3 بهمن 1396 13:29:00
برگ‌هایی از گنجینه‌ خطی کتابخانه مجلس

تصاویری از مرقعات استادان بزرگ ایرانی در کتابخانه مجلس  


نسخه شماره 11718کتابخانه مجلس  مرقعی است ارزشمند و نفیس مشتمل بر   قطعاتی  از خطوط مختلف و مینیاتور از کارهای اساتید و هنرمندان خوشنویس و نقاشی چون میر‌علی هروی، میر‌عماد، درویش عبدالمجید طالقانی، رضا کلهر، علیرضا عباسی و دیگران (نک: فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس، تالیف محسن صادقی ، جلد 34 ، ص 55.

معرفی از محمود نظری مصحح و فهرست‌نویس نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter:300042!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار