26 آذر 1398 08:35:00
معرفی تازه‌‌های انتشارات کتابخانه مجلس؛

منشآت اسفزاری به چاپ رسید  

معرفی از: مرکز پژوهش کتابخانه مجلس


 

منشآت معین الدین محمد زمجی اسفزاری به چاپ رسید. اسفزاری از منشیان، مورخان، خوش‌نویسان،‌ نویسندگان و شعرای سدة 9-10ق است که در اشعارش نامی تخلّص می‌کرده است.

 

وی از مدرسان بزرگ مدرسة هرات بوده و به دلیل ارتباط با امیرعلیشیر نوایی رابطة خوبی هم با دربار سلطان حسین بایقرا داشته است. آثار مهم دیگر اسفزاری عبارتند از: دیوان اشعار، گلشن اقبال، ده مجلس، روضات الجنّات فی اوصاف مدینه الهرات.

 

منشآت اسفزاری تاریخ در 873ق  تالیف شده و شامل چهار منشأ زیر است:

منشأ اوّل در مناشیر و احکام تفویض امور و مناصب و ... .

منشأ دوم در ایراد مکتوبات متنوعه محتوی بر صنایع عبارات و استعارات مخترعه.

منشأ سوم در جواب مکاتیب به طریق مرغوب و اسلوب غریب.

منشأ چهارم در انواع رقاع و مقدمات و ابداع اخوانیات

و البته هر منشأ دارای چند فصل است.

 

این متن علاوه بر اطلاعات مهم تاریخی در زمینه‌های ادبی، هنری و زبان‌شناسی اهمیت فراوانی دارد.

 

اسفزاری در منشآتش با خواجه جهان، امیرعلیشیر نوایی، کمال الدین بهزاد، غیاث الدین دهدار، عبدالواسع نظامی، عبدالرحمن جامی، خواجه عبیدالله احرار، ملاحسین واعظ کاشفی، شهاب‌الدین عبدالله مروارید، ملا محمد فراهی، میرخواند مکاتبه داشتند و آنها را ستوده است.

 

مصحّح در تصحیح این متن از شش نسخة مهم و معتبر این متن بهره گرفته و در  انتهای متن تعلیقات مفید و ارزنده‌ای را ارائه کرده‌ است. پس از تعلیقات نیز نمایه‌های علمی و چند‌گانه‌ای استخراج شده که برای تحقیق و پژوهش در حوزه‌های مختلف بسیار مفید است.

 

منشآت اسفزاری توسّط سید امیر جهادی حسینی به تصحیح رسیده است. این کتاب را انتشارات کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، در قطع وزیری و 455 صفحه منتشر کرده است.

Parameter:305201!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار