26 فروردين 1399 12:04:40
گیلان‌شناسی

دغدغه‌ای درباره کسما/ فریدون شایسته  


 

در این روز‌های کرونایی در ایران که توصیه می‌شود تماس رودررو نداشته باشیم، دکتر فریدون شایسته، مورخ تاریخ محلی استان گیلان و استاد دانشگاه طی تماسی با وب‌سایت کتابخانه مجلس از طریق شبکه‌های اجتماعی دل‌نگرانی خود را در مورد «کسما» بیان داشت. وی گفت:

کسما، تنها ناحیه‌ای از گیلان است که در دو جنبش بزرگ سیاسی-اجتماعی دوره معاصر، یعنی جنبش مشروطه و جنبش جنگل، شرکت داشته است. اگر به درستی که «ماسوله»، صلاحیت تبدیل به قطب فرهنگی یونسکو رادارد، بدون تردید، «کسما» با پیشینه قابل احترام، صلاحیت تبدیل به شهرک تاریخی را دارد. حال چون میراث فرهنگی وگردشگری، از یک سازمان به یک وزارتخانه تبدیل شده است، می‌توان از مقامات دولتی به ویژه مقام وزیر، انتظار داشت که به کسما، توجه ویژه‌ای داشته باشد، گفتنی است نقش و تلاش مقامات مسؤول محلی وشهرستان، دراین راه، درصورت انجام، ستودنی است.

گفتنی است که «کسما» نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا در استان گیلان است که در طی دوران مبارزات میرزا کوچک جنگلی مهمترین مرکز جنگلیان و در حقیقت پایگاه سیاستگذاران این نهضت بوده‌ است.

Parameter:305589!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار