1 مهر 1398 15:16:00
برگی از کتب قدیمی

کبریت الاحمر فی شرایط المنبر  

معرفی: محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی مجلس شورای اسلامی


 

"کبریت الاحمر فی شرایط المنبر" کتابی است خواندنی و  معروف ازمحمد باقرفرزند محمد حسن خراسانی قاینی بیرجندی رحمه الله علیه (1276-1352 قمری) به زبان فارسی درباره شرایط منبر و منبر رونده (واعظ و سخنران بالای منبر) و مستمعان وبخشی دیگر از آن، مجالس منبری است جهت تعلیم مبتدیهای وعظ و منبر.

این اثر مکرر به چاپ رسیده. در ذیل تصویر فهرست مطالب کتاب است که در آغاز چاپ سنگی آن آمده(با شماره ثبت  454332 موجود در کتابخانه مجلس).  

 

 

 

تمثال محمد باقرفرزند محمد حسن خراسانی قاینی بیرجندی رحمه الله علیه (1276-1352 قمری)

Parameter:304815!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار