22 تير 1399 11:56:00
روابط فرهنگی ایران و هندوستان

شماره جدید «مجله تحقیقات فارسی» منتشر شد  


 

شماره جدید «مجله تحقیقات فارسی» در سال 2019-2020 به زبان فارسی، از گروه فارسی، دانشگاه دهلی منتشر شد. در حال حاضر، سردبیر این مجله پروفسور راجِندر کُمار است که مدیریت گروه فارسی دانشگاه دهلی را هم برعهده دارند. فهرست مقالات این شماره به قرار زیر است.

 

 

برای آگاهی از محتوای این شماره به فایل پی‌دی‌اف زیر مراجعه کنید.

 

Parameter:305839!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار