1 تير 1399 14:11:00
معرفی گزیده‌ای از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

نقشه راه برای اقدام در زمینه سلامت زنان، کودکان و نوجوانان  


 

دستنامه برای نمایندگان پارلمانی (شماره 31)

اتحادیه بین‌المجالس (IPU)- 2020

سرمایه‌گذاری در سلامت زنان، کودکان و نوجوانان یکی از حقوق ضروری انسانی است که در بسیاری از تعهدات بین‌المللی و قوانین ملی مورد توجه قرار گرفته است. این امر همچنین یک سرمایه‌گذاری عاقلانه اقتصادی برای حکومت‌هاست. کودکان سالم بزرگسالان و جامعۀ آیندۀ سالم‌تری را شکل خواهند داد. نوجوانان سلامت کمتر ممکن است ترک تحصیل کنند، در بزرگسالی در زمان مناسب تشکیل خانواده خواهند داد و به اعضای مولد جامعه خود تبدیل خواهند شد. زنان سالم کمتر شغل خود را از دست می‌دهند و بهتر می‌توانند از سلامت و بهداشت خود و خانواده خود مراقبت نمایند.

سلامت یکی از حوزه‌های کانونی استراتژیک مورد توجه اتحادیه بین‌المجالس است. در سال 2019 مجمع عمومی این نهاد قطعنامه‌ای با عنوان " دستیابی به پوشش سلامت جهانی تا سال 2030: نقش پارلمان‌ها در حصول اطمینان از حق سلامت" را به تصویب رساند. پیش از آن در سال 2012 قطعنامه‌ای با عنوان " دستیابی به سلامت به عنوان یک حق پایه: نقش پارلمان‌ها در توجه به چالش‌های کلیدی برای حصول اطمینان از سلامت زنان و کودکان" توسط اتحادیه بین‌المجالس صادر شده بود که در سال 2017 متممی برای آن تصویب شد.

نمایندگان پارلمان‌ها به عنوان قانونگذار و ناظر بر اقدامات دولت و رهبران جامعه، از جایگاه خاصی برای حصول اطمینان از برقراری دموکراسی و اقدام مناسب پارلمانی در زمینه بهبود سلامت به ویژه برای زنان، کودکان و نوجوانان برخوردارند. اگر نمایندگان فعالانه در این موضوع وارد شوند، می‌توانند به عنوان افراد منتخب و تاثیرگذار از اختیارات خود مطابق با قانون اساسی برای کمک به مردم استفاده کنند.

در سال 2013 اتحادیه بین‌المجالس دستنامه‌ای با عنوان " تقویت اقدامات پارلمانی برای بهبود سلامت مادران، نوزادان و کودکان" برای نمایندگان پارلمانی ارائه نمود. دستنامه حاضر با همان رویکرد، نقشه راهی اقدام محور برای کمک به نمایندگان برای تصمیم‌گیری در زمینه بهترین اقدامات برای  بهبود سلامت زنان ، کودکان و نوجوانان تهیه شده است و در آن چارچوب استراتژی جهانی EWEC  (2016-2030) لحاظ گردیده است.

در دستنامه حاضر شاخص‌های کلیدی و عوامل موثر در 6 حوزه اصلی مورد توجه برای سال 2020 ارائه شده‌اند:

الف)بهبود در سلامت اوایل کودکی ب) سلامت و رفاه نوجوانی ج) کیفیت، مساوات و حفظ کرامت در خدمات مراقبتی د) حقوق و سلامت جنسی و باروری ه) توانمندسازی زنان، دختران و اجتماع  و) ملاحظات بشردوستانه و  جایگاه آسیب‌پذیر.

این دستنامه نتیجه همکاری بلند مدت و نزدیک میان اتحادیه بین‌المجالس و ائتلاف مشارکت برای بهداشت مادران، نوزادان و کودکان (PMNCH) است که امید است بتواند الهام‌بخش پارلمان‌ها و نمایندگان مجالس در سراسر جهان برای ایفای نقش قدرتمند سیاسی و اعمال کامل قدرت‌های قانون‌گذاری، تخصیص بودجه و نظارت بر دولت توسط ایشان در راستای تامین بهداشت و سلامت زنان، کودکان و نوجوانان قرار گیرد.

ترجمه و تنظیم: شقایق غنیان، کارشناس اشاعه و اطلاع‌رسانی اسناد شنیداری ـ دیداری و سازمان ملل

 

متن کامل این دستنامه به پیوست قابل مطالعه است.

Parameter:305796!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار