18 دي 1397 11:52:00
فراخوان مقاله؛

برگزاری دومین همایش ملی دوسالانه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران  


 

دومین همایش ملی دوسالانه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران 11 و ۱12 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

 

محورهای همایش دومین دوسالانه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران زبان‌های ایرانی باستان، زبان‌های ایرانی میانة شرقی و غربی، گویش‌های ایرانی، زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی، تاریخ زبان و دستور تاریخی زبان فارسی، زبان‌های غیر ایرانی پیش از اسلام ادیان ایران پیش از اسلام، تاریخ و فرهنگ ایران پیش از اسلام و تاریخچه و نقد مطالعات ایران‌شناسی است.

 
محمود جعفری دهقی، سیّداحمد رضا قائم‌مقامی دبیران علمی و علی شهیدی دبیر اجرایی است. اعضای کمیته علمی نیز عبارتند از: محسن ابوالقاسمی، ژاله آموزگار، غلامحسین کریمی دوستان، حکمت‌الله ملاصالحی، روزبه زرین‌کوب (دانشگاه تهران)؛ محمدتقی راشد محصل، مهشید میرفخرائی، زهره زرشناس، فرزانه گشتاسب (پژوهشگاه علوم انسانی)؛ مجتبی منشی‌زاده، احسان چنگیزی (دانشگاه علامه طباطبایی)؛ ابوالقاسم اسماعیل‌پور، یدالله منصوری (دانشگاه شهید بهشتی)؛ چنگیز مولایی (دانشگاه تبریز)؛ فرخ حاجیانی (دانشگاه شیراز) و رحمان بختیاری (دانشگاه همدان).

مقالات ارسالی پیش از بررسی و اعلام نتیجه داوری به سه شیوه ذیل پذیرش خواهند شد: ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات، چاپ در مجموعه مقالات و ارائه در قالب پوستر.

هزینه پیش‌ثبت‌نام متقاضان برای ارائه مقاله و فرایند داوری ۵۰ هزار تومان (به‌صورت برخط و هنگام ثبت نام در سایت همایش دریافت می‌شود)

مقالات تأییدی برای سخنرانی و چاپ ۲۰۰ هزار تومان (پس از اعلام نتیجه داوری دریافت می‌شود. به صاحبان مقالات تأییدی یک نسخه از کتاب مجموعه مقالات همایش و گواهی رسمی ارائه خواهد شد)

مقالات تأییدی برای چاپ ۱۵۰ هزار تومان (پس از اعلام نتیجه داوری دریافت می‌شود).
مقالات تأییدی برای ارائه در قالب پوستر ۱۰۰ هزار تومان (هزینه چاپ در چارچوب مورد نظر با دبیرخانه است و به مقالات تأیید شده، گواهی ارائه در قالب پوستر داده می‌شود)

 

هزینه اسکان و ایاب و ذهاب با صاحبان مقالات و شرکت‌کنندگان در همایش است.

صاحبان مقاله یک نسخه کتاب همراه با گواهی چاپ دریافت می‌کنند.


مهلت ارسال مقالات: یکم اسفندماه ۱۳۹۷

زمان اعلام نتایج نهایی: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ 

نشانی: خیابان قدس، کوچه آذین، شماره ۱۰، طبقه دوم ساختمان شماره دو دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

تمام فرایند ثبت‌نام به صورت برخط انجام می‌شود و مقالات صرفاً از طریق نشانی مندرج در این فراخوان دریافت خواهد شد؛ لذا به مقالاتی که به صورت پستی یا کاغذی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 

Parameter:303413!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار