30 مرداد 1396 10:01:31
همزمان با سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث

همایش فردوسی-اخوان در مشهد  


تاریخ برگزاری همایش: جمعه، 3 شهریور 1396

ساعت: 17

مکان: مشهد، سالن همایش‌های ساپکو، بلوار تلویزیون

سخنرانان:

و زردشت اخوان ثالث

Parameter:294890!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار