22 آبان 1397 10:47:00
برگی از متون

اولاد و نوادگان ناصرالدین شاه قاجار  


به نقل از کراسه المعی ( نسخه شماره 9450 کتابخانه مجلس)،گردآوری و تالیف میرزا غلام حسین افضل الملک شیرازی ( 1279- 1348 هجری قمری ) متخلص به المعی (واژه ای است عربی به معنای با فراست و زیرک). وی از مستوفیان و مترجمان دوره قاجار بوده است. در صفحه 364 و 365 از کتاب کراسه به تعبیر افضل الملک در فهرست آغازین آن ،« تعداد اولاد و اولاد زادگان ناصرالدین شاه به صورت شمس و کوکب» ترسیم شده است.

تهیه و تنظیم از محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی کتابخانه مجلس

 

 

اصل فایل را اینجا ببینید.

 

 

Parameter:301511!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار