20 خرداد 1399 12:58:21
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی،‌ دوره 10

جلسه: 417 سه‌شنبه،‌ 19 فروردین‌ماه 1399  


Parameter:305775!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)