4 اسفند 1398 16:14:56
معرفی کتاب

فرش‌های ایرانی: ملت به عنوان کالای فراملی  


 

کتاب «فرش‌های ایرانی: ملت به عنوان کالای فراملی»، به فرش ایرانی به عنوان شیئی عجیب و غریب و اساطیری، به عنوان کالا و به عنوان تصویری از انگلستان نیمه قرن نوزدهم تا ایران معاصر و جوامع ایرانی در خارج از کشور می‌پردازد. کتاب مذکور با بررسی فرایند تولید فرش، مسائل مربوط به کار را به کانون خط‌مشی‌های زیبا‌‌شناختی می‌آورد. نویسنده در این کتاب بر فرش ایرانی به عنوان کالایی متمرکز می‌شود که مرز‌های شخصی و عمومی، مذهبی و غیرمذهبی، فرهنگی، اقتصادی، امروزی و سنتی، در ایران و جوامع ایرانی خارج از کشور و هنر و کالا را در می‌نوردد تا داستان به‌هم‌پیوستگی فراملی را به ما بگوید.  

این کتاب با ارایه مطالعات فرهنگی فمنیستی فراملی، قوم‌نگاری و مطالعات شبکه‌ای در چهارچوب مرجع تلاش می‌کند این چیز شرقی را به عنوان اشیاء تمدنی که در مواجهه بین غرب و بسیاری از فرهنگ‌های خاورمیانه و غرب آسیا تحت استعمار مستقیم یا استعمار غیرمستقیم به عنوان کالاهایی ظهور کرد را مورد بررسی و مداقه قرار دهد. در این کتاب  تمرکز بر نمونه خاصی از فرش‌های ایرانی است که بیشترین ارزش و انحصار‌به‌فردی را از عصر مدرنیسم استعماری داشته است.

 

مشخصات کتاب‌شناختی

سری: آموزش و یادگیری خلاق در مردم شناسی

نویسنده: مینو مولائیان

ناشر: روتلیج

تعداد صفحات: 160 صفحه

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 2018

زبان: انگلیسی

عنوان کتاب به انگلیسی:

Persian Carpets: The Nation as a Transnational Commodity

نام نویسنده به انگلیسی:

Minoo Moallem

پژوهشگر محترم می‌تواند این کتاب را در کتابخانه ایران‌شناسی  به شماره زیر بازیابی کند.

NK2809.P4M63 2018

 

 

 

Parameter:305518!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار