24 مرداد 1397 10:26:00
گروه مطالعاتی اسنادی و موزه‌ای کتابخانه مجلس

بررسی چهار طرح پژوهشی در گروه مطالعات اسنادی و موزه‌ای  


پنجمین جلسه گروه مطالعات اسنادی و موزه‌ای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با حضور اعضاء با بررسی چهار طرح پژوهشی در روز دوشنبه، 22 مرداد 1397 برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر علی ططری دبیر گروه مطالعاتی اسنادی و موزه‌ای گزارشی را از مجموعه اسناد اهدائی مرحوم دکتر حسن ره‌آورد ارائه نمود. وی ضمن برشمردن ویژگی‌های این اسناد که با موضوع تعزیه و تاریخ فتوت و پهلوانی در ایران طی چهار دهه توسط مرحوم ره‌آورد گرد‌آوری شده است از ساماندهی و فهرست‌نویسی آن خبر داد.

ططری با اشاره به مجموعه منابع و نسخ خطی کتابخانه مجلس با موضوع تعزیه و ضرورت تکمیل منابع موجود در مخازن این مرکز مهم فرهنگی،  مجموعه اسناد اهدایی مرحوم ره‌آورد با موضوع تعزیه را بی‌همتا و ارزشمند برای استفاده پژوهشگران و محققان خواند.

در ادامه جلسه چهار طرح پژوهشی ارائه شده در جلسه مورد بررسی اعضا قرار گرفت که فهرست اسناد عرایض دوره پنجم مجلس شورای ملی و فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی در ادوار هجدهم تا بیست و چهارم از جمله این طرح‌ها بودند.که به زودی منتشر و در اختیار جامعه علمی کشور قرار می گیرد.

 

 

Parameter:300854!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار