونى مزاجش با جمع‌کردن ماشین‌ها سازگار باشد من تعجب کردم گفتم لابد اینها از خر شیطان پایین آمده‌اند و می‌خواهند یک کار خوبى بکنند و اتومبیل‌ها را جمع کنند دستگاه مبارزه با فساد نشستند عقل‌های‏شان را روی هم گذاشتند که اتومبیل‌ها را بفروشیم تا ما به مردم ثابت کرده باشیم که ما اهل این هستیم که از اتومبیل دولتى استفاده نکنیم و بیندازیم دور یکى از دستگاه‌ها وزارت فرهنگ است علت این‌که من روى وزارت فرهنگ فشار می‌آورم براى این است که

+++

وزارت فرهنگ اتومبیل‌ها خود را فروخت (دکتر مشیر فاطمى - اتومبیل وزیر مشمول نبود) بنده هم می‌دانم آقا وزیر مشمول نبود یک اتومبیل آقاى مهران داشتند و سه و چهار تاى دیگر هم بود ماشین آقاى وزیر را فروختند به یک هزار تومان به آقای مینوى آقاى مینوى یکى از کارگردان‌هاى خود وزارت فرهنگ بود که الان در مسافرت است (پرفسور اعلم - در استانبول است) در استانبول است 3 اتومبیل دیگر را فروختند یکى 3 هزار تومان مجموعاً 9 هزار تومان البته به اعضاى اعلى رتبه نه به اعضاى معمولى پس یک هزار تومان و 9 هزار تومان شد 20 هزار تومان بعد دیدند که امر بدون اتومبیل نمی‌گذرد به قول جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى که وزیر مشمول نبود آمدند یک اتومبیل بیوک آخرین سیستم خریدند براى جناب آقاى دکتر مهران به بیش از 30 هزار تومان (مشار - 43 هزار تومان) من اطلاع ندارم به چهل و سه هزار تومان آقاى یزدان‌فر اوقات‌شان تلخ شد که به چه مناسبت وزیر اتومبیل داشته باشد و ایشان نداشته باشند گفتند خیل خوب سر خم مى‌ سلامت شکند اگر سبویی چه مانعى دارد آدم که نباید نظر تنگ باشد یک اتومبیل هم براى ایشان خریدند به 32 هزار تومان چهل و سى شده هفتاد هزار تومان 50 هزار تومان تا این جا ملت باقى‌دار شد آخر سازمان که عوض شد مدیر کل که عادت ندارد پیاده راه بروید مخصوصاً مدیر کل عزیز دردانه‏ باشد یک اتومبیل هم خریدند براى آقاى فاطمى به 27 هزار تومان بعد آقاى مزینى دید که بى‌اتومبیل است و سرش به یک کلاه است یک اتومبیل هم خریده‌اند براى آقاى مزینى به 27 هزار تومان و شنیدم که یکى هم همین روزها در جریان است که بخرند خوب حساب چه شد (مهندس اردبیلى - غارت می‌کنند) آقایان نمایندگان محترم والله بلالله بنده با جناب آقاى علاء و دولت ایشان و اعضاى دولت ایشان و هیچ یک از افراد مملکت نه عنادى دارم و نه دشمنى دارم و نه خصومتى دارم دلیل اولش این است که به هیچ کدام اینها کارى ندارم و محتاج نیستم نه مالیات بده هستم که ندهم.

نه ارز اراضى موات دارم که بیرون کنند و هر کسى که فکر می‌کند که من براى غرض شخصى این حرف‌ها را می‌زنم تصور می‌کند صحیح نیست و این حرف‌ها را نمی‌‌شود قبول کرد که بچه‌هاى وطن ما مدرسه ندارند معلم ندارند استدعا می‌کنم هر کدام از آقایان نمایندگانى که این عرایض بنده را راجع به موضوع فرهنگ قبول ندارند همین حالا که از مجلس بیرون می‌رویم ماشین سوار شده به جنوب شهر می‌رویم و من مدارس جنوب شهر را به شما نشان می‌دهم من وضع مدارس و نشستن بچه‌ها را سر کلاس به شما نشان می‌دهم این اطفال معصوم و هموطنان شما و بچه‌هاى هموطنان شما که چشم امیدشان شما هستید به چه وضعى مدرسه می‌روند و از دست این کلاهبرداری‌ها کتابفروش‌ها که نجات پیدا نمی‌کند دبیرستان هم که می‌آیند اول سال بسم‌الله الرحمن الرحیم می‌‌گویند باید چهار صد تومان بدهى ملاحظه بفرمایید یک رتبه 9 ادارى ششصد تومان حقوق می‌گیرد برخلاف دولت با فساد ببخشید آمدم بگویم دولت مدعى مبارزه با فساد گفتم دولت با فساد بنده معتقد نیستم که همه ابناى مملکت ما فاسدند بنده همچو اعتقادى ندارم که تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها ما از صدر تا زیر فاسدند من معتقدم در هر دستگاه فاسد یک عده معدودى است متأسفانه این فاسدین همیشه مورد حمایت مسئولین امر بوده‌اند و هستند (صحیح است) (مهندس اردبیلى - اشخاصى شریف خیلى زیاد است) یک مرتبه 9 ماهى ششصد تومان حقوق می‌گیرد خانه زندگى آب برق بالا رفتن هزینه زندگى و هزار گرفتارى دیگر دارد سالى چهار صد تومان هم باید بدهد که بچه‌اش می‌خواهد برود کلاس اول متوسطه درس بخواند این اسمش را می‌گذارند مبارزه با بی‌سوادى اسم این را می‌گذارند انجام قانون تربیت همگانى با تعلیمات اجبارى مدرسه نباشد ولى آقاى وزیر اتومبیل آخرین سیستم سوار شود مدرسه نباشد آقاى یزدان‌فر اتومبیل آخرین سیستم سوار شود مدرسه نباشد آقاى مدیر کل‌ها اتومبیل آخرین سیستم سوار شوند اینا علاقه‌مند به مملکت‌اند گرچه من معتقدم که این آقایان علاقه‌مند به مملکت هستند براى این‌که هیچ جاى دیگر اینها را وزیر نمی‌کنند (خنده نمایندگان) هیچ جاى دیگر معاون و مدیر کل نمی‌کنند (بیات ماکو - یزدان‌فر آدم شریفى است) نظر مبارک آقایان هست که قانون تصویب فرمودید شخص رئیس مملکت اعلیحضرت همایونى هم تأکید فرمودند که باید به طبقه معلم کمک شود این قانون را هم آقاى جعفرى آورد شاید یک عده‌ای هم خوش‌شان نیاید من معتقدم نسبت به مقدارى که جعفرى می‌توانست براى فرهنگ خدمت کرد نمی‌‌خواهم بگویم که جعفرى از تمام خطب‌ها مبرا است امورات در مملکت نسبى است توى کشور کورها یک چشمى‌ها رئیس جمهور است (حمید بختیار - ولى آقاى دکتر مهران هم بسیار مرد شریفى است) بنده نگفتم ناشریف است جناب آقاى بختیار بنده آنچه واقع شده عرض می‌کنم یکى یکى هست و وجود دارد اتفاقاً بنده منزل روضه‌خانى مصیبت آل عبا بود جناب آقاى مهران تشریف آوردند سرافراز فرمودند بنده نبودم جناب آقاى یزدان‌فر هم تشریف آوردند تشکرکردم از ایشان پذیرایی کردم ولى رفت و آمد و تعارفات و مبادلات دوستانه ربطى به اداره مملکت ندارد والا جناب آقاى علاء که خداوند ان‏شا‌ءالله عمر حکومت‌شان را از هفت ساله سازمان‌ برنامه به هفتاد سال ادامه دهد براى بنده پنج کراوات دادند پاپیون دادند عنایت کردند لطف کردند من هم از ایشان تشکر می‌کنم اما جاى ک نعبد ایشان براى کراوات دادن بسیار مرد خوبى هستند اما براى نخست‌وزیرى خدا شاهد است در جبین این کشتى نور رستگارى نیست (عمیدى نورى - شما هم که عبا دادید) بنده با اجازه و دستور جنابعالى این کار را کردم یک مطلب دیگر آقایان قانونى تصویب گردید براى کمک معلم در ضمن این را عرض بکنم در این قانون هم مجبورکردند معلمین را که در ظرف هفته 28 ساعت کار بکنند این را هم معلمین کشور باید بدانند چون این سوء‌تفاهم شده مجلس شورا ملى اعتقادش این بود که هر کس به نام معلمى کمک می‌گیرد حقوقش اضافه می‌شود باید درس بدهد (مهندس اردبیلى - غیر از نور چشمى‌ها) ما می‌‌گوییم این پول را می‌‌دهیم به معلم و مجلس شورا ملى این اعتقاد را دارد اما معلم چقدر توانایی دارد که در هفته درس بدهد این دیگر ربطى به مجلس شورا ملى نداشت (صحیح است) این وزارت فرهنگ بود که آمد بود به ما گفت شما باید تصویب کنید معلم در هر هفته 28 ساعت کار کند (دکتر شاهکار - به مجلس نیامده) معذرت می‌‌خواهم‏ کمیسیونى که حق داشت این را تصویب کند بنابراین مطلب به ما ارتباط نداشت و معلمین در سرتاسر کشور باید بدانند و به این مطلب توجه داشته باشند على اى حال مقصود من بیان این موضوع بود در مجلس طبق این قانون اجازه داده شده آقایانى که اشتغال به آموزش و پرورش دارند درس می‌دهند معلمند سر کلاس می‌روند با بچه‌ها سر و کله می‌زنند و به قول خود اینها خون‌شان را کثیف می‌کنند اینها اگر رتبه ادارى دارند به رتبه دبیرى تبدیل بکنند موقعى که قانون گذشت مخصوصاً در قانون تصریح شد که آن کسانى حق دارند رتبه ادارى را تبدیل به رتبه دبیرى بکنند نظرم هست که آقاى عمیدى نورى پیشنهاد دادند (عمید نورى - صحیح است) که در حین تصویب این قانون اشتغال باشند به شغل شریف معلمى غیر از این است آقایان نمایندگان محترم؟ من نمی‌دانم براى شما از شهرستان‌ها در پیرامون این مطلب شکایت و نامه می‌رسد (نمایندگان - خیلى) براى من می‌رسد صدها معلم هستند که سال‌ها سال است که پنج سال گذشته ده سال 12 سال 15 سال است شغل‌شان معلمى است حالا هم معلمند وقتى هم قانون تصویب شد معلم بوده‌اند معذالک رتبه اینها را تبدیل به دبیرى نکردند همان رتبه ادارى و همان حقوق است و آقاى یزدان‌فر که در حین تصویب این قانون در ایران تشریف نداشتند بلافاصله رتبه‌شان تبدیل به دبیرى شد آقاى مزینى رتبه مبارک‌شان تبدیل به دبیرى شد و یکى دو نفر دیگر که اسامی‌شان الان یادم رفته که اصلاً در عمرشان رنگ معلمى ندیده‌اند بلافاصله رتبه‌شان تبدیل به دبیرى شده آیا اسم این را می‌گذارند عدالت یا اسم این را می‌گذارند ظلم؟

رئیس - آقاى قنات‌آبادی باز هم فرمایشى دارید؟

قنات‌آبادی - بلى عرایضى دارم‏.

رئیس - پس از وقت آقاى خلعتبرى اگر موافقت می‌کنند باید استفاده کنید.

خلعتبرى - چهار ده دقیقه‌اش را به شما می‌دهم یک دقیقه‌اش مال خودم باشد.

قنات‌آبادی - یادم می‌آید یک روزى پشت تریبون اعتراض شده بود به مسافرت آقایان وزرا اولاً بنده برخلاف آقایان که اعتراض می‌کنند که چرا وزرا مسافرت می‌کنند به مسافرت آقایان اعتراضى ندارم من معتقدم که هر روز برى سه وزیر مشاور می‌خواهد خود جناب آقاى نخست‌وزیر هم پنج تا وزیر مشاور می‌خواهد دلیل عقلى آن هم واضح است مسافرت باید هم بکنند وقتى مسافر هستند دستگاه از لطف و مرحمت آقایان راحت است غرض اینجا اعتراض شد که آقایان وزیر فرهنگ به مسافرت رفته‌اند معاون ایشان گفتند که ایشان به خرج دولت ایتالیا به مسافرت رفته‌اند من اعلام می‌کنم که در همان سفر ایشان 15 هزار تومان فوق‌العاده گرفته‌اند مطلب دیگر که می‌‌خواهم عرض کنم این است که اکثر مدارس پایتخت معلم ندارد (مهندس اردبیلى - شهرستان‌ها هم ندارند) در اکثر مدارس پایتخت و شهرستان‌ها دبیر ندارد با این حال وزارت فرهنگ اجازه داده که در ماه ششصد ساعت به دبیرستان انوشیروان دادگر معلم بدهند (حمید بختیار - دبیر‌ها همه می‌خواهند در تهران بمانند به شهرستان‌ها نمی‌روند) اجازه بفرمایید وزارت فرهنگ اجازه داده است به انوشیروان دادگر ششصد ساعت معلم بدهند (چند نفر از نمایندگان - چرا) این را بعد که آمدم پایین عرض می‌کنم چون نمی‌توانم بگویم چرا؟ علت دارد علتش این است که پول معلم‌ها را وزارت فرهنگ می‌‌دهد و در عوض مدرسه پول سرپرست آن را می‌پردازد خوب دقت کنید که چه عرضى می‌کنم وزارت فرهنگ می‌گوید پول معلم‌ها را من می‌دهم و شما پول سرپرست را بدهید.

مهران - من تا حالا ساکت بودم اما دیگر سکوت نمی‌کنم (زنگ رئیس) تکذیب می‌کنم این حرف‌ها را

رئیس - بنشنید شما هم پس فردا بیایید اسم بنویسید از نطق قبل از دستور استفاده کنید حرف بزنید از آنجا حالا نمی‌توانید

+++

صحبت کنید.

قنات‌آبادی - ایشان هنوز یاد نگرفته‌اند (مهران - از شما هم که یاد گرفته‌اید ما چیزى نفهمیدیم) فهم اشخاص متفاوت است بنده با وجود این‌که مطالب زیادترى راجع به فرهنگ یادداشت کرده بودم چون وقت کم دارم صرف‌نظر می‌کنم ولى اجازه بفرمایید این مطلب را هم عریض کنم امسال در همین دبیرستان انوشیروان دادگر 750 هزار تومان پول از مردم براى اسم‌نویسى گرفته‌اند (ارباب گیو - این جور نیست من تکذیب می‌کنم حسابش پیش من است) شما آنجا حسابدارید قربان نمی‌دانستم که شما حسابدارید و اما راجع به سایر سازمان‌های دولتى نمی‌دانم آقایان گوش به رادیو تهران می‌دهند وقتى که اخبار را پخش می‌کند می‌گوید حالا اخبار ادارات و سازمان‌های دولتى من هم حالا به سبک رادیو تهران عرض می‌کنم و اما راجع به سایر سازمان‌های دولتى آقایان نظر مبارک‌شان هست در چندى قبل تصویب نامه صادر کردند که قیمت سیگار و شکر و نمی‌دانم یک چیز دیگر را بردند بالا (دکتر مشیر فاطمى  - حقوق گمرکى) (اکبر - مشروب) البته من روى این بالابردن قیمت بحث نمی‌کنم هیچ کارى ندارم اما آقایان که وارد عمل تجارت هستند یا آنهایی که اطلاعات‌شان بیشتر از من است می‌دانند که وقتى یک کالایی را بخواهند قیمتش را بالا ببرند اگر در اختیار کسى باشد در انحصار کسى باشد این کالا را توزیع نمی‌کند عقل حکم می‌کند این کالا را نگه دارد وقتى قیمتش بالا رفت آن وقت آن کالا را به آن قیمت بالا رفته بفروشد بنده آقایان اعلام می‌کنم و از آقایان استدعا می‌کنم که هر کس این مطلب را که بنده عرض می‌کنم قبول ندارد این اداره دخانیات است برود و ببیند و آن مطلب این است که در روز قبل از این‌که اعلام بکنند که قیمت سیگار بالا رفته است آقایان نمایندگان محترم دخانیات که سیگار منحصر به او است فروشنده اوست و قیمت که بالا رود آن مؤسسه است که بهره‌بردارى می‌کند و پول بیشترى می‌گیرد این مؤسسه دو روز قبل از این‌که این تصویب‌نامه اعلام شود مقدار زیادى سیگار حواله داده به این و آن و رئیس مسئول آن روزى دخانیات در این مابه‌التفاوت با آن کسانى که این منفعت شریک بوده است و این دزدى رسمى از بیت‌المال ملت است (مشار - سیگار تنها نیست چیزهاى دیگر هم هست) نمی‌دانم آقایان نمایندگان محترم در منزل‌شان قلیان‌کش هست یا نیست در منزل ما هست ما هر در می‌زنیم تنباکو پیدا نمی‌‌شود و می‌‌گویند که آقاى مدیر کل دخانیات باید حواله بدهند تا یک بسته تنباکو بگیرند (یکى از نمایندگان - چپق چطور) چپقى نداریم باید ببینیم وضع چیست اما اطلاع از توتون چپق هم دارم و می‌توانم عریض کنم چند سال بود پخش توتون چپق را در سراسر کشور به شخص به نام حاج على‌اکبر وفا می‌دادند (صحیح است) و در اثر شکایت‌ها متعدد و در اثر بازرسى‌هاى متعدد براى دستگاه وزارت داراریی و بنگاه دخانیات مسلم شد که این آقا با توزیع نکردن توتون چپق بازار سیاه به وجود آورده و این جنس‌هایی که از دخانیات می‌گیرد چند برابر قیمت می‌فروشد لذا قرارداد را با او لغو کردند گزارشش را وثوق مدیر کل وقت روى این مطلب به مقام وزارت داده است و در این مملکت هم کسى نیست که این مطلب را نداند که در این سوءاستفاده‌اى که حاج على‌اکبر وفا و شرکاء او از این بازار سیاهى که براى توتون چپق به وجود می‌‌آورد بذل و بخشش‌هایی می‌کنند معذالک کله چندى پیش به سلامتى همه آقایان با کمال رشادت و شهامت یکى از افراد وابسته به دولت مدعى مبارزه با فساد دو مرتبه انحصار پخش و توزین توتون چپق را به همان شخصى که به نام دزد قراردادش را لغو کردند دو مرتبه به او دادند (عمیدى - حق‌العمل هم اضافه شد) براى تشویق بود چندى قبل اینها همه‌اش مال دولت مدعى مبارزه با فساد است چندى قبل بنا بود ساختمانى براى سرجنگلدارى بکنند حالا چیست من زیاد تحقیق ندارم ساختمان این را به مزایده یا مناقصه گذاشتند چه بلایی به سرش درآوردند نمی‌دانم دادند به شرکت دارس بعد این شرکت هم مثل همه شرکت‌هاى دیگر دبه درآورد و نوشت این مبلغى که موافقت شده است در حدود هفتصد هزار تومان یا کمتر یا بیشتر در این حدود است این مبلغ کافى براى انجام این ساختمان نیست و نوشتند به وزارت دارایی جناب آقاى انوارى معاون محترم وزارت دارایی با آقاى مهندس انوارى که پسر ایشان است اینها با هم مطالعه کردند و دیدند که این شرکت راست می‌گوید با هفتصد هزار تومان این بناى سرجنگلدارى ساخته نمی‌‌شود گفتند ببینیم چکار کنیم آمدند 400 یا پانصد هزار تومان موافقت کردند که به این شرکت بدهند رقمش بین 400 و 500 است چون دیدند با 700 هزار تومان ساختمان تمام نمی‌شود پرداخت شد شکایت شد اداره بازرسى وزارت دارایی رفتند این پرونده دارد اگر آقایان انکارى دارند بیاورند پرونده را پشت همین تریبون رفتند رسیدگى کردند بازرسى کردند دیدند در حدود 350 هزار تومان در این سر جنگلدارى با تمام حساب‌سازى‌هایی که شده بیشتر خرج نشده حالا چرا موافقت کردند چرا این کار را کردند چرا آقاى انوارى موافقت کرد چرا آقاى مهندس انوارى که هم توى وزارت دارایی است و هم توى آن شرکت شریک است این کار را کرده چرا از آن چیزهایی است از آن معماهایی است که در این مملکت حلال‌زاده‌ها هنوز نتوانسته‌اند حلش کنند یک مطلب دیگر هم عرض کنم چون راجع به این موضوع سؤال کردم البته خیلى به طور اختصار می‌گویم آقایان نمایندگان محترم وقتى که در مملکت ما اداره برق تأسیس شد و خواستند به ما انشعاب بدهند شما وقتى خواستید برق بگیرید اداره برق به شما کنتور فروخت؟ (دکتر مشیر فاطمى - هیچ جاى دنیا مثل اینجا نیست) من هم این را می‌‌خواهم بگویم هیچ جاى دنیا این جور نیست و هیچ کس مثل اینها که مدعى مبارزه با فساد هستند در فساد غرق نیستند من هم همین را می‌گویم ما می‌رفتیم همه مشترکین هم رفتند کنتور می‌خریدند می‌بردند به اداره برق متخصصین اداره برق کنتور را معاینه می‌کردند می‌دیدند (کنتور صحیح است) پمپ می‌کردند و نصب می‌کردند حالا بعد از 11 سال 12 سال نمی‌دانم چه مدت خواسته‌اند که در تهران یک معجزه بکنند و لوله‌کشى بکنند تهران را و مردم را از این کثافت‌ها نجات بدهند اولاً جنوب شهر که جزء حوزه لوله‌کشى نیست گفتند جنوب شهر چون جنوب شهر است جزء حوزه لوله‌کشى نیست خیابان تخت‌جمشید هم جزء حوزه لوله‌کشى نبود بعد نمی‌دانم چطور شد که خیابان تخت‌جمشید‌ها متوجه شدند و فشار آوردند اداره لوله‌کشى گفتند غلط کردم خیابان تخت‌جمشید جزء حوزه لوله‌کشى هست اما جنوب شهر نیست اینهایی که عرض کردم پرونده دارد حالا اینها که نتوانستند لوله‌کشى بکنند یعنى اصلش را تویش مانده‌اند یعنى هر روز لوله‌شان سوراخ می‌شود اینها نخواستند نه این‌که خیال کنید که من می‌گویم تهران لوله‌کشى نمی‌‌شود می‌شود حتماً می‌شود اینها مردمان کم عرضه‌اى هستند نتوانسته‌اند لوله‌کشى بکنند اینها توى سوراخ نمی‌رفته‌اند رفته‌اند یک بارد یگر هم گذاشتند روى دوش‌شان و آن این است که آمدند می‌خواهند براى مردم کنتور بخرند چرا اداره لوله‌کشى به فکر خرید کنتور براى کنترل آب منزل‌ها افتاد؟ یک سوءاستفاده بزرگى در آن هست که در موقعش که به زودى سؤالم مطرح می‌شود به عرض آقایان نمایندگان ملت می‌‌رسانم یک کلمه دیگر هم می‌‌خواهم عرض کنم که بعد هم رفع زحمت کنم بنده صورت مذاکرات مجلس را آورده‌ام آقاى علم وزیر کشور یک فرمایشاتى داشتند در جلسات گذشته این را نمی‌‌خوانم و یک گله حاشیه به فرمایش ایشان می‌زنم «یک نکته را به عرض آقایان می‏رسانم. (گمان می‌کنم که فرمایش آقاى علم باشد) که مورد تصدیق همه باشد و آن این است که اصلاً توفیق پیدا نکرده‌ایم که در مسئله اتوبوسرانى تهران بهبودى حاصل کنیم» این عین فرمایشات وزیر کشور است من نمی‌‌خواهم بگویم آقاى این وضع اتوبوسرانى است و من تصدیق می‌کنم آقاى علمى که اینجا نیست که آمده با کمال صراحت گفته که ما نمی‌توانیم این قابل احترام است هزاران هستند که آن قدر پرمدعا هستند و آن قدر خرابکارى می‌کنند و آن قدر خودخواهند که ارث پدرشان را هم طلبکارند اولاً عرض کنم که من طرفدار شرکت واحدم تا در تهران شرکت واحد صحیحى تشکیل نشود این طور جان مردم و حیثیت مردم از تعرض هجوم نجات پیدا نمى‌کند آقا تنها دولت یک چیزى را نمی‌خواهد توجه کند اگر توجه کند حل مسئله اتوبوسرانى یک چیزى بسیار ساده است یعنى باید عرضه بر تقاضا بچربد یعنى باید به مقدار احتیاج مردم پایتخت اتوبوس داشته باشیم این‌که معماى 80 مجهوله نیست هى خط را کج و کوله کنند از این طرف به آن طرف ببرند رنگ اتوبوس را عوض بکنند اتوبوسرانى تهران اصلاح نمی‌شود.

رئیس - آقاى قنات‌آبادی وقت شما تمام شد.

قنات‌آبادی - اطاعت می‌کنم یک کلمه دیگر عرض بنده نمی‌‌خواهم عرض کنم که دولت آقاى علاء هر کارى که کرده است و هر چیز براى دولت بد بوده است مطبوعات برایش بد نبود است خوب هم از او حمایت کرده است حالا البته عرض نمی‌کنم که چرا آن لایحه کذا کذا را آوردند و بعد پس گرفتند (عمید نورى - پس نگرفته‌اند) پس می‌گیرند ان‏شا‌ءالله اگر هم پس نگیرند ما پس‏شان می‌‌دهیم امروز شما نمی‌توانید ادعا کنید که روزنامه‌اى وجود داشته باشد که مبلغ افکار پلید بیگانه‌پرستان باشد همه اینها هم که هست خلص و خالص علاقه‌مند به وطن و در راه مبارزه با بیگانه‌پرستان جداً مبارزه کرده‌اند سال‌ها خون خورده‌اند یکى از اینها روزنامه آتش است به چه مناسبت روزنامه آتش را توقیف کردند من کارى به شخص مدیر روزنامه آتش ندارم من از وقتى که روزنامه‌خوان شده‌ام روزنامه آتش براى حفظ مملکت و همچنین علیه زور و قلدرى و بیگانه‌پرستى مبارزه کرده است دولت چه جواب می‌‌دهد در مورد توقیف این روزنامه همین را می‌‌خواهم عرض کنم والا غیر باقى عرایضم ان‏شا‌ءالله به جلسات بعد موکول می‌شود چون خیلى مفصل است. (احسنت)

رئیس - آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى - بنده امروز نمی‌خواستم صحبت کنم بنا به تقاضا و خواهش جناب آقاى قنات‌آبادی اسم نوشتم که وقتم را به ایشان تقدیم کنم و این یک دقیقه را که دبه درآوردم فقط براى تذکر بود که تماس با منافع مردم دارد و آن اظهاراتى

+++

است که ایشان راجع به خشخاش فرمودند بنده اخیراً در یک کتاب انگلیسى که این عملى که اخیراً دولت و ملت ایران و مجلسین کرده‌اند راجع به منع کشت خشخاش و تصدیق کرده‌اند که این بزرگ‌ترین خدمت به بهداشت جهانى بوده است و این را خدمت ملت ایران به بهداشت جهانى آورده‌اند بنابراین بنده از اینجا می‌‌خواهم عرض کنم که ملت فقیر ایران که از منافع هزاران تن خشخاش و تریاک صرف‌نظر کرده‌اند براى این بود که معتقدى به این مبارزه بود بنده امسال اطمینان دارم که با حساب دقیق در کرمان و خراسان و همدان و کرمانشاهان و مناطق تریاک‌خیز (صدرزاده - و فارس) و فارس حداقل پانصد میلیون تومان به کشاورزان خسارت وارد آمده است (صحیح است) و جاى خوشوقتى است که خدمت ملت ایران و زحمات دولت ایران مورد تقدیر قرار گرفته است و در این مورد به خصوص من معتقدیم که دولت خدمت کرد و مردم هم صمیمانه همکارى کردند و خسارتى را که مردم با طیب خاطر برده‌اند و مجامع بین‌المللی این خدمت ملت فقیر ایران که یک همچو گذشتى کرده است ثبت شده و تصویب شده بنابراین بنده از این جهت خواستم صحبت کنم که اگر عده‌ای محرمانه چند خروار خشخاش دارند (حشمتى - این طور نیست) (صارمى - مال پارسال بوده است) این ربطى به مسئله خدمت ملت ایران ندارد و یک تذکر هم می‌‌خواهم به دولت بدهم آقایان وزرا شما الان یادداشت بفرمایید اگر از بابت خسارت مردم ایران مؤسسات بین‌المللی و دنیا خواستند کمک بکنند مبادا کمک قلیل را قبول بکنید چون فقط امسال پانصد میلیون تومان به کشاورزان خسارت خورده است ملاکین را نمی‌‌گویم خوب اگر دنیا می‌خواهد کمکى به ما بکند باید کمک مؤثرى باشد و متناسب با خدمت و فداکارى یک ملت فقیر باشد الان در دهات ایران مردم مصمم به ترک تریاک هستند ولى متأسفانه هنوز وسایل معالجه فراهم نشده می‌‌خواهم از دولت و نمایندگان محترم از دولت می‌خواهند که به اسرع وقت وسیله معالجه کافى و متناسب با جمعیت مردم به وسیله تجهیزات سیار به تمام مردم ایران برساند (فضایلى  - اینها می‌‌میرند و در واقع شهید می‌شوند)

رئیس - وارد دستور می‌شویم‏.

4 - بیانات آقاى مهران طبق ماده 82 آیین‌نامه ‏

احمد مهران - اجازه بفرمایید بنده از ماده 82 استفاده کنم چون سرپرست دبیرستان انوشیروان دادگر هستم‏.

رئیس - آقاى احمد مهران نوشته‌اند چون سرپرست دبیرستان انوشیروان دادگر هستم از ماده 82 می‌‌خواهم استفاده کنم مانعى ندارد و چون وارد دستور شده‌ایم بفرمایید.

احمد مهران - عرض کنم نسبت به بیاناتى که آقاى شمس قنات‌آبادی فرمودند نسبت فرهنگ که تا چه حد این مطالب غلط و تا چه حد صحیح بوده و وزارت فرهنگ با چه مشکلاتى مواجه هست یا نیست مطالبى است که به ‌هیچ‌وجه فعلاً به بنده مربوط نیست و فکر می‌کنم وزیر فرهنگ این قدر شایستگى و لیاقت دارد که بیاید اینجا و جواب‌هایی به ایشان بدهد اما مطلبى فرمودند که لازم است توضیح عرض کنم و هیچ فکر نمی‌کردم که پشت این تریبون براى اولین بار به اصطلاح به صورتى بیایم که یک همچو توضیحاتى لازم باشد و ایشان اصلاً مثل این‌که اصرارى دارند که به من حمله کنند فراموش نمی‌کنم وقتى مدیر کل فنى وزارت فرهنگ بودم‏.

رئیس - در موضوع صحبت بفرمایید .

احمد مهران - چشم بدون این‌که سوابق فرهنگى بنده را در نظر بگیرند اینجا یک بیاناتى فرمودند که در محافل فرهنگى به سردى و بى‌اطلاعى ایشان تلقى شد حالا هم فرمودند که دبیرستان انوشیروان دادگر (شمس قنات‌آبادی - کدامش به شما ربط دارد؟) بنده سرپرست دبیرستان انوشیروان دادگر هستم.

قنات‌آبادی - عجب شما هستید؟ بنده معذرت می‌‌خواهم بفرمایید هر چه دل‏تان می‌خواهد بگوئید.

احمد مهران - افتخار هم می‌کنم عرض کنم بنده تا حال رئیس دو دبیرستان شده‌ام یکى دبیرستان هراتى اصفهان است و یکى هم دبیرستان انوشیروان دادگر سال گذشته بنده نه وکیل بوده‌ام و نه فرهنگ ربطى به کارهاى دیگر دارد سال گذشته دبیرستان انوشیروان دادگر متشنج شد خاطر آقایان هست به طور‌ی که توجه تمام محافل فرهنگى کشور را جلب کرد بنده مدیر کل فنى وزارت فرهنگ بودم از من خواهش کردند که سرپرستى آنجا را قبول کنم و این کار را کردم امسال هم مجدداً از من خواهش را تجدید کردند و کردم و علاوه می‌کنم که تا این تاریخ دینارى حقوق دریافت نکرده‌ام و این عمل افتخارى بوده است و همچنین سرپرستى دبیرستان هراتى اصفهان هم افتخارى بوده است و اما مطلبى که فرمودند با عرض معذرت راجع می‌شود به کمبود اطلاعات ایشان در قسمت فرهنگى یا احیاناً مطالبى خلاف است‏.

رئیس - راجع به فرهنگ شما نمی‌توانید صحبت کنید.

احمد مهران - و آن این است که کمک به مدارس ملى (زنگ رییس)

رئیس - شما مطابق ماده 82 اجازه گرفته‌اید و می‌توانید صحبت کنید.

احمد مهران - امسال کمک به دبیرستان انوشیروان دادگر بیش از آنچه که در سنوات گذشته بوده نشده است امیدوارم این توضیحات بنده را که عرض کردم عین حقیقت است قبول بفرمایید و نسبت به آقاى شمس قنات‌آبادی هم کمال ارادت دارم.

رئیس - آقاى وزیر فرهنگ از عناصر مفید و رجال شریف هستند ولى وقتى نواقصى در دستگاه هست باید تذکر بدهند و ایشان هم البته توجه می‌کنند و رفع می‌شود.

قنات‌آبادی - بنده یک کلمه عرض دارم بنده نمی‌دانستم که ایشان سرپرست دبیرستان انوشیروان هستند ولى حاضرم بودجه‌اش را بیاوریم و نشان بدهم که سرپرست دبیرستان انوشیروان هرکس که هست ماهى یکهزار و پانصد تومان پول می‌گیرد هر کس که هست.

احمد مهران - تکذیب می‌کنم ‏

قنات‌آبادی - شما تکذیب بکنید.

رئیس - از دو جا نمی‌توان حقوق بگیرند.

احمد مهران - بنده هنوز حقوق دریافت نکرده‌ام

قنات‌آبادی - به بعضی‌ها مساعده می‌دهند چون برادر وزیر فرهنگ هستند.

5 - اخذ رأى و تصویب لایحه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت کشور

رئیس - لایحه‌اى بود راجع به اعتبار وزارت کشور حالا از مجلس سنا رسیده و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

عطف به مراسله شماره 669 -5/4/1335 راجع به لایحه قانونى مربوط با اجازه استفاده از پنج میلیون ریال اعتبار سال 1334 وزارت کشور اشعار می‌دارد.

لایحه مذکور فوق که براى اظهار ملاحظات ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه هجدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و سى و پنج مطرح و عیناً به تصوبت مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - سید حسن تقى‌زاده‏

رئیس - این محتاج رأى است رأى نهایی باید با ورقه گرفته شود (یک نفر از نمایندگان - راجع به چیست؟) مربوط به پانصد هزار تومان اعتبار وزارت کشور است رأى می‌گیریم با ورقه (اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقاى جلیلى (منشى) به ترتیب زیر اعلام و در محل نطق اخذ رأى به‌عمل آمد آقایان: پرفسور اعلم - قوام - مهندس شیبانی - دکتر سعید حکمت - دکتر عدل - مهندس اردبیلى - باقر بوشهرى - شادمان - حشمتى - بوربور - مشار - صفارى - محمودى - اکبر  عباسى - غضنفرى - فولادوند - دکتر وکیل - پردلى - قنات‌آبادی - مهندس جفرودى - ساگینیان - بهبهانى - دکتر شفیع امین - دکتر فریدون افشار - صارمى - حمید بختیار - سلطانى صدرزاده - دکتر هدایتى - عماد تربتى - بزرگ نیا - بیات ماکو - دیبا - ابتهاج - فضایلى - مهندس فیروز - دکتر حسن افشار - سراج حجازى - دکتر مشیر فاطمى - اردلان - قباد ظفر - دکتر راجى - مهندس فروغى - ارباب - فخر طباطبایی - کیکاوسى - مهندس دهستانى - مهندس بهبودى - علامه وحیدى - دکتر سعید حکمت - توماج - دکتر نیرومند - مشایخى - رستم امیر بختیار - دکتر پیرنیا - سعید مهدوى - شادلو - دادگر - دکتر اسدى - دکتر ضیایی - اقبال - دکتر جهانشاهى - دشتى - فرود - سید احمد طباطبایی - گیو - خلعتبرى - دکتر شاهکار - عمیدى نورى - بزرگ ابراهیمى - نصیرى - دکتر آهى - دکتر نفیسى- فیلیکس آقایان - استخر - مرآت اسفندیار - محمود ذوالفقارى - صراف‌زاده - کشکولى - جلیلوند - اخوان - افخمى - اعظم زنگنه - جلیلى - رامبد - سنندجى - صادق بوشهرى - کورس.

(آراء مأخوذه شماره شده و 87 ورقه موافق و 1 ورقه مخالف و 3 ورقه سفید بى‌اسم بود)

رئیس - لایحه پنج میلیون ریال اعتبار وزارت کشور با 87 رأى موافق تصویب شد

اسامى موافقین: آقایان دکتر عدل - دکتر هدایتى - اخوان - جلیلوند - مهندس بهبودى - عبدالمجید بختیار - اکبر - دکتر مشیر فاطمى - دکتر شاهکار - فرود - ارباب - دکتر راجى - مهندس سلطانى - دکتر حسن افشار - پردلى - شادمان – جلیلى - آقایان - مشایخى - دشتى - خلعتبرى - دکتر فریدون افشار - فضایلى - عماد تربتى - قائم‌ مقام - مشار - نصیرى - ذوالفقارى - سنندجى - اعظم زنگنه - کشکولى - گیو - دکتر نفیسى - افخمى - حکیمى - اسکندرى - بزرگ ابراهیمى - دکتر اسدى - عمیدى نورى - بوربور - قوام - کاظم شیبانی - مرآت اسفندیارى - مجید ابراهیمى - محمودى - باقر بوشهرى - دکتر آهى - سراج - حجازى - مهندس فیروز - ساگینیان - مهندس شیبانی - حشمتى صفارى - پرفسور اعلم - مهدوى - غضنفرى - صرف‌زاده - رامبد - فخر طباطبایی - استخر - دکتر امین - دادگر - بزرگ نیا - دکتر دیبا - توماج - مهندس ظفر - مهندس دهستانى - علامه وحیدى - ابتهاج - اردلان - دکتر جهانشاهى - شادلو - عباسى - صادق بوشهرى - دکتر امیر نیرومند - مهندس اردبیلى - کیکاوسى - مهندس فروغى - رستم - امیر بختیار - دکتر امیر حکمت - صارمى - دکتر وکیل - دکتر ضیایی - فولادوند - کورس - صدرزاده - بیات ماکو

+++

مهندس جفرودى - مخالف - آقاى بهبهانى.‏

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع سه برگ‏

6 - اخذ رأى و تصویب پیشنهاد طرح گزارش دولت در باب امور جارى کشور

رئیس - جلسه قبل که گزارش آقا نخست‌وزیر قرائت شد شانزده نفر از آقایان نمایندگان تقاضا کردند که این گزارش مورد بحث مجلس قرار بگیرد پیشنهاد آقایان قرائت می‌شد .

(به شرح زیر قرائت شد.)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌نماییم بحث در اطراف گزارش دولت در دستور گذاشته شود: دکتر شاهکار - قنات‌آبادی - دکتر جهانشاهى - بهبهانى - صارمى - علامه - عمیدى نورى - خلعتبرى - رامبد  - سلطان‌مراد بختیار  - مهندس بهبودى - دکتر آهى - مهندس سلطانى - دکتر هدایتی - دکتر پیرنیا

صدرزاده - بنده اخطار نظام‏نامه‏‌اى دارم.

رئیس - طبق چه ماده‌اى؟ ماده‌اش را بفرمایید .

صدرزاده - اطاعت می‌کنم طبق ماده 71

رئیس - بفرمایید.

صدرزاده - بنده به همان اندازه که دولت را تمجید می‌کنم در تقدیم این گزارش از آقایان نمایندگانى که تقاضا کرده‌اند این گزارش مورد بحث قرار بگیرد تشکر می‌کنم و تقاضاى می‌کنم خود بنده را هم یکى از امضاءکنندگان محسوب بفرمایند اما یک نکته است که در ماده 71 می‌نویسد این‌جور مسائل بایستى به تقاضاى 30 نفر از نمایندگان مورد بحث قرار بگیرد ملاحظه بفرمایید با این ماده مطابقت دارد یا ندارد؟ و اگر با این ماده مطابقت است بقیه آقایان هم امضاء بفرمایند و نام خود بنده را هم جزء یکى از اشخاصى که می‌خواهند دز این لایحه بحث بکنند بگذارید.

رئیس - نه آقاى این را جزء آن ماده تلقى نکرده‌ایم حالا ماده را براى جنابعالى می‌‌خوانم‏

صدرزاده - بنده خوانده‌ام خود حضرتعالى ملاحظه بفرمایید. البته نظر مقام ریاست قاطع است.

رئیس - ماده 71 قرائت می‌شود توجه بفرمایی.

به شرح زیر قرائت شد.

ماده 71 - در ابتداى هر جلسه قبل از ورود در دستور رئیس مجلس شخصاً مطالب مهمى را که آگاهى مجلس از آنها ضرورى باشد به اطلاع نمایندگان می‌رساند ولى این مطالب مورد بحث واقع نخواهد شد مگر با اجازه و رأى مجلس‏

رئیس - این در صورتى است که من بخواهم یک مطلبى را عنوان کنم ولى حالا مطابق ماده 72 عمل می‌شد. ماده 72 قرائت می‌شود توجه بفرمایید

به شرح زیر قرائت شد.

ماه 72 - دستور مجلس باید به طور مرتب و با تعیین تقدیم و تأخر قبلاً براى هر دو هفته کار طرف هیئتى مرکب از رئیس و رؤساى کمیسیون‌هایی که گزارش لوایح ارجاع شده را به مجلس داده باشند با حضور یکى از وزیران به تعیین نخست‌وزیر تهیه و بیست و چهار ساعت قبل از انعقاد اولین جلسه طبع و بین نمایندگان توزیع و بر لوحه دستور نیز نصب شود.

این دستور به‌هیچ‌وجه قابل تغییر نیست مگر در مورد که به حکم فوریت و ضرورت از طرف دولت یا پانزده نفر از نمایندگان کتباً تقاضا شود و در این صورت به شرط تصویب مجلس دستور تغییر خواهد یافت.

رئیس - این گزارش را می‌خواهیم براى جلسه آینده در دستور خود قرار بدهیم چون شانزده نفر تقاضا کرده‌اند که مطابق ماده 72 در دستور بگذاریم دولت هم خودش تقاضا کرده است (یکى از نمایندگان - باید تابلو بگذارید) البته تابلو گذاشته می‌شود رأى ندارد فقط مورد بحث واقع می‌شود پیشنهادى که رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماییم گزارش دولت براى بحث در اطراف آن در دستور گذاشته شود. دکتر شاهکار - شمس قنات‌آبادی - دکتر جهانشاهى - بهبهانى - صارمى - علامه - عمیدى نورى - خلعتبرى - رامبد - سلطان‌مراد بختیار - مهندس بهبودى - دکتر آهى - سلطانى - دکتر هدایتى - دکتر پیرنیا.

رئیس - چون محتاج به رأى نیز هست آقایان که با در دستور قرار گرفتن این گزارش موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بنابراین روز پنجشنبه در دستور قرار خواهد گرفت‏.

7 - طرح و تصویب یک فرویت طرح پیشنهادى راجع به ساختن خانه براى معلمین‏

رئیس - طرحى آقایان نمایندگان با قید یک فوریت داده‌اند و آقاى دکتر پیرنیا توضیح می‌دهند و بعد راجع به فوریت آن رأى می‌گیریم طرح قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد ریاست محترم مجلس شوراى ملى امضاءکنندگان زیر تقاضا دارم ماده واحده زیر را با قید یک فوریت مطرح فرمایند

ماده واحده - دولت مکلف است از محل اعتبار ساختمان‌ها ارزان قیمت مندرج در برنامه هفت ساله براى سکونت آموزگاران و دبیران در شهرستان‌ها خانه بسازد خانه‌هاى مزبور ملک وزارت فرهنگ بوده و در مقابل مال‌الجاره مختصر به منظور تعمیر و نگاهدارى براى سکونت به آموزگاران و دبیران واگذار خواهد شد.

تبصره - خانه‌هاى مزبور در شهر‌هایی ساخته خواهد شده که شهردارى یا اهالى در محل مناسب زمین و آب مکفى به فرهنگ واگذار نمایند. دکتر پیرنیا - مرآت اسفندریارى - اکبر - ذوالفقارى - نصیرى - دکتر دیبا - بیات ماکو - سراج حجازى - عبدالحمید بختیار - قراگزلو - رامبد - فضایلى - دکتر عمید سلطانى - رستم - امید بختیار - دکتر نفیسی.

رئیس  - آقاى دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا - البته چون فوریت این پیشنهاد مطرح است بنده راجع به اساس پیشنهاد توضیحات مفصلى عرض نمى‌کنم و تصور می‌کنم که تقریباً اکثریت قریب به اتفاق آقایان نمایندگان نسبت به مفید بودن یک همچو طرحى و اجراى یک همچو طرحى موافق باشند موضوع اساسى این است که مدت‌هاست در مملکت صحبت از این می‌شود که وضع کارمندان دولت خوب نیست و بایستى کمک‌هاى مؤثرى به کارمندان دولت بشود و حتى گفته می‌شود این کمک‌ها اگر به صورت نقد و افزودن اشل و بالابردن اشل باشد تأثیر زیادى نخواهد داشت و باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود و بایستى به کارمندان دولت یک کمک‌هاى جنسى بشود یعنى به اصطلاح کمک‌هاى به این صورت شود که وسایل زندگى را براى کارمندان دولت فراهم کند و در بین کارمندان دولت کسانى که خدمات‌شان در نقاط دور افتاده مملکت خیلى مورد توجه مردم است و مورد احتیاج عموم است به خصوصى در شهرستان‌ها آموزگاران و دبیران هستند به این جهت فکرى پیش‌ آمد که براى آموزگاران و دبیران مسکنى در شهرستان‌ها تهیه بشود که اینها در شهرستان‌ها بمانند و کار بکنند و مزاحم وزارت فرهنگ براى انتقال به تهران نشوند امسال نمی‌دانم به استحضار آقایان رسیده یا نه در حدود چهار هزار نفر از دبیران و آموزگاران شهرستان‌ها تقاضاى کرده بودند که به تهران منتقل بشوند و در صورتی که غالباً مدارس شهرستان‌ها و به خصوص شهر‌هایی کوچک بدون دبیر و آموزگار است (مهندس اردبیلى - در تهران مزایاى زیادترى می‌‌دهند) به همین جهت در این طرح تصریح شده که در شهرستان‌ها درست بشود البته یک تذکرى راجع به این طرح خواستم عرض کنم که بعضى از آقایان تصور کردند که پیشنهاد خرج است به‌ هیچ‌وجه چنین چیزى نیست پیشنهاد خرج نیست براى این‌که در برنامه هفت ساله هشتاد میلیون تومان براى ساختمان خانه‌هاى ارزان در نظر گرفته شده است و در اینجا گفته شده است که از این محل مصرف شود البته این هشتاد میلیون تومان خانه ساخته بشود سبب عمران شهرستان‌ها می‌شود سبب رفاه آموزگاران و دبیران خواهد شد به علاوه سبب پیدا شدن کار در شهرستان‌ها می‌شود و سبب می‌شود که مردم هم تشویق بشوند و آب و زمین به فرهنگ مجاناً اهدا کنند و از لحاظ فوریت هم اگر تصدیق بفرمایید این طرح مفید است البته در شورى باشد مدتى طول می‌کشد و اگر یک شورى باشد به سرعت بیشتر از مجلس خواهد گذشت به همین جهت بنده استدعا می‌کنم با فوریتش موافقت بفرمایید و چون یک شورى است و کمیسیون هم خواهد رفت و بحث بیشترى خواهد شد.

رئیس - آقاى قنات‌آبادی فوریت مطرح است مخالفید؟ (قنات‌آبادی - بله) بفرمایید .

قنات‌آبادی - بنده می‌خواهم عرض بکنم که کسى نیست که دلش نخواهد که معلمى صاحب مسکن بشوند اما معتقدم که با توجه به قانون سازمان‌ برنامه و این‌که یک مقدر از کار را آنها بایستى بکنند و یک مقدار را دولت بایستى بکند من عقیده‌ام این است که اگر واقعاً میل به انجام واقعى این طرح هست یعنى واقعاً شما می‌خواهید یک وقتى هست که ما می‌‌گوییم که خوب معلم‌ها خانه داشته باشند و اما یک وقت هست که می‌خواهیم واقعاً معلمین خانه داشته باشند این است که باید برویم روى حساب و روى ساختمان من معتقدم که این طرح فوریت لازم ندارد و باید بروى کمیسیون وزیر مسئول بیاید از سازمان‌ برنامه هم بیاید بنشیند با توجه به همه این مطالب (دکتر پیرنیا - با یک فوریت یک کمیسیون می‌‌رود ) کم است با توجه به همه اطراف و جوانب یک طرح عملى صحیح تهیه شود و وقتى که عملى و صحیح آمده به مجلس با یک نشست و برخاست آن را تصویب خواهد کرد.

رئیس - آقاى صارمى (صارمى - عرضى ندارم) آقاى صدرزاده موافقید؟ (صدرزاده - بله) بفرمایید .

صدرزاده - یک مشکل مهمى که براى کارمندان دولت و آموزگاران هست مسئله منزل است به طور کلى رقم خرج عمده یک آموزگار و دبیر را همین مسئله منزل تشکیل می‌‌دهد (یکى از نمایندگان - براى همه هست) (دکتر عدل - اصولاً تبعیض جایز نیست) البته در سازمان‌ برنامه براى خانه‌هاى ارزان قیمت

+++

یک رقمى ذکر شده این طرح هم باید درش یک مطالعاتى بشود و یک تغییراتى در آن داده شود منتهى چیزى که هست فوریت آن است چون مطلب هم لزوم و هم اهمیت دارد مقتضى است که آقایان با یک فوریت موافقت بفرمایند و چون لوایح یک فورى حتماً به کمیسیون خواهد رفت و این نکاتى را که جناب آقاى قنات‌آبادی اظهار فرمودند در همان مرتبه اول با حضور وزیر فرهنگ و نمایندگان سازمان‌ برنامه بحث خواهد شد آن وقت اصلاحاتى که لازم باشد به‌عمل می‌آید و به مجلس خواهد آمد و این یک فوریت فقط این نتیجه را خواهد داشت که با سرعت بیشترى صورت عمل به خود بگیرد و با توجهى که همه آقایان به آموزگاران دارند امیدوارم که نسبت به این طرح رأى مساعد به فوریت آن بدهند.

رئیس - آقایانى که با یک فوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرستاده می‌شود.

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - دیگر چیزى در دستور نداریم خواهش می‌کنم آقایان که رؤساى کمیسیون‌ها هستند براى لوایحى که تا حالا رسیده است زودتر کمیسیون را تشکیل داده گزارش‌هاى آن را به مجلس بفرستند جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود.

(مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

Parameter:295084!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)