1 بهمن 1398 11:29:00
برگی از کتب قدیمی

منطق، ابزاری برای صحیح اندیشیدن  

معرفی: محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی مجلس شورای اسلامی


 

در تعریف علم منطق گفته شده: آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا فی الفکر یعنی علم منطق ابزار سنجشی است که با به کار بردن آن، ذهن آدمی را از خطای در اندیشه نگاه می‌دارد. در واقع این علم شامل مجموعه قواعدی است که بوسیله آن می‌توان افکار صحیح را از افکار نادرست تشخیص داد و درست اندیشید.

گفته شده بنیان­گذار یا مدون منطق ارسطوست و دانشمندان و فیلسوفان از گذشته تاکنون به این علم و مباحث آن پرداخته و به طور مفصل یا موجز آثاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده است. برخی از معاصرین نیز برای آشنائی افراد بویژه دانشجویان و نوآموزان  فارسی­زبان کلیاتی از مباحث منطق را مانند کتاب­های ذیل نگاشته و منتشر کرده‌اند.

 

منطق نظری

 

 

 

 

منطق برای دبیرستان‌ها

 

 

 

 

 

زبدة الکلام فی المنطق و الکلام

 

 

 

 

اصول منطق مقدماتی

 

 

 

Parameter:305420!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار