1 آبان 1399 19:03:00
دیدارهای فرهنگی

بررسی خطمشی های پژوهشی کتابخانه در دیدار با دکتر حبیبی  


 

دیدار ریاست کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی از اساتید مبرز فلسفه و محقیقن نسخه شناسی و تصحیح نسخ ، پیرامون سیاست های فعالیت های پژوهشی آینده کتابخانه مجلس.

Parameter:305943!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار