26 خرداد 1398 12:19:00
برگی از متون

نسخه‌ای از صحیفه مبارکه سجادیه در کتابخانه مجلس کتاب  

گزارش از محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 
 

 

تصاویری از نسخه صحیفه سجادیه همراه با ترجمه فارسی ذیل سطور و تزئینات و آرایه‌های آن به شماره 21126  به خط احمد نیریزی و تاریخ کتابت 1145 هجری قمری ،کتابت شده در اصفهان موجود در کتابخانه مجلس:

Parameter:304290!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار