24 آذر 1398 09:48:00
برگی از متون

شرائع الاسلام در کتابخانه مجلس  

محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی مجلس شورای اسلامی


 

شرائع الاسلام یا به عبارتی شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام از مهم ترین آثار فقهی شیعه که حواشی و شروح فراوانی بر آن به رشته تحریر درآمده و مکررا به چاپ رسیده، تالیف فقیه عالی قدر جعغر بن حسن، محقق حلی(متوفای 676 هجری )است. این کتاب که جزو کتب درسی حوزه‌های علمیه بوده نسخ متعددی دارد، از جمله در کتابخانه مجلس که برخی از آنها با تاریخ کتابت کهن و  مزین  به  اجازه و انهاء قرائت علما می باشد.

 

آغاز نسخه 868 سنا

 

آغاز نسخه 8265

 

آغاز نسخه 9533

 

انجام نسخه 868 سنا

 

انجام نسخه 8265

 

انجام نسخه 9533

 

شماره 466 طباطبائی

 

نسخه شماره 466 طباطبائی

 

Parameter:305189!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار