31 مرداد 1396 15:26:36
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19

جلسه: 49 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه یازدهم دی‌ماه 1335  

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - سؤال آقای مشار راجع به راه‌های زورآباد و آرامگاه فردوسی و پل نزدیک مشهد و جواب آقای معاون وزارت راه

3 - سؤال آقای عمیدی نوری راجع به اجرای تبصره 28 قانون بودجه 1335 کل کشور و جواب آقای وزیر دارایی

4 - اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به اضافه اعتبار 1335 وزارت پست و تلگراف

5 - تقدیم یک فقره طرح قانونی به قید سه فوریت راجع به اجازه وام جهت کارهای عمرانی شهرستان‌ها به وسیله آقای عمیدی نوری

6 - طرح و تصویب دو فوریت و اعلام رأی نسبت به فوریت سوم طرح فوق

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19

 

 

جلسه: 49

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم دی‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - سؤال آقای مشار راجع به راه‌های زورآباد و آرامگاه فردوسی و پل نزدیک مشهد و جواب آقای معاون وزارت راه

3 - سؤال آقای عمیدی نوری راجع به اجرای تبصره 28 قانون بودجه 1335 کل کشور و جواب آقای وزیر دارایی

4 - اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به اضافه اعتبار 1335 وزارت پست و تلگراف

5 - تقدیم یک فقره طرح قانونی به قید سه فوریت راجع به اجازه وام جهت کارهای عمرانی شهرستان‌ها به وسیله آقای عمیدی نوری

6 - طرح و تصویب دو فوریت و اعلام رأی نسبت به فوریت سوم طرح فوق

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و بیست دقیقه صبح به‌ریاست آقاى اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - اسامى غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه - آقایان: امید سالار - دکتر سید امامى - مهندس فروغى - محمودى - دکتر طاهرى - خلعتبرى - عبدالحمید بختیار - دکتر دادفر - موسوى - مهندس بهبودى - سنندجى - معین‌زاده - دکتر فریدون افشار - مهندس شیبانى - اورنگ - اخوان - افخمى - بهبهانى - تجدد- اعظم - زنگنه - مهندس ظفر .

غایبین بى‌اجازه - آقایان: قراگزلو - اریه - اسفندیارى - صارمى - شادمان - دکتر هدایتى - کیکاوسى‏.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه - آقایان: دکتر بینا - دکتر عمید - پردلى - سالار بهزادى.

نایب رئیس - در صورت جلسه اعتراضى نیست؟(اظهارى نشد). صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. آقاى خزیمه علم فرمایشى دارید؟

خزیمه علم - تلگرافى از اهالى بیرجند رسیده که بنده تقدیم می‌کنم‏.

2 - سؤال آقاى مشار راجع به راه‌هاى زور‌آباد و آرامگاه فردوسى و پل نزدیک مشهد و جواب آقاى معاون وزارت راه‏

نایب رئیس - سؤالات مطرح است آقاى مشار

عیسى‏ مشار - البته باید عرض کنم در سؤالى که بنده از وزارت راه تقدیم کرده‌ام عرض تذکرى است و هیچ‌گونه نظرى نیست و با دولت کمال موافقت را دارم و البته همه راه‌هاى خراسان بسیار خراب است ولى سؤال بنده راجع به راه زور‌آباد است چندین سال است تعمیر نشده (حشمتى - به عدل‌آباد توجهی ندارد چه رسد به زور‌آباد) زور‌آباد که 3 هزار خانوار جمعیت دارد محصول جزء گندم و جو و پنبه ندارد و اگر خداى نخواسته این را نتوانند به مشهد بیاورند یا به جای دیگر حمل کنند این از بین می‌رود (صحیح است) از این گذشته اگر خداى نکرده زلزله‌اى یا سیلى به آنجا حمله‌ور بشود دولت به‌هیچ قیمتى نمی‌تواند از آنها نگاهدارى کند (صحیح است) البته این مردم از همه چیز از بهدارى، از فرهنگ محروم هستند و باید یک توجه بیشترى بشود که اینها در درجه اول راه داشته باشند که راه ندارند موضوع سؤال دوم بنده راجع به یک پلى‌است نزدیک مشهد که 3 کیلومتر یا 2 کیلومتر از دروازه مشهد دور است و عرض این پل 2 متر و عرض جاده 3 متر است و تا امروز می‌توانیم بگویم این پل 4 نفر کشته داده است فکر بفرمایید که یک شوفر بدبختى که از همه چیز محروم است، از ویتامین و غذا و از زن و فرزند و خانه دور است که با‌این سرما می‌آید به تهران باید از هفت بندر رد بشود و به امیدی که برسد به خانه و زندگیش در مشهد مى‌افتد به رودخانه، ببینید این چه بدبختى است من خودم به جناب آقاى وزیر راه تذکر دادم و حاضر شدم که خودم به خرج خودم این پل را درست کنم، این پل می‌‌فرمایید چقدر خرج دارد؟ صد تومان بیشتر خرج نداشت و این خرج براى یک دانه تیر آهن است که می‌گذارند پهلوى این پل که عریض‌تر شود قبول نکردند گفتند نه، نه، نه آقا ما خودمان درست می‌کنیم و آن‌وقت آمدند پل وکیل‌آباد را بیست متر در صد متر در هشت متر عمق خاکریزی کردند آن هم در چه وقت در موقع تابستان اگر خاکریزى احتیاج دارند چرا آمده‌اند و تپه‌ها را برداشتند و زمین را مسطح کرده‌اند براى چه برای این‌که رئیس راه مشهد خواب دیده بود که سیل در یزد آمده و احتمال می‌داد در اینجا هم سیل بیاید و اینجا را ببرد و آن‌وقت حاضر نیستند بیست تومان خرج کنند الان پنج نفر از فامیل من یکى برادر من یکى پسر دایى من دادور که همه آقایان ایشان را می‌شناسند در بستر مرگ خوابیده است 60 تا 70 هزار تومان اتومبیل مردم از بین رفته استدعا دارم که اقلاً این پل را درست کنند پلى‌که محل عبور اعلیحضرت همایونی است محل عبور رؤساى جمهوری‌‌ها است این پل افتضاح سر راه آنها است سؤال سوم من راجع به جاده آرامگاه فردوسى است الان چند سال است که اسفالت شده و این اسفالت دارد از بین می‌رود و به اندازه‌اى خرابست که حد ندارد پلى‌است که معروف است دختر فردوسى آن را ساخته یک چشمه از این پل خراب شده یعنى چشمه آخرش را آب برده

+++

بعد این کنتراتچى بى‌انصاف آمده دیده مصالح از همه جا نزدیک‌تر از پایه خود این پل است این پل هزار ساله را پایه‌اش را برداشت و پایه این پل را خراب کرد و مصالح آن را براى چشمه خراب مصرف کرد و بعد از دو ماه این پل هزار ساله خراب شد آیا آن کنتراتچى ودیعه‌اى داشت؟ تضمینى داشت با او چه کردید؟ و این پل دومى هم که شما درست کردید شنیدم شکست دارد نمی‌دانم صحت دارد یا نه این بود عرایضم در خاتمه تقاضا دارم هر چه زودتر براى رعایاى زور‌آباد فکرى بفرمایید.

نایب رئیس - آقا معاون وزرات راه بفرمایید.

معاون وزارت راه (مهندس مشایخى) - سؤالى که نماینده محترم فرمودند راجع به راه‌هاى مشهد و زور‌آباد که بنده در جواب ایشان عرض می‌کنم برنامه راه‌سازى براى یک‌سال که به نظر آقایان نمایندگان محترم مشهد و خراسان و آقاى استاندار رسیده در این برنامه 5 نقطه بوده که عبارت است از راه‌هاى سبزوار به جوین به طور پنجاه کیلومتر که مشغول اقدام هستند یکى هم راه نیشابور به رباط‌سنگ در راه تربت حیدریه به طول 234 کیلومتر است که مشغول اقدام هستند یکى راه مشهد به سرخس بود آن هم مورد تقاضا و علاقه عامه است و همیشه مورد تقاضا بوده است که مشغول اقدام هستند یکى هم راه از تربت حیدریه است به خاف که نرد علاقمندى بود به طول 104 کیلومتر و علاوه بر این براى اسفالت کردن راه یک برنامه‌اى است و من‌جمله متصل کردن شهر سبزوار به ایستگاه راه‌آهن است که تصدیق می‌فرمایید یک ایستگاهى از حیث بدى راه و گرد و خاک هیچ مناسب نیست 48 کیلومتر باید اسفالت شود و همچنین براى اتصال دادن دامغان و شاهرود و سمنان به ایستگاه راه‌آهن در خود شهر مشهد هم راه خواجه ربیع را هم مشغول اقدامیم بنابراین وزارت راه این برنامه‌ای که با نظر نمایندگان محترم تنظیم شده به حد اعلى انجام داده است ساختن راه زور‌آباد در این برنامه نبوده اگر در کمیسیون راه موافقت شود و در برنامه گذارده شود از طرف وزارت راه اقدام خواهد شد راجع به پل وکیل‌آباد همان‌طور که ملاحظه فرمودید سال گذشته شروع شد و امسال تمام شد و آن هم مورد احتیاج محل و مورد علاقه آقایان بوده است اما این پل کوچکى که جناب آقاى مشار می‌‌فرمایند با صد تومان ساخته می‌شود وزارت راه پل صد تومانى نمی‌سازد پل‌ها باید با یک اصول صحیحى ساخته شود و علت این‌که ساختمان این پل عقب‌افتاده براى این است که این پول را راه‌آهن و راه شوسه در سه نقطه قطع کرده در آنجا که راه‌آهن را قطع کرده یک پلى‌ساخته شده 18 مترى یا 160 هزار تومان براى این‌که پل در راه شوسه واقع شده است و همه از این پل عبور می‌کنند سال گذشته اعتبارى برآورده شد و 120 هزار تومان خرجش است اختلاف‌نظرى پیدا شد شهردارى اضافه اعتبارش را بدهد یا این‌که لااقل نصف خرجش را بدهد ولیکن وزارت راه معتقد است که این راه مورد استفاده عامه است این پل را خواهد ساخت این پل کوچک که شما می‌فرمایید نه صد تومان خرج دارد صد تومان خرج ندارد بلکه 120 هزار تومان خرج خواهد داشت راجع به جاده آرامگاه فردوسى و پلى‌ که آنجا هست و معلوم نیست که دختر فردوسى ساخته باشد به هر حال خراب شده ولى آن پل ساخته شد و راه آرامگاه فردوسى هم از حالا قابل عبور است و تصدیق می‌کنم که این راه اسفالت حتما باید بشود چون راه بجنورد باید ساخته شود ما صبر کردیم که مسیر اصلى این راه معلوم شود و این راه ساخته شود تا آن‌‌که اسفالت گردد ما سعى می‌کنیم که حوائج همه شهرستان‌هاى ایران بر آورده شود اقداماتى که می‌شود البته کافى نیست ولى مسائلى باید یکى یکى حل شود یکى از این مسائل بزرگى که براى خراسان بود راه‌آهن است وقتى که راه‌آهن انشاالله تا یک هفته دیگر به مشهد رسید وسائل سنگین و آن همه مسافر و نفتى که الان با تانکرهاى نفتى حمل می‌شود دیگر با راه‌آهن حمل خواهد شد مسأله راه خراسان تقریباً حل شده و همچنین راه بجنورد آن‌وقت با اعتبار بیشترى به تکمیل و توسعه راه‌آهن خراسان خواهیم پرداخت(انشاء‌الله)

نایب رئیس - آقاى مشار

مشار - مثل این‌که توجه نفرمودند راجع به پل صد تومانى نبوده عرض این پل دو متر پهناى جاده 3 متر است اگر یک متر آهن بیاندازند این پل درست می‌شود و می‌شود عبور کرد و این پل چون فاصله‌اش با جاده کم است این است که یک اتومبیل که از این طرف می‌‌آید و یک اتومبیل که از آن طرف می‌آید یکیش می‌افتد آن تو، عرض کردم که چهار نفر کشته شده‌اند ممکن است از شهربانى تحقیق بفرمایید و سؤال بفرمایید بنده مى‌خواستم توجه بفرمایید قضیه این است والا به شهردارى مربوط نیست این پل هیچ به شهردارى مربوط نیست.

معاون وزارت راه - چشم اطاعت می‌کنم اقدام خواهد شد.

3 - سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به عدم اجراى تبصره 28 قانون بودجه 1335 کل کشور و جواب آقاى وزیر دارایی‏

نایب رئیس - آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - سؤال بنده در راه اجرای یکى از تبصره‌هاى قانون بودجه سال 1335 کل مملکتى است، در تبصره 28 قانون بودجه کل مملکتى مصوب فروردین 35 قید شده است که دولت مکلف است برای متعادل کردن حقوق کارمندان دولت مطالعه بکند و در ظرف شش ماه لایحه آن را به مجلس تقدیم بکند (صحیح است) این یک فکرى است که مجلس شوراى ملى مدتى درباره آن مطالعه کرده و نظر اصلى خودش را همیشه چه در طى نطق‌هاى قبل از دستور چه در سؤالاتى که شده و حتى در وضع قوانین در نظر گرفته است بنده خاطر دارم که در مجلس شوراى ملى دوره هجدهم موقعى که بودجه کل مملکتى براى سال 34 می‌گذشت و در آنجا هم یک تبصره‌اى بود که در آن تبصره هم دولت مکلف شده بوده براى متعادل کردن حقوق کارمندانى که از بنگاه‌هاى مختلف که به عنوان مستقل هستند و در شرکت‌ها و یک حقوق‌هاى زیادى می‌گیرند مکلف شده‌بود که مطالعه کند و در ظرف سه ماه نظرش را به کمیسیون بودجه بدهد و کمیسیون بودجه هم آن را تعدیل کند و ابلاغ بکند منظور بنده از بیان این موضوع سابقه این کار است که جناب آقاى وزیر دارایى توجه کنند که این یک فکر تازه‌اى نبوده است که براى بودجه کل مملکتى در سال 35 در نظر گرفته شده بلکه در سال 34 هم این نظر بود و در لایحه بودجه‌ هم این ماده تکمیل شده و مکرر هم از آقایان وزرا شنیده شده که عقیده دارند این کار باید بشود، بنده نمی‌دانم با این‌که خودشان همیشه می‌گویند که قانون باید اجرا بشود (دکتر رضایى می‌فرمایند) چون شنیدم آقاى دکتر رضایى شما تشریف نداشتید که می‌گفتند بعضى از قوانین را نمی‌شود اجرا کرد، یادم می‌آید یک روزى با جناب آقاى دکتر امینى بحث شدیدى داشتم که هیچ وزیرى حق ندارد که امتناع از اجرای قانون بکند دولت مکلف است قانون را اجرا کند و اگر در قوانین نقصى مشاهده کرد باید لایحه رفع نقص آن را به مجلس بدهد و الا اگر قرار بر این باشد که بعد از وضع قانون وزیری به عنوان ابهام قانون آن را اجرا نکنم رابطه بین قوه مقننه و قوه مجریه گسیخته می‌شود و این مخالف اصل مشروطیت است چون در مشروطیت این قوا با این‌که از یکدیگر جدا هستند کاملاً با یکدیگر همکارى محکم و معتبرى دارند تا بتوانند امور مملکت را روى اصول قوانین بگردانند این است که بنده این سؤال را کرده‌ام و امیدوارم که آقاى وزیر دارایى دلیل مخالفت‌شان یعنى دلیل امتناع‌شان را در اجراى این قانون که در ظرف 6 ماه مهلت قانونى باید لایحه آن را به مجلس تقدیم کنند برای ما بیان بکنند و خودشان هم عقیده دارند که به جاى 6 ماه 9 ماه گذشته، قانون هم آورده نشده بنابراین فقط دلیل امتناع را اجراى قانون را بفرمایند (یک نفر از نمایندگان - پول نداشتند)

نایب رئیس - جناب آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى - بنده از قسمت اخیر اظهارات جناب آقاى عمیدى نورى شروع می‌کنم (یک نفر از نمایندگان - از اول شروع کنید) فرمودند که علت امتناع از اجراى قانون را توضیح بدهم ضمناً تذکر دادند که بعضى از وزرا بودند که می‌گفتند قانون نباید اجرا بشود بنده شخصاً نمی‌‌دانم که کدام وزیرى بوده است که چنین حرفى زده است و تصور می‌کنم که هیچ وزیرى جرأت و قدرت این چنین حرفى را ندارد که بگوید قانون نباید اجرا شود (صحیح است) و اگر وزیرى این صحبت را بکند اصلاً به عقیده بنده شاید احتیاج به یک معالجه‌اى داشته باشد اگر هم مصونیت داشته باشد احتیاج به یک معالجه‌اى دارد (صحیح است) براى این‌که وزرا وظیفه‌اى ندارند جز این‌که قوانین مصوبه و ابلاغ شده را که طبق نظامات قانون اساسى به وجود آمده است اجرا بکند اگر این‌کار را عمل نکند من نمی‌دانم کدام وظیفه‌اش را اجرا می‌کند پس بنده چنین صحبتى را سراغ ندارم ولى شاید گفته شده باشد و یا سوء‌تفاهمى شده باشد(صحیح است) و در این مورد هم عرض می‌کنم حضور مبارک نماینده محترم که از اجرای قانون امتناع نشده است فقط راجع به‌مدت که مورد بحث است باید عرض کنم که این مسأله را آقایان نمایندگان محترم کاملاً استحضار دارند که وضع استخدامى ما به طور کلى بغرنج است و بنده این موضع را صراحتاً در پشت تریبون عرض می‌کنم براى این‌که هیچ نوع پرده‌پوشى نشود و نباید بشود که وضع استخدامى ما فوق‌العاده بغرنج و درهم و پیچیده است (صحیح است) این موضوع را ما خودمان که مصدر امور اجرایى هستیم شاید از جهات بهتر از آقایان مسبوق باشیم چون کار یومیه ما است و ما هر روز با این کار مواجه هستیم وضع استخدامى ما بغرنج و پیچیده است و بنده صراحتاً عرض مى‌کنم همان‌طورى که گفته شد بین دو اثر و دستگاه‌هاى مختلفه دولت یک تناسب و تعادلى وجود ندارد و قبل از هر چیز بنده عرض می‌کنم که وضع مستخدمین ما واقعاً رقت‌انگیز است (صحیح است) بنده این موضوع را اینجا نمی‌‌گویم دو روز پیش هم در مجلس سنا عرض کردم در صورت مجلس‌ها هست و در جراید هم شاید منعکس است (صحیح است) در اینجا هم عرض می‌کنم (خسرو قبادیان - کشاورزان بدترند) تصور می‌کنم کشاورزان باز وضع‌شان بهتر باشد نمی‌گویم خوب است ولى بهتر است دولت هم تکالیفى دارد مخصوصاً که اگر آن تکلیف در قانون ذکر شده باشد امروز با صراحت عرض می‌کنم خدمت‌تان که ما بین

+++

دو سه محظور واقع شده‌ایم جناب آقای عمیدى نورى امتناع و تخلف نیست محظور است و این محظورات را باید با دقت و مطالعه از بین ببریم محظورات ما چه چیز است در درجه اول این است که اگر ما بخواهیم یک تعادلى برقرار کنیم یک از دو کار را باید بکنیم تصور می‌کنم که شق ثالثى به نظر نرسد با این‌که آنهایى که یک قدرى بیشتر حقوق می‌گیرند حقوق آنها را کم کنیم که نمی‌دانم این‌کار ممکن هست یا نیست؟ آقا نقض غرض نیست؟ نمی‌دانم و با آنهایى که الان یک حقوق‌هاى کمترى می‌گیرند حقوق آنها را بالا ببریم (صحیح است) شق ثالثى به نظر بنده نمی‌رسد راجع به بالا بردن حقوق بنده چندین مرتبه در مجلس شوراى ملى عرض کردم و الان هم تکرار می‌کنم خود ما معتقد هستیم مکرر هم بنده گفته‌ام هم در اینجا و هم در مجلس محترم سنا که آقا تا مستخدمى موجبات رفاه و آسایشش حداقلش تأمین نباشد تصدیق بفرمایید که خواستن مسئولیت و عهده‌دار کردن او به انجام کارهایى شاید یک توقع بیجا و یک کار بى‌دردسرى نباشد این را تکرار می‌کنم اما براى بالا بردن حقوق‌هاى فعلى یک نظر دیگرى متأسفانه در مقابل دارم که آن هم زاییده‌ی عملیات این دولت نیست و آن این است که بودجه مملکت در یک وضع خاصى قرار گرفته است تقریباً از یک سال و نیم تا دو سال قبل که بنده آن موقع مسئولیت تصدى نداشتم احکامى راجع به اضافات صدر شده است یعنى حکم داده‌اند که فلانى رتبه 8 است به 9 تبدیل شود 7 به 8 تبدیل هم همین‌طور و اجراى این احکام را منوط کرده‌اند به این‌که اعتبارى باشد در سنه‌ی ماضیه وقتى بودجه تهیه شد و خواستیم این را اجرا کنیم آخر حکم دست مردم است نمی‌شود گفت که پول نیست جناب آقاى عمیدى نورى چهل میلیون تومان همین عمل به خصوص بر بودجه اضافه می‌کرد (مهندس سلطانى - سیگار را گران‌تر بکنید) چشم اجازه بفرمایید آقا هم تشریف بیاورید پشت تریبون پیشنهاد بفرمایید بنده از خدا می‌خواهم (دکتر رضایى - اجازه ما هم دست شما است) این چهل میلیون تومانى را که به بودجه اضافه مى‌شد از کجا بیاوریم و تازه چه می‌شد؟ تازه آن رتبه 8 که رتبه 9 می‌شد حقوقش می‌شد 640 تومان تازه به آنجا باید می‌رسید و چهل میلیون تومان به بودجه اضافه می‌شد و این محظوراتى است که ما داریم اما تصور نفرمایید که هیچ مطالعه و اقدامى نشده است به همان تناسبى که ما به محظورات بیشتر متوجه می‌شویم و وضع خزانه ما بهتر می‌شود به همان تناسب درصدد اقدام برمی‌آییم که کمک کنیم مثلاً ما اولین کارى که کردیم چون به صرف این‌که ماده‌اى بنویسیم روى کاغذ و یک برنامه‌اى براى دولت بنویسیم پول براى خزانه دولت ایجاد نمی‌شود ما آمدیم حقوقات پایین را لایحه‌اش را تقدیم کردیم (حشمتى - آن‌‌که فایده نداشت رتبه 3 و 4 و 5 همه‌اش 250 تومانى) می‌فرمایید بنده چه بکنم؟ بعد از آن هم ما داریم مطالعه می‌کنیم مطالعه ما چه هست؟ این است که ما به این نتیجه رسیده‌ایم که براى یکنواخت کردن و متعادل ساختن حقوقات به یک نسبتى، هیچ چاره نداریم مگر آن‌‌که در اساس استخدامى خودمان تجدیدنظر بکنیم(صحیح است) و هر اقدامى دیگرى که ما بکنیم باز یک جاى دیگرش خراب می‌شود و نمی‌توانیم کارى بکنیم پس باید ما قانون استخدامی‌مان را تابع یک مقررات صحیحى بکنیم که هم از این تشتت و پراکندگى که در طول ایام پیش آمده جلوگیرى بشود و هم تابع یک نظم و ترتیب معنى بشود (صحیح است) از همین لحاظ هم بود که البته در کمیسیون مجلس سنا لایحه استخدام که دو سه سال پیش داده شده بود و مطرح بود استدعا شد که مسکوت بگذارند و یک لایحه استخدامى بسیار جامعى به عقیده بنده که البته اصلاحاتى دارد تهیه شده است و این لایحه در شوراى عالى اقتصاد مطالعه شده و به وزارتخانه فرستاده شده است بنده الان دارم توى کیفم ممکن است بیاورم خدمت‌تان ارائه کنم و تمام وزارتخانه‌ها این را مطالعه کرده‌اند و نظراتشان را داده‌اند و از دیشب در هیئت وزیران این لایحه مورد بحث و شور قرار گرفته است از همین جلسه دیشب و بنده امیدوار هستم که در یک آتیه بسیار نزدیکى این لایحه استخدام که با رعایت تمام اطراف و جوانب تهیه شده است و باید بیشتر هم رعایت بشود به مجلس محترم تقدیم بشود(انشا‌الله) پس دولت نه تنها امتناع از وظیفه نکرده است بلکه تا آن حدى که برایش مقدور و مبسور بوده است وظیفه‌اش را هم انجام داده است و اگر آقایان محترم مایل باشند و احیانا مجال مطالعه هم داشته باشند ممکن است قبل از این‌که لایحه داده بشود نسخه‌هایى از آن خدمت‌تان تقدیم بشود و در تمام جراید هم چاپ شده است (بوربور - دستور بدهید چاپ و توزیع بکنند) چشم بنده این لایحه که دیشب در هیئت دولت آمده و بعد هم در اطراف آن بحث و بررسى شده است دستور می‌دهم چندین نسخه پلى‌کپى تهیه کنند که خدمت آقایان محرم تقدیم بشود که اگر احیاناً نظراتى داشته باشند قبل از این‌که اساسی نشود هر اقدامى که ما بکنیم یک اقدام نپخته و نسنجیده است که یک گوشه دیگرش عیب پیدا می‌کند پس دولت باایمان و اطمینان به این‌که اصول و اساس کارها دست مستخدمین است و این مستخدمین هستند که باید کارها را بکنند (صحیح است) و آنها هم واقعاً وضع خوشى ندارند این موضوع را مطالعه کرده و بنده امیدوارم که در آتیه بسیار نزدیکى این لایحه تقدیم بشود و حتى استدعا بشود که وسایلى براى تسهیل تصویبش در اختیار گذاشته بشود و زودتر مورد بحث و شور قرار بگیرد و آن نسخه را هم بنده پلى‌کپى می‌کنم و خدمت همه آقایان تقدیم می‌کنم این بود خلاصه‌اى از اقدامات دولت که به تکالیف خودش عمل کرده است.

نایب رئیس - آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - بنده اولاً تشکر می‌کنم از جناب آقاى وزیر دارایى که لااقل فرمودند که هیچ وزیرى نمی‌تواند قانون را اجرا نکند و شکى نیست که در بیان همه این عقیده را داریم ولى متأسفانه می‌بینیم که در عمل تخلف از قوانین می‌شود و چنانچه الان شد زمان قربان کشدار نیست جناب آقاى فروهر، قابل تعبیر هم نیست، ساعت و دقیقه حسابش در ریاضیات معلوم است 6 ماه 6 ماه است از تاریخ تصویب تا 6 ماه خیال می‌کنم که همه معتقدند مدتش گذشته و این تکلیف هم براى دولت در مدت 6 ماه بود و مسلم هم شد چنین لایحه‌اى در این مدت به مجلس داده نشده است بنابراین بنده اگر عرض کردم امتناع از اجراى قانون شده است خیال می‌کنم که صحت این عرض بنده معلوم است براى این‌که 6 ماه که گذشت لایحه‌اى به مجلس داده نشد این را می‌گویند امتناع از اجراى قانون چه چیز است؟ وقتى که قانون در مدت معینى اجرا نشد، به تکلیف قانونى عمل نشد امتناع از اجراى قانون است بنابراین بنده عرضم مدلل است و بنده خیال می‌کردم که جناب آقاى وزیر محترم می‌فرمودند که در فلان تاریخ فلان لایحه را داده‌ام و چون بنده در آن جلسه غائب بودم مطلع نشده‌ام و البته آن‌وقت از ایشان معذرت می‌خواستم از چنین نسبتى که داده بودم ولى در توضیحات‌شان متأسفانه دیدم که نفرمودند چنین لایحه‌اى داده شده بنابراین بنده در عقیده خودم باقى هستم در عدم اجراى قانونى و تکلیفى را که مقنن و قوه مقننه و به قوه مجریه واگذار کرده اما بیانات‌شان راجع به موضوع کارمندان دولت بسیار صحیح است این عقیده‌ای است که همه داریم منتهى اشکال کار در این هست که ما در مملکت بیشتر معتقد به حرف هستیم تا عمل و این یک رویه‌ای است که خیلى احترام می‌گذاشت و تعریف می‌کرد و بعد هم خیلى دلسوزى می‌کرد و بعد می‌گفت که برو فردا بیا پول می‌دهم این فردا، چون فردا همیشه فردا است، دیگر محدود به ‌مدت نیست این فردا می‌رسید به فرداى قیامت و این اخلاقی که در اقتصادمان در بعضى از آقایان بازرگانان قدیمى ما بود متأسفانه در سیاست‌مان هم در اجتماع‌مان هم ادامه دارد وقتی که ما امروز می‌آییم می‌گوییم که چرا این تکلیف قانونى در ظرف 6 ماه انجام نشد باز هم یک وزیرى جناب آقاى وزیر دارایى به طور اظهار دلسوزى به حال این مردم بیچاره می‌کند که همه ما می‌گوییم احسنت چقدر خوب، اما این اظهار دلسوزى را بنده در عالم روزنامه‌نویسى در سر مقاله روزنامه داد باید بکنم چون من در آنجا وظیفه‌اى جز نوشتن و گفتن ندارم اما در مجلس باید بیایم و حرف بزنم سؤال بکنم و آقا هم تا وقتى که وزیر هستید باید یک لایحه‌اى بیاورید و بدهید هر کس وظیفه‌اى دارد و هر کدام از ما اگر وظیفه‌اى را که در اجتماع داریم انجام بدهیم کار مملکت درست می‌شود اما کراراً مى‌بینم که وزیر به جاى این‌که لایحه‌اى را اجرا کند دلسوزتر از دیگران حرف می‌زند بنده معتقد هستم ما باید اجتماع‌مان را بیاوریم روى مبادى اصولى و برنامه‌هاى خودش دولت باید لایحه بیاورد و در این جا باید گفت که دولت تخلف کرده است خواهید فرمود که مشکل است بنده می‌گویم که شما باید اشکالاتش را رفع کنید این لایحه وقتى که در اینجا تصویب شد جناب آقاى وزیر دارایى همین آقای فروهر خودشان تشریف داشتند همین تبصره که داده شد و تصویب شد نفرمودند که 6 ماه کم است چه عیب داشت که می‌فرمودند که 6 ماه کم است تشریف بیاورد می‌آوردید پشت تریبون و می‌فرمودید که تهیه چنین لایحه‌اى و اجراى چنین قانونى محتاج به یک سال وقت است تصور می‌کنم که مجلس شوراى ملى قبول می‌کرد اما مجلس شوراى ملى با حضور و شرکت دولت و با حضور آقاى فروهر وزیر وقت که من خیلى کمال ارادت را سى سال است بهشان دارم و می‌دانند که با کمال حسن‌نیت این عرض را می‌کنم خودشان تشریف داشتند و قبول کردند و بعد تصویب شد و حالا ما آمده‌ایم و می‌گوییم که اجراى قانون چه شد؟ و می‌فرمایند که داریم قانون استخدام تهیه می‌کنیم آقایان این قانون استخدامى را که الان در آن دارید بحث می‌کنید از چهار یا پنج سال پیش بود که آقاى دکتر امینى مصاحبه‌هاى زیادى در روزنامه‌ها می‌کرد کمیسیون خاصى تعیین شده بود این کمیسیون مطالعه کرده است و قانون استخدامى در سه سال پیش تهیه کردند و ماند بعداً گفتند که مطالعات ما راجع به قانون استخدام کم است دولت حاضر شروع کرد به مطالعه قانون استخدام جدید اگر دولت، می‌خواهد در قانون استخدام خودش

+++

بیاید نظر بکند چه عیب دارد هر وقت قانونش را آورد ما وظیفه‌مان این است که بحث و تصویب بکنیم اما تکلیف قانونى یک چیز دیگرى است متعادل کردن حقوق لایحه می‌خواهد فرمودند و بسیار هم صحیح فرمودند که ما باید حقوق کسانى که زیاد است کم کنیم یا آن‌‌که آنهایى را که حقوقشان کم است بالا ببرند این محتاج به بودجه است، صحیح، شما لایحه آن را مى‌آوردید و با کمال رشادت می‌نوشتید که حقوق چه کسی را باید بالا ببرید و حقوق چه کسی را کم بکنند و چقدر اضافه می‌شود به بودجه وظیفه دولت این است که این لایحه را بیاورد به مجلس آن‌وقت ما می‌گفتیم که قانون اجرا شده است اما اگر آن‌وقت مجلس تصویب نمی‌کرد دیگر اشکال و قصورى از طرف دولت نبود هنوز دولت‌هاى ما نمی‌خواهند توجه کنند که قوانینى را باید پیشنهاد کنند که به عذر ابهام و اجمال از اجراى آن خوددارى نکنند اشکال شما فقط نبودن اعتبار است هیچ معنى ندارد اگر آقاى لایحه‌اى می‌آورد و دو هزار میلیون بر بودجه مملکت اضافه می‌شد براى متعادل کردن حقوق‌ها خوب شما لایحه خودتان را آورده بودید و وظیفه‌تان را انجام داده بودید بنده معتقدم که دولت اگر طرح جدیدى تهیه می‌کرد و مطالعات بیشترى می‌کرد می‌توانست همین تعادل را با همین بودجه حاضر هم درست بکند الان جناب آقاى وزیر دارایى شما می‌دانید که یکى از بزرگ‌ترین فسادى که در ادارات دولت است براى همین عدم تعادل حقوق‌هاست (صحیح است) وقتى که شما در ادارات می‌بیند که در یک جایى حقوق چهار هزار تومان و پنج هزار تومان می‌دهند (مهندس جفرودى - 12 هزار تومان می‌دهند) و در جایى دیگر حقوق نود تومان این تبعیض اسباب زحمت و اشکال می‌شود من تلگرافى دارم که براى آقایان می‌خوانم از زنجان رسیده است:

«ساحت مقدس مجلس شوراى ملى به طوری که استحضار دارید اینجانبان مدت سه سال (جناب آقاى وزیر دارایى توجه بفرمایید) مدت سه سال با دریافت 932 ریال با 932 ریال حقوق و کمک به کلى از زندگى ساقط شده‌ایم تکلیف ما را معلوم کنید» اینها چه کسانی هستند؟ کمک پرستارها و بهداران زنجانند خوب شما می‌خواهید از کسى که 93 تومان در سى روز بهش حقوق مى‌دهید و این را اسمش را گذاشته‌اید کمک پرستار و در بهدارى زنجان هستند انتظار دارید که با این پرستارها و این حقوق‌ها مریض را که آنجا خوابانده‌اید بگویید چرا رفته و در بخارى سوخته و در روزنامه هم آقاى وزیر بهدارى مصاحبه می‌کنند و می‌گویند که مریضى توى بخارى سوخته بنده یک نامه‌اى دارم این نامه مال آمل است نوشته‌اند که شما ابلاغ مدد معاش داده‌اید که به اولاد کارمندان ده تومان بدهند عجیب است که در این مملکت براى حق اولاد 15 تومان می‌دهند این را هم با یک زحمتى مجلس شوراى ملى تصویب کرد می‌گویند دو سه سال است این ابلاغ را به ما داده‌اند ولى حقوقش را نمی‌دهند خوب اشکال کار این است که ما وقتى این عدم تعادل حقوق را به وجود آوردیم از آن طرف زندگى می‌رود بالا براى این‌که آن تاجرى که برنج خودش را می‌فروشد حقوق یک دسته رفت بالا او هم نرخ برنجش را می‌برد بالا و وقتى برنج رفت بالا تعادل زندگى به هم می‌خورد و وقتی که تعادل زندگى به هم خورد بنده و سایر ارباب رجوعى که به ادارات کار دارند کسی که ماهى دویست یا صد تومان حقوق می‌گیرد دنبال این است که چاهى بکند که من بیفتم تویش تا او تواند پولى بگیرد و کار من هم بگذرد پس بایستى قانونى بیاورید و حقوق مردم را متعادل بکنید و یک عدالت اجتماعى در طبقه کارمندان دولت درست بکنید تا کارمندان دولت استفاده کنند بعد انتظار داشته باشید که قوانین اجرا و کارها درست بشود و عدالت اجتماعى در مملکت برقرار بشود بنابراین بنده به عرضم باقى هستم قانون اجرا نشده و تخلف از آن شده است.

نایب رئیس - آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى(فروهر) - جناب آقاى عمیدى نورى در ضمن بیانات‌شان فرمودند که وقتی که این قانون در اینجا تصویب شد فلانى خودش اینجا نشسته بود و اگر این مدت را کافى نمی‌دانست ممکن بود تقاضایى بکند و قبول بشود با علم و اطلاع به این مسأله پس تصدیق می‌فرمایید که اصلاً سوء‌نیت نبوده است بلکه حسن‌نیت بوده است همان موقع ممکن بود بگویم که مدت را درازتر بکنید کمتر بکنید یا بیشتر بکنید و با نظرى که مجلس داشت تصویب می‌شد پس نظرى نبوده است که قانون اجرا نشود قانون اجرا شده و می‌شود راجع به آن فرمایشاتى که فرمودید خوب بنده تصدیق کردم که وضع مستخدمین ناگوار است اما اشکالات را باید در نظر گرفت اگر به صراحت عرض می‌کنم تصور می‌کنم حسن‌نظرى باشد و گرنه براى رفع تکلیف عبارتى و ظاهرى که خود می‌نشستیم و 5 یا 6 ماده بدون مطالعه و مداقه می‌آورد می‌آوردیم و می‌گفتیم که ما تکلیف خودمان را عمل کردیم حالا خود دانید بنده تصور نمی‌کنم که چنین نظرى بوده باشد و تکرار می‌کنم و مصراً هم تکرار می‌کنم و عرض می‌کنم که این‌کار شده است و در آینده نزدیکى هم نتیجه آن را آقایان خواهند دید و راجع به آن 93 تومانى و آن مدد معاش که فرمودید ما خودمان لایحه آوردیم اینجا خود بنده آوردیم و مجلس خوشبختانه هر دو را تصویب کرده است هم راجع به آن ده تومان حق اولاد و هم آن لایحه‌اى که راجع به این 93 تومانى‌ها تومانی‌ها بود که یک قدرى وضعیت‌شان بهتر شود و دویست و پنجاه تومان بگیرند که لایحه‌اش را آوردیم و دادیم و به محض آن‌‌که ابلاغ بشود آن 250 تومان را از اول آذرماه می‌پردازیم اما یک چیز را در نظر داشته باشند آقایان بدانند که اشکالات ما چیست همین تفاوتى که براى 250 تومان سعى کردیم در حدود ده میلیون تومان بر بودجه مملکت در طى چهارماه تحمیل می‌شود اشکالات را هم نگاه بکنید تخلف هم نشده است دولت صددرصد وظیفه‌اش را عمل کرده است ولى با مطالعه و مداقه و نخواسته است که خودش رفع تکلیف بکند و بیاید یک لایحه بى‌مطالعه بدهد.

4 - اخذ رأى و تصویب گزارش مربوط به اضافه اعتبار 1335 وزارت پست و تلگراف

نایب‏ رئیس - نامه‌اى است که از مجلس سنا رسیده راجع به اضافه اعتبار پست و تلگراف که بایستى رأى نهایى گرفته شود قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى لایحه شماره 38169 19/8/1335 دولت مربوط به اجازه پرداخت چهل و شش میلیون ریال اعتبار اضافى به وزارت پست و تلگراف و تلفن که طى مرقومه شماره 3638 – 24/9/1335 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه هشتم دى‌ماه یکهزار و سیصد و سى و پنج عیناً به تصویب مجلس سنا رسید اینک مراتب براى استحضار عالى اعلام می‌شود.

نایب رئیس مجلس سنا - جواد بوشهرى‏

نایب رئیس - حالا رأى می‌گیریم به اضافه اعتبار وزارت پست و تلگراف با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى محمد على مسعودى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: دکتر جهانشاهى - پرفسور جمشید اعلم - قوام - مهندس شیبانى - دکتر بینا - اقبال دکتر عدل - عماد تربتى - عزیز اعظم زنگنه - دکتر مشیر فاطمى - خرازى - مهندس اردبیلى - موسوى - جلیلى - مهندس سلطانى - صادق بوشهرى - باقر بوشهرى - صارمى - حشمتى - مشار - مهندس جفرودى - اکبر - دکتر راجى - عباسى - مهندس هدایت - دکتر وکیل سنندجى - بهادرى - کورس - دکتر دادفر - ساگینیان - هدى - دکتر امین - دکتر فریدون افشار - صدرزاده - بزرگ‌نیا - بیات ماکو - محمود ذوالفقارى - دکتر دیبا - ابتهاج - مشایخى - تیمورتاش - فضایلى - شادلو - مهندس ظفر - دکتر نفیسى - فولادوند - بوربور - مهندس فیروز - آقایان - دولت‌شاهى - دکتر رضایى - ارباب - فخرطباطبایى - مهندس دهستانى - علامه وحیدى - دکتر موید حکمت - توماج - کیکاوسى - دکتر امیر نیرومند - برومند - مهران - سلطان‌مراد بختیار - دکتر اسدى - دادگر - شادمان - کدیور - قرشى - معین‌زاده - دشتى - دکتر اصلان افشار - بهبهانى - سعید مهدوى - بزرگ ابراهیمى - دولت‌آبادى - اسکندرى - نصیرى - عرب شیبانى - دکتر پیرنیا - خزیمه علم‌سالار‌بهزادى - استخر - مرتضى حکمت - دهقان - کشکولى - مهندس فروهر - ثقة‌الاسلامى - سعیدى - مسعودى‏

(آراء مأخوذه شماره شد 88  رأی موافق و سه ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد)

نایب رئیس - لایحه اضافه اعتبار وزارت پست و تلگراف با 88 رأى موافق تصویب شد.

اسامى موافقین آقایان: دولت‌آبادى - استخر - شادلو - مهندس شیبانى - جلیلى - پروفسور اعلم - دکتر پیرنیا - نصیرى - دکتر نفیسى - کدیور - سراج حجازى - صادق بوشهرى - تیمورتاش - مهندس فرود - عباسى - عیسى مشار - صدرزاده - مهندس اردبیلى - دکتر مشیر فاطمى - دکتر جهانشاهى - موسوى - خرازى - اعظم زنگنه - عماد تربتى - دکتر بینا - کیکاوسى - سلطان‌مراد بختیار - مهندس هدایت - اکبر - مهندس سلطانى - حشمتى - دکتر اسدى - دکتر دادفر - مشایخى - دکتر عدل - ساگینیان - دکتر دیبا - ذوالفقارى - بزرگ‌نیا - سنندجى - کورس - هدى - دکتر فریدون افشار - دکتر وکیل - دکتر امین - ابتهاج - دولت‌شاهى - بیات ماکو - بوربور - مهندس ظفر - فضایلى - فخرطباطبایى - مهندس فیروز - فولادوند - مهندس دهستانى - دکتر رضایى - توماج - دکتر امیر حکمت برومند - خزیمه علم - مهران - دیهیم - دشتى - سالار بهزادى - دکتر امیر نیرومند - قرشى - بزرگ ابراهیمى - عمیدى نورى - فلیکس آقایان - مهدوى - قبادیان - مجید ابراهیمى - دکتر امیراصلان افشار - قوام - اسکندرى - دکتر ضیایى - گیو - باقر بوشهرى - معین‌زاده - کشکولى دهقان - مهندس فروهر - ثقةالاسلامى - سعیدى – مسعودى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع سه برگ‏

5 - تقدیم یک فقره طرح قانونى بقید سه فوریت راجع به اعتبار عمرانى شهرستان‌ها به وسیله آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - اجازه بفرمایید عرضى دارم‏

نایب رئیس - بفرمایید

+++

عمیدى نورى - طرحى است به امضاى بیش از پنجاه نفر از آقایان نمایندگان محترم که با قید سه فوریت تقاضاى طرح آن را کرده‌اند تقدیم می‌کنم‏

6 - طرح و تصویب دو فوریت و اعلام رأى نسبت به فوریت سوم طرح فوق‏

نایب رئیس - طرح رسیده قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى‏

نظر به این‌که منظور اصلى از قانون برنامه عمرانى هفت ساله انجام عملیات تولیدى و عمرانى و اجتماعى است در نتیجه اجراى صحیح این قانون بایستى نیات مقدمه اعلیحضرت همایونى که مقصود مجلسین شوراى ملى و سنا عملى گردد و ضمن آزمایش که از تاریخ تصویب قانون برنامه تاکنون به عمل آمده است نواقصى ضمن عمل به نظر رسید که موجب بطوع جریان کار و مشکلاتى براى سازمان برنامه شده بود از جمله امور اجتماعى و عمرانى شهرستان‌هاست که اغلب شهرداری‌ها قادر بر تأدیه نقدى صدى پنجاه سهمیه خود براى عملیات عمرانى و اجتماعى نمی‌باشند لذا به منظور انجام و اتمام عملیات مربوطه به امور شهرستان‌ها و توفیق سازمان برنامه در انجام امور اجتماعى در تمام نقاط کشور ماده واحده ذیل با قید سه فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را داریم.

ماده واحده - نسبت به شهرداری‌هایى که بوجه آنها براى انجام عملیات مندرجه در تبصره فصل چهارم از ماده دوم قانون برنامه عمرانى هفت ساله کافى نیست سازمان برنامه باید براى انجام امور فوق به میزان کافى به شهرداری‌ها وام داده به اقساط و مدت متناسب وصول نماید. براى اجراى این منظور استفاده از محل‌هایى که در قانون برنامه هفت ساله دوم به عنوان (پیش‌بینی اعتبار برنامه‌هایى که عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد) قید گردیده مقدم بر استفاده از اعتبارات سایر فصول خواهد بود. دکتر دیبا - فولادوند - دکتر امیر نیرومند - عرب شیبانى - مشار - برومند - کدیور - بزرگ‌نیا - فخرطباطبایى - دکتر امیر حکمت - ضیایى - مسعودى - دکتر اسدى - سعید مهدوى - اقبال - شادلو - دکتر رضایى - عماد تربتى - ذوالفقارى - قریشى - سعیدى - بوربور - مجید ابراهیمى - توماج - دولتشاهى - دکتر پیرنیا - پناهى - معین‌زاده - عمیدى نورى - مهران - صادق بوشهرى - عباسى - مهندس فیروز - مهندس دهستانى - حشمتى - اکبر - خزیمه علم - دکتر امین - مهندس شیبانى - ارباب - سنندجى - پرفسور اعلم - سلطان‌مراد بختیار - فضایلى - قبادیان - موسوى - نصیرى - دکتر عدل - طباطبایى - کورس - اعظم زنگنه - دکتر جهانشاهى - علامه وحیدى - دهقان - مرتضى حکمت - استخر - کشکولى - جلیلى - هدایت - صراف‌زاده - ثقةالاسلامى - مهندس سلطانیو سالار بهزادی.

نایب رئیس - فوریت اول مطرح است آقاى مهندس جفرودى مخالفید؟

عمیدى نورى - اجازه بفرمایید اول بنده توضیح عرض کنم‏.

نایب رئیس - فوریت اول طرح مطرح است آقاى عمیدى نورى‏.

سالار بهزادى - مجلس موافق است توضیح نمی‌خواهد. این طرح تصویب شده است 75 نفر آن را امضاء کرده‌اند.

عمیدى نورى - بنده خیال می‌کنم که زیاد حاجت به توضیح نباشد (صحیح است) براى این‌که تمام شهرستان‌ها نقشه‌هاى عمرانى براى آب و برق دارند (عده‌اى از نمایندگان - و اسفالت) اینها یک احتیاجات اولیه است و تمام این طرح‌ها در بوته اجمال در حال حاضر مانده است (صحیح است) ما فکر کردیم که این طرح‌ها زودتر اجرا بشود و سازمان برنامه همان‌طور که جناب آقاى فروهر فرمودند کارش جلو‌تر بیاید و کمکى شده باشد به این کار و براى محل هم فکر کردیم که این 70 هزار میلیون که در اختیار سازمان برنامه هست براى چند هزار میلیون که شهرستان‌ها کسرى دارند سازمان برنامه وام بدهد به شهرستان‌ها از هر قسمتى از این برنامه‌ها مى‌تواند پیدا کنند و به زخم این کار نزنند و بعد هم می‌توانند پس بگیرند (صحیح است) دلیل فوریت هم این است که این کار هر چه زودتر انجام بشود و مردم شهرستان‌ها و موکلین ما راضى بشوند (صحیح است) و این کار باید انجام بشود (احسنت)

نایب رئیس - نسبت به فوریت اول مخالفى هست؟ (مهندس جفرودى - بنده مخالفم) (تیمورتاش - بنده مخالفم) آقاى مهندس جفرودى مخالفید بفرمایید.

مهندس جفرودى - طرحى را که عده زیادى از همکاران محترم امضا فرمودند باعث خوشوقتى تمام نمایندگان مجلس شوراى ملى است (صحیح است) و بنده دلیل مخالفتم را عرض می‌کنم براى این‌که مصلحت شهرستان‌ها را در این تذکری که به عرض می‌رسانم می‌دانم به این صورت بسیط که این طرح آمده است به عقیده بنده مصلحت شهرستان‌ها نیست براى این‌که در شهرستان‌ها یک عده کارهاى عمرانى هست که بودجه آنها هزینه آنها سنگین است به عقیده بنده باید این طرح را محدود به آنها کرد و البته براى کارهاى غیر فورى که طرح‌هاى آنها تا میزان هزار و دو هزار اکنون در سازمان برنامه به علت سهولت اجرا آماده شده است شهرداری‌ها می‌آیند و براى آنها وام می‌گیرند و کارهاى اساسى آنها می‌ماند (بعضى از نمایندگان - این‌طور نیست) آقایان می‌دانید که لوله‌کشى در درجه اول اهمیت است و براى لوله‌کشى شهرها شهرداری‌ها قادر نیستند پول بدهند براى آنها باید وام گرفت (همهه نمایندگان) اعتقاد بنده این است که اگر این طرح را آقایان براى کارهاى مهم محدود کنند تمام مجلس به اتفاق آرا رأى خواهد داد (پرفسور اعلم - مگر برق مهم نیست)

بعضى از نمایندگان - رأى، رأى‏

نایب رئیس - اجازه بفرمایید من توضیح بدهم در آیین‌نامه مطرح است طرحى که آقایان نمایندگان می‌دهند وقتى که مربوط به امور داخلى مجلس نباشد حضور وزیر مسئول لازم است آقاى خسرو هدایت هم چون در این باب مسئولیت دارند و به مجلس شوراى ملى معرفى شده‌اند حق دارند توضیحاتى بدهند، بفرمایید.

بعضى از نمایندگان - ولى در رأى اثرى ندارد.

حشمتى - این طرح را با این امضاهایى که شده در حقیقت مجلس تصویب کرده است احتیاجى به توضیح ایشان نیست.

مهندس خسرو هدایت (معاون نخست وزیر) - آقایانى اجازه بفرمایید، در این کار داد و بیداد صلاح نیست (چند نفر از نمایندگان - داد و بیدادى نیست)(حشمتى - تکلیف ما را معلوم نکنید)(همهمه‌ی نمایندگان - زنگ رئیس)

مهندس سعید هدایت - این حرف‌ها چیست می‌زنى بگذار توضیح بدهد. چرا فریاد می‌کشى؟

حشمتى - تو دیگر حرف نزن تو کنتراتچی سازمان برنامه هستى (مهدوى - خودش طرح را امضاء کرده است) به او چه مربوط است در کار مجلس دخالت کند.

(همهمه نمایندگان زنگ رئیس)

مهندس خسرو هدایت - من تکلیف معین نکردم می‌خواهم توضیح بدهم‏.

حشمتى - طرحى که همه مجلس امضا کرده‌اند توضیح ندارد.

مهندس سعید هدایت - به تو چه ربطى دارد.

(در این موقع بین آقایان حشمتى و مهندس سعید هدایت مشاجرات لفظى و تنازعى روى داد)

(همهمه نمایندگان - زنگ رئیس، دعوت به سکوت)

نایب رئیس - آقایان اجازه بفرمایید ایشان توضیحات‌شان را بدهند بفرمایید.

مهندس خسرو هدایت - آقایان باید توجه داشته باشید شأن مجلس این است لایحه یا طرحى که به مجلس داده می‌شود (خرازى - کسى به وکیل حق تعرض ندارد) بنده معتقد هستم که یک چنین طرحى یا لایحه‌اى فرق نمی‌کند که در انجام یک برنامه مصوبى مؤثر است ضرورت مطالعه دارد و یک طرحى که مورد توجه آقایان هست باید در کمیسیون مربوطه‌اش مطرح بشود مشورت بشود محلش تعیین بشود، امکاناتش معین بشود و براى اخذ رأى نهایى به مجلس برگردد (اقبال - که دو سال طول بکشد) و به شکلى که این ماده واحده نوشته شده است مبهم است عملى نیست، مثلا همان‌طور که نوشته شده از محل مخارج پیش‌بینى نشده پرداخت بشود، اصلاً همچو محلى در قانون سازمان برنامه نیست، در قانون مصوب 1334 یک دینارى نیست که در مقابلش گفته شده باشد مخارج پیش‌بینى نشده (همهمه نمایندگان) (جمعى از نمایندگان - هست در قانون هست) حالا ببینم که هست یا خیر بنده که این قانون را دیده‌ام و می‌دانم آقایانى که می‌فرمایند باید یادشان باشد که چنین خبرى نیست، البته اگر خود طرح مطرح شد عرایضم را می‌کنم ولیکن فعلاً بنده از طرف دولت عرض می‌کنم و معتقدم که فوریت این طرح ضرورت ندارد آقایان اجازه بفرمایید به کمیسیون مربوطه برود و تحت مطالعه و مداقه قرار بگیرد و بعد به مجلس برگردد (اقبال بعد از سه سال بیاید)

بعضى از نمایندگان - رأى، رأى‏

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به فوریت اول قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است، مخالفى نیست؟ آقاى مشایخى مخالفید بفرمایید.

مشایخى - آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم عرایض بنده را توجه بفرمایید گوش کنید و بعد احساسات را در این موضوع مؤثر قرار بدهید. البته مخالفت کردن با طرحی که 60 نفر از آقایان نمایندگان امضاء کرده‌اند کار مشکلى است (صحیح است) ولى اجازه بفرمایید بنده عرایضم را بکنم، یکى از شرایط نمایندگى صراحت لهجه است و بنده مطلبى را که اگر 134 نفر از آقایان نمایندگان امضاء کرده باشند اگر با آن مخالف باشم با کمال صراحت مخالفت می‌کنم بنابراین داراى آن شهامت هستم و نظرم را می‌گویم (احسنت) بنده با اساس پیشنهاد آقایان صددرصد موافقم (آفرین) یعنى باید عملیات اصلاحى و عمرانى شهرستان‌ها به بهترین وجهى و با سریع‌ترین مدت انجام شود، اما یک مطلب را آقایان توجه کنید، آقایان نمایندگان شما یک قانونى به نام برنامه‌ی عمرانى دوم کشور براى 7 سال تصویب شود (مهدوى- نفهمیدیم) اعتبار آن مشخص است نوع کارهاى معین است هزینه‌ها معنى است، کارهایى که باید در ظرف 7 سال انجام شود معین کرده‌اید و مشغولند شما می‌گویید که مطالعه در کارهاى برنامه یک زمان وسیعى پیدا کرده است، هر چه بوده است، مطالعه

+++

شده است و در دست اجرا است عوامل غیر مشخص برنامه ندارند، اعتبارى که شما بخواهید از آن محل برق و آب و اسفالت شهرستان‌ها کارهاى دیگرى که برای شهرستان‌ها لازم است انجام بدهند در ضمن بودجه برنامه محل آن نیست (نمایندگان - هست هست) (بعضى از نمایندگان - در محل‌هاى دیگرى که اعتبار هست از آن استفاده کنید) آقایان اجازه بفرمایید بنده صحبتم را بکنم فرمایشى دارد بعد بفرمایید - آقایان نمایندگان محترم همکاران عظام به نام همکارى با شما استدعا کردم گوش کنید (عمیدى نورى - این مطلب راجع به ماهیت است در فورت باید صحبت کنند) جناب آقاى عمیدى نورى در فوریت صحبت می‌کنم فصل چهارم مربوط به امور اجتماعى به نام عوامل غیرمشخص اعتبارى پیش‌بینى نشده است محل ندارد براى این کار و این موضوع قابل توجه است باید مطالعه بشود، باید برنامه‌هاى اولیه که در دست اقدام است و اجرا می‌شود به هم نخورد به هم خوردن برنامه‌هاى اجتماعى کشور خیانت به مملکت است(جمعى از نمایندگان - رأى، رأى)

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به فوریت دوم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، فوریت سوم مطرح است آقاى تیمورتاش بفرمایید.

دکتر مشیر فاطمى - بنده هم مخالفم‏

تیمورتاش - آقایان نمایندگان محترم، دوستان عزیز التهاب و حرارتى را که آقایان محترم امروز به خرج می‌دهند اعضاى کمیسیون 42 نفر در موقعى که این طرح مطرح بود به خرج دادند، پا فشارى کردند اصرار کردند، نیک و بد جریان را عرض کردند ولیکن گفتند که این کار جنبه‌ی آزمایش دارد و باید ببینیم که قابل عمل هست یا نیست بنده هم با همه‌ی آقایان هم‌صدا هستم (احسنت) (همهه‌ی نمایندگان)

نایب رئیس - آقایان گوش کنید. بفرمایید.

تیمورتاش - عرض کنم با این 50 درصدى که سازمان برنامه بر عهده شهرداری‌ها گذاشته است هیچ کار عملى براى شهرستان‌ها نخواهد شد بنده هم صددرصد موافقم (مهندس اردبیلى - شهرستان‌ها خراب است) آقایان دو فوریت این طرح را موافقت فرمودند بسیار بسیار هم به جا بود براى این‌که موضوع تسجیل بشود و معلوم بشود که واقعاً باید یک فکر عاجلى براى این‌ کار کرد اما این طرح را بنده خواندم و مطالعه کردم حضورتان قول قطعى می‌دهم آقایان شماها که مایلید این‌کار بگذرد و عملى بشود قول قطعى می‌دهم با این طرحى که آقایان تصویب می‌فرمایید اگر فوریت سوم را تصویب بفرمایید و مطالعه‌ی کافى در اطراف این موضوع نشود منتج نتیجه نخواهد بود و بار شما را به منزل نخواهد برد، می‌فرمایید مطالعه شده؟ چه چیزى مطالعه شده است (اقبال - یک ماده پیشنهاد شده) پیشنهاد شده که فلان کار و فلان کار در فلان شهرستان باید بشود این را من هم قبول دارم ولیکن چیزى که مطالعه نشده است و طرح به این بسیطى، معذرت می‌خواهم ببخشید به این گل و گشادى است چه‌طور باید از قوه به فعل بیاید؟ اگر دلتان می‌خواهد فقط یک طرحى بگذرانید و توجه نکرده و رأى بدهید هیچ مانعى ندارد ولى اگر می‌خواهید واقعاً یک بهره‌اى از این کار ببرید که اثرى بر آن مترتب باشد، آقایان اجازه بدهید بعد از تصویب دو فوریت به کمیسیون برود مشروط بر این‌که حتماً گزارش آن را ظرف یک ماه به مجلس برگردد این را پیشنهاد بدهید تا این کار در بوته‌ی اجمال نماند همان‌طور که عرض کردم و ظرف یک‌ماه گزارش آن به مجلس برگردد. پس اجازه بدهید بعد از تصویب دو فوریت طرح به کمیسیون برود والا غیر عملى خواهد بود.

مهندس اردبیلى - شهرستان‌ها خراب است.‏

نایب رئیس - آقاى دکتر رضایى مخالفید.

دکتر رضایى - بلى‏

نایب رئیس - آقاى عمیدى نورى موافقید بفرمایید.

عمیدى نورى - بنده تصور می‌کنم این طرح یک امرى باشد که مطالعه کافى در تهیه و تنظیم آن شده باشد دلیلش هم این است که اولاٌ مجلس شوراى ملى غیر از آنچه سازمان برنامه می‌خواهد عملى بکند نظر دیگرى ندارد (صحیح است) کلیه طرح‌هایى که شهرستان‌ها تهیه شده می‌رود در اداره‌اى به نام اداره‌ی امور اجتماعى در سازمان برنامه (مهندس اردبیلى - اداره‌ی چاه و پل) که در آن اداره این طرح‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و میزانى که باید عملى بشود و اجرا بشود آنجا معلوم شده است بعد پنجاه درصد را خود سازمان برنامه گفته که از اعتباراتش می‌دهد و پنجاه درصد بقیه را یک مقدار شهرداری‌ها دارند و یک مقدارى هم کسر دارند آن کسرى دو قسم شده است یکى این است که سازمان برنامه مجاز شده شهرداری‌هایى که کمتر از صد هزار تومان عایدات دارند به طور وام در مدت 10 سال بدهد ولى مازاد آن مبلغ را هم بعضى از شهرستان‌ها هستند که ندارند خوب جناب آقاى خسرو هدایت معتقد بودند که به اینها باید اعتباراتى داده شود کمک بشود، پرداخت بشود تا این طرح‌ها اجرا بشود اینجا فقط صحبت از این است که از کجا باید داده بشد و عرض کردم از هفتاد هزار میلیون آقاى خسرو هدایت بسیار از برنامه‌هاى شما دیر اجرا می‌شود در صورتى که پول در اختیار دارید، ما نمى‌‌‌گوییم که مجانى بدهید وام بدهید و اقساطى که می‌گیرید به مصرف آن برنامه‌ها و هزینه‌ها برسانید بنابراین این طرح طورى است که هم دست و بال سازمان برنامه باز می‌شود هم دست شهرستان‌ها باز است بنده از اعضاى کمیسیون سازمان برنامه که بیرون تشریف برده‌اند خواهش می‌کنم این موضوع ابستروکسیون را بگذارند کنار و تشریف بیاورند رأى گرفته بشود بعد هم دست و بال سزامان برنامه باز باشد و این کار تمام بشود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به فوریت سوم اجازه بفرمایید عده براى رأى کافى بشود.

سالار بهزادى - اسامى آنهایى که بیرون رفته‌اند بخوانید تا مردم شهرستان‌ها بدانند.

محمدعلى مسعودى - زننده‌ترین حرکت این است که وکیل مجلس براى وکیل مجلس ابستروکسیون کند.

نایب رئیس - بنده پیغام می‌دهم به آقایانى که بیرون تشریف برده‌اند تشریف بیاورند و اگر نیامدند دستور می‌دهم که اسامى آنها را در روزنامه رسمى درج کنند (احسنت)

محمود ذوالفقارى - فراکسیون سعادت ایران ابستروکسیون را افتتاح کرد.

بعضى از نمایندگان - به فراکسیون مربوط نیست‏

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - در فوریت سوم اعلام رأى شده می‌ماند براى جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود.

بعضى از نمایندگان - اسامى را بخوانند.

سالار بهزادى - اشتباه نشود عده زیادى از اعضاى کمیسیون برنامه در مجلس هستند.

نایب رئیس - اسامى آقایان در روزنامه رسمى نوشته خواهد شد.

(مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - اردلان

‏+++

Parameter:295111!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)