30 مرداد 1396 14:31:45
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

جلسه: 114 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- سؤال آقای مهدوی راجع به راه‌آهن و راه شوسه خراسان و جواب آقای معاون وزارت راه

3- سؤال آقای دکتر جزایری راجع به شرکت‌های تعاونی کارمندان دولت و جواب آقای معاون وزارت دارایی

4- سؤال آقای مهندس اردبیلی راجع به تلفن شهرستان‌ها و جواب آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن

5- مذاکره در گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به تبدیل کارمندان پیمانی و غیره به رسمی

6- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان دکتر پیرنیا و رضا افشار و مهندس اردبیلی

7- تصویب و ارجاع لایحه تبدیل کارمندان به کمیسیون

8- مذاکره و طرح پیشنهادی راجع به اجازه خرج اعتبارات سال‌های قبل راه‌سازی تا آخر 1334 و ارجاع به مجلس سنا

9- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 114

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- سؤال آقای مهدوی راجع به راه‌آهن و راه شوسه خراسان و جواب آقای معاون وزارت راه

3- سؤال آقای دکتر جزایری راجع به شرکت‌های تعاونی کارمندان دولت و جواب آقای معاون وزارت دارایی

4- سؤال آقای مهندس اردبیلی راجع به تلفن شهرستان‌ها و جواب آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن

5- مذاکره در گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به تبدیل کارمندان پیمانی و غیره به رسمی

6- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان دکتر پیرنیا و رضا افشار و مهندس اردبیلی

7- تصویب و ارجاع لایحه تبدیل کارمندان به کمیسیون

8- مذاکره و طرح پیشنهادی راجع به اجازه خرج اعتبارات سال‌های قبل راه‌سازی تا آخر 1334 و ارجاع به مجلس سنا

9- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید

1- طرح صورت‌مجلس‏

نائب رئیس- صورت غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: نقابت. دکتر شاهکار. جلیلوند. خاکباز. ارباب .عبدالرحمن فرامرزى. حمیدیه. محمود افشار. امامی‌ خویی. دهقان. مهندس شاهرخشاهى. دکتر سید امامى. اریه. قوامى. مرتضى حکمت. یارافشار. اورنک. دکتر بینا. عبدالحمید بختیار.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: خزیمه علم. مکرم. شادلو. سعیدى. میراشرافى. پناهى. کدیور. امیر احتشامى. دکتر افشار. دکتر عدل.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: رضایی. امیرتیمور کلالى. شیبانى. عبدالصاحب صفایی. احمد صفایی. باقر بوشهرى هر یک نیم ساعت‏

آقایان: صدرزاده و غضنفرى هر یک چهل و پنج دقیقه آقایان: بزرگ نیا یک ساعت. بهادرى یک ساعت و یک ربع. تیمور تاش. یک ساعت و یک ربع. عباسى یک ساعت و چهل و پنج دقیقه. افشار صادقى دوساعت. کاشانیان دو ساعت. مسعودى. دو ساعت و پانزده دقیقه‏

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه- آقایان: صفارى. تجدد. موسوى. عرب‌شیبانى. صراف‌زاده هر یک نیم ساعت‏

نائب رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمی ‌نسبت به صورت‌مجلس فرمایشى دارید؟ بفرمایید

بزرگ ابراهیمى- یک اصلاحات عبارتى است اینجا، بنده خودم اقرار می‌کنم که خیلى تند صحبت کرده‌ام یک اشتباهاتى شده تقدیم می‌کنم تصحیح شود

نائب رئیس- بسیار خوب، آقاى نورالدین امامى.

امامى- عرض کنم آقایان این توجه را بفرمایند بیاناتى که اینجا می‌شود آقایان تند‌نویسان هم عین این بیانات را ثبت می‌کنند اگر اشتباهاتى در صورت‌مجلس می‌شود یعنى در بعضى کلمات می‌شود مثلاً حسن را حسین نوشته‌اند تصحیح می‌شود و اصلاح می‌شود ولى یک کلیاتى اگر باشد نباید اصلاح شود ممکن است بنده یک عرضى کرده باشم بعد پشیمان بشوم فردا بخواهم اصلاح کنم این عملى نیست این را باید آقایان توجه بفرمایند منظورم یک تذکر کلى است (صحیح است) (بزرگ ابراهیمى- آقا متوجه هستم)

نائب رئیس- دیگر نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (گفته شد- خیر) چون عده براى رأى کافى نیست اعلام تصویب صورت‌مجلس می‌نماند براى آخر جلسه‏

2- سؤال آقاى مهدوى راجع به راه‌آهن و راه شوسه خراسان و جواب آقاى معاون وزارت راه‏

نائب رئیس- سؤالات شروع می‌شود آقاى سعید مهدوى‏

سعید مهدوى- سؤال بنده مربوط است به راه‌آهن و راه شوسه تهران به خراسان این سؤال را بنده هفت هشت ماه قبل کرده‌ام می‌خواستم عرض کنم علت این‌ که بنده صرف‌نظر نکردم از این سؤال یکى این بود که بنده شنیدم آن طوری که باید این کار با سرعت انجام بشود انجام نشده دیگر این‌که با این ‌که وزیر سابق امروز نیست لازم دانستم خیلى از ایشان تشکر کنم (احسنت) براى این‌که ایشان فوق‌العاده در این قسمت مساعدت کردند (صحیح است) البته همین آقاى سرلشگر انصارى وزیر راه فعلى هم یک مرد بسیار شریفى هستند و ایشان هم خیلى در این قسمت کمک کرده‌اند (صحیح است) همچنین آقاى مهندس هدایت معاون وزارت راه که از دوستان قدیمی ‌ما هستند و در این کار دخالت خواهند کرد و امیدوارى کامل داریم که این راه زودتر به مشهد برسد منتهى بنده یک چیزهایی در اطراف این کار شنیده‌ام و آن این است که یک مقدار از لوازم کار تا به حال تهیه نشده و به طوری که گفته می‌شود تقریباً براى دو ماه کار لوازم آماده دارند و در فکر تهیه بقیه هستند چون ده دوازده سال است براى راه‌آهن خراسان تمام نمایندگان خراسان علاقمند هستند (شوشترى- همه ایران علاقمند هستند) تمام مردم ایران هم علاقمندند حقیقتش این است که

+++

در این ده دوازده ساله از بس اشکال پیدا شد و وقفه پیدا شد درست مثل اشخاص مشکوک حتی‌المقدور فکر می‌کنم که خداى نکرده باز در این عملیات تازه یک وقفه‌ای حاصل بشود، دو ماه، سه ماه، دیگر تعطیل بشود و باز به نتیجه نرسیم این است که بنده از جناب آقاى مهندس هدایت که در اینجا تشریف دارند استدعا می‌کنم که در این موقع حتی‌المقدور سعى بفرمانید این لوازم تا دو ماه دیگر تهیه بشود البته تصدیق می‌فرمایند اگر این‌کار لنگ بشود خسارت خیلى زیادترى متوجه دولت خواهد شد که دوباره این کار شروع بشود این را توجه بفرمایید و مردم مملکت و به خصوص خراسانی‌ها را فوق‌العاده متشکر و ممنون فرمایند بنده دیگر عرضى ندارم. (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت راه.

معاون وزارت راه (مهندس هدایت)- راجع به راه‌آهن خراسان که می‌بایستى از شاهرود به مشهد کشیده بشود و ریل‌گذارى آن چندی است شروع شده و روزى 130 متر ریل‌گذارى می‌شده از دیروز ریل‌گذارى از روزى 500 متر تجاوز کرده و تا دیشب 12 کیلومتر ریل‌گذارى شده به طور کلى مطابق برنامه‌ای که تنظیم شده در تیرماه 1335 ریل می‌رسد به نیشابور و در اسفندماه 1335 می‌رسد به مشهد آن طوری که آقاى نماینده محترم تذکر فرمودند امروز اقدام ریل‌گذارى در حدود روزى پانصد متر در روز ممکن است منجر به این بشود که به واسطه حاضر نبودن وسایل تعطیل بشود براى این‌که می‌بایستى برنامه ریل‌گذارى را طورى تنظیم کرد که همیشه ادامه داشته باشد و آن در صورتى است که مقدار ریل و متعلقات و وسایل آن براى آینده موجود باشد و می‌شود گفت که به حد اکمل یعنى از لحاظ ریل و تراورس نگرانى نیست براى متعلقات آن یعنى وسایل نصب و تراورس به اندازه کافى در دست نیست و سفارش داده شده و به اندازه 6 قطعه هست (شوشترى- چند قطعه؟) شش قطعه آنچه می‌شود اطمینان داد این است که در تیرماه 1335 ریل در نیشابور است و در اسفند 1335 در مشهد منتهى در همین بین ترتیب اصلى عمل ریختن تراورس و ریل‌گذارى را به مناقصه گذاشته و امروز یقیناً آقایان استحضار دارند که ماشین‌آلاتى هست که حتى در روز در حدود پنج کیلومتر ریل‌گذارى می‌شود کرد ممکن است یک کسى که در این مناقصه شرکت می‌کند طورى باشد که پیشرفت ریل‌گذارى خیلى بیشتر باشد و البته آن مربوط به این است که نتیجه مناقصه معلوم بشود و البته بعداً نتیجه را به اطلاع آقایان خواهم رسانید البته در این صورت باز تمام وسایل را در اختیار مقاطعه‌کارى می‌گذاریم و خواهیم گذاشت که وسایل کافى داشته باشد ولى علت این‌که از لحاظ وصل راه‌آهن شاهرود به مشهد عقب مانده خود ایستگاه مشهد است وقتى ریل می‌رسد به مشهد باید ایستگاهى وجود داشته باشد که بشود بهره‌برداری کرد و این را هم بنده به استحضار می‌رسانم که مدارک و اسناد مناقصه فراهم شده و تا چند روز دیگر مناقصه تمام می‌شود و به این ترتیب نقص دیگرى براى راه‌آهن شاهرود به مشهد نخواهد بود. (شوشترى- آن سى کیلومتر از گرگان تا بندر شاه هم جزئش است؟) نه آن جزئش نیست یک قسمت از سؤال نماینده محترم راجع به راه خراسان است اساساً وزارت راه یک راه‌های درجه اولى در نظر گرفته که عرضش 9 متر است و مقدار اسفالت شده هفت متر است و در خراسان راه جدیدى که الان در دست ساختمان است راه گرگان است به مشهد که این راه از نیمدشت به بجنورد و از بجنورد به قوچان و بعد به مشهد می‌رود الان هم در 260 کیلومتر مشغول ساختمان هستند که 86 کیلومترش تمام شده این ساختمان بین نیمدشت است و گرگان و پس از این‌که این راه‌آهن مشهد تمام شد راه تهران به مشهد ساخته خواهد شد یعنى این‌که راه تهران و مشهد نگاهدارى می‌شود ولیکن ساختمان اساسى نمی‌شود و راه گرگان و مشهد که تمام شد راه تهران مشهد هم به طور اساسى ساخته خواهد شد این برنامه راه‌سازی است که فعلاً ما داریم و بعداً به عرض می‌رسانم (دکتر سید امامى- راه‌آهن تهران به تبریز چه شد؟) آن هم درجریان است و تا امروز 26 کیلومتر ریل‌گذارى شده‏

نائب رئیس- آقاى مهدوى‏

مهدوى- آقاى وزیر راه فرمودند که راه گرگان به مشهد ساخته می‌شود البته این راه راه بسیار خوبى است ولى ارتباطى با راه خود مشهد ندارد چون این راه از شهرهاى عمده عبور می‌کند و مورد احتیاج است و تا این‌که راه گرگان به مشهد برسد و راه اصلى ساخته شود خیال می‌کنم چهار پنج سال طول بکشد می‌بایستى یک فکر اساسى براى این راه‌ها کرد براى این‌که یک زوار زیادى هر روزه در این راه‌ها مشغول رفت وآمد هستند و گرفتار بدى راه می‌باشند و این راه هم کم کم قابل عبور نیست یک فکرى بفرمایید که در زمستان دچار اشکال نشوند که با اتوبوس حتى از این راه نمی‌شود عبور کرد فکرى بفرمایید که این راه اصلاح بشود زیرا با وضع فعلى قابل استفاده نمی‌تواند باشد. بنده دیگر عرضى ندارم.

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت راه.

معاون وزارت راه- بنده عرض کردم که این راه فعلى هم قابل عبور و نگاهدارى خواهد شد.

3- سؤال آقاى دکتر جزایرى راجع به شرکت‌هاى تعاونى کارمندان دولت و جواب آقاى معاون وزارت دارایی‏

نائب رئیس- آقاى دکتر جزایرى سؤالى از وزارت دارایی کرده‌اند.

دکتر جزایرى- آقاى وزیر دارایی تشریف ندارند.

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی تشریف دارند جواب شما را می‌دهند بفرمایید.

دکتر جزایرى- گرچه سؤالى که بنده کردم مربوط به چند ماه قبل است و متأسفانه وضع جواب سؤال‌ها طوری است که گاهى موضوع منتفى می‌شود و تاریخ موضوع سؤال و جواب منقضى می‌شود ولى متأسفانه وضع مستخدمین دولت و گرفتاری‌هایی که دارند وضعیت استخدامشان هنوز در این مملکت کامل نشده و نارضایتى دارند بنده می‌خواستم در حضور آقاى انوارى این مطلب را سؤال کرده باشم یکى از موضوعاتى که موضوع سؤال بنده بود در سال گذشته انجام شد و آن موضوع ترفیعات و اضافات است که باعث خوشوقتى است و باعث خوشوقتى همه مستخدمین دولت است اما این پرداخت اضافات و ترفیعات یک کار اساسى براى وضع مستخدمین نیست. به این صورتى که ملاحظه می‌فرمایید هر روز قیمت‌ها، یعنى هزینه زندگى و شاخص زندگى بالا می‌رود ولى عواید دولت به همان نسبت بالا نمی‌رود که دولت واقعاً از عهده مخارج و تأمین مخارج و اضافه حقوق کارمندان دولت برآید و نه مستخدمین شرافتمند که اکثریت مستخدمین این مملکت را تشکیل می‌دهند می‌توانند واقعاً با این حقوق زندگى کنند. در تمام دنیا براى جبران این امر سعى می‌کنند که وسایل زندگى را به قیمت ارزان در دسترس مستخدمین دولت بگذارند امروزه در کشور ما موضوع خورده فروشى و وسائطى که بین تولیدکنندگان مصرف‌کنندگان پیدا شده و واقعاً گاهى چند برابر قیمت تولید اجناس مورد مصرف را به مصرف‌کننده می‌فروشند این یک بلایی شده است و تا یک برنامه اساسى دولت پیدا نکند و واقعاً مستخدمین خودش را که نمی‌توانند هر روز به اندازه کافى بهشان اضافه حقوق بدهند و حداقل زندگى برایشان تهیه بکنند بایستى به صورت شرکت‌هاى تعاونى و تشکیلات دیگر و سازمان‌های مشابهى که در تمام دنیا هست یک فکر اساسى بفرمایید یک قسمت دیگر هم همین وضع مستخدمین روزمزد، حکمی ‌و غیرحکمی ‌فنى و غیرفنى است و حالا تازه شما راجع به این قبیل اشخاص این لایحه را التفات کرده‌اید علاوه براین‌که این لایحه جامع نیست و نقص هم دارد فقط براى یک دسته مستخدم دفترى مرقوم فرموده‌اید در صورتی که ما امروز می‌بینیم دسته‌جات دیگر هم هستند، فنى‌ها هستند معلمان هستند تکنیسین‌ها هستند (شوشترى- آبله‌کوب‌ها هستند) دسته‌جات دیگر هستند واقعاً این قانون یک نواقصى دارد ممکن است ده هزار نفر استفاده بکنند ولى سى هزار نفر، چهل هزارنفر دیگر ناراضى می‌شوند من مکرر اینجا عرض کردم تا وضع ادارات از نظر مستخدمین دولت مخصوصاً آن‌هایى که نیاز به کار ندارند معلوم شود ادارات اصلاح نمی‌شود امروز من می‌شناسم صدها نفر بلکه هزارها نفر در خدمت شما هستند که تجارت می‌کنند میلیونر هستند ملک دارند یا توى بازار دلالى می‌کنند و اینها از شما به عنوان مدیر‌کل و عضو وابسته حقوق می‌گیرند (شوشترى- باج سبیل می‌گیرند) و از نزدیکان شما هستند که مدیر‌کل بوده‌اند و یا یک وقت معاون بوده‌اند اینها حقوق می‌گیرند واقعاً باید اصلاحى کرد یک کسى یک وقتى آقا معاون وزارت دارایی بود ماهى هم سى هزار تومان از مستغل می‌گیرد باز هم از این 700 تومان وزارت دارایی نمی‌گذرد در مقابلش عده‌ای مستخدم هستند که واقعاً به نان شبشان احتیاج دارند براى این کار یک فکرى بفرمایید اولاً همانطور که عرض کردم توجه آقایان را مجدداً جلب می‌کنم به صورت شرکت‌هاى تعاونى یا سازمان‌هاى دیگر که صلاح می‌دانند سعى بفرمایند که اجناس را به قیمت ارزان در دسترس آقایان کارمندان بگذارند و آقایان را از شر این وسائط و این فروشندگان بى‌انصافى که هر روز زندگى را بالا می‌برند خلاص بفرمایید بعد هم براى مستخدمین که وضع‌شان روشن نیست فکرى بفرمایید براى این اشخاصى که فنى نیستند و احتیاج و نیازى‌ به آنها نیست و از دولت باج می‌گیرند و حاضر هم نیستند به این‌ که ماهى 30 هزار تومان درآمد ماهیانه دارند از ماهى 500 هفتصد تومان که از وزارتخانه‌ها می‌گیرند صرف‌نظر کنند اینها را بریزید بیرون اولش خود آقاى وزیر دارایی نباید حقوق بگیرند تاج سر ما هستند به شرطى که حقوق نگیرند و کار بکنند بنده به ایشان ارادت دارم و از طرف‌داران ایشان هستم مرد بسیار لایى است بفرمایید اولش جناب آقاى وزیر دارایی حقوق نگیرند کارهم بکنند افتخار هم می‌کنم که ایشان همکار ما هستند و وزیر دارایی هستند اما اگر واقعاً بخواهند اصلاحى بکنند باید اینهایی را که زندگانى دارند از حقوق استفاده نکنند، نمی‌شود که یک عده این جور باشند و یک عده‌ای نان شب نداشته باشند بخورند (احسنت)

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی‏

معاون وزارت دارایی (انوارى)- مسئله شرکت‌هاى تعاونى حقیقتاً از هر

+++

اضافه حقوقى و از هر نوع کمک دیگرى به کارمندان دولت بهتر است وزارت دارایی مدت‌هاست در فکر است و اگر بتواند با یک شرکت تعاونى به تمام معنى به وسیله آن به کارمندان کمک بشود و به معاش کارمندان و خواروبار و اجناسى که مورد احتیاج روز است کمک کند شاید تا حدودى رفع مضیقه کارمندان بشود چند سال پیش تصویب شد که مبلغى از وجوه صندوق تقاعد گرفته شود و این کار در بانک ملى عمل شود ولى متأسفانه با بانک ملى هر چه مکاتبه کردیم بانک ملى حاضر نشد و بالاخره نتوانست مسئولیت این کار را قبول کند ولى شرکت‌هاى تعاونى الان وزارت کشاورزى دارد و وزارتخانه‌های دیگر هم دارند ولى کامل و جامع نیست و در عین حال ما مشغول هستیم مطالعه می‌کنیم با خیلى‌ها مذاکره شده و قرار است یک شرکت تعاونى براى تمام کارمندان تأسیس شود و اجناسى که مورد احتیاج کارمندان است با قیمتى که واقعاً ارزان باشد ارزانتر از قیمت فعلى بازار باشد بتواند به قیمت نازلترى در دسترس کارمندان دولت بگذارد و امیدوارم در عرض امسال این کار تمام بشود و این شرکت تشکیل شود و رفع نگرانى آقایان بشود و منظور جنابعالى هم تأمین شود (احسنت) (شوشترى- راجع به قانون استخدام هم بفرمایید) قانون استخدام تهیه شده است شاید تا دو سه جلسه دیگر تقدیم شود

نائب رئیس- آقاى دکتر جزایرى.

دکتر جزایرى- جناب آقاى انوارى بنده کمال ارادت را به حضرتعالى دارم ولى با این فرمایشات نه کار مملکت درست می‌شود و نه کار مستخدمین می‌فرمایند یک‌سال است که کمیسیون کرده‌ایم مطالعه کرده‌ایم و 47 تا کمیسیون کرده‌ایم با این حرف‌ها کار مستخدمین درست نمی‌شود (صحیح است) با این ترتیب هیچ کارى پیش نمی‌رود. یک مطلب اساسى را شما خودتان فرمودید و آن توجه به صندوق بازنشستگى است صندوق تقاعد این مملکت در 30 سال پیش 20 میلیون تومان پول داشته است که این پول ممکن بود با تبدیل و خرید اجناس امروز صد برابر شده باشد. این پول را گذاشته‌اند آن‌جا بنده معتقدم که این پول باید باشد دست درازى به آن نشود ولى وقتى که یک صورت دیگرى و یک تحول دیگرى پیدا می‌شود آقایان هم باید به یک صورت دیگرى براى آن یک فکرى بفرمایید اگر حضرتعالى فکر می‌فرمایید که مثل 30 سال پیش می‌شود وزارت دارایی و مملکت را اداره کرد و با همین کمیسیون‌ها بخواهید کار کنید هیچ‌یک از اینها عمل نمی‌شود یک روزى باید بالاخره تصمیم بگیرید. تمام اعتبارات مملکت در اختیار شماست یک شرکت تعاونى درست کنید همانطوری که در تمام دنیا کرده‌اند این مسئله بالا رفتن قیمت‌ها در همه جا پیدا شده تنها در ایران که نبوده علاوه بر این‌که به یک جهاتى و وسایلى از آن جلوگیرى کرده‌اند، ضمناً سعى کرده‌اند که اجناس را هم به مستخدمین ارزان به فروشند. شما همه‌اش در فکر کمیسیون هستید این نمی‌شود. شما راجع به قانون استخدام وعده می‌فرمایید که قانون بیاورید امیدوارم که یک قانون جامعى هم انشاءالله تهیه بفرمایید ولى این ‌که پریروز مطرح شد ناقص ناقص است یک فکرى بفرمایید همه‌اش نفرمایید کمیسیون کرده‌ایم و انشاءالله می‌شود با این انشاءالله‌ها کار درست نمی‌شود و کار به جایی نمی‌رسد نمی‌شود که مملکت وضعش همینطور بماند شما که مرکز ثقل مملکت هستید شما که عواید را باید وصول کنید شما در سال 1320 سى میلیون درآمد مالیات بردرآمد داشته‌اید امسال هم خود را کشته‌اید و نوشته‌اید صد میلیون که 40 میلیونش مال شرکت‌ها و بانک‌هاى دولتى است. عواید مردم شده 10 برابر ولى عواید مالیات بر درآمد شما که باید به همین ترتیب بالا برود دو برابر هم نشده شما هى می‌فرمایید کمیسیون کرده‌ایم با کمیسیون که کار مملکت درست نمی‌شود بنده هم اگر قانع بشوم مملکت را نمی‌شود قانع کرد (کریمى- وزیر مالیه را باید اصلاح کرد)

4- سؤال آقاى مهندس اردبیلى راجع به تلفن شهرستان‌ها و جواب آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن‏

نائب رئیس- آقاى مهندس اردبیلى سؤالى از وزیر پست و تلگراف و تلفن کرده‌اید بفرمایید.

مهندس اردبیلى- بنده سؤالى از وزارت پست و تلگراف کرده‌ام قریب یک‌ سال است که این سؤال شده و امیدوارم که آقاى وزیر جواب را موکول به کمیسیون و این کارها نفرمایند. سؤال بنده این است، «وزارت پست و تلگراف و تلفن به موجب تبصره 2 قانون ملى شدن ارتباط تلفنى در سراسر کشور مصوب 25 آذر ماه 1331 مکلف بود به محض تصویب قانون تأسیس تلفن‌هاى خودکار شهرهاى ایران را با در نظر گرفتن نفوس شهرها شروع و در ظرف دو سال تلفن‌هاى موجود را به تلفن‌هاى خودکار تبدیل نماید حالیه سه سال و نیم از تصویب قانون مزبور گذشته کوچک‌ترین اقدامی‌به تلفن‌هاى شهرها مخصوصاً آذربایجان و مرکز آن تبریز نشده و به همان تلفن عهد اختراع باقى است» بنده شنیده‌ام هشتاد هزار شماره تلفن علاوه بر سى هزار موجودى براى تهران سفارش شده حتى شنیده‌ام که وزیر سابق در نظر داشت به تهران ایستگاه تلویزیون وارد کند به هیچ‌وجه به فکر شهرستان‌ها نیستند مثل این ‌که غیر از تهران شهر دیگرى در ایران وجود ندارد نمی‌دانم عاقبت این شهرستان‌ها با این عدم توجه چطور خواهد شد و تکلیف شهرستان نشین‌ها چیست خوشبختانه جاى بسى خوشوقتى است جناب آقاى اشراقى وزارت پست و تلگراف را قبول کرده‌اند بنده به طوری که شنیده‌ام ایشان مرد عمل و کار می‌باشند امیدوارم ایشان بتوانند چاره‌ای به این کار بکنند (صارمى- صحیح است مرد بسیار شریفى هستند)

نائب رئیس- آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف- (مهندس اشراقى) جنابان آقایان مهندس اردبیلى و دکتر عدل نمایندگان محترم از وزیر پست و تلگراف و تلفن وقت سؤالى باین مضمون فرموده‌اند:

 «وزارت پست و تلگراف و تلفن به موجب تبصره 2 قانون ملى شدن ارتباط تلفنى در سراسر کشور مصوب 25 آذرماه 1331 مکلف بود به محض تصویب قانون تأسیس تلفن‌هاى خودکار شهرهاى ایران را با در نظر گرفتن نفوس شهرها شروع و در ظرف دو سال تلفن‌هاى موجود را به تلفن‌هاى خودکار تبدیل نماید حالیه سه سال و نیم از تصویب قانون مزبور گذشته کوچک‌ترین اقدامی ‌به تلفن‌هاى شهرها مخصوصاً آذربایجان و مرکز آن تبریز نشده و به همان تلفن عهد اختراع باقى است»

اینک در جواب سؤال مزبور به عرض آقایان محترم نمایندگان مجلس می‌رسانم.

در زمان تصویب قانون ملى شدن تلفن وضعیت مالى دولت طورى نبود که وسایل خودکار نمودن تلفن در شهرها تهیه شود زیرا انجام آن مستلزم داشتن اعتبار زیادى بارز بود و آقایان محترم از وضعیت مالى و ارزى دولت در آن وقت به خوبى استحضار دارند و کسى حاضر نبود که کالایی بدون گرفتن وجه نقد تحویل نماید.

بحمداله با عوض شدن وضع مؤسسات خارجى پیشنهادهایی داده‌اند و آماده هستند که لوازم مورد‌نیاز را به اقساط طویل‌المدت تحویل دهند و اینجانب در نظر دارم با استفاده از این فرصت و استفاده از اعتباراتى که ضمن برنامه‌های مخابرات که از طرف مدیر سازمان برنامه براى تصویب به کمیسیون برنامه مجلس تقدیم شده مورد توجه و عنایت مخصوص آقایان نمایندگان محترم قرار گرفته و خواهد گرفت طبق آگهى که در روز سه شنبه 5 اردیبهشت ماه در جراید منتشر شده قراردادهایی براى نصب تلفن خودکار در شهرها و توسعه تلفن تهران منعقد نمایم. نتیجه این اقدام بعداً به عرض آقایان نمایندگان محترم خواهد رسید و انشاءالله به زودى قدم مثبتى براى مجهز نمودن کشور به وسایل ارتباط جدید برداشته خواهد شد اما این ‌که جناب آقاى مهندس اردبیلى فرمودند براى شهرستان‌ها فکرى نشده مثل این‌ که ایشان وقت زیادى نداشته‌اند که جراید روز سه شنبه را مطالعه بفرمایند و اگر مطالعه فرموده بودند که ملاحظه می‌فرمودند که صد هزار شماره براى شهرستان‌ها در نظرگرفته شده و قبول بفرمایید که باید نظر را یک قدرى بالاتر گرفت نباید تنها فکر امروز کشور را کرد فکر فردا را باید خیلى زیادتر کرد یعنى مثل برق شهر تهران نشود به این جهت هفتاد هشتاد هزار تلفن در آتیه نزدیکى براى یک شهرى مثل تهران زیاد نیست ما خواستیم کارى بکنیم که این بازار سیاه از بین برود و شرکت تلفن بیاید عقب آقایان و بگوید که آقا ما تلفن داریم بیایید بگیرید و بنده قول خواهم داد که آنى فروگذار نخواهم کرد این یکى از ایده‌آل‌هاى اینجانب است اگر باید روزى 16 ساعت 17 ساعت کار بکنم کار خواهم کرد (احسنت) تا انشاءالله ارتباطات کشور را به پایه یکى از کشورهاى مترقى برسانیم (احسنت) (احسنت)

نائب رئیس- آقاى مهندس اردبیلى‏

مهندس اردبیلى- به طورى که جناب آقاى مهندس اشراقى فرمودند بنده این آگهى را خوانده‌ام تصور نفرمایید که نخوانده‌ام ولى این آگهى یک آگهى مناقصه است و جامه عمل نپوشیده است و معلوم نیست با کدام کمپانى می‌خواهند قرارداد ببندند با کى صورت عمل خواهدگرفت معلوم نیست. بنده از جناب آقاى وزیر پست و تلگراف مخصوصاً خواهش می‌کنم از پشت تریبون بفرمایند که تلفن شهرستان‌ها کى سفارش داده شده و کى شروع به کار خواهد کرد تا مردم هم بفهمند که یک کار اساسى شروع شده (ثقه‌الاسلامى- تلفن که کار اساسى نیست)

وزیر پست و تلگراف- خوشبختانه می‌توانم به عرض نمایندگان محترم برسانم در مدت 4 ماهى که بنده در سازمان برنامه بودم وقتى گم نشد در کمیسیون‌هاى سازمان برنامه که خود بنده شرکت داشتم براى وزارت پست و تلگراف از همان موقع فکر شد و یک قسمت زیادى از درآمد نفت باین قسمت اختصاص داده شده و هیچ جاى نگرانى براى آقایان نخواهد بود چون عمده قضیه پول است وقتى که پول باشد تمام این قسمت‌ها انجام خواهد شد این‌که می‌فرمایید کى درست می‌شود البته قدم اول گذاشتن مناقصه است بعد از این‌که حائز حداقل معلوم شد مدتى که تلفن‌ها خواهد آمد و نصب خواهد شد موکول به مدتى است که کارخانه‌ها یا

+++

کمپانی‌هاى سازنده براى ما انجام خواهند داد بنابراین به هیچ‌وجه جاى نگرانى نیست (مهندس اردبیلى- امیدوارم سؤال بنده تکرار نشود)

5- مذاکره در گزارش کمیسیون استخدام راجع به تبدیل کارمندان پیمانى و غیره به رسمى‏

نائب رئیس- سؤالات تمام شد حالا لایحه تبدیل کارمندان مطرح است در این لایحه تبدیل کارمندان پیمانى به رسمی ‌مخالف صحبت کرده حالا نوبت موافق است آقاى ارسلان خلعتبرى (صارمى- نوبت آقاى عمیدى نورى است) بله ببخشید آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

عمیدى نورى- لایحه‌ای که فعلاً در دستور و مورد مذاکره مجلس شوراى ملى است به نظر بنده که یکى از موافقین این لایحه بودم و تقاضاى در دستور گذاشتن و یک فورى بودن آن را نمودم به این جهت است که بنده تصور می‌کنم مجلس شوراى ملى مخصوصاً دوره هجدهم از آغاز تشکیل سعى کافى به کار برده است که حتی‌المقدور از تبعیض‌ها و عدم آسایش ملت ایران به هر میزانى که ممکن است کاسته شود و سعى خودش را در انجام وظیفه به کار برده باشد توجهى که مجلس شوراى ملى به حال آموزگاران و دبیران و کارمندان دیگر در سال گذشته نموده البته شایسته این هم هست که نسبت به یک عده زیادى از کارمندان دولت که شاید جمعیتى بیش از سى هزار نفر را تشکیل می‌دهند توجهى بکند تا ایجاد تبعیض و اختلاف بین کارمندان نشود و خیال می‌کنم بزرگ‌ترین قدمی‌که در مملکت بایستى برداشته شود همان عدالت اجتماعى است و باید عدالت اجتماعى و تأمین عدالت نسبت به عموم افراد ملت ایران باشد و این وظیفه به عقیده بنده در این لایحه که آمده است به طور کلى و اصولى، البته پیشنهادهاى زیادى رسیده از آقایان نمایندگان محترم و بنده هم پیشنهاد داده‌ام امیدوارم با پیشنهاد اصلاحى آقایان لایحه تکمیل بشود ولى در اساس لایحه بنده معتقد هستم که لازم است مجلس شوراى ملى توجه بکند و تصویب بکند براى این‌که ما در حال حاضر بیش از سى هزار نفر کارمند دولت داریم و این آقایان حتى اسامی‌ مختلف دارند، مثلاً بنده نگاه کردم دیدم در این لیست چون لیست دیگرى هم هست که تعداد این افراد را در هر وزارتخانه معین کرده و جناب آقاى صارمی ‌با دقت و توجهى که داشته‌اند و خودشان در کمیسیون‌ها بوده‌اند و حتى در گزارشى که از کمیسیون آمده است به عنوان مخبر امضا‌ء فرموده‌اند این صورت را مثل این‌که توجهى به آن نفرموده‌اند با این‌ که در گزارش کمیسیون خیلى اظهار‌علاقه کرده‌اند که این موضوع باعث حسن جریان امور وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوطه است (صارمى- نظر کمیسیون است) البته ‌امضا‌ فرموده‌اید (صارمى- من نظر کمیسیون را گفتم) منظور بنده این است که مطالعه دقیق در این موضوع فرموده‌اند و لیست اشخاص را دیده‌اند بنده هم که نگاه می‌کنم می‌بینم که یک افرادى به اسامی ‌مختلف در این‌جا هست، مثلاً این اشخاص که الان مقدراتشان در این لایحه مطرح است مرکب از 4 دسته هستند یک دسته دون پایه هستند بنده مطالعه کردم در اوضاع و احوال این آقایان که ببینم وضع‌شان چه جور است افراد دون پایه اگر خاطر آقایان باشد وقتی که در زمان اول دکتر میلیسپو قانون استخدام وضع باشد که حقوق رتبه یک 32 تومان بود آن وقت کسانى را دون پایه استخدام می‌کردند که کمتر از 32 تومان حقوق می‌دادند و براى همیشه در آن دون پایه نمی‌ماندند می‌بایستى رتبه بگیرند و بیایند بالا متأسفانه تا به حال این موضوع اجرا نشده الان ما در کادر دولت کسانى را داریم که بیچاره‌ها شاید بیست سال سى سال باسم دون‌پایه دارند کار می‌کنند و کارمند دولت هستند آخر این عمل یعنى چه؟ این صحیح نیست از نظر کادر استخدامی‌و ادارى مملکت ما یک اشخاصى که عده شان هم خیلى زیاد است. مثلاً بنده این‌جا می‌بینم در وزارت پست و تلگراف بیش از 246 نفر دون‌پایه هست یا در وزارت دادگسترى 269 نفر دون پایه هست بعدهم که تحقیق کردم این دون پایه‌ای که تعدادش 269 نفر در وزارت دادگسترى یا در وزارت پست و تلگراف 246 نفر است 15 سال بیست سال باین اسم در آن وزارتخانه کار می‌کنند و ماهى 200 تومان یا 150 تومان بیشتر حقوق نمی‌گیرند و اگر تا 15 سال دیگر یا سى سال یا چهل سال دیگر هم زندگى کنند به همین اسم باقیست و حقوق‌شان هم در حدود همین مبلغ است و فردا هم که بیچاره و فرسوده شد و مریض شد و از کار کنار رفت یک زن و پنج شش تا بچه ممکن است از خودش باقى بگذارد و این بدبخت حتى از حقوق بازنشستگى هم محروم است بنده خیال می‌کنم که عدالت در این مملکت حکم می‌کند که کار استخدام بر این جارى نباشد که یک دسته‌هاى دیگرى به نام کارمند دولت رسمی ‌باشند و از تمام مزایاى استخدام دولت استفاده بکنند، از حقوق تقاعد استفاده بکنند حتى از بیمه کارمندان دولت استفاده بکنند که آن وقت ما تعدادى از کارمندان دولت داشته باشیم به نام دون پایه‏ که وضع استخدامی ‌اینها به این نحو باشد که بعد از سى سال همان دویست و پنجاه تومان یا حد اکثر سیصد تومان را حقوق بگیرند وقتى هم که فرسوده شدند و از کاربر کنار شدند این قبیل اشخاص از حقوق تقاعد هم محروم باشند البته نه انصاف و عدالت اقتضا می‌کند و نه رأفت و شفقت آقایان نمایندگان محترم که در دوره گذشته نسبت به کارمندان نشان دادند (شوشترى- در همین دوره نه دوره گذشته) به بخشید معذرت می‌خواهم سال گذشته، بنابراین یک دسته از این آقایان را می‌خواستم عرض کنم که آقایان نمایندگان محترم رسیدگى بفرمایند باین اسم تلقى می‌شوند و بنام دون پایه هستند دسته دیگرى را ملاحظه می‌فرمایید به نام روزمزد ثابت که این اسم به نظر آقایان یک اسم برخود نده‌ای است روزمزد ثابت یعنى چه؟ اگر روزمزد است ثابت یعنى چه و اگر ثابت است روزمزد یعنى چه آخر یک کارمند ادارى که زحمت می‌کشد کار می‌کند روزمزد یعنى چه که ثابت یا موقت باشد (صارمى- روزمزد موقت یعنى عمله) این جا ملاحظه کنید در وزارت راه 866 نفر روزمزد ثابت است، در بنگاه راه‌آهن 2774 نفر بنده نمی‌دانم که این 2774 نفر که در بنگاه راه‌آهن مستخدم هستند و لقب روزمزد ثابت را دارند آیا توجه به حساسیت کار این آقایان می‌فرمایید این قبیل آقایان اشخاصى هستند که خطوط ارتباطى این کشور و پیچ و مهره‌هاى راه‌آهن، که یک مؤسسه بسیار حساس مملکت ما است دست آنهاست و اگر خداى نکرده یک روزى بخوابد نفت هم که ما هنوز لوله‌کشی نکردیم به تهران نمی‌رسد و حتى در 28 مرداد مهمترین مشکل دولت حمل و نقل نفت بود که در تهران ذخیره‌اش هم کم بود، با یک زحمات زیادى دولت توانست نفت را با راه‌آهن به تهران برساند حالا بنده فکر می‌کنم این 2774 نفر کارمندى که شما از آنها مسئولیت می‌خواهید و می‌خواهید که راه‌آهنتان حفظ بشود و اینها به نام روزمزد ثابت هستند باید براى این افراد حقى قائل بشوید در حدود سایرین و به اینها بگویید که تو هم یک کارمند دولت هستى و بعد هم از حق تقاعد و بیمه ممکن است استفاده کنى آن وقت ما انتظار آسایش و تحکیم امور و حفظ راه‌آهن را داشته باشیم یا فرض بفرمایید همین راه شوسه که همه آقایان نمایندگان محترم علاقه خاصى نسبت به آن دارند که این راه شوسه ایران اصلاح و مرمت شود و حقیقتاً هم این‌طور است چون راه‌های مملکت به منزله شریان حیاتى این مملکت است ما در وزارت راه 866 نفر در این لیستى که چاپ شده است و آقایان ملاحظه فرموده‌اید و دولت هم این لیست را به مجلس تقدیم کرده است به نام کارمند روزمزد ثابت داریم ولى در سایر وزارتخانه‌‌ها که نگاه می‌کنیم ادارات دیگر وزارت کار یا وزارت امورخارجه یا وزارت بهدارى از این قبیل نیست اما در وزارت راه و بنگاه راه‌آهن که دو مؤسسه مهم و مؤثر در سرنوشت مملکت ما هستند بیش از سى هزار نفر ضمن این لیستى که آمده کارمند روزمزد ثابت داریم اگر ما وسیله ترفیه و آسایش حال این نوع کارمندان را فراهم نکنیم چطور می‌توانیم اطمینان پیدا بکنیم که خرج امور بنگاه راه‌آهن و وزارت راه بچرخد پس بنده مخصوصاً از روى این لیستى که چاپ شده است این قسمت‌ها را تشریح کردم که آقایان ملاحظه بفرمایید این اشخاصى که به نام روزمزد ثابت و دون پایه هستند و حقوق‌شان بیش از 270 تومان، سیصد تومان بیشتر نیست اینها همه‌شان چاقوکش نیستند و اقتضا ندارد بدون جهت و بدون این‌که ما روشن بکنیم انگشت بگذاریم روى همه آنها و بگوییم حسن پسرحسین طبق حکم فلان چون محکومیت و یا مجرمیت دارد همینطور به طور کلى یک مطلبى بگوییم که قلب مستخدمین دولت و برادران خودمان را مجروح بکنیم در علم اجتماع این مسئله حل شده تشخیص شده که شناسایی افراد از راه استقرا‌ است نه از راه قیاس اگر ما راجع به یک کسى یک مطالعه‌ای کردیم و گفتیم آدم خوبى است یا آدم بدى است همان حکم را درباره برادر او نمی‌توانیم بگوییم براى این‌که در سوسیولژى اصل قیاس این دلیل رد شده و اصل استقرا‌ قبول شده یعنى نسبت به هر کسى باید مطالعه کرد و دلیل آورد و گفت این شخص خوبست یا بد است یا دیگرى بد است می‌خواهیم فکر کنیم که اگر خداى نکرده در کادر استخدامی‌ دولت یک نفر بد است یا یک نفر خوب است نگوییم همه خوبند یا همه بدند و به این دلیل بنده پیشنهادى دادم و امیدوارم موقعى که طرح می‌شود آقایان ملاحظه بفرمایند که باید نسبت به پرونده کلیه کارمندان دولت رسیدگى بشود و نسبت به هر کسى که دولت یا وزارتخانه و یا اداره مربوطه او نظر تصفیه دارد، نظر برکنارى دارد دلایلش را به آن شخص ابلاغ کند جواب را محرمانه بدهد و پرونده برود در دیوان عالى کشور که عالی‌ترین مقام قضایی ایران است و دیوان عالى کشور خارج از نوبت رسیدگى بکند و نسبت به او رأى بدهد که این مستخدم یا ابقاء و یا اخراج یا در اختیار وزارت کار گذاشته شود بعد هم هیچ‌یک از وزرا‌ حق نداشته باشند حکم انتظار خدمت بدون دلیل یا به استناد مقتضیات ادارى صادر کنند ما باید کارى کنیم که اداراتمان را تثبیت کنیم و بعد تصفیه کنیم تصفیه باید از راه قانون با استقرا‌ و با شنیدن دفاع متهم انجام بشود تا دنیا به ما احترام بگذارد و به کادر ادارى ما با یک نظرى غیر از نظر امروز نگاه بکند این است که بنده تصور می‌کنم نظریاتى که بعضى از نمایندگان محترم به عنوان مخالف

+++

فرمودند که البته جناب آقاى شوشترى و جناب آقاى پیراسته نظریات اصلاحى و تذکرات داشتند که به جای خودش صحیح است ما هم همه معتقدیم که باید قانون استخدام بیاید اما این قانون استخدام باید شامل همه کارمندان چه آن‌هایی که به عنوان روزمزد ثابت و یا دون پایه هستند و چه آن آقایانى که رسمی ‌هستند فعلاً که ما در یک جریانى هستیم و یک لایحه‌ای هم دارد سیر خودش را طى می‌کند این را بیک صورتى در بیاوریم که این‌ها هم عرض سایر کارمندان بشوند فردا که قانون استخدام آمد آن قانون استخدام فکر کلى براى همه می‌کند تذکرات اصلاحى که جناب آقاى پیراسته فرمودند که چرا فرهنگ را تعمیم نمی‌دهد و کار آزاد ایجاد نمی‌کند البته به جای خود صحیح است ولى این قانون حسنى دارد که بنده خیال می‌کنم همه آقایان با آن موافق می‌باشند براى این‌که یک تبصره‌ای اینجا گذاشته‌اند که از تاریخ تصویب این قانون استخدام کارمند پیمانى، حکمى، دون‌پایه و روزمزد ثابت یا به هر عنوان دیگر همچنین تبدیل عنوان خدمت ممنوع خواهد بود، بنابراین بنده خیال می‌کنم تصویب این قانون یکى از نظرهاى اصولى مجلس شورای ملى است براى این‌که این اشخاصى که شما می‌بینید به عنوان حکمی ‌و روزمزد ثابت این‌ها همه بعد از تصویب‌نامه‌هاى حکومت قوام‌السلطنه پیش آمد که جلو استخدام گرفته شد و این اسامی‌وسایلى شد براى این‌که وزارتخانه‌ها نواقص اداری‌شان را رفع بکنند با این اسامی‌آمدند اشخاص را استخدام کردند ولى وقتی که این قانون و این تبصره تصویب بشود دیگر هیچ دولتى حق ندارد به هیچ اسمی ‌نه به عنوان روزمزد ثابت و نه به عنوان حکمی ‌نه پیمانى هیچ‌گونه استخدامی ‌بکند پس ما می‌توانیم با تصویب این قانون جلوى استخدام جدید را مطلقاً بگیریم و البته همانطور که آقایان فرمودند با ایجاد کارهایی که در مملکت ما در پیش است از قبیل راه‌سازی و غیره دیگر کسى نخواهد آمد کارمند دولت بشود منتهى ما باید سعى کنیم این تعدادى که کارمند دولت هستند همه‌شان را بیک چشم نگاه کنیم به همه بگوییم کارمند رسمی ‌هستید در استفاده از مزایا مساوى هستید از آن‌ها استفاده صحیح کنیم و ضمناً تصفیه‌شان را واگذار بکنیم به یک محکمه قانونى کسی که وجودش لازم نیست خارجش بکنیم و کسى که لازم است باقى بماند ولى همه متساوى‌الحقوق باشند این بودکه بنده معتقد هستم که این لایحه تصویبش ضرورى است‏

نائب رئیس- پیشنهادى رسیده است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که لایحه تبدیل کارمندان پیمانى به رسمی ‌با پیشنهادات رسیده به کمیسیون‌هاى مربوطه عودت داده شود جلیلى‏

نائب رئیس- آقاى جلیلى‏

جلیلى- مقصود بنده از این پیشنهادى که تقدیم کردم این بود که در هر موردى بنده معتقدم که باید نسبت به طبقات پایین کمک کرد البته کارمندان دون پایه دولت حقوق‌شان کم است باید فکر اساسى برایشان کرد و یک شالوده پایدار ریخت که این‌ها امیدوار باشند به زندگی‌شان و در آتیه بتوانند درست خدمت بکنند در همین مجلس مکرر صحبت شده و بنده پیشنهاد کرده‌ام که بیایید یک طرحى تهیه کنید که کمک به حال طبقه پایین مملکت بشود و کمک به کارمندان بشود الان مدتى است در مجلس و در خارج از مجلس صحبت می‌شود تمامش از کارمندان دولت و استخدام کارمندان و این حرف‌ها (کاشانى- همه‌اش صحبت بوده است) همه‌اش صحبت است و هیچ چیز پیش نرفته همه چیز در این مملکت با عجله می‌شود و شور و مذاکره کافى نمی‌شود و بعد وقتی که می‌خواهند اجرا کنند با اشکال برمی‌خورند (صحیح است) وجود مجلس شوراى ملى براى این است که در موضوعاتى که این جا می‌آید شور و مطالعه و دقت بشود ما در این دوره ‌آمدیم کارهایی که بدون مطالعه در دوره قبل شده بود برگرداندیم و نتوانستیم اجرا کنیم و یا به ضرر یک عده‌ای تمام شد و برگشت (کاشانى- شرطش این است که در کمیسیون دفن نشود) اجازه بفرمایید عرض کردم که تا حالا 25 پیشنهاد رسیده که بیست تایش تبصره است که اصل لایحه را به صورت دیگرى درمی‌آورد بنده معتقدم که آقایان طرحى تهیه کنند به جای این طرح که دولت مجبور باشد یک قانون استخدام در ظرف یک مدت معین به مجلس بیاورد این‌که نمی‌شود یک پایه‌هاى سستى بگذاریم براى شش اطاقى که در داخل عمارتى بسازند ما باید یک شالوده کاملى بریزیم که اصلاً براى چندین سال در مملکت روى آن عمل بکند بنده هر روز بخواهم یک پیشنهادى براى خاطر دوستم و رفیقم بدهم این کار مملکت را فلج می‌کند استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید این لایحه با پیشنهادهایی که رسیده برگردد به کمیسیون‌ها رویش مطالعه بشود و بعد برگردد به مجلس دولت را هم موظف کنید که یک قانون استخدام بیاورد و الّا هر روز یک لایحه ناقصى بیاورید آن را عمل بکنیم نتیجه‌ای ندارد این را بگذارید کنار یک دسته دیگر ناراضى درست نکنید و در یک عمارتى هر روز یک اطاقى تویش نسازید این نمی‌شود (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى قنات‌آبادى با این پیشنهاد مخالفید؟ بفرمایید

قنات‌آبادى- گهى بر طارم اعلى نشینیم. گهى تا زیر پاى خودنه بینیم.

در این مجلس خیلى مطالب با اهمیت و بزرگ که با سرنوشت و حیات مملکت ما تماس داشته فوریت رویش آمده و تمام شده است این استدلال آقاى جلیلى که لایحه برگردد به کمیسیون‌ها و رویش رسیدگى بشود و مطالعه بشود و دقت بشود مثل این‌که حالا این لایحه بغتتاً از خارج آمده یک لایحه‌ای است که از کمیسیون‌هاى مربوطه مجلس آمده است هر بلایی تا حالا بسر این لایحه زده‌اند بعداً هم خواهند زد منتهى این است که ما هر چه وقت داریم هرچه موشکافى داریم هر چه مطالعه و صبر و حوصله داریم توى این مملکت مال طبقه و مردم فقیر و بدبخت است حالا که موضوع کارمند روزمزد و پیمانى و دون پایه توى کار است همه مطالعه‌ها و دقت‌ها به عمل می‌آید کما این‌که وقتى می‌خواهیم ادارات را تصفیه کنیم تمام چوب‌ها را به سر بدبخت‌ها می‌زنم من گفتم ممکن نیست چوب روى سر یک دزد بزرگ زده بشود حالاهم می‌بینم تصفیه که می‌کنند چوب توى سر بدبخت‌ها می‌زنند دقت و موشکافى که می‌شود روى طبقات محروم و درجه 3 می‌شود من معتقدم که این مطلب شأن مجلس شوراى ملى نیست اگر پیشنهاداتى رسیده این پیشنهاد‌ها همه با تماس با دستجات و طبقات و آن کسانی که در این لایحه نفع دارند تهیه و تقدیم شده یک جلسه دو جلسه مجلس شوراى ملى وقت صرف بکند و این لایحه را تصویب بکند و یک عده‌ای را توى این مملکت تکلیف‌شان را روشن کند.

شوشترى- جناب آقاى انوارى نظر شما چیست؟

صارمى- منظور از این پیشنهاد مطالعه پیشنهادات است.

نائب رئیس- باید عده کافى بشود به پیشنهادى که رسیده و دایر به مسکوت گذاردن لایحه است رأى بگیریم‏

عمیدى نورى- به عقیده بنده این پیشنهاد قابل طرح نیست مسکوت گذاردن لایحه این است که هر موقع بشود پیشنهاد سکوت را طرح کرد این پیشنهاد ارجاع به کمیسیون است این لایحه قبلاً به کمیسیون ارجاع شده است بنابراین نمی‌شود باین پیشنهاد رأى گرفت.

عبدالصاحب صفایی- تنفس بدهید.

نائب رئیس- تأمل بفرمایید اگر تا دو سه دقیقه دیگر آقایان نیامدند تنفس داده می‌شود.

قنات آبادى- در خارج هیچکس نیست اکثریت ابستروکسیون کرده است‏

6- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان دکتر پیرنیا و رضا افشار و مهندس اردبیلى‏

نائب رئیس- آقاى دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا- سؤالى است که از جناب آقاى وزیر دارایی راجع به جریان اخیر پرداخت حقوق استادان.

نائب رئیس- ابلاغ خواهد شد آقاى رضا افشار

رضا افشار- سؤالى است راجع به جریان تجارتى و اقتصادى بین ایران و آلمان که تقدیم می‌شود.

نائب رئیس- ابلاغ می‌شود آقاى مهندس اردبیلى‏

مهندس اردبیلى- سؤالى است راجع به راه‌آهن آذربایجان که تقدیم می‌شود.

7- تصویب ارجاع لایحه تبدیل کارمندان به کمیسیون‏

نائب رئیس- حالا رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى جلیلى (چند نفر از نمایندگان- یک مرتبه دیگر قرائت بشود) قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم لایحه تبدیل کارمندان پیمانى به رسمی ‌با پیشنهادات رسیده به کمیسیون‌هاى مربوطه عودت داده بشود.

قنات‌آبادى- اخطار دارم این پیشنهاد مخالف آئین‌نامه است.

نائب رئیس- تشخیص آن با رئیس است اعلام رأى هم شده رأى می‌گیریم‏

قنات‌آبادى- اعلام رأى هم باید مطابق آئین‌نامه باشد نمی‌شود هر کسى هر پیشنهادى داد مطرح کرد

صارمى- آقا یک نفر می‌تواند پیشنهاد سلب فوریت بکند

قنات‌آبادى- این پیشنهاد سلب فوریت نیست پیشنهاد ارجاع به کمیسیون هم با وزیر است آئین‌نامه‌ای که داریم بهش عمل بکنید

نائب رئیس- تشخیص اکثریت نمایندگان مجلس خودش آئین‌نامه است‏

قنات‌آبادى- پس اصلاً آئین‌نامه نمی‌خواهیم نائب

رئیس- ماده مخالفش کدام است براى ارجاع به کمیسیون ماده صریح آئین‌نامه هست‏

قنات‌آبادى- ماده مخالف این است که آئین‌نامه تکلیف را معلوم کرده است‏

نائب رئیس- اجازه بفرمایید ماده 122 آئین‌نامه قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 122- اصلاحاتى که ضمن مذاکره شور نهایی طبق ماده 120 نسبت به لوایح پیشنهاد می‌شود در صورت تقاضاى مخبر یا وزیر یا معاون او به کمیسیون ارجاع می‌گردد و کمیسیون مکلف است در ظرف یک هفته نظر خود را به مجلس اطلاع دهد و نیز مجلس می‌تواند اصل طرح یا لایحه و کلیه پیشنهادها را بدون تکلیف به کمیسیون ارجاع نماید

نائب رئیس- اعلام رأى شده حالا رأى می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد

+++

موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

دکتر جزایرى- کى برمی‌گردد این لایحه؟

قنات‌آبادى- سه چهار سال دیگر

خلعتبرى- براى هیچ‌وقت‏

8- مذاکره در طرح پیشنهادى راجع به تمدید اجازه خرج اعتبارات راه‌سازی تا آخر سال 1334 و ارجاع به مجلس سنا

نائب رئیس- آقایان توجه بفرمایند سابقاً طرحى پیشنهاد شده بود که اعتبارات راه‌سازی تا آخر سال 1334 قابل پرداخت باشد (صحیح است) فوریت او هم تصویب شده بود (نمایندگان- هر دو فوریتش تصویب شده) حالا اگر آقایان موافقند در دستور بگذاریم و رأى بگیریم (صحیح است) (صارمى- تقاضا می‌کنیم همه موافقیم) بنابراین طرح مربوطه قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى‏

وضع عمومی‌ راه‌های کشور و لزوم اصلاح آن از اهم مسائل می‌باشد و بر کسى پوشیده نیست و چون اعتبارات ساختمانى سال‌هاى قبل ار 1333 که یک قسمت آن مصرف و یک قسمت آن باقى مانده است و مصرف آن در سال‌هاى بعد محتاج به اجازه مجلس شوراى ملى می‌باشد این ‌جانبان پیشنهاد‌کنندگان ماده واحد زیر را با قید سه فوریت پیشنهاد و تصویب آن را استدعا داریم:

ماده واحده- اعتبارات راه‌سازی و تعمیرات سال قبل و سال جارى وزارت راه که به تصویب مجلس شورای ملى رسیده و قسمتى از آن‌ها مصرف و بقیه مصرف نشده است تا آخر سال 1334 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.

صدرزاده. استخر. قوامى. علی‌محمد دهقان. صارمى. باقر بوشهرى. معین‌زاده. احمد فرامرزى. امید سالار. عبدالرحمن فرامرزى. افشار صادقى. اسکندرى. فضلعلى هدى. دولت آبادى. صفارى. مرتضى حکمت. فرید اراکى. سالار بهزادى.

نائب رئیس- کسى به عنوان مخالف اسم ننوشته آقاى مهدى ارباب و آقاى صدرزاده به عنوان موافق اسم نوشته‌اند آقاى ارباب نیستند آقاى صدرزاده اگر صحبتى دارید بفرمایید

صدرزاده- وقتى مخالفى نیست بنده هم عرضى ندارم‏

نائب رئیس- اعلام رأى می‌شود

معاون وزارت دارایی (انوارى)- یک اصلاح عبارتى دارد اجازه بفرمایید که عرض کنم‏

نائب رئیس- بفرمایید

معاون وزارت دارایی- اینجا نوشته شده است اعتبارات راه‌سازی و تعمیرات سال قبل و سال جارى مقصود از سال جارى سال 1333 بوده است الان سال گذشته تمام شده و سال جارى نیست (یک نفر از نمایندگان- تا آخر سال 34 است) باید نوشته شود اعتبارات راه‌سازی و تعمیرات سال 1332 و 1333 تا آخر سال 1334 قابل مصرف خواهد بود.

نائب رئیس- چیزى که نوشته شده تصریح دارد اگر ابهامی‌ داشته باشد به همین ترتیب اصلاح می‌شود

مشایخى- این مطلب در بودجه سال 34 نوشته شده بنده به عنوان مخبر کمیسیون بودجه اجازه می‌خواهم صحبت کنم

نمایندگان- رأى، رأى‏

نائب رئیس- صحبت ندارد اعلام رأى شده فعلاً عده براى رأى کافى نیست.

مشایخى- پس اجازه بفرمایید مخبر توضیحش را بدهد.

نائب رئیس- چون این لایحه مالى تلقى می‌شود آقایان اجازه بفرمایند که به مجلس سنا فرستاده بشود و بعد که برگشت رأى می‌گیریم (صحیح است)

9- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ساعت 9 صبح خواهد بود

 (مجلس یک ساعت قبل از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شورای ملى- اردلان‏

+++

Parameter:294941!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)